פעילות עסקית ניתן לקיים הן כעצמאי והן על ידי הקמת חברה בע”מ.

חברה בע”מ הינה התאגדות של אדם אחד או מספר אנשים יחדיו לצורך ביצוע פעילות עסקית, בדרך כלל למטרות רווח. חברה בע”מ מנוהלת ע”י מניות והמחזיקים בהן נקראים ‘בעלי מניות החברה’.
באופן כללי הנטייה להקמת חברה על פני פעילות עצמאית היא בחירה נכונה כי לחברה בע”מ יתרונות רבים על פני פעילות כעצמאי:

  1. מבחינה תדמיתית חברה בע”מ ממותגת טוב יותר מעסק תחת פעילות עצמאי. התאגדות כחברה בע”מ מזניקה את תדמית העסק בעיני לקוחות פוטנציאלים
  2. ישנו חסכון משמעותי בביטוח לאומי. עצמאי חייב לפי חוק לשלם ביטוח לאומי ודמי בריאות בגין כל הכנסותיו. לעומת זאת, אם יעבוד תחת חברה בע”מ, רק המשכורת שימשוך תחויב בביטוח לאומי, בעוד שמשיכת יתרת רווחי החברה כדיבידנד תהיה פטורה מכך.
  3. יחיד הפועל כעצמאי משלם מס הכנסה לפי מדרגות המס קבועות וזאת בהתאם לגובה הכנסותיו. שיעור המס השולי המרבי עבור עצמאי הינו 50% נכון לשנת 2014 כאשר מס זה כולל גם מס יסף בשיעור 2%. לעומתו, נטל המס החל על חברה הינו 48.55% ומורכב ממס חברות קבוע אשר חל על ההכנסה החייבת בשיעור של 26.5% וממס נוסף של 30% החל על יתרת ההכנסה המחולקת כדיבידנד.
    ככלל, לחברה שאינה מחלקת רווחים קיים יתרון בהיבטי החבות במס, וזאת החל מהכנסה חייבת שנתית של כ-250,000 ש”ח. לחברה שכן מחלקת רווחים, יתרון כזה קיים החל מהכנסה שנתית של כ-700,000 ₪.
    כל שכן, בידי החברה אפשרות לדחות את תשלום המס על הדיבידנד ע”י חלוקת הרווחים וכך גם ניתן להימנע מתשלום מס יסף, תוך מינוף הרווחים הצבורים בחברה למימון פעילויות או השקעות נוספות. לפיכך, דחייה או הימנעות מחלוקת רווחים מביאים לכך כי חבות המס על הכנסות פעילותה של חברה בע”מ הינה כמחצית מזו המוטלת על פעילות עצמאית.
  4. הגנה משפטית – חברה בע”מ כאישיות משפטית נפרדת.
    לפי ‘עקרון האישיות המשפטית הנפרדת’, בעל המניות בחברה מוגן לרוב מבחינה משפטית. עצמאי אשר צובר חובות חייב עבורם אישית, חברה בע”מ שנרשמה כדין ברשם החברות היא למעשה גוף משפטי חדש, ובעל אישיות משפטית נפרדת.  אם החברה נקלעת לקשיים כלכליים והיא חדלת פירעון, לא יוכלו הנושים -ובכללם גם רשויות המס- לתבוע את בעלי המניות.

על אף האמור לעיל, חשוב לשים לב כי לחברה, בניגוד לעצמאי, קיימות הוצאות נוספות הכוללות הוצאות חד-פעמיות לייסוד החברה, אגרת שנתית לרשם החברות ועוד. בנוסף, עלות ניהול הספרים החודשית גבוהה יותר אך חלק מההוצאות הנ”ל מוכרות בהחלט לצרכי מס ועל כן הופכות למשמעותיות פחות לאורך שנת פעילות מוצלחת.

החלטת לפתוח חברה? מזל טוב! הליך הרישום של חברה בע”מ הרבה פחות מסובך ממה שהוא נשמע.
החלטת לפתוח תיק עצמאי? מזל טוב! משרד רואה חשבון בן שושן ושות’ יעניק לך את השירות והליווי המקצועי לכל אורך דרכך המקצועית

משרד רואה חשבון בן שושן ושות’ ישמח לסייע, לייעץ ולעמוד לרשותכם בכל הנוגע להקמת חברה בע”מ או בפתיחת תיקים ברשויות לצורך תחילת פעילות כעצמאי.
ליצירת קשר חייג- 03-6050606