דמי הבראה

דמי הבראה

ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר דמי הבראה ובהתאם לו צו ההרחבה (להלן – “צו ההרחבה”), אשר החיל את ההסכם על כלל המשק, קובעים מהו שיעור דמי ההבראה, שזכאי לו העובד בעבור כל יום הבראה ולכמה ימי הבראה זכאי העובד (בהתאם לוותק). על-פי ההסכם, עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה. לעובדים במשרה חלקית ישולמו דמי ההבראה באופן יחסי.

יש לציין, כי עובד זכאי לדמי הבראה, בלי שיהיה עליו להוכיח או להראות, כי שהה בבית הבראה, או בצורת נופש אחרת. עובד יהיה זכאי לדמי הבראה, אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד (לתקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת העבודה), אם לא קיבל את דמי ההבראה במהלך עבודתו.

ההסכם הקיבוצי הכללי וצו ההרחבה קובעים את מינימום הזכאות של העובד לדמי הבראה. אפשר להוסיף ולהרחיב על מינימום זה בהסכם קיבוצי ענפי, בהסדר קיבוצי, או בחוזה אישי.

על-פי הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ביום 24.6.2012 בעניין עדכון גובה דמי הבראה לשנת 2012, נקבע כי מחיר יום הבראה לעובדים במגזר הפרטי/עסקי, החל מיום 1.7.2012, יהיה 371 ₪ לכל יום הבראה.

להלן הכללים שנקבעו בצו ההרחבה, בעניין תשלום דמי הבראה:

מספר ימי ההבראה (בנוסף לחופשה השנתית), לעובד במשרה מלאה:

בתום שנת העבודה הראשונה5 ימי הבראה.
עבור שנת העבודה ה-2 עד ה-36 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-4 עד ה-107 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-11 עד ה-158 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-16 עד ה-199 ימי הבראה לכל שנה.
עבור שנת העבודה ה-20 ואילך10 ימי הבראה לכל שנה.

 

  1. לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי להיקף משרתם.
  2. עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.
  3. העובד לא נדרש להוכיח או להראות כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום הכולל של קצובת ההבראה.
  4. קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.
  5. בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.
  6. למען הסר ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת הלידה על פי החוק.
  7. עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.
  8. דמי הבראה במגזר הציבורי

להלן נתוני דמי ההבראה על פי חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות:

שנות ותק מוכר להבראהימי הבראה לתשלום
19
2-411
5-1012
11-1513
16-2014
21 ומעלה15

 

החל מיוני 2012 עומד תעריף יום הבראה במגזר הציבורי ובמוסדות ההסתדרות על סך של 420 ש”ח.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.

 

כותב המאמר:
אמנון בן שושן, רואה חשבון
[email protected]

תאריך פרסום- 31 ביולי,  2012
אשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה שתתעורר.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
office 10

זכויות עובדים ביום בחירות

זכויות עובדים ביום בחירות  זכויות עובדים ביום בחירות- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון, אך ניתן להעסיק ביום הבחירות

office 10

פדיון ימי חופשה

פדיון ימי חופשה פדיון ימי חופשה ניתן לבצע בסיום יחסי עובד מעביד, בתמורה לימי חופשה שלא נוצלו במהלך תקופת העסקתו של העובד. ע"פ חוק חופשה

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן