אמנות מס בשנת 2020

אמנות מס בשנת 2020

אמנות מס – פתח דברים 

אמנות מס ומיסוי בינלאומי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
אחת המטרות שלשמן מתקשרות מדינות באמנות מס היא מניעת כפל מס. אמנות מס הנן הסכמים בינלאומיים הנערכים בין שתי מדינות (להלן "המדינות המתקשרות"), המשקפים את הסכמתן בדבר חלוקת זכויות המיסוי לגבי סוגים שונים של הכנסה ולעתים  אף בדבר סיווגן של הכנסות. במסגרת אמנת מס מסכימות המדינות המתקשרות ביניהן כי הזכות למסות הכנסה מסוג מסוים תינתן לאחת מהמדינות המתקשרות, בעוד שהמדינה המתקשרת השנייה מתחייבת לוותר, באופן מלא או חלקי, על זכותה למסות אותה הכנסה או לתת הקלה או הטבה בדרך אחרת.

באמנות המס שישראל צד להן נכלל סעיף הקובע "נוהל הסכמה הדדית". סעיף זה קובע הליך ייחודי ובלעדי שמטרתו מניעת חיוב במס שאינו תואם את הוראות האמנה. כמו כן נועד הליך זה לאפשר למדינות המתקשרות ליישב בהסכמה הדדית קושי או ספק בדבר פירושה או תחולתה של האמנה, וכן במקרים שאין לגביהם הוראות באמנה. בכל אמנה מפורטים סוגי המחלוקות והנושאים שניתן ,או שקיימת חובה, לפתור או לקבוע בהסכמה הדדית. לעתים ישנן הוראות הקובעות שהחלטה או קביעה מסוימת יכולות להתקבל רק בהסכמה הדדית של הרשויות או לאחר היוועצות ביניהן. כל ההוראות הללו נועדו ליצור ערוץ הידברות בין המדינות המתקשרות בכל סוגיה הקשורה באמנה, והן משקפות את רצון המדינות המתקשרות ליישב מחלוקות תוך שיתוף פעולה ובדרך של הסכמה. נכון להיום, ישראל חתומה על כ- 58 אמנות מס עם מדינות ברחבי העולם. 

אמנות מס הלכה למעשה

אמנות למניעת כפל מס הן הסכמים בילטראליים, אשר במסגרתם קובעות המדינות שהן צד להסכם את כללי המיסוי שיחולו על הכנסות ועל נכסים שיש להם זיקה לשתי המדינות. בנוסף, כוללות האמנות עקרונות לחילופי מידע בנושאי מס בין המדינות. הכללים המוסכמים באמנות המס מתווספים לכללי המיסוי החלים לפי הדין הפנימי של כל מדינה. לאמנה למניעת כפל מס יש עדיפות על פני הדין הפנימי, כך שאם הוראות האמנה מקלות לעומת הדין הפנימי לעניין שיעורי המס, יחולו הוראות האמנה. אם הוראות האמנה מחמירות לעומת הדין הפנימי, מצב שיתכן לגבי אמנות ישנות, יחולו הוראות הדין הפנימי.  האמנה פותרת את בעיות כפל המס בשתי המדינות באחת משתי הדרכים: קביעת זכות מיסוי בלעדית למדינה האחת, או קביעה כי מדינה אחת, בדרך כלל מדינת המקור שבה הופקה ההכנסה, תהיה בעלת "זכות המיסוי הראשונית" והמדינה השנייה – מדינת המושב של מפיק ההכנסה, תהיה בעלת "זכות מיסוי שיורית" – היא תהיה רשאית למסות את ההכנסה, אך תחול עליה החובה למנוע את כפל המס בדרך של מתן זיכוי/ניכוי בשל המס ששולם במדינה בעלת זכות המיסוי הראשונית.
רוב אמנות המס בעולם מבוססות על אחד המודלים העיקריים הנהוגים בתחום זה, מודל האו"ם או מודל ה- OECD או על שילוב שלהם.

מודל ה- OECD

מודל האמנה של ארגון ה-OECD משמש כבסיס לניסוח אמנות המס של ישראל, תוך התאמה לדין הפנימי, לתנאיה המיוחדים של ישראל ולמדיניותה בנושא אמנות מס.
פורום ה-G20, בשיתוף עם ארגון ה-OECD, יזם את תכנית ה- (BEPS (Base Erosion Profit Shifting – שחיקת בסיס המס והסטה של רווחים) שמטרתה מאבק בתכנוני מס.
תכנוני המס שאתם אמורה התכנית להתמודד כוללים הימנעות של תאגידים רב-לאומיים מתשלומי מס ע"י שחיקת בסיס המס או הסטת רווחים למקלטי מס, תופעה גלובלית שמאיימת על היקף ההכנסות ממסים ועל הוגנות תשלומי המס במדינות רבות. הצורך בתכנית מיוחדת התעצם בשל תנועת ההון החופשית והתרחבות הכלכלה הדיגיטלית, שיצרו פערים בחקיקת המס שאותם ניתן לנצל להימנעות ממס. לאחר עבודה ממושכת, של 99 מדינות (לקבוצות העבודה בנושא הצטרפו מדינות נוספות למדינות ה-OECD), נתקבלה הסכמה על שורת צעדים ליישום בדין הפנימי ובהוראות שבאמנות המס, אשר אמורה לעקור משורש את תופעת ה-BEPS.

מכיוון שתיקון אמנות מס או החלפתן כרוכה בהליך ארוך, ותיקון/החלפת כל אמנות המס הקיימות (מעל 3,000 אמנות) היה אורך מספר רב של שנים, יזם ה-OECD הליך של כלי מולטילטרלי (MLI) שהוראותיו יתקנו את רוב אמנות המס של המדינות החתומות עליו, בהתאם להמלצות ה-BEPS. הכלי המולטילטרלי כולל נושאים כמו מניעת ניצול לרעה של האמנה, טיפול בישויות שקופות, שובר שוויון לתושבות של ישויות, טיפול במוסדות קבע, דיבידנדים, החזקה במקרקעין דרך ישויות, מחירי העברה, הליכי הסכמה הדדית והליכי בוררות. ביום 7 ביוני 2017, בטקס שנערך במשרדי ה-OECD בפריז, חתמו 68 מדינות על ה-MLI בשם ישראל חתם שר האוצר, מר משה כחלון. ביום 13 בספטמבר 2018 הגישה ישראל את מסמכי האשרור של ההסכם וההסכם יכנס לתוקף ישראל מיום 1 בינואר 2019.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק

שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק ועולה חדש – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. תושבים חוזרים (יחידים מוטבים) ששהו מחוץ

רואה חשבון

מיסוי השקעות נדל"ן בפורטוגל

מיסוי השקעות נדל"ן בפורטוגל – פתח דבר מיסוי השקעות נדל"ן בפורטוגל – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. פורטוגל היא רפובליקה דמוקרטית הממוקמת על חצי

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!