במאמר זה נסקור את המקרים השכיחים בהם קיים סיכוי גבוה שהנך נמנה בין אותם שכירים הזכאים להחזר מס הכנסה.

שכירים רבים עוברים שינויים במהלך תקופת העסקתם: עזיבת מקום עבודה במהלך שנת המס או התפטרות/פיטורין, מצב משפחתי, לידת ילד, קבלת תואר אקדמי, בעיה רפואית וכו’.

באופן כללי, חישוב המס הינו שנתי.
לדוגמא- מס ההכנסה המנוכה ממשכורת ברוטו של השכיר בחודש ינואר מחושב בהנחה שמשכורתו של השכיר תישאר קבועה במהלך כל שנת המס.

במצב בו חל שינוי בשכר הברוטו של העובד במהלך שנת המס, מתעדכנת מערכת השכר ומחשבת מחדש את המס הצפוי השנתי ומנכה ממשכורות החודשית המעודכנת את המס היחסי החודשי המתאים לשכר ברוטו המעודכן (ע”פ מדרגות המס שנקבו בפקודת מס הכנסה).

במקרים שכיחים אלו לא תהיה זכאות להחזר מס כי העובד עבד כל השנה ומערכת השכר יודעת לבצע את חישוב המס השנתי ולעדכן אוטומטית את חבות המס של העובד בעקבות השינוי שחל במשכורתו במהלך השנה.

אך מה קורה כשהעובד עבד רק חלק מהשנה? מערכת השכר לא צפתה אירוע זה ולכן ניכתה ממשכורתו של העובד את המס היחסי המלא עד אותו לחודש בהנחה שהעובד יעבוד בארגון כל  השנה. במצב בו העובד אינו עבד בכל חודשי שנת המס קיימת זכאות להחזר מס בגין אותה שנת המס.

המקרים הנפוצים הנוספים בהם קיים סיכוי טוב שמגיע לך החזר מס:

 1. אי קבלת מלוא הניכויים והזיכויים המגיעים לעובד. מצב זה יכול לקרות כשהעובד אינו עדכן את המעסיק במהלך שנת המס מפאת אי ידיעת התנאים המזכים בהטבות מס. לדוגמא- שינוי במצב משפחתי (נישואים, גירושין, לידת ילד), תשלום מזונות, מעבר למגורים באחד מיישובי ספר המזכים בהטבות (“תושב יישוב”)
 2. טעויות נפוצות של מעביד בשלב עדכון פרטי העובד במערכת השכר.
 3. הפקדות אישיות של העובד בקופות גמל מחוץ למסגרת העבודה.
 4. בעיה רפואית של אחד מבני הזוג במהלך השנה המזכה בהטבות מס.
 5. חיילים משוחררים- הטבה של 2 נקודות זיכוי לכל שנה במשך 3 שנים לנשים שהשתחררו משירות חובה לאחר 22 חודשי שירות ומעלה וגברים לאחר 23 חודשי שירות ומעלה.
 6. עולים חדשים שלא מודעים לנקודות הזיכוי המגיעות להם במהלך 3 השנים מיום עליתם ארצה.
 7. זיכוי בגין עבודה במשמרות. (עובד ייצור או עובד מנהלה שעבד במשמרות ועבודתו חיונית להפעלת קו במפעל תעשייתי).
 8. קבלת תואר במוסד אקדמי. נקודת זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי תרומות למוסד ציבורי.
 9. הוצאות הנצחה.
 10. זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד.
 11. זיכוי בעד נטולי יכולת.

לצורך הגשת הבקשה להחזר יש צורך למלא ולהגיש דו”ח על הכנסות ( טופס 1301) ולצרף לדוח מסמכים רלוונטיים: משפטיים, רפואיים, 106 (ריכוז משכורות שנתי), אישורים מהמוסד לביטוח לאומי, אישורים מהרשות המקומית לצורך קבלת הטבה על מגורים בישוב ספר, אישורים שנתיים מקופות גמל וכו’.

בני זוג נשואים שמעוניינים להגיש בקשה להחזר מס עבור אחד מבני הזוג נדרשים להציג את המסמכים הרלוונטיים עבור שני בני הזוג. לכן, צריך הנישום לדאוג תמיד כי בדיקת הזכאות להחזר מס מתבצעת על הכנסות שני בני הזוג.

הגשת דו”ח החזר מס לשכירים אכן יוצרת לפונה רישום במרשמי מס הכנסה, אך אין לראות בפעולה רישומית זו “פתיחת תיק”, שתחייב בעתיד את מגיש הדו”ח בחבות כלשהי. למעשה זהו רישום חד פעמי לצורך החזר מס.

החזר המס יבוצע תוך 90 יום או עד 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס אשר לגביה הוגש הדו”ח, לפי התאריך המאוחר שבהם. במקרים חריגים החזר מס יכול להתבצע גם תוך שנה מיום הגשת הדו”ח.
ניתן לקבל החזרי מס עד 6 שנים מתום שנת המס לגביה הוגש דו”ח על הכנסות.

משרד רואה חשבון בן שושן ושות’ מתמחה בהחזרי מס לשכירים. הבדיקה באמצעות משרדינו מתבצעת ללא כל עלות והתחייבות מצדכם.

האם אתה מעודכן לעניין נקודות הזיכוי החדשות להורים?
להמשך קריאה לחץ כאן