מיסוי בינלאומי

ביום 30 ביוני 2016 פרסמה רשות המסים הודעה (להלן: “ההודעה”) בדבר החלטתה להאריך עד ליום 31 בדצמבר 2016 את המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת הוראת השעה (להלן: “הוראת השעה”) בנושא גילוי מרצון. יצוין כי הארכה זו הנה בנוסף להארכה אשר...
קרא עוד
גילוי מרצון הוא נוהל אשר מטרתו לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים, לרבות מייצגים שעברו עברות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולשלם את המס המגיע בעקבות דיווחי האמת. בתמורה מתחייבת רשות המסים, בתיאום עם הפרקליטות ובקיומם של כמה...
קרא עוד
על פי פרסום של רשות המסים מיום ה – 15 במאי 2016, מדינת ישראל הצטרפה להסכם רשויות מוסמכות ליישום האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע אוטומטי הנוגע למידע פיננסי, המבוסס על התקן שפיתח ארגון ה – OECD, להסכם ליישום האמנה המולטילטרלית לדיווח...
קרא עוד