מיסוי מקרקעין

  מי חייב ב מס ריבוי דירות? החוק קובע כי חייב ב- “מס ריבוי דירות” הוא יחיד שהוא בעלים של מספר דירות מגורים בישראל לרבות באזור, ששיעור הבעלות שלו בהן ביחד הוא %249 או יותר. חייב במס ישלם בכל שנה...
קרא עוד
ביום 16.1.17 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בשנת 2016 המתפרסם ביום 15.1.17. המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג-1963 (להלן: “החוק”). מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה...
קרא עוד
  מאת- אמנון בן שושן, רו”ח. התכנית של משרד האוצר למסות בעלי שלוש דירות ויותר מתקדמת ועוברת לשלב היישום. מטרת החוק לעודד את מחזיקי הדירות למכור את נכסיהם ובכך להגדיל את היצע הדירות. בימים אלו פורסמה הצעת תקציב המדינה לשנים...
קרא עוד