ביטוח לאומי

לנוחיותכם מובאים להלן לקט עיקרי הדברים כפי שפורסמו באתר המוסד לביטוח לאומי: בחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תכנית חיסכון אישית לכל אחד מילדיכם, עד הגיעו לגיל 18. תכנית החיסכון היא זכות של כל ילד בישראל, המאפשרת לו להתחיל את...
קרא עוד
שיעור התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב-90....
קרא עוד
תשלומי הביטוח הלאומי שמשלמים עצמאיים ושכירים מיד חודש מיועדים, בין היתר, לצורך ביטוח מפני תאונות עבודה ותאונות אישיות (אשר מתרחשות שלא במהלך הפעילות העסקית אצל עצמאי או שלא במהלך יחסי עובד- מעביד במקרה של שכיר). ביום 9 ביוני 2016 קיבל...
קרא עוד
Page 1 of 3123