ייעוץ מס רילוקיישן – התנהלות נכונה מול רשויות המס

ייעוץ מס רילוקיישן – התנהלות נכונה מול רשויות המס

ייעוץ מס רילוקיישן

ייעוץ מס רילוקיישן – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
הצורך בבחינת תושבות בעת תהליך רילוקיישן, הנו משמעותי מאוד עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל וזאת מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך.
פנייה לקבלת ייעוץ מס מרואה חשבון מומחה בתחום המסים לצורך הסדרת חובת הדיווח ותשלום המס- היא בגדר חובה. אחד ההיבטים המרכזיים שיש לבחון כאשר שוקלים ביצוע רילוקיישן או חזרה ממנו הנו היבטי המס ובפרט- אופן הדיווח לרשויות המס, הטיפול במיסוי אופציות, מניעת תאונות מס, לרבות תשלום כפל מס, ותשלומי ביטוח לאומי. רואה החשבון יבחן את כל היבטי המס ובמידת הצורך – גם ינהל עבורכם את תהליך ניתוק התושבות מישראל והדיווח לרשויות המס. 

חובת דיווח על ההכנסות המופקות מחו"ל

על פי שיטת המיסוי בישראל, תושבי ישראל מחויבים לדווח על כלל הכנסותיהם, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה ולשלם את המס בישראל בגינן.
משמעות הדברים היא,  שתושב ישראל שביצע רילוקיישן לחו"ל, ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על ניתוק תושבותו לרשויות המס וביסס את טענותיו לגבי עמדתו. 

כתושב ישראל לצורכי מס יחויב בדיווח על כל הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ובתשלום מס במדינת ישראל.
עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדה של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את סוגיית הניתוק עד לחזרתם לארץ.
השינוי בעקבות התיקון, מעלה את סוגיית התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לספק מידע מידי שנה לרשויות המס.

כוונת ניתוק והעברת מרכז חיים לחו"ל

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונותיכם הסובייקטיביות. במידה והתגבשה אצלכם החלטה להעתיק את מרכז החיים מספר שנים או להגר לתמיד לחו"ל, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי. אחרת קיימת חשיפת מס הכנסה ותשלום כפול של דמי ביטוח לאומי. שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הפנימי בתהליך ניתוק התושבות, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך. ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה בחו"ל, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונה סובייקטיבית לנתק תושבות מישראל.

מטרת קבלת ייעוץ מס בתהליך רילוקיישן

מטרת ייעוץ המס העיקרית היא להבין את נקודת הזמן בתהליך רילוקיישן ולבחון את מעמד התושבות החל מרגע יציאתם מישראל וכן לאורך כל שהייתם בחו"ל. 
הקביעה לגבי מעמד התושבות של מבקשי הייעוץ, תשפיע באופן ניכר על האופן שבו יידרשו לפעול מול רשות המסים ולדווח על ההכנסות בעתיד.
לאחר קביעת מעמד התושבות, תיפרשנה בפני מבקשי הייעוץ כל החלופות בהן מומלץ לנקוט בעת השהייה מחוץ לישראל לצורך הימנעות ממחלוקות מול רשויות המס בעת החזרה לישראל תוך בחינת שיקולי המיסוי לצד החלופות וחשיפות המס בגינן.

תתקיים שיחת ייעוץ מקיפה לגבי היבטי המיסוי החלים בישראל אגב תהליך רילוקיישן לרבות מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מיסוי הכנסות עובדים (לרבות מניות ואופציות RSU's), ביטוח לאומי ויינתנו הממצאים לגבי השלכות המס במדינת ישראל ובמדינת היעד, קביעת התושבות לצורכי מס הכנסה וביטוח לאומי, מס יציאה, אמנות המס אם קיימות וחבויות להגשת דוחות ודיווחים שונים על הכנסות לשלטונות המס במדינות. כמו כן, יימסרו הנחיות ותותווה הדרך להתנהלות נכונה מול הרשויות.

במידת הצורך יימסרו מזכרים בעניין השלכות וחשיפות מס הנגזרות מאופן ההעסקה במדינות ויתבצעו חישובי מס משוערים שנתיים בישראל.
המשרד מספק ייצוג מול רשויות המס בישראל (דיון בנושא תושבות, בקשה להחזרי מס בשל כפל מס, בקשות להחלטות מיסוי וכדומה) וייצוג מול המוסד לביטוח לאומי (תקופות המתנה לשרותי בריאות, דיונים בנושא תושבות וניתוק תושבות, זכאות לקצבאות ובקשה לפטור מביטוח לאומי במקרים בהם מדינת היעד חתומה עם ישראל על אמנה לביטחון סוציאלי). 

