מס הכנסה

בעל עסק/נישום חייב להגיש למס הכנסה דו”ח על הכנסותיו מכל המקורות בכל שנת מס. לאחר הגשת הדו”ח יוצאת לנישום שומה המפרטת את חישוב המס על פי אותה הצהרה. מפאת בעיית כוח עבודה ברשות  המסים נבדקים אחוזים בודדים מכלל הדוחות של...
קרא עוד
מאת- אמנון בן שושן, רואה חשבון אלפי ישראלים שהתקינו בביתם הפרטי מזגן קיבלו בשבוע האחרון מכתב מרשות המסים בנוסח הזה: “על פי הנתונים המצויים ברשותנו הותקן מזגן אצלכם. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 135 ו-137 לפקודת מס הכנסה, אבקשך למסור לי...
קרא עוד
ביום 30 ביוני 2016 פרסמה רשות המסים הודעה (להלן: “ההודעה”) בדבר החלטתה להאריך עד ליום 31 בדצמבר 2016 את המועד האחרון להגשת בקשות במסגרת הוראת השעה (להלן: “הוראת השעה”) בנושא גילוי מרצון. יצוין כי הארכה זו הנה בנוסף להארכה אשר...
קרא עוד
Page 1 of 812345...Last »