מיסוי בארה"ב והשלכותיו על תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית

מיסוי בארה"ב והשלכותיו על תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית

מיסוי בארה"ב והשלכותיו על תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית

מיסוי אזרחי ארה"ב ומיסוי אמריקאי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
ארה"ב מטילה מס פדרלי על בסיס אזרחות ותושבות. כל אדם בעל אזרחות אמריקאית או מוגדר כ"תושב ארה"ב לצורכי מס" (כולל מי שמחזיק גרין קארד) כפוף למיסוי בארה"ב ולכן חלה עליו חובת הגשת דוח מס אמריקאי (Form 1040) והוא נדרש לשלם מס בארה”ב על כל הכנסותיו שהופקו בגבולות ארה"ב ובכל רחבי העולם. קביעת תושבות של אדם לצורך מס לרוב לא מתבססת על קריטריונים יבשים, בדרך כלל נכללים גם מבחנים סובייקטיביים בהתאם לנסיבות ספציפיות. יכולים להיות מבחנים שונים לקביעת תושבותו של אדם ברמה הפדרלית וברמת המדינה. לקריאה מורחבת בנושא תושבות ארה"ב לצורכי מס לחצו על הקישור.

דין המיסוי האמריקאי יכול לעורר מעט בעיות בקרב תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית שחלקם אינם מודעים לחובת הדיווח והשלכותיה שחלה עליהם כאזרחי ארה"ב. 

הוראות כלליות של האמנה 

ארה"ב חתומה עם מדינת ישראל על אמנת מס. האמנה עוסקת באופן המיסוי ומפרטת את אופן חלוקתו בין מדינת המושב ובין מדינת המקור. מדינת המושב היא מדינתו של התושב אשר רואה לעצמה זכות מיסוי באשר להכנסותיו ומנגד מדינת המקור שבה מופקת או נצמחת ההכנסה, מבקשת אף היא זכות למסות את ההכנסה, שהופקה בתחומיה. ישנם סעיפים באמנה הקובעים זכות מיסוי בלעדית למדינת המושב, חלקם מעניקים זכות מיסוי בלעדית למדינת המקור וחלקם קובעים שגם מדינת המושב וגם מדינת המקור זכאים לנתח מהמס. במקרה האחרון, החובה למנוע את מיסוי הכפל מוטלת על מדינת המושב באמצעות הענקת זיכוי מהמס הזר ששולם במדינת המקור כנגד המס שהיא מבקשת להטיל. האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב כוללת הוראות ייחודיות על מיסוי אזרחי ארה"ב, שאינן נכללות באמנות מס מול מדינות אחרות.

הוראות חריגות של האמנה והשלכותיהן על תושבי ישראלי בעלי אזרחות 

לדוגמה- סעיף 15 לאמנה בין ארה"ב לישראל, קובע כי רווח הון (למעט מקרקעין ולמעט חריגים נוספים בסעיף) ימוסה בלעדית במדינת המושב, ולא במדינת המקור, שם הופק רווח ההון. עבור תושבי ישראל, מדינת ישראל היא מדינת המושב ולכן זכות המיסוי הבלעדית שייכת לישראל. אלא שלפי הוראת סעיף 6 (כללים כלליים לחיוב במס), שומרת ארה"ב במרבית המקרים להטיל מס על אזרחיה אף אם נקבע אחרת באמנה. "על אף כל הוראות של אמנה זו… רשאית מדינה מתקשרת להטיל מס על תושביה… ועל אזרחיה כאילו לא נכנסה אמנה זו לתוקפה.."  לכאורה יכולה להיווצר "תאונת מס" במצב שבו תושב ישראל בעל אזרחות אמריקאית מחזיק בנכס בגבולות ארה"ב (או בגבולות ישראל) ומוכר את אותו נכס. מצד אחד מדינת ישראל תגבה את המס בגין רווח ההון מאחר והיא מדינת המושב ומנגד גם מדינת ארה"ב תוכל לגבות את המס מתוקף הוראות הסעיף שמקנות נתח מהמס למדינת האזרחות. האמנה לכאורה אמורה למנוע מארה"ב להטיל מס על רווח ההון בהיותה מדינת המקור, אך סעיף 6 מאפשר לה למסות את הרווח כמדינת האזרחות. 

פתרון מניעת כפל המס

ע"פ כללי האמנה, ישראל תתן זיכוי ממס ששולם בארה"ב רק ביחס למס שארה"ב גבתה כמדינת המקור ולא ביחס למס שהיא גבתה כמדינת האזרחות ולכן יתכן מצב של כפל מס בשתי המדינות כאשר תושב ישראל שהוא אזרח אמריקאי יידרש בדיווח ותשלום מס בארה"ב מכוח אזרחותו, ומנגד יידרש גם בתשלום מס בישראל מתוקף תושבותו ללא יכולת לקבל זיכוי על המס ששולם בארה"ב. 

כדי למנוע תשלום כפל מס ופגיעה של תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית, קיימת ההוראה בסעיף 26(2), אשר מטילה על ארה"ב (הפעם לא כמדינת מקור, אלא כמדינת האזרחות) את החובה להעניק לנישום זיכוי בגובה המס שישראל תגבה כמדינת מושב, מסכום המס שארה"ב תבקש להטיל עליו מחמת אזרחותו. כך, פותרת אמנת מס ישראל ארה"ב את החשיפה לכפל המס. 

