מחלקה נפרדת במשרד, המאופיינת בזמינות ורמת שירות גבוהה ביותר
ומספקת שירותי הנהלת חשבונות לעסקים ולחברות:

• הנהלת חשבונות חד צדדית.
• הנהלת חשבונות כפולה.
• דיווח ותשלום חודשי/דו חודשי  לרשויות. (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע”מ).
• דיווח מקוון למע”מ (PCN).
• גביה מלקוחות ובדיקת תקבולים מחברות האשראי.
• הפקת דו”חות ומאזנים.
• הכנת דו”חות רווח והפסד חודשיים/רבעוניים.
• הכנת תלושי שכר באמצעות תוכנת שכר הכוללת דיווחים לרשויות והפקת דו”חות שנתיים (126, 106).
• ייעוץ מקצועי בדיני עבודה.