טופס 1348 – חובת דיווח ליוצאים לחו"ל

טופס 1348 – חובת דיווח ליוצאים לחו"ל

טופס 1348 – פתח דברים

טופס 1348 – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

סעיף 131(א) (5ה) נוסף במסגרת תיקון 223 וקובע החל משנת 2016 ואילך, חובת הגשת דוח מס ליחיד שמתקיימת לגביו חזקת הימים בהגדרת "תושב ישראל", אך היחיד מבקש לסתור את החזקה ולטעון שאינו תושב ישראל לצורכי מס בשנת המס (לטעון כמי שניתק תושבות ישראלית). ע"פ הגדרת תושב ישראל בפקודה חזקה היא שמרכז חייו של יחיד בשנת המס בישראל כאשר היחיד שהה בישראל בשנת המס מעל ל-183 יום או כאשר שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר, ובסה"כ 425 יום או יותר, בתקופה של שנת המס והשנתיים שקדמו לה. 

שימו לב – במקרה של עמידה במבחן החזקות, הוראות הסעיף מחייבות את היחיד להגיש דוח מס שנתי ולצרף אליו מסמך משפטי שיפרט את העובדות שעליהן מבוססות טענתו של היחיד ומסמכים התומכים בטענתו. 

ולכן – תושב ישראל, שביצע תהליך רילוקיישן או הגירה למדינה זרה בשנת מס ומעוניין לטעון כי באותה שנת המס אינו "תושב ישראל" (ניתק תושבות מס)  וזאת על אף שמתקיימת לגביו "חזקת ימי שהייה בישראל" – חייב להגיש דוח מס שאליו יצרף דוח שיפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בדבר היותו תושב חוץ. 

חשוב להדגיש כי בטרם מתקבלת ההחלטה לעניין תושבות המס של היחיד, רשות המסים גם בודקת את סטטוס התושבות של היחיד בביטוח לאומי, ולכן על מנת לנתק תושבות מס באופן יעיל, נכון יהיה לנתק גם את התושבות בביטוח לאומי. לפני ניתוק התושבות בביטוח לאומי, נכון יהיה להכיר את ההשלכות של תהליך הניתוק על הזכויות בביטוח לאומי ולהצטייד בפוליסת ביטוח רפואי פרטי. יחיד המעוניין לנתק תושבות בביטוח לאומי נדרש לפעול ע"פ הנחיות ביטוח לאומי. מידע נוסף, ניתן לקבל באמצעות רואה חשבון במשרדינו. 

טופס 1348 – הצהרת תושבות (מי שמצהיר על עצמו כי אינו תושב ישראל)

בשנת 2017 פרסמה רשות המסים את טופס 1348, שגם אותו נדרש למלא ולצרף כנספח לדוח המס השנתי. הטופס מורכב מ-26 שאלות שתסייענה למפקח מס הכנסה להכריע בעניין מרכז חייו של היחיד ועל כן ישנה חשיבות עליונה על אופן מילוי הטופס. בראש הטופס, נדרש הנישום להצהיר על מספר ימי השהייה שלו בישראל בשנת המס, וכן בשנה ובשנתיים שקדמו לה. כמו כן, עליו לציין את שם מדינת התושבות ולצרף אישור תושבות מאותה מדינה לשנת המס. כדי לבסס את עמדת התושבות נדרש לצרף אסמכתאות מבססות התומכות בטענתו שמרכז חייו אינו בישראל. השאלות אינן טכניות בלבד, ויש למלא אותן בתשומת לב. כמו כן, חשוב להשתמש בהערות ולציין דגשים רלוונטיים. 

שימו לב – דרישות הסעיף מהיחיד החל משנת 2017 ואילך במקרה שבו יחיד טוען שאינו "תושב ישראל", על אף שעמד במבחן חזקת הימים, תהיינה חובת הגשת דוח מס אישי (1301) + חובת הגשת טופס 1348 + חובת דוח משפטי שיפרט את העובדות עליהן מבוססת טענתו (לגבי שנת 2016 נדרש "רק" דוח מס אישי + דוח מפרט משפטי). הדרישה מחייבת את היחיד לפתוח תיק במס הכנסה לצורך הגשת דוח המס. 

דרישות בדוח המס המס 

כאמור, יחיד שמצהיר כי אינו תושב מס על אף מבחן החזקות מחויב בהגשת דוח מס לרשות המסים (באמצעות טופס 1301), מחויב בהגשת טופס 1348 ומחויב בצרוף דוח משפטי מפורט. בחלק א' בדוח המס השנתי (פרטים אישיים), נדרש לסמן: "אינני תושב ישראל אך מתקיימת לגבי "חזקת ימי שהייה בישראל" הנסתרת על ידי ואני חייב בהגשת דוח לפי סעיף 131 (א) (5ה) לפקודה, מצ"ב טופס 1348. לקריאה מורחב בנושא ישראלים ברילוקיישן, יש להיכנס למאמר בקישור.

טיפ ראשון. בדקו את תנאי מבחן החזקות בכל שנת מס

שימו לב – את תנאי מבחן החזקות נדרש לבחון בכל שנת מס. ולכן גם אם עמדתם במבחן החזקות בשנת מס מסוימת, לא לעולם חוסן. יתכן שבשנת מס העוקבת תנאי מבחן החזקות יתקיימו לגביכם ולכן מכורח הנסיבות תחול חובת הגשת דוח מס באותה שנה. 

טיפ שני. מבחן החזקות כמבחן חד כיווני

כוחן של החזקות מוגבל גם במובן זה שמדובר בחזקות חיוביות חד-כיווניות, דהיינו שבקיום תנאיהן קמה חזקה שהנישום הוא "תושב ישראל", ואולם באי קיום התנאים לא קמה חזקה הפוכה כי הנישום הוא בהכרח "תושב חוץ". מאחר שאין בכוחן של החזקות להחזיק את הנישום כמי שאינו תושב ישראל, נמצא כי על פי רוב, לא תסייענה חזקות אלה לנישום כי הוא הרי מבקש להוכיח, בדרך כלל, כי אינו תושב ישראל, ואילו החזקות מסייעות אך ורק לטוען מרכז חיים בישראל. ולכן כאשר קיימת כוונת ניתוק תושבות מס, נדרש לקיים את התנאים בהגדרת "תושב חוץ". הגדרת 'תושב חוץ' כוללת הגדרה שיורית ("מי שאינו תושב ישראל…") וכן הגדרה פוזיטיבית ("…וכן יחיד שהתקיימו בו כל אלה: שהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה;  מרכז חייו לא היה בישראל בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות. המשמעות היא שעל מנת להוכיח ניתוק תושבות נטל השכנוע על הנישום להוכיח שמרכז חייו אינו בישראל באמצעות מסמך משפטי שיפרט את כל העובדות המבססות התומכות בטענתו או באמצעות עמידה בתנאי ההגדרה הפוזיטיבית של "תושב חוץ" (מבחן 2+2). 

אודות משרדינו

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות, הנו מידי ומשמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. קיימים שיקולי מס בניתוק תושבות מישראל מול הכדאיות בשמירת מעמד תושב ישראל. משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ורילוקיישן ומקנה סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לכל אורך תקופת השהות בחו"ל.

משרדינו רואה חשיבות רבה בקבלת ייעוץ מס לפני תהליך רילוקיישן ומיישם תהליכי עבודה קפדניים עם לקוחותיו המושתתים על בסיס מעורבות גבוהה, אמון ואווירה של שותפות אמתית לדרך. משרדינו יסייע לך וילווה אותך בתהליך בהצלחה יתרה, מתוך מחשבה ואמונה שתכנון מס נכון וקפדני מבעוד מועד, יקנה לך כלים מהותיים בהמשך דרכך המקצועית. 

 

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

תשלום דמי ביטוח במהלך השהות בחו"ל

תשלום דמי ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן (השהות בחו"ל) ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן או הגירה – תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

רואה חשבון

ביטוח לאומי ברילוקיישן

תוכן עניינים:1 היבטי ביטוח לאומי ברילוקיישן – פתח דברים2 "תושבות" לעניין ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן3 עובד שכיר אצל מעסיק ישראלי4 עובד שכיר אצל מעסיק זר5

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן