חוזרים מקצועיים

הנדון: חוזר מקצועי- משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’- דצמבר 2016 חלק א’– שינויים שייכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר, 2017 שינוי בשיעורי המס שיחולו על יחידים (שכירים ועצמאיים) החל מיום 1.1.2017 שנת 2016 שנת 2017 10%  עד 62,400...
קרא עוד
  מהי ארנונה, מטרתה, שיטות למדידת שטח וחישוב, השגה ועוד.. ארנונה כללית היא מס המוטל על מחזיקי הנכסים על ידי הרשות המקומית מטרתה – לממן את פעילויותיה השונות של הרשות ובכלל זה תחזוקת הרחובות,  תאורה, תברואה וכד’ ההבחנה בין מחיר,...
קרא עוד
  להלן סקירה של השינויים שייכנסו לתוקף ב- 1.7.16: הארכת ימי החופשה השנתית המגיעים לעובדים עם ותק של 4-1 שנים. הגדלת אחוזי ההפקדות הפנסיוניות לעובדים. הגדלת שכר המינימום. שלושת השינויים הללו, כפי שיפורט בהמשך המסמך, אינם סוף פסוק, אלא שלב...
קרא עוד