פנסיה וביטוח לאומי מארה"ב

פנסיה וביטוח לאומי מארה"ב

מיסוי פנסיה וביטוח לאומי המתקבלים מארה"ב – פתח דברים 

מיסוי פנסיה וביטוח לאומי המתקבלים מארה"ב – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 

מצב שכיח הוא שתושב ישראל לצורכי מס, אשר עבד בעבר בארה"ב אצל מעסיק אמריקאי היה זכאי מתוקף הסכם העסקתו להפקדת כספים לטובת חסכונות פנסיוניים בארה"ב. עד לגיל הפרישה הצטברו סכומים בקופה שניתנים למשיכה כהון (סכום חד פעמי) או כקצבה (סכום חודשי). כנ"ל לגבי קצבאות מביטוח הלאומי שמקבלים תושבי ישראל מה-SSA. לא אחת מתעוררת השאלה, כיצד יהיה אופן מיסוי בישראל על כספי פנסיה וביטוח לאומי מארה"ב. 

מיסוי פנסיה מארה"ב

מיסוי פנסיה בתכנית ניהול IRA

ע"פ תנאי ההעסקה בארה"ב, מעסיקים רשאים להפריש לפנסיה עבור עובדים במהלך תקופת העסקתם. במועד סיום יחסי העבודה עם המעסיק, זכאים העובדים להעביר את החסכונות הפנסיוניים מקרן המעסיק לבעלות פרטית בתכנית ניהול אישי Individual retirement account – IRA באמצעות כל גוף פיננסי שיחפצו. בהגיעם לגיל הפרישה הקבוע בדין האמריקאי ( 72 ו-6 חודשים), העובדים זכאים למשוך את כספי הפרישה (כולל הרווחים שנצברו בקרן) כסכום הוני (סכום חד פעמי) או כקצבה (סכום חודשי). שלא כמו כמעט כל מדינה אחרת בעולם, ארה"ב מטילה מסים על אזרחיה והכנסותיהם ברחבי העולם.

מיסוי פנסיה אמריקאית – הוראות האמנה

הוראות האמנה גוברות על הדין הפנימי בישראל ועל כן הדיון יחל בהיבט הוראות אמנת המס שנחתמה בין ישראל לארה"ב. סעיף 20 לאמנה בין ישראל לארה"ב, מתייחס לתכניות "פנסיות ואנונות פרטיות". על פי הוראות האמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב, תושב ישראל בין אם אזרח אמריקאי ובין אם לאו, שיקבל תשלום המוגדר כקצבה מגוף פרטי אמריקאי, יחויב עליה במס אך ורק במדינת תושבותו, דהיינו בישראל. אם ארה"ב ניכתה מס במקור, שלא כדין, מתשלומי הקצבה האלו, יש לדרוש את המס בחזרה, שכן הוא נגבה בניגוד להוראות האמנה. רשות המסים בישראל לא תתיר קבלת זיכוי מס זר ששולם בארה"ב "בהתנדבות" ועל כן יש להגיש במקרים אלו בקשות לקבלת החזרי מס רק מה- IRS בגין אותן שנים בהן נגבה מס במקור שלא לצורך.

כאשר מדובר בהכנסות מפנסיה, שמקורן מקצבאות מגוף ממשלתי (הוראות סעיף 22 לאמנה), האמנה קובעת כלל הקצאה שונה ומאפשרת זכות מיסוי בלעדית או ראשונית (תלוי את מי שואלים) למדינת המקור, דהיינו למדינה המשלמת ובתנאי שהוא אזרח שלה. נסביר את השונות בהוראות האמנה באמצעות שתי דוגמאות. כאשר תושב ישראל בעל אזרחות אמריקאית מקבל פנסיה מגוף ממשלתי אמריקאי, זכות המיסוי הבלעדית תהייה למדינת המקור (ארה"ב) ולכן לא תקום בעיית "כפל מס", אך כאשר תושב ישראל בעל אזרח אמריקאית מקבל פנסיה מגוף ממשלתי ישראלי (כמו צה"ל) היינו מצפים להוראות סימטריות של האמנה (זכות מיסוי בלעדית למדינת המקור) שתאפשרנה פטור מדיווח על ההכנסות מאותו מקור ל- IRS, אך במקרה זה קיים סעיף ייחודי באמנה ששומר על זכותה של ארה"ב להטיל מס על אזרחיה וכדי למנוע בעיית "כפל מס", נקבעה באמנה הוראה ספציפית, שמטילה על ארה"ב את החובה למנוע מיסוי כפל ולהעניק לנישום זיכוי בגובה המס שמדינת ישראל תגבה כמדינת המושב והמקור. זיכוי בגין המס ששולם בישראל יופחת מסכום המס שארה"ב תבקש להטיל על הנישום מחמת אזרחותו האמריקאית. המשמעות היא שזכות המיסוי הראשונית תוטל על מדינת המקור, אך לארה"ב תהייה זכות מיסוי שיורית. 

מיסוי פנסיה – הוראות הדין הפנימי בישראל (פקודת מס הכנסה)

הכנסה מקצבת פנסיה מחוץ לישראל מחויבת במס בישראל לפי סעיף מקור חיוב, סעיף 2(5), בפקודת מס הכנסה. מיסוי הקצבה יהיה בהתאם להוראות סעיף 9ב לפקודה הקובע כי, 35% מהקצבה הזרה החייבת במס בישראל, יהיו פטורים ממס בישראל. חישוב הקצבה החייבת תיעשה לפי הוראות סעיף 9א לפקודה. קיימת הוראה בפקודה מיטיבה שרלוונטית רק לעולה החדש (תושב ישראל לראשונה) או לתושב חוזר ותיק (מידע נוסף בקישור) ורק לגביהם, הכנסה מפנסיה אמריקנית אינה חייבת במס בישראל במשך עשר השנים הראשונות לאחר העלייה. בתכנון מס נכון, ההטבה יוצרת הזדמנות עבור עולים ותושבים חוזרים בגיל הפנסיה למזעור חבות המס בישראל. גם לאחר עשר שנים, סעיף 9ג לפקודת מס הכנסה קובע כי עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים יחויבו במס על קצבאות הפנסיה עד לגובה המס שהיו משלמים במדינה המשלמת אילו היו נשארים תושבים בה. 

מיסוי קצבאות ביטוח לאומי המתקבלות מארה"ב (SSA)

בדומה לגוף הביטוח הלאומי בישראל, מעניק מנהל ביטוח הלאומי בארה"ב – SSA האמריקאי מגוון קצבאות החל מגיל 62 ולאחר צבירת תקופת אכשרה של מספר שנות (לפחות 10 שנים) תעסוקה בארה"ב. תעסוקה בת 10 שנים מקנה לאדם הטבות מופחתת כבר בגיל 62, והטבות מלאות החל מגיל 66-67. ע"פ סעיף 21 לאמנת המס, תשלומי ביטוח סוציאלי וקצבאות ציבוריות אחרות שמשלמת אחת מן המדינות המתקשרות ליחיד שהוא תושב המדינה המתקשרת האחרת יהיו פטורים ממס בשתי המדינות המתקשרות. סעיף זה לא יחול על תשלומים המפורטים בסעיף 22 (תפקידים ממשלתיים). סעיף למעשה פוטר ממס מענקי ביטוח לאומי או ביטוח סוציאלי שקיבל תושב ישראל, הן בארה"ב והן בישראל. גם ע"פ הדין הפנימי בישראל (צו מס הכנסה – פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), תושב ישראל יזכה לפטור ממס בישראל על תקבול ביטוח סוציאלי, ככל שתקבול זה פטור ממס לפי הדין הפנימי במדינת המקור (בניגוד לפטור מוחלט מכוח אמנה). 

למידע נוסף בנושא מיסוי פנסיות חו"ל שמתקבל ממדינת יעד שאינה ארה"ב לחצו על הקישור.

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן