בהתחשב בזמן הנדרש להיערכות להגשה ולקליטה של הדוחות המקוונים ובשל העיצום הכספי המוטל על המאחרים בהגשה, החליטה הנהלת רשות המסים להאריך את מועד הגשת הדוחות השנתיים, לחייבים בהגשת דוחות 126 ו-856 לשנת המס 2012 עד ליום חמישי, כ”א בסיון תשע”ג, 30 במאי 2013.

הגשת דוחות הניכויים תעשה באופן “מקוון” בלבד, קרי דו”ח ששודר ישירות לשע”מ באמצעות האינטרה-נט (למייצגים מקושרים למחשב שע”ם) או שודר באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים בישראל.

נדגיש כי דו”ח ייחשב כדו”ח שהוגש רק לאחר הגשת טופס ההצהרה חתום על-ידי המעביד / משלם בלבד למחלקת תפעול (מוקד הניכויים) שבחטיבת שירות לקוחות. תאריך הגשת הדו”ח הוא התאריך שבו התקבל טופס ההצהרה במוקד הניכויים.