ייעוץ מס רילוקיישן – התנהלות נכונה מול רשויות המס

ייעוץ מס רילוקיישן – התנהלות נכונה מול רשויות המס

ייעוץ מס רילוקיישן

ייעוץ מס רילוקיישן – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
הצורך בבחינת תושבות בעת תהליך רילוקיישן, הנו משמעותי מאוד עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל וזאת מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. פנייה לקבלת ייעוץ מס מרואה חשבון מומחה במסים לצורך הסדרת חובת הדיווח ותשלום המס – היא בגדר חובה. אחד מההיבטים המרכזיים שיש לבחון כאשר שוקלים ביצוע רילוקיישן או חזרה ממנו הנו היבט המס ובפרט – אופן הדיווח לרשויות המס על הכנסות מחו"ל ומימוש אופציות שהוקצו בישראל ומחוץ לישראל תוך הימנעות מתאונות מס (כפל מס וביטוח לאומי). רואה החשבון יבחן את כל היבטי המס ובמידת הצורך – גם ינהל את תהליך ניתוק התושבות מישראל והדיווח לרשויות המס. 

חובת דיווח על ההכנסות המופקות מחו"ל

על פי שיטת המיסוי בישראל, תושבי ישראל מחויבים לדווח על כלל הכנסותיהם, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה ולשלם את המס בישראל בגינן. משמעות הדברים היא,  שתושב ישראל שביצע רילוקיישן לחו"ל, ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על ניתוק תושבותו לרשויות המס וביסס את טענותיו לגבי עמדתו. כתושב ישראל לצורכי מס יחויב בדיווח על כל הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ובתשלום השלמת המס במדינת ישראל. עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדה של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את סוגיית הניתוק עד לחזרתם לארץ. השינוי בעקבות התיקון, מעלה את סוגיית התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לספק מידע מידי שנה לרשויות המס.

כוונת ניתוק והעברת מרכז חיים לחו"ל

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות. במידה והתגבשה החלטה להעתיק את מרכז החיים למספר שנים או להגר לחו"ל, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל, אחרת קיימת חשיפת מס הכנסה וכפל תשלום ביטוח לאומי. שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין המס הפנימי בתהליך ניתוק התושבות, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך. ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא תושבות, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל ולאורך כל השהיה בחו"ל, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונה סובייקטיבית לנתק תושבות מישראל.

מטרת קבלת ייעוץ מס בתהליך רילוקיישן

מטרת ייעוץ המס העיקרית היא לבחון את נקודת הזמן בתהליך רילוקיישן ולנתח את מעמד התושבות החל מרגע היציאה מישראל. הקביעה לגבי מעמד התושבות של מבקשי הייעוץ, תשפיע באופן ניכר על האופן שבו יידרשו לפעול מול רשות המסים ולדווח על ההכנסות מחו"ל בעתיד. לאחר קביעת מעמד התושבות, תיפרשנה בפני מבקשי הייעוץ כל חלופות הדיווח המומלצות תוך בחינת שיקולי המיסוי לצד החלופות וחשיפות המס בגינן. תתקיים שיחת ייעוץ מקיפה לגבי היבטי המיסוי לרבות – קביעת מעמד התושבות, חובת הגשת דוחות מס ודיווחים לרשות המסים בישראל, תחולת מס יציאה במועד העזיבה, מיסוי הכנסות מעבודה (לרבות הקצאות אופציות ומניות RSU's), סוגיות בביטוח לאומי, סקירת המס במדינת היעד,  סקירת הוראות אמנת המס עם מדינת היעד, תינתנה הנחיות ותותווה הדרך להתנהלות נכונה מול הרשויות. במידת הצורך יימסרו מזכרים בעניין השלכות וחשיפות מס הנגזרות מהכנסות המופקות במדינות היעד ויתבצעו חישובים של מס ההכנסה וביטוח לאומי הצפויים לצורך קבלת החלטות. 

חשיבות קבלת ייעוץ מס וליווי מרואה חשבון

בשל האחריות הרבה של רואה החשבון, עליו להיות בקיא בכל חוקי המס על בוריים. רואה חשבון יבחן את הסוגיה אשר עומדת על הפרק לא רק בשביל להסביר ללקוח את היבטי המיסוי, אלא גם כדי למצוא את נתיב המיסוי האפקטיבי ביותר והחוקי עבור הלקוח באמצעות תכנון מס לגיטימי. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית בנושא רילוקיישן נעשית על בסיס ייעוץ חובבני מנותני שירות לא מנוסים וקבלת מידע ברשת. כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ומתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה יזומה לרואה חשבון מומחה במיסוי רילוקיישן להמשך טיפול ו"כיבוי שרפות". פערי הידע עלולים להוביל לדיווח מוטעה לרשויות וקנסות מיותרים ולכן פנייה לקבלת שירות מקצועי מרואה חשבון מוסמך היא יפה שעה אחת קודם. טביעת היד המקצועית של רואה חשבון תסייע לא רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על שיקולי המס ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות בבחירת הדרך. 

אחד מהמקרים הרבים שיצא למשרדנו לטפל הוא בפנייה של תושב ישראל שהיגר עם משפחתו לארה"ב, אך הניח שאינו נדרש להודיע לרשויות המס על תהליך ההגירה ולכן לא פעל כלל מול רשויות המס בנושא. לא עבר זמן רב עד שהוצאה עבורו דרישה מפקיד שומה באמצעות טופס 5328 להצהיר על הכנסותיו שהפיק בחו"ל. מאחר ומבחינה טכנית לא יכול היה לדעת על דרישה זו, צבר חובות כבדים וקנסות של עשרות אלפי שקלים במס הכנסה. לאחר שקיבלנו את פנייתו, הגשנו בקשה לפקיד שומה לדון שנית בעניינו. לאחר תכנון מס ועבודה מאומצת, הוגשו הדוחות מס בצרוף בקשה לניתוק תושבות רטרואקטיבי מול הרשויות בישראל ובוטלו הקנסות. זה היתרון בעבודה עם איש מקצוע שמכיר את החוק על כל רבדיו.

השירותים שתקבלו במסגרת תהליך הייעוץ

  1. רואה חשבון יעבור על המידע שתמסרו ותיבנה תכנית עבודה מותאמת לתהליך רילוקיישן או ההגירה תוך בחינת כל השלכות המיסוי על התהליך. 
  2. במסגרת תכנית העבודה, תיבחן כדאיות הגשת בקשה לניתוק תושבות מישראל לצורכי מס מול כדאיות שמירה על מעמד תושבות ישראלית והתרת הוצאות מחייה בחו"ל.
  3. תתקיים שיחת ייעוץ מקיפה בנושא היבטי המיסוי בתהליך רילוקיישן, חובת הגשת דוחות ודיווחים על הכנסות לשלטונות המס בישראל, מיסוי הכנסות מעבודה (לרבות אופציות ומניות RSU's), חובת תשלום מס יציאה, מיסוי השקעות במקרקעין, מיסוי פעילות עצמאי בחו"ל או פעילות עסקית בחו"ל באמצעות חברה, יישום אמנה למניעת כפל מס.
  4. ננחה אתכם לגבי הפעולות שתידרשו לנקוט בישראל לפני תהליך הרילוקיישן ובמהלך השהות בחו"ל. 
  5. תינתן סקירה של המסים החלים שיחולו במדינת היעד. 
  6. לא פחות חשוב – תקבלו את כל המידע והשלכות ההגירה על ביטוח לאומי. אי הסדרת התושבות בביטוח לאומי עלול לפגוע בזכויות הרפואיות. 
  7. תותווה בפניכם הדרך המושכלת להתנהלות נכונה מול הרשויות.
  8. במידת הצורך, נייצג אתכם מול רשויות המס בישראל ונגיש עבורכם את הדיווח לרשויות המס. 

סוף מעשה בחשיבה תחילה

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מוצא חשיבות רבה בקבלת ייעוץ מס לפני רילוקיישן ומיישם תהליכי עבודה קפדניים עם לקוחותיו המושתתים על בסיס מעורבות גבוהה, אמון ואווירה של שותפות אמתית לדרך. משרדינו יסייע לכם לבצע את הרילוקיישן בהצלחה יתרה, מתוך מחשבה ואמונה שתכנון מס נכון וקפדני יקנו לכם כלים מהותיים להמשך דרככם המקצועית.
המשרד מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות במיסוי רילוקיישן החל מההחלטה על ניתוק תושבות ולאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. 

 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!