עצמאי (עוסק/נישום) חייב להגיש למס הכנסה דו”ח על הכנסותיו מכל המקורות בכל שנת מס.
לאחר הגשת הדו”ח יוצאת לנישום שומה המפרטת את חישוב המס על פי אותה הצהרה.
מפאת בעיית כוח עבודה ברשות  המסים נבדקים אחוזים בודדים מכלל הדוחות של הנישומים החייבים במס בישראל  אשר מוגשים ע”י רואי החשבון ויועצי המס.
על מנת להתגבר על מכשול זה, שולחת רשות המסים מידי תקופה מפקחים לצורך ביצוע ביקורות פתע בעסקים.

המטרה- בדיקת תקינות ויישום הוראות ניהול ספרים בפועל ע”י הנישומים (יחיד/חברה)

בעל עסק שיימצא כי אינו מנהל את ספרי העסק ע”פ הוראות מס הכנסה ותקנות מס ערך מוסף, עלול להוליך את עסקו למצב של פסילת ספרים.

דוגמאות למצבים המוליכים לפסילת ספרים:

  1. אם במקום העסק מתגלה אי רישום מיידי של תקבול (שק מכל סוג, מזומן וכו’) באמצעות הקלדה בקופה רושמת או הוצאת קבלה- זוהי עילה לפסילת ספרים.
  2. אחת הבדיקות בקבוצת יצרנים ונותני שירותים הנה של ניהול ספר הזמנות בעסק- אי ניהול ספר הזמנות יכול להוביל במקרים רבים לפסילת ספרים.
  3. מתווכי מקרקעין- ספר עסקאות שבו יפורט כל עסקאות התיווך. 

החלטה על פסילת ספרים של עסק השלכות הרות גורל. בין היתר- אי יכולת לקזז תשומות מע”מ בשוטף, אי התרת הוצאות בדו”ח מס הכנסה וכו’.
בהוראות ניהול ספרים ישנם כללים והנחיות כיצד על נישום לנהל את ספריו.
הנישומים מחולקים ע”פ קבוצות ראשיות ומשניות.
בקבוצות הראשיות נמנים בין היתר, ענפי פעילות: יצרנים, סיטונאים, קמעונאים, קבלנים, בעלי מקצועות חופשיים, סוחרי ומתווכי מקרקעין, סוחרי רכב ונותני שירותים ואחרים.
בכל קבוצה ראשית נמנות גם קבוצות משניות אשר מובדלות ביניהן ע”פ מחזור ההכנסות השנתי ומספר המועסקים בעסק.

שימו לב- לכל קבוצת עסקים כללים והנחיות שונים לניהול הספרים.

בעל עסק חייב לדעת ולהכיר את הוראות ניהול הספרים החלות עליו. זוהי אחריותו הבלעדית.
בעל עסק חייב לפנות לרואה החשבון המייצג אותו מול הרשויות ולבקש מידע על הוראות ניהול הספרים החלות עליו.

אחריות בעל עסק לוודא שכל המופיע בהוראות ניהול ספרים הרלוונטיות לעסקו מבוצעות במלואן וכך יהיה ניתן להיערך כראוי לביקורת מס הכנסה ולהימנע מהודעה על פסילת הספרים.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.