אנו עורכים בין השאר חוות דעת מומחה לבתי המשפט בהליכים שונים, הערכות שווי עסקים לצורך רכישה, מכירה או חלוקה, חוות דעת לרשויות המס בענייני תושבים חוזרים וכו’.