מיסוי רילוקיישן והגירה להולנד – 6 כללי מיסוי שחייבים להכיר

מיסוי רילוקיישן והגירה להולנד – 6 כללי מיסוי שחייבים להכיר

רילוקיישן או הגירה להולנד  – רקע כלכלי

מיסוי רילוקיישן להולנד והיבטי המיסוי בהולנד החלים בעת הגירה להולנד – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
ממלכת הולנד היא דמוקרטיה פרלמנטרית שבראשה מלוכה חוקתית שכפופה למערכת המשפט. המונרך מוכר כראש המדינה, אך עיקר סמכויות השלטון נמצאות בידי הממשלה, ובפרט בידי ראש ממשלה, הנבחרים בבחירות חופשיות.

הממלכה כוללת חלק מהאיים הקריביים (איי האנטילים הקטנים של ארובה, קוראסאו וסנט מארטן) והמדינה ממוקמת בצפון מערב אירופה, הגובלת בים הצפוני בצפון ובמערב, בלגיה מדרום וגרמניה ממזרח. למדינות המהוות את החלק הקריבי של הממלכה, יש מערכות מס משלהן.

מדינת הולנד מחולקת ל- 12 פרובינציות שנמצאות ביבשת ושלוש עיריות מיוחדות באיים הקריביים. בונייר, סנט אוסטאטיוס וסבא, נתונים למשטר מס נפרד. אמסטרדם משמשת כבירת הולנד ואילו האג היא המושב השלטוני והפרלמנטרי. השפה הרשמית של הולנד היא הולנדית, והמטבע הוא היורו (EUR). הולנד הייתה חברה מייסדת בארגון האמנה הצפון-אטלנטית (נאט"ו) ובקהילה הכלכלית האירופית (EEG) שהתפתחה מאוחר יותר לאיחוד האירופי. הולנד היא גם חברה מייסדת בארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD).

הכלכלה ההולנדית ידועה בזכות יחסי תעשייה יציבים, אבטלה מתונה ואינפלציה. היא ממלאת תפקיד חשוב כמרכז תחבורה אירופי. הולנד היא מדינה מודרנית ומכוונת שירותים מקצועיים וגם יצואנית גדולה של מוצרים חקלאיים. הפעילות התעשייתית היא בעיקר בעיבוד מזון, כימיקלים, זיקוק נפט ומכונות חשמליות. המגזר חקלאי ממוכן מאוד ומעסיק  2 אחוזים בלבד מכוח העבודה, אך עם זאת מספק עודפים גדולים לתעשיית עיבוד המזון ולייצוא.

מפאת ההיסטוריה ארוכת הטווח של המסחר בהולנד, ישנה שאיפה ממשלתית למשוך השקעות זרות ישירות באמצעות תמריצי מס כגון פטורים ומשטר תיבות מיסוי חדשני. הולנד חתומה על  כ- 100 אמנות מס עם מדינות זרות. על פי שיטת המשפט המקובלת, חקיקה בדרך כלל גוברת על פסיקה.

מיסוי רילוקיישן להולנד  – היבטי מס ישראלי והולנדי

תושב ישראל, שהתחיל תהליך רילוקיישן להולנד או הגירה להולנד, ייחשב תושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על מועד ניתוק התושבות או מועד ההגירה להולנד לרשויות המס בישראל. כתושב ישראל יחויב בדיווח על הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מהולנד) ותשלום מס במדינת ישראל. לתהליך הרילוקיישן או הגירה להולנד, קיימות השלכות מיסוי על תושב ישראל ובני משפחתו, והעיקרית שבהן היא חבות דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל הן לרשויות המס בהולנד והן לרשות המסים בישראל. נרחיב על כך במאמר להלן.

רילוקיישן להולנד השלכות המיסוי (מעבר ארעי או ניתוק מלא)

מיסוי רילוקיישן להולנד – מעבר ארעי 

כאשר מדובר במעבר ארעי להולנד, הנישום לרוב שומר על מעמדו כ"תושב ישראל" לצורכי מס. בחינת מעמד התושבות נעשית על פי דיניה הפנימיים של כל אחת מהמדינות. היה והנישום מקיים "תושבות" בשתי המדינות גם יחד, תוכרע התושבות על פי כללי "שובר שוויון" שבאמנה. שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. בשיטת מיסוי זו, כל תושב ישראל מחויב בדיווח על הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. כאשר השהייה בהולנד היא לתקופה קצובה לצורך הפקת הכנסה מעבודה בהולנד, זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות ממשכורת שתתקבלנה מהמעסיק הולנדי תהיה לרוב לרשות המסים בהולנד ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית.

