קצת רקע

המינוח “עוסק” הנו שם כללי של יחיד או חברה בעלי תיק פעיל במע”מ בגין פעילותם העסקית.
בדיוק כפי  ש- ”נישום” הנו שם כללי הנמנה עם כל אותם עצמאיים או חברות אשר קיים בגין פעילותם העסקית תיק במס הכנסה.

אז איך פותחים תיק עוסק מורשה בסניף מע”מ המשויך לכתובת העסק-

לצורך פתיחת תיק עוסק מורשה (יחיד או חברה) נדרש רואה החשבון בשם העוסק לגשת למע”מ המשויך לאזור מגוריו ולהגיש תעודת זהות (או תעודת רישום ברשם החברות) צילום שק מבוטל, חוזה שכירות, רישיון עסק (במידה ונדרש) ורישיון עיסוק בצרוף טופס 821 ממולא על כל סעיפיו.

בתום תהליך הרישום מקבל העוסק אישור על פתיחת תיק במע”מ ו-”תעודת עוסק מורשה” שבו יצוין מספר זיהוי העוסק במע”מ. אם מדובר בעוסק מורשה יחיד אז מספר העוסק יהיה מספר הזהות של היחיד ואם חברה אז מספר העוסק יהיה בד”כ מספר ה- ח.פ שקיבלה החברה במועד רישומה ברשם החברות.
בנוסף נדרש בעל העסק או החברה לפתוח תיק גם במס הכנסה.
על רואה החשבון בשם בעל העסק לגשת לפקיד השומה המשויך לכתובת העסק,
להגיש טופס 5329 או 4436 (לחברה) בצרוף המסמכים שהוזכרו לעיל ולקבל אישור על פתיחת התיק במס הכנסה.
במידה ובכוונת בעל העסק להעסיק עובדים עם תחילת פעילותו עליו לפתוח בנוסף תיק ניכויים שבו הוא ידווח וישלם בין היתר כל  תקופה את המס שינוכה במקור ממשכורתם של העובדים.

כאב ראש? הסר דאגה מלבך!

משרד בן שושן ושות’ נותן עבור כל לקוחותינו את שירות פתיחת התיקים ברשויות הנ”ל ללא עלות וכך חוסך מלקוחותיו את כאב הראש בתהליך ומקל עליהם בשלבים הראשונים של תחילת הפעילות המצריכה מבעל העסק “ראש שקט” בניהול העסק.

המשרד ערוך לטפל במגוון רחב של עצמאיים, החל משלב היזמות ועד להבשלתן לחברות גדולות ומבוססות.

מידע ראשוני נוסף לעוסק מתחיל? לקריאת מאמר לחץ כאן.

מידע נוסף על עוסק מורשה? לקריאת מאמר לחץ כאן.

יש לך שאלה נוספת? אנחנו אוהבים לעזור? חייג 03-6050606.

בהצלחה רבה!