תחום החשבונאות בישראל ובעולם מתמודד בשנים האחרונות עם שינויים והתפתחויות מהירים ומשמעותיים, בניהם עדכונים של כללי החשבונאות הישראליים והטמעת התקינה הבינלאומית שינויים אלה, לצד הרחבת האחריות של נושאי משרה בכירים בחברות וארגונים, הפכו את תפקיד רואה החשבון המבקר ליועץ עסקי לכל דבר, שמטרתו “לתרגם” את עולם החשבונאות ללקוחות, לצמצם את החשיפה שלו לסיכונים עסקיים ולסייע לו לשפר את התוצאות העסקיות שלו.
משרדנו מתמחה בכללי החשבונאות והביקורת הישראלים והבינלאומיים ומעניק שירותים ללקוחות מכל סוגי ההתארגנות המשפטית – חברות פרטיות וציבוריות, מוסדות ללא כוונת רווח, שותפויות, משרדים ממשלתיים וכיו”ב.