מאחר ועסקינן בתושבי ישראל, קיימת חובת הגשת דו"ח מס ודיווח על ההכנסות שהופקו בהולנד. ההכנסות תהיינה חייבות בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל ובחישוב המס על ההכנסה החייבת, זכאי הנישום לנכות הוצאות שהייה בחו"ל ולקבל זיכוי בגין המס שישולם בהולנד.

לקבלת מידע מקיף בנושא חישוב המס על ההכנסה ממעסיק זר. לחצו כאן.
לקבלת מידע מקיף בנושא חישוב המס על ההכנסה ממעסיק ישראלי. לחצו כאן.

רילוקיישן להולנד הכולל ניתוק תושבות מלא

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות של היחיד. במידה והתגבשה החלטה להעתיק את מרכז החיים למספר שנים או להגר להולנד, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי. המבחן הכמותי של שהייה מעל 183 ימים בהולנד אינו מספיק כדי לטעון לניתוק התושבות, ונדרש לקיים גם את המבחנים האיכותיים של "מרכז החיים" לצורך השלמת התהליך. ע"פ פקודת מס הכנסה כדי לעמוד בהגדרת "תושב חוץ" יש לקיים את המבחן הכמותי של שהייה מעל 183 ימים במהלך השנתיים הראשונות וכן את מבחן "מרכז החיים" במהלך השנתיים שלאחר מכן (דהיינו מבחן 2+2). כמו כן בפסיקות רבות של בתי המשפט בנושא תושבות, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה בהולנד, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונת ניתוק תושבות מישראל. 

מבחן מרכז החיים אינו חזות הכל. גם אם בשנת המס מרכז חייו של היחיד הוא בישראל, אין בכך הכרעה כי הוא תושב ישראל. ככל שמדובר ביחיד שנחשב תושב לצורכי מס גם במדינה אחרת, שכרתה אמנה למניעת כפל מס עם ישראלדינה גומלת), הרי מבחני שובר השוויון שבאמנה הם שיכריעו (על פי סעיף 196 לפקודה, דין האמנה גובר על הדין הפנימי בישראל). זאת אומרת- אף אם נמצא לכאורה כי היחיד לא ניתק את תושבותו לצורכי הפקודה, עדיין ניתן לטעון כי היחיד אינו נחשב לתושב ישראל ע"פ הוראות אמנת המס והפטור יינתן בנוגע להכנסות שכר שהופקו מחוץ לישראל במהלך תקופת סיווגו של היחיד כתושב מדינת החוץ לצורכי אמנת המס. 

חשוב לזכור כי מעבר למעמד "תושבות הולנדית לצורכי מס", יתכן ויוציא אתכם מרשת המס הישראלית, אך מעמד זה יחייב אתכם לשלם מס בהולנד על הכנסותיכם הכלל עולמיות. 

הגירה-להולנד,רילוקיישן-להולנד

טיפ ראשון – הכירו את משטר המס בהולנד (מעודכן לשנת המס 2024)

מבחני תושבות הולנדית לצורכי מס

מיסוי רילוקיישן להולנד או הגירה להולנד מושפע גם מהמס הזר ולכן יש חשיבות להכיר את כללי התושבות במדינת היעד שישפיעו על חובת הדיווח לרשות המסים הזרה. סעיף 4 לחוק המיסוי בהולנד קובע כי מקום המושב של היחיד יקבע על בסיס עובדות ונסיבות. במקרה של מחלוקת, בתי המשפט בהולנד יבחנו את קשריו האישיים (ובמידה פחותה, את קשריו הכלכליים) עם הולנד. על פי חוקי המס ההולנדי, מספר קריטריונים משמשים לקביעת תושבות מס. הקריטריונים החשובים ביותר הנם: מקום בית קבע, מקום העיסוק, מקום מגורי המשפחה של היחיד, מועד הרישום ברשויות המקומיות, מקום ניהול חשבונות בנק ונכסים אחרים והכוונות בדבר המשך השהייה בהולנד. מבחנים איכותיים נוספים ומשניים שיכולים להשפיע על מעמד התושבות הם בין היתר, קשרים חברתיים כגון חברות במועדונים, ארגונים, זיקות בפן העסקי כלכלי, מקום רישום והימצאות הרכוש האישי, רישום רכב פרטי וכיסוי ביטוח רפואי. מעמד האזרחות ומקום המגורים במדינה אחרת אינם רלוונטיים לעניין הגדרת התושבות לצורכי מס בהולנד. (כמו בישראל). מהגר נחשב בדרך כלל תושב מס בהולנד אם כאדם נשוי, משפחתו מתלווה אליו להולנד, או כרווק, והוא שוהה בהולנד יותר משנה.

שיטת המיסוי בהולנד – רקע

כשם שבישראל מעמד התושבות משית חובת דיווח על כל ההכנסות מכל המקורות הן בגבולות ישראל והן מחוצה לה, כך גם בהולנד. בהתאם לדין ההולנדי, שיטת המיסוי הנהוגה בהולנד היא פרסונלית, לפיה תושבים לצורכי מס בהולנד חייבים דיווח ותשלום מס על הכנסותיהם מכל המקורות שהופקו הן בגבולות הולנד והן מחוצה לה (אלא אם כן, מדובר ביחיד שזכאי לרולינג 30% ראו בהמשך). 

בהולנד, ההכנסה ברחבי העולם מחולקת לשלושה סוגים שונים של הכנסה חייבת במס, ולכל תיבה המכונה "box" נקבע שיעור מס שונה בהתאם למקור ההכנסה. הכנסתו החייבת של יחיד מבוססת על ההכנסה המצרפית בשלוש תיבות אלו. תיבה 1 מתייחסת להכנסה חייבת מעבודה או מעסק. תיבה 2 מתייחסת להכנסה חייבת מריבית, דיבידנד ורווח הון לבעל מניות מהותי שמחזיק לפחות ב- 5% ממניות החברה. שתי מדרגות מס הוכנסו לתיבה 2 החל משנת 2024: שיעור בסיסי של 24.5% עבור ההכנסה עד 67,000 אירו לאדם ושיעור של 33% על היתרה. תיבה 3 חלה על הכנסה חייבת מחסכונות והשקעות. הקלה בנושא כפל מס תינתן בהתאם לאמנות המס הבינלאומיות וכן באמצעות זיכוי מס זר והתרת הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה. יחידים שאינם תושבי הולנד לצורכי מס, חייבים במס הכנסה הולנדי רק ​​בגין הכנסה מעבודה בגבולות הולנד, הכנסות מהפעלת עסק בהולנד ורווחי הון ממכירת נכסים בהולנד. להלן, על קצה המזלג, סקירת המיסוי על יחידים בהולנד: 

הכנסה משכר עבודה בהולנד (box 1)

שיעור המס בהולנד שחל על יחידים על הכנסות מעבודה בהולנד הוא פרוגרסיבי. נכון לשנת המס 2024, מדרגת המס הראשונה היא בשיעור 9.32% עד משכורת שנתית בגובה 38,098 אירו. מדרגת מס שנייה בשיעור 36.97% על הכנסה שבין 38,098 אירו לבין 75,518 אירו ומדרגת מס עליונה בשיעור 49.5% על הכנסה שנתית מעל 75,518 אירו. בהולנד חל ביטוח לאומי על שכר עבודה בשיעור של 27.65% רק על מדרגת המס הראשונה. 

רולינג 30% – התרת הוצאות מכוח החלטת מיסוי/פסיקה המכונה רוליג 30%

מיסוי רילוקיישן להולנד או הגירה להולנד מושפע מאוד מהטבות המס המוקנות למהגרים. בהולנד מרחיקי לכת למהגרים ומהוות יתרון משמעותי בחישוב המס על ההכנסה.
במידה ומתקיימים התנאים לזכאות ברולינג, עובד יהיה זכאי לפטור המכונה "רולינג 30%", לפיו ניתן להעניק לעובד פטור ממס בהיקף של 30% מהכנסת עבודה. הפטור נועד לכסות את כל העלויות החוץ טריטוריאליות.  כאשר העובד ביקש להחיל עליו את משטר המס "רולינג  30%", לא ניתן יהיה לקבל ניכוי עבור העלויות החוץ טריטוריאליות שהוצאו בנוסף ל-  30%. 

כדי להיות זכאים לרולינג בשיעור 30%, על העובד לעמוד במספר תנאים מחמירים. הרולינג יתבטל כאשר התנאים יופרו או בתום החודש העוקב לחודש בו הופסקה ההעסקה (בדרך כלל בסוף החודש העוקב). לא ניתן להחיל רולינג על הכנסה לאחר עזיבה. מכאן, שבאופן עקרוני לא ניתן להחיל את הרולינג על בונוסים והכנסות מהון שחייבים במס לאחר היציאה מהולנד (ללא קשר אם הזכות להטבה כזו הוקנתה כבר בתקופת העבודה בהולנד). למידע נוסף בנושא תנאי הרולינג, ניתן ליצור קשר עם משרדינו.

החל מה-1 בינואר 2024, ניתן להחיל את משטר הרולינג 30% עד לתקרת שכר שנתית (2024: 233,000 יורו). במקרה של מהגרים שאושר להם רולינג 30% בשנת 2022, המגבלה עבורם תיכנס לתוקף החל מה-1 בינואר 2026. במקרה של מהגרים שאושר להם הרולינג בשנת 2023, ההכנסה תהייה כפופה לתקרה החל מה-1 בינואר 2024. בנוסף החל משנת 2024, הטבת המס בשיעור 30% תוגבל ל-20 החודשים הראשונים וב-20 חודשים העוקבים, ההטבה תופחת לשיעור של 20% וביתרת 20 החודשים (סה"כ 5 שנים), שיעור הפטור יופחת ל- 10%. לאחר 60 חודשים יפוג הרולינג עבור המהגר. שינוי זה ישפיע על מהגרים שאושר להם רולינג  30% לפני ה-1 בינואר 2024.

הטבות מס למהגרים ב-5 שנות ההגירה הראשונות

מהגרים צריכים להצהיר בדוח המס על מקורות ההכנסה ברחבי העולם. כדי להימנע מכפל תשלום מס על אותו מקור הכנסה, ניתן לקבל זיכוי ממס ששולם מחוץ להולנד בהתאם להוראות האמנה למניעת כפל מס. במסגרת הרולינג 30% מהגרים זכאים ב-5 שנות השהייה הראשונות בהולנד, לפטור ממס על הכנסות שמקורן מחוץ להולנד. ז"א הכנסות מישראל או בכל מדינה אחרת מחוץ להולנד תהיינה פטורות ממס בהולנד. גם רווחי הון מחוץ להולנד והכנסות פסיביות כגון ריבית ודמי שכירות תהיינה פטורות ממס בתקופה זו.

ניכויים אישיים לעובדים

בהולנד, ישנם מספר ניכויים לצורכי מס שיחיד יכול לתבוע לצורך חישוב הכנסתו החייבת. עם זאת, הוצאות עסקיות (שהוצאו ע"י העובד) עשויות לזכות בהחזרים פטורים ממס, כגון הוצאות הובלה, הוצאות טלפון, נסיעות עסקים, בית ספר ושכר לימוד וכדומה. עם זאת, ניתן יהיה לדרוש סכום שנתי קבוע עבור נסיעה בתחבורה ציבורית הנוגעת להכנסות משכר עבודה.

הוצאות חוץ טריטוריאליות

ניתן לקבל כהחזר את העלויות בפועל הקשורות למעבר של עובד זר להולנד ללא מס בתנאי שניתן יהיה להוכיח הוצאות אלה. עלויות חוץ טריטוריאליות כוללות בעצם את כל העלויות שהעובד לא היה מוציא מכיסו אלמלא הוטלו עליו מכוח העסקתו הולנד. עלויות המתאימות כעלויות חוץ טריטוריאליות כוללות: דיור כפול, קורסי שפה, עלויות הקשורות להיתרי שהייה, החלפת רישיון נהיגה, וכן חופשת מולדת.

טיפ שני  – צמצמו את נטל "מס ההגירה"

כאשר מתכננים רילוקיישן להולנד או הגירה להולנד ויש כוונה לניתוק תושבות ממדינת ישראל, יש להביא במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד לתת מענה למצב בו תושב ישראל אשר מחזיק בנכס מחוץ לגבולות ישראל, מהגר למדינה זרה ומשנה מעמדו ל"תושב חוץ". כאשר  ימכור את הנכס לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר והוא תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל. מטרת מס ההגירה למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו, או לחלופין לא לשלם את המס במועד הניתוק, אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל- כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ).