כדי להימנע מתשלום כפל מס בשתי המדינות, חשוב ורצוי לדווח קודם את ההכנסה בישראל ורק לאחר מכן לדווח בארה"ב ולדרוש כזיכוי ממס פדרלי כנגד המס ששולם בישראל. אחרת, במצב של דיווח בסדר הפוך, תיתכן "תאונת מס". זאת לעומת תושבי ישראל, שאינם אזרחי ארה"ב, יכולים ליהנות מפטור ממס על רווחי הון בארה"ב מכוח אמנת המס. 

עולים חדשים / תושבים חוזרים ותיקים בעלי אזרחות

מדינת ישראל מקנה סל רחב של הטבות מס וזכויות לצורך עידוד העלייה לישראל. עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים זכאים לפטור ממס ודיווח למשך 10 שנים ביחס להכנסות המופקות מחוץ לישראל, אך אין בין הפטור הנ"ל קשר כהוא זה לחובת הדיווח ותשלום מס בארה"ב המוטלים על אזרחי ארה"ב. יוצא מהאמור שעל אף הפטור בישראל המוקנה לאוכלוסיה זו, עבור מי שיוגדר "עולה חדש" או "תושב חוזר ותיק" בעל אזרחות אמריקאית, תמשיך לחול חובת הדיווח ותשלום המס על הכנסותיו בגבולות ארה"ב ומחוצה לה מעצם אזרחותו. 

מיסוי אזרחי ארה"ב- חובת דיווח FBAR

Foreign Bank Account Report) FBAR) הוא טופס שבאמצעותו אזרחי ותושבי ארה"ב (כולל גם מי שמחזיק בכרטיס זיהוי "גרין קארד" (כרטיס תושבות קבע),
נדרשים לדווח בכל שנה על חשבונות פיננסיים זרים המוחזקים מחוץ לגבולות ארה"ב.
הנכסים הפיננסים מחוץ לארה"ב שמחויבים בדיווח כוללים בין היתר חשבונות עו"ש בבנק, תיקי ניירות ערך, מניות, פיקדונות, תכניות חסכון, קרנות השקעה, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוח מנהלים. הדיווח באמצעות טופס FBAR מחויב רק במידה ובמהלך השנה הוחזקו ע"י אזרחים ותושבי ארה"ב חשבונות פיננסיים זרים, אשר ערכם המצטבר עולה על $10,000 (אפילו ליום אחד במהלך השנה).  דוח ה-FBAR הנו לצורך דיווח בלבד ולא כרוך בתשלום מס. לקריאה מורחבת על חובת הגשת דוחות מס אמריקאים לחץ כאן.

חשוב להכיר את חוק ה-Foreign Account Tax Compliance Act, שמחייב מוסדות פיננסיים ברחבי העולם וגם בישראל לדווח מידע הנוגע ללקוחות המחזיקים באזרחות אמריקאית. 
מתוקף חוק זה, כל אזרח ארה"ב או יחיד שמחזיק בתושבות קבע (גרין קארד), ומתגורר בישראל ומנהלים מחוץ לארה"ב חשבון בנק, יתכן ומחויבים להגיש גם טופס FBAR. חובת ההגשה אינה מוגבלות בגיל, כך שגם ילדים קטינים בעלי אזרחות אמריקאית אשר קיימת בבעלותם חשבונות חיסכון בישראל – ייתכן והם גם נדרשים לדווח FBAR. ברוב המקרים, מדובר בהגשה פשוטה שניתנת לביצוע באופן מקוון באתר רשות המסים האמריקאית. חשוב להגיש את הטופס במועד, שכן הגשה מאוחרת עלולה לגרור עונשים וקנסות גבוהים. בהערת אגב, אציין שמלבד אזרחי ארה"ב ובעלי גרין קארד שמחויבים בהגשת דוח FBAR, חובת ההגשה של הדוח חלה באופן גורף על כל מי שנחשב תושב ארה"ב לצורכי מס. באוכלוסיית החייבים בהגשת הדוח, יכולים להיכלל גם תושבי ישראל שמתגוררים בארה"ב ומקיימים את המבחנים להגדרת תושבות בארה"ב. 

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן מנוסה במיסוי אזרחי ארה"ב בעלי חובת הגשת דוחות מס אמריקאים.
בין לקוחותינו נמנים, תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית, תושבי ישראל בעלי גרין קארד, תושבי ישראל שהיגרו לארה"ב או ביצעו רילוקיישן לארה"ב ותושבי ישראל שאינם אזרחי ארה"ב, אך בעלי השקעות נדל"ן בארה"ב הנדרשים בדיווח והגשת דוחות מס אמריקאים (1040NR).

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
תושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק- הגדרות והיבטי מיסוי

תושב חוזר ותיק – הגדרות והיבטי מיסוי – פתח דברים באתר משרדינו מפורסמים מאמרים המפרטים מידע על הזכויות וההטבות המוקנות לתושבים חוזרים. במאמר זה נחדד

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!