חשיבות קבלת ייעוץ מס וליווי מרואה חשבון

בשל האחריות הרבה של רואה החשבון, עליו להיות בקיא בכל חוקי המס על בוריים.
רואה חשבון בוחן את הסוגיה אשר עומדת על הפרק לא רק בשביל להסביר ללקוח את ההיבטים המיסויים, אלא כדי למצוא את נתיב המיסוי האפקטיבי ביותר והחוקי
עבור הלקוח באמצעות תכנון מס. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית בנושא רילוקיישן נעשית על בסיס ייעוץ חובבני מנותני שירות לא מנוסים וקבלת מידע מהמרשתת.

כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ומתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה יזומה לרואה חשבון מומחה בתחום מיסוי לקבל ייצוג מול רשויות המס. 
מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.
פערי הידע עלולים להוביל לדיווח מוטעה לרשויות וקנסות מיותרים ולכן פנייה לקבלת שירות מקצועי מרואה חשבון מוסמך היא יפה שעה אחת קודם. 
טביעת היד המקצועית של רואה חשבון תסייע לא רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על שיקולי המס ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות בבחירת הדרך. 

אחד מהמקרים הרבים שיצא למשרדנו לטפל הוא בפנייה של תושב ישראל שהיגר עם משפחתו לארה"ב, אך הניח שאינו נדרש להודיע לרשויות המס על תהליך ההגירה ולכן לא פעל כלל מול רשויות המס בנושא. לא עבר זמן רב עד שהוצאה עבורו דרישה מפקיד שומה באמצעות טופס 5328 להצהיר על הכנסותיו שהפיק בחו"ל. מאחר ומבחינה טכנית לא יכול היה לדעת על דרישה זו, צבר חובות כבדים וקנסות של עשרות אלפי שקלים במס הכנסה. לאחר שקיבלנו את פנייתו, הגשנו בקשה לפקיד שומה לדון שנית בעניינו.

לאחר תכנון מס ועבודה מאומצת, הגשנו עבורו דו"ח מס בצרוף בקשה לניתוק תושבות רטרואקטיבי מול הרשויות בישראל, הצלחנו לבטל את החוב שצבר ולזכותו בהחזר מס של כ- 45,000 שקלים בגין שנת הניתוק. זה היתרון בעבודה עם איש מקצוע שמכיר את החוק על כל רבדיו.

השירותים שתקבלו במסגרת תהליך הייעוץ

  1. רואה חשבון יעבור על המידע שתמסרו ותיבנה תכנית עבודה מותאמת עבורכם לתהליך רילוקיישן או ההגירה תוך בחינת כל השלכות המיסוי על התהליך. 
  2. במסגרת תכנית העבודה, תיבחן כדאיות הגשת בקשה לניתוק תושבות מישראל לצורכי מס מול כדאיות שמירה על מעמד תושבות ישראלית והתרת הוצאות מחייה בחו"ל.
  3. תתקיים שיחת ייעוץ מקיפה לגבי היבטי המיסוי החלים בישראל על תהליך רילוקיישן, לרבות מיסוי הכנסות מעבודה (לרבות מניות ואופציות RSU's), מס יציאה, מיסוי השקעות במקרקעין, מיסוי פעילות בעסק עצמאי או פעילות עסקית באמצעות חברה, יישום אמנה למניעת כפל מס. וחובת הגשת דוחות ודיווחים על הכנסות לשלטונות המס בישראל.
  4. ננחה אתכם לגבי הפעולות שתידרשו לנקוט בישראל לפני תהליך הרילוקיישן ובמהלך השהות בחו"ל. 
  5. תינתן סקירה של המסים החלים בחו"ל שיחולו עליכם במדינת היעד. 
  6. לא פחות חשוב- תקבלו את כל המידע והשלכות ההגירה על ביטוח לאומי. אי הסדרת התושבות בביטוח לאומי עלול לפגוע בזכויות הרפואיות. 
  7. תותווה לכם הדרך המושכלת להתנהלות נכונה מול הרשויות.
  8. במידת הצורך, תקבלו מאתנו ייצוג מול רשויות המס בישראל ונגיש עבורכם את הדיווח לרשויות המס. 

סוף מעשה בחשיבה תחילה – חשיבה מושכלת מייצרת פתרון 

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' רואה חשיבות רבה בביצוע ייעוץ מס לפני רילוקיישן ומיישם תהליכי עבודה קפדניים עם לקוחותיו המושתתים על בסיס מעורבות גבוהה, אמון ואווירה של שותפות אמתית לדרך. משרדינו יסייע לכם לבצע את הרילוקיישן בהצלחה יתרה, מתוך מחשבה ואמונה שתכנון מס נכון וקפדני יקנו לכם כלים מהותיים להמשך דרככם המקצועית.
המשרד מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות מיסוי רילוקיישן לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירות המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס בטרם ההחלטה על רילוקיישן, ליווי תהליך ניתוק תושבות מישראל והעברת מרכז חיים לחו"ל, מיסוי הכנסות בחו"ל, הגשת דוחות מס, בקשות פרה-רולינג, כתיבת חוות דעת, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.  בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!