טיפ שלישי – בחנו את היבטי ביטוח לאומי ומס בריאות בתהליך ההגירה להולנד

יושם לב כי תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות גם אם הוא שוהה זמנית מחוץ לישראל, בוודאי אם הופקו הכנסות מחוץ לישראל. חבות זו מקימה לו גם זכות ליהנות מגמלאות הביטוח הלאומי וסל שירותי בריאות. דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל. כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל בביטוח לאומי, עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת.

מכיוון שבין ישראל לבין הולנד קיימת אמנת ביטוח סוציאלי, הרי שזכויותיו של המבוטח ייקבעו לפי אמנה זו. ההסדר באמנה עם הולנד נועד למנוע מצב בו תושב ישראל יהיה כפוף בו זמנית לחוקי שתי המדינות ויחויב בתשלום דמי ביטוח בשתיהן, או לחלופין יהיה משולל זכויות בשתי המדינות. ההסדר שבאמנה מאפשר לתושב ישראל היוצא להולנד, לשלם דמי ביטוח באחת משתי המדינות בלבד. לתשומת לב! האמנה אינה חלה על חוק ביטוח בריאות ממלכתי! אם אתה תושב ישראל וגר בהולנד הנך מחויב להמשיך לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי בישראל, גם אם אתה משלם דמי ביטוח בריאות בהולנד. כאשר ישנה כוונה להגר להולנד רצוי לפעול מבעוד מועד מול המוסד לביטוח לאומי ולהצהיר את הכוונה להגר לחו"ל כדי להימנע מתשלום מס בריאות כפול. חשוב לזכור שביטול התושבות לצורכי ביטוח לאומי גם טומן בחובו חסרונות רבים.

טיפ רביעי – בדקו זכאות להחזר מס בשנה שבה ניתקתם תושבות

ב- 75% מהמקרים שנבדקו על ידינו, ישנה זכאות להחזר מס בשנה שבה נותקה התושבות. על קצה המזלג- שיטת חישוב המס של מערכות השכר בישראל היא בראייה שנתית ובהנחה שתעבדו לאורך כל שנת המס באופן מלא לכל אורך שנת המס בלי "הפתעות", כך שאם עבדתם בישראל חלק מהשנה וניתקתם תושבות, כנראה שאתם זכאים להחזר מס. זכרו- קיימת זכות לכל אדם ששילם מס ביתר להגיש דוח תוך 6 שנים ולבקש את החזר של המס ששולם ביתר. דאגו לברר נקודה זו מול רואה החשבון.

טיפ חמישי וחשוב – תעדו מסמכים המבססים עמדת ניתוק תושבות והגירה להולנד

תהליך ניתוק תושבות מחייב המצאת מסמכים מול הרשויות בישראל. המלצתנו היא לשמור ולתעד את כל המסמכים שמבססים נקיטת עמדה לניתוק תושבות והגירה להולנד. רצוי לשמור תיעוד של טיסות לחו"ל, הסכמי עבודה בהולנד עם המעסיק בחו"ל, הסכמי שכירות לטווח ארוך או רכישת דירה מגורים בחו"ל, עלויות התאמת הדירה בחו"ל לשימוש אישי, מסמכי פתיחת חשבון בנק בחו"ל, תשלומים עבור מוסדות חינוך, רכישה או השכרת רכב, קשירת קשרים ופעילות חברתית בארגונים ומוסדות בחו"ל, חברות בקהילה השכונתית, טיפולים רפואיים שמומנו על ידכם או שמומנו באמצעות ביטוח רפואי פרטי ואישור תושבות לצורכי מס בהולנד- כל אלה יכולים להכריע את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. מסמכים אלו יהוו בעתיד הוכחה ויבססו את עמדתכם. שמירת המסמכים הכרחית גם לנסיבות בהן יוחלט שמועד הניתוק בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות את אותן הוצאות שהייה בחו"ל לצורך חישוב המס בישראל.

טיפ שישי – הכירו את אמנת המס בין ישראל להולנד

הולנד היא מדינה שחתומה על אמנת מס עם מדינת ישראל. האמנה עוסקת באופן המיסוי ובחלוקתו בין המדינות, וקובעת איזו מדינה בעלת זכות מיסוי ראשונית ואיזו שיורית. כל זמן (במהלך השהייה בהולנד) ששמרתם על מעמד תושבות ישראלית והפקתם הכנסות בגבולות הולנד, תידרשו, לרוב, בתשלום מס לרשויות המס בהולנד על ההכנסה שