הטבות מס לתושב חוזר – תושב חוזר ותיק – עולה חדש

הטבות מס לתושב חוזר – תושב חוזר ותיק – עולה חדש

פתח דבר – הגדרות

הטבות מס לתושב חוזר – לתושב חוזר ותיק – לעולה חדש – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 

בעוד שהדין הפנימי בישראל מוציא את העוקץ מביצוע Relocation והגירה של יחידים וחברות תושבי ישראל למדינה זרה, הרי שלגבי יחידים, עולים חדשים וישראלים לשעבר, שחוזרים הביתה לישראל הוא עושה בדיוק את ההפך. המדינה מעודדת עלייה וחזרה לישראל על ידי הרחבת את תנאי הפטור בהסדרים המכונים "סעיפי הציונות" בפקודת מס הכנסה. בכך, יוצרת תמריץ חיובי לעלות לישראל. הפטור האמור חל על יחידים בלבד. לכן חברות שמבצעות שינוי מקום מושב על ידי העברת הניהול והשליטה לישראל אינן זכאיות ליהנות הימנו.

זכאות להטבות מס תינתן לתושב ישראל לראשונה (עולה חדש) שעלה לראשונה לישראל וקיבל מעמד תושב ישראל ולא היה תושב ישראל בעבר.

הטבות מס במעמד לתושב חוזר ותיק  (לאחר תיקון 168 תקף לגבי יחידים ששבו לישראל החל מה- 1.1.07).
תינתנה ליחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהייה כתושב חוץ במשך עשר שנים רצופות. (או חמש שנים אם חזר לישראל בין השנים 2009-2007).

הטבות מס במעמד תושב חוזר (רגיל) – תינתנה ליחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהייה כתושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות.
(חל על יחיד שחדל להיות תושב ישראל החל מ- 1.1.2009. לפני כן, נדרשו רק שלוש שנות שהייה כתושב חוץ).

הטבות מס לתושב חוזר ותיק ועולה חדש

  1. פטור ממס במשך 10 שנים מהמועד שהיו לתושבי ישראל על הכנסותיהם מכל המקורות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל (אין מגבלה על מועד הרכישה). הפטור יינתן על כל הכנסותיהם (האקטיביות והפסיביות) שהופקו מחוץ לישראל. (תושב חוזר רגיל זכאי לפטור ממס במשך 5 שנים בלבד מהמועד שהיה לתושב ישראל על הכנסות פסיביות בלבד שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, שאינן הכנסות מעסק כגון: הכנסות מקצבה, מתמלוגים, דמי שכירות, ריבית ומדיבידנד שמקורן בנכסים מחוץ לישראל שרכש התושב החוזר הרגיל בתקופת שהותו מחוץ לישראל לאחר שחדל להיות תושב ישראל). 
  2. פטור מהגשת דוחות מס על הכנסות שהופקו מחוץ לישראל ופטור מהגשת הצהרת הון על נכסים והשקעות מחוץ לישראל.
  3. פטור ממס לעולה חדש (בלבד) על הכנסות מריבית הנובעת מפיקדון מט"ח בבנק בישראל, ובלבד שמקור הכספים שהופקדו בבנק הוא מסכומי כסף שהיו לעולה החדש בטרם עלה לישראל.
  4. הטבה בבחירת שנת הסתגלות שבה יוכל לבחור אם להיחשב תושב ישראל וליהנות מהטבות המס מכוח מעמד תושב חוזר או לבחור להיחשב תושב חוץ כך ששנת ההסתגלות לא תיכלל במניין 10 שנות הפטור. 

חשוב לזכור שבמקרים של פעילות מעורבת, שחלקה בוצע בישראל וחלקה מחוצה לה, הטבות המס לתושב חוזר יינתנו בחלקם. החלק שהופק בישראל חייב במס.
דרכי החישוב של ההכנסה הפטורה פורטו בחוזר 01/2011 וקיבלו חיזוק בפסק הדין בעניין תלמי ע"מ 15-02-24557. החישוב של ההכנסה הפטורה יתבצע לפי מפתח אובייקטיבי, דהיינו  יחס מספר ימי העסקים בהם שהה היחיד במהלך השנה מחוץ לישראל ביחס לכלל ימי העסקים בשנה. לקריאה מורחבת לחץ כאן

הטבות מס לתושב חוזר "רגיל" תושב חוזר ותיק ועולה חדש – הכנסות הוניות מחו"ל

תושב חוזר ותיק זכאי לפטור ממס מרווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל, אם נמכרו בתוך 10 שנים מהיום שהיו לתושבי ישראל, ללא קשר למועד רכישתם. במקרה של תושב חוזר רגיל הפטור ממס מרווח הון ממכירת נכסים בחו"ל יחול רק על נכסים שרכש מחוץ לישראל בתקופת היותו תושב חוץ. לאחר תקופת הפטור יחול פטור יחסי בהתאם למשך תקופת ההחזקה בנכס.

הטבות מס לתושב חוזר ותיק בדרך של זיכוי ממס 

עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי ממס. נקודות הזיכוי נפרסות על פני 42 חודשים (3.5 שנים), לעומת זאת תושב חוזר יוכל ליהנות מהטבות המס הנ"ל רק במצב ששב לישראל בתקופה שבין 16.5.2010-30.9.2012 לאחר שהייה של 6 שנים רצופות כתושב חוץ מחוץ לישראל.

פטור ממס קנייה על ייבוא רכב

עולים חדשים (בלבד) המייבאים רכב לישראל על שמם או רוכשים אותו בארץ ממחסן רישוי של יבואני הרכב, פטורים מתשלום מס קנייה, אך חייבים בתשלום מכס בשיעור 50% + מע"מ (75% מסים במרוכז), בתנאים מסוימים. עולים חדשים, שירכשו או ייבאו רכב שמועד ייצורו החל מ-1.1.07 ואילך, יהיו זכאים להפחתה מסכום המס שנקבע לגבי אותו הרכב
עד לכ- 10,000 ש"ח וזאת בהתאם לדרגת זיהום האוויר של הרכב, כפי שנקבע על-ידי משרד התחבורה.

הקלות במס רכישה לתושב חוזר ותיק ועולה חדש

למאמר בנושא מס רכישה לתושב חוזר ותיק – בקישור הבא.
למאמר בנושא מס רכישה לעולה חדש – בקישור הבא.

אודות המשרד

משרדינו מוביל בתחום החשבונאות והמיסוי על גווניו השונים, לרבות מס הכנסה, מס ערך מוסף, מיסוי מקרקעין, חוק עידוד השקעות הון. המשרד מלווה עצמאיים וחברות החל משלב עריכת תכנית עסקית וההקמה של עסקים ברשויות המס וכן לאורך כל הפעילות העסקית. השירותים העסקיים שאני מספקים הנם במגוון נושאים בתחום המיסוי הישראלי ומיסוי בינלאומי.
משרדינו מנוסה בהגשת בקשות להחלטות מיסוי וגילוי מרצון עבור יחידים תושבים חוזרים, תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים ומחויב לסטנדרטים גבוהים של שירות, ידע מקצועי, כתיבה, ואינטגרציה בין תחומי המס השונים, לרבות היכרות עם התקינה החשבונאית.
אתר המשרד מהווה פלטפורמה עשירה של מאמרים ומידע מקצועי לרווחת הלקוחות וגולשים מזדמנים בסוגיות מס שונות ורלוונטיות לרוח התקופה. 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן