התחילו בתכנון!

הכינו תכנית עסקית בתחילת הפעילות העסקית והגדירו יעדים ומטרות קרובים וברורים.
הרוב המוחלט של “רעיונות” ומיזמים נפלאים נשמעים טוב בעל פה, אולם לאחר הניתוח הכלכלי
נחשפים המספרים ומתחילים לצוץ העלויות, הקשיים ביישום ומגלים שהרעיונות/המיזמים אינם כלכליים.
מטרת התכנית העסקית היא לספק תמונה עתידית צפויה של העסק מבחינת אסטרטגיה עסקית, שיווקית, תפעולית ומימונית.

התכנית העסקית מיועדת בראש ובראשונה לבעל העסק/יזם ומאפשרת לו לבחון את “היתכנות הרעיונות” שלו לצורך הערכת כדאיות כלכלית של העסק, הצבת יעדים ומעקב אחר ביצוע האסטרטגיה העסקית.

מהי תכנית עסקית

 1. מסמך המספק תמונה עתידית צפויה של העסק/המיזם מבחינה:
  אסטרטגיה עסקית, שיווקית, תפעולית ומימונית.
 2. ניתוח שיטתי ומסודר של העסק/מיזם.
 3. נועד לבדיקת כדאיות מעמיקה, ותכנון אסטרטגיה עסקית.

למי נועדה התכנית העסקית?

 1. עבור היזם/בעל העסק- לצורך בדיקת “היתכנות עסקית” והערכת כדאיות כלכלית של המיזם/העסק.
 2. עבור גיוס מימון ו/או שותפים פוטנציאליים (בנקים, קרנות השקעה, משקיעים, שותפים).
 3. לצורך תכנון ומעקב אחר ביצוע האסטרטגיה העסקית.

התכנית העסקית היא בראש ובראשונה תכנון אסטרטגי עבור בעל העסק.

למה הוא צריך את זה?

כדי לדעת לאן הוא רוצה להגיע ברמה העסקית.
אם אין לו תכנית מסודרת, הוא לא יגיע לשם!
אם בעל העסק לא יודע מה יעדו, איך ידע שהגיע?

להציג תמונה ראלית!

במקרים רבים התכניות העסקיות “מנותקות” מהמציאות והמספרים הכלולים בהן  אינם ראליים.
חשוב לזכור- פקידי בנק ומשקיעים שבוחנים את התכניות העסקיות הנם בעלי ניסיון ומיומנים בניתוח תכניות עסקיות.
אם בעל העסק מעוניין שיתייחסו אליו ברצינות, רצוי שישקף בפניהם תמונה עסקית מציאותית ולא דמיונית.
רצוי להתחיל  את ההתקשרות מול גורמים מקצועיים ברגל ימין.

התכנית העסקית חייבת להתפתח ולהשתנות תוך כדי תנועה!

לא קיימת תכנית עסקית שהתממשה בדיוק לפי המתוכנן.
צריך לשנות ולעדכן  את התכנית העסקית לעתים תכופות, בהתאם להתקדמות בשטח.
יש להתמקד בפעילויות המצליחות  ולא להתאהב בפעילויות המפסידות.
קשה להודות בטעויות, אבל צריך לדעת מתי להפסיק!

הפורמט של התכנית העסקית

תלוי למי ולאיזו מטרה.

 1. תכנית המיועדת להצגה בפני גופי מימון, משקיעים ושותפים פוטנציאליים תכלול,
  חלק מילולי שיתאר את הפעילות והסביבה העסקית, מתחרים, חקר שוק, יתרון יחסי של העסק בענף, ההזדמנות העסקית למשקיעים פוטנציאליים, הגדרת קהל היעד ואפיקי השיווק והמכירה.
  חלק פיננסי שיכלול תחזית הכנסות/הוצאות לשנים הקרובות, גובה ההשקעה הנדרשת, החזר צפוי של ההשקעה, שיעור תשואה של ההשקעה, נקודת איזון, ניתוח רגישות ותוצאות הפעילות של העסק בפועל לאורך השנים.
 2. תכנית עסקית המיועדת עבור בעל העסק/היזם הנה לצורך בדיקת היתכנות עסקית ומעקב אחר ביצוע האסטרטגיה העסקית, תיכתב בשפה פשוטה, מתמצתת ומובנת שתכלול רשימת נקודות ויעדים לביצוע.
  החלק הפיננסי יכיל תחשיבים באקסל של תחזית ההכנסות וההוצאות לשנים הקרובות מול הנתונים העסקיים בפועל.

נקודות חשובות

 1. תכנית עסקית המיועדת לצורך גיוס משקיעים, מימון, שותפים, רצוי שתיערך באופן מקצועי.
  תכנית עסקית שנערכת באופן חובבני מותירה רושם שלילי.
  זכרו- אמנם חשוב מאוד למשקיעים/שותפים/בנקים לבחון את “היתכנות העסקית” אבל לא פחות חשוב עם מי הם עושים עסקים.
 2. חשוב לציין יתרונות של היזם/בעל העסק באותו ענף פעילות, הצלחות מהעבר (אם ישנן) וכל רקע חיובי שיכול לסייע.
 3. התכנית חייבת להיות “ראלית” ולכלול נתונים מדויקים ונכונים.
  למשל: אם קיימת תחרות בשוק או אם מתחרה באותו ענף הגיש בקשה
  לפטנט, רצוי מאוד שהמידע הנ”ל יקבל ביטוי בתכנית העסקית.
 4. תכנית “אופטימית” מידי לא תתקבל בברכה,  אלא אם כן אותו שותף/משקיע הוא חסר ניסיון בעצמו.
 5. לדוגמאות של תכניות עסקיות לחץ כאן

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ מתמחה בייעוץ וליווי לעסקים קטנים וגדולים ובפרט בכתיבת תכניות עסקיות בכל שלב עסקי (שלב הרעיון, שלב ההקמה, עסק חדש, עסק ותיק).

בעשור האחרון, ליווינו בהצלחה רבה עסקים מיום ההקמה, “הבראנו” עסקים בזכות שיטת עבודה מצליחה, גייסנו ללקוחותינו משקיעים, וליווינו עסקים מול בנקים לצורך מינוף פיננסי.

נשמח לעמוד לרשותך בכל צורך.