FBAR – דיווח על חשבונות מחוץ לארה"ב

FBAR – דיווח על חשבונות מחוץ לארה"ב

Foreign Bank Account Report) FBAR) דוח על חשבונות בנקים זרים (מחוץ לגבולות ארה"ב)

מהו דוח FBAR 

אזרחים אמריקאים ותושבי מס בארה"ב מחויבים מידי שנה להגיש דיווח על הכנסותיהם העולמיות (Individual Tax Return) ודיווח על חשבונות זרים (FBAR). המאמר להלן יעסוק בחובת הדיווח השנייה.

FBAR הוא דוח (מעין הצהרת הון) שנתי שבו מפורטים כל החשבונות הפיננסיים הזרים המוחזקים מחוץ לגבולות ארה"ב. הדיווח הוא על חשבונות קיימים, ללא קשר אם בחשבונות אלו נצמחת הכנסה. הנכסים הפיננסים מחוץ לארה"ב שמחויבים בדיווח כוללים בין היתר (מדובר ברשימה חלקית): חשבונות עו"ש בבנקים זרים (בישראל או בכל מדינה אחרת בעולם, מלבד ארה"ב), תיקי ניירות ערך המנוהלים בחשבון ברוקר זרים (בישראל או בכל מקום אחר בעולם מלבד ארה”ב), אופציות ומניות בחברה פרטית, פיקדונות, קופות גמל (גם קופות גמל פנסיוניות וגם קופות גמל להשקעה), תכניות חסכון, ביטוחי חיים עם מרכיב חיסכון (יש לדווח על ערך החיסכון בלבד ולא על ערך הביטוח), קרנות השקעה, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוח מנהלים (לרבות נכסים בזכויות חתימה בלבד, חשבונות בהם קיימת הרשאת חתימה כגון (רשימה חלקית): חשבונות וועד הבית, חשבונות בן משפחה, חשבונות מעסיק, חשבונות ילדים (כולל חיסכון לכל ילד) וכדומה. ה-FBAR מוגש באתר ייעודי משלו ולא מגישים אותו ביחד עם דו"ח המס השנתי. דוח ה-FBAR הנו לצורך דיווח בלבד ואינו כרוך בתשלום מס. 

על מי חלה חובת הגשת דוח FBAR

חובת הדיווח חלה אזרחי ארה"ב ותושבי ארה"ב לצורכי מס (בין היתר מחזיקי גרין קארד בעלי תושבות קבע, גם אם הם לא מתגוררים בארה"ב), חברות או שותפויות, עסקים עצמאים שנוצרו בתוך ארה”ב או תחת חוקי ארה”ב, נאמנויות ועזבונות שנוצרו תחת חוקי ארה”ב, שבבעלותם נכס פיננסי שמיקומו מחוץ לשטח ארה"ב או חשבונות מחוץ לארה"ב בהם קיימת הרשאת חתימה והסכום של כלל החשבונות הזרים עלה על $10,000 בכל זמן שהוא במהלך השנה המדווחת.

מדוע ישנה חובת הגשת דוח FBAR

חשוב להכיר את חוק ה- FATCA שנחקק בשנת 2010 בקונגרס האמריקאי. FATCA בשמו המלא  Foreign Account Tax Compliance Act- חוק הציות להוראות הנוגעות לחשבון זר. מטרת החוק למנוע התחמקות מתשלום מס על ידי תושבי ארה"ב המנהלים חשבונות פיננסיים מחוץ לארה"ב. החוק מחייב גופים פיננסיים שאינם אמריקאים לזהות בעלי חשבונות אמריקאים ולהעביר מידע פיננסי אודות חשבונות שזוהו כאמור לרשויות המס בארה"ב. לצורך אכיפת ההסדר האמור, נקבע כי גופים פיננסיים אשר שלא יצייתו לחוק יהיו כפופים לסנקציות. מתוקף חוק זה, כל אזרח ארה"ב או יחיד שמחזיק בגרין קארד, שמנהל מחוץ לארה"ב חשבון בנק, יתכן ומחויב להגיש גם טופס FBAR. הדיווח באמצעות טופס FBAR מחויב רק במידה ובמהלך השנה הוחזקו חשבונות פיננסיים זרים מחוץ לארה"ב, אשר ערכם המצטבר עולה על $10,000 (אפילו ביום אחד במהלך השנה). הצהרת ההון כוללת נתונים אינפורמטיביים ביחס לסוג החשבון, הבעלות והיתרה המקסימלית.

תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית

מרבית האזרחים האמריקאים החיים בישראל חייבים בדיווח מאחר ודרישת הדיווח היא בין היתר גם על יתרות בקופות פנסיה וקרנות ההשתלמות המופקדים בחברות הביטוח בישראל. נזכיר כי החל משנת 2008 ואילך, חלה חובה לבטח את כלל העובדים במשק בביטוח פנסיוני, כלומר, להפריש שיעור מסוים משכר העובדים, ולהעבירו לגוף פנסיוני שהעובדים בחרו בו. ההפרשות לגוף הפנסיוני ממומנות בחלקן על ידי המעסיק ובחלקן על ידי העובדים, ולכן כל שכיר, שצבר ותק של מספר שנים במקום עבודתו, קיימת סבירות גבוהה שנכסיו הפיננסים יהיו גבוהים מ- $10,000 ותחול עליו חובת הגשת דוח FBAR. חובת ההגשה אינה מוגבלות בגיל, כך שגם ילדים קטינים בעלי אזרחות אמריקאית אשר קיימת בבעלותם חשבונות חיסכון בישראל – יתכן שיידרשו לדווח FBAR. 

לאיזה גוף מגישים את הדוח

כאמור, הדוח אינו מוגש ביחד עם דו"ח המס השנתי האמריקאי, אלא מוגש באופן מקוון באתר של משרד האוצר האמריקאי (US Treasury)- למחלקת FinCen – הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים. ברוב המקרים, מדובר בהגשה פשוטה ולכן רצוי וחשוב להגיש את הטופס במועד, שכן הגשה מאוחרת עלולה לגרור עונשים וקנסות גבוהים. נדרש להגיש את הדוח עד ה- 18 באפריל בשנה העוקבת וקיימת אורכה אוטומטית של 6 חודשים להגשה כך שבפועל ניתן להגיש את הדוח עד ה- 16 לאוקטובר בשנה העוקבת. האורכה מועילה בהתחשב בעובדה שהדוחות השנתיים מקופות הגמל מתקבלים בתחילת אפריל בשנה העוקבת.

בעלי אזרחות אמריקאית שלא דיווחו

העברת מידע פיננסי בין המדינות בעקבות הסכמי ה- FATCA, מעמידה את אזרחי ארה"ב שטרם דיווחו בפני חשיפה לקנסות גבוהים וסנקציות. קיימת תכנית גילוי מרצון מקוצרת, שבה ניתן להגיש דוחות מס  שלוש שנים אחורה וכן דוחות FBAR שש שנים אחורה ובכך להימנע מקנסות. גם מי שהגיש בעבר דוחות שגויים, יכול בתנאים מסוימים להשתתף בתכנית. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם משרדינו. 

כיצד מגישים את הדוח

הגשת הדוח באתר משרד האוצר האמריקאי מתבצעת באופן מקוון. ניתן למלא טופס PDF ולשדר אותו בסיום המילוי וניתן  למלא טופס מקוון באתר של הרשות ולשדר. מומלץ לבחור באפשרות הראשונה וזאת מפאת ריענונים אוטומטים של הדף ואובדן המידע שמילאתם. אם אתם מגישים את ה-FBAR באיחור יש לציין את סיבת האיחור. אלו שמגישים את ה- FBAR רטרואקטיבית עבור כל השנים מומלץ לפנות לייעות בטרם ההגשה. 

חלק 1 – פרטים אישיים

שורה 1 – שנת הדיווח. 

שורה 2 – סוג המגיש. 

שורה 3 – מס’ TIN  תזינו SSN או ITIN. שורה 3a – סוג ה- TIN

שורה 4 – במידה ואין לכם SSN או ITIN, תזינו פרטי זיהוי זרים. כגון ת.ז ישראלית או מספר דרכון ישראלי. שורה 5 – תאריך לידה. שורה 6 – שם משפחה. שורה 7 – שם פרטי. 

שורה 9 – 13 כתובת אישית. שורה 14a – מיועד לבעלי 25 חשבונות או יותר. שורה 14b – בעלי הרשאת חתימה ואין בעלות/עניין ב-25 חשבונות זרים או יותר. 

חלק 2 – חשבונות בבעלות אישית 

יש להזין את הפרטים על החשבונות בבעלות אישית. כלומר, פרטי חשבונות משותפים לא נכללים בסעיף זה. לחיצה על הסימון + יאפשר לכם להוסיף חשבון. 

שורה 15 – ערך מקסימלי בדולר לחשבון במהלך השנה. שורה 15a – מסמנים אם לא ידוע מהו הערך המקסימלי באותה שנה. שורה 16 – סוג חשבון.  שורה 17 – שם המוסד בו מנוהל הכסף. שורה 18 – מס’ החשבון. שורה 19 – 23 כתובת המוסד הפיננסי. 

חלק 3 – חשבונות משותפים

חלק 4 – חשבונות עם הרשאת חתימה

אודות משרדינו

למשרדינו ידע ו-17 שנות ניסיון בתחום מיסוי בינלאומי ומיסוי אמריקאי בפרט. בין לקוחותינו נמנים אזרחים אמריקאים ומחזיקי גרין קארד, תושבי ישראל שהיגרו לארה"ב, ישראלים שכירים שביצעו רילוקיישן לארה"ב, ותושבי ישראל בעלי השקעות נדל"ן בארה"ב המחויבים בדיווח והגשת דוחות מס אמריקאים (1040NR). הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי ישראלי ובינלאומי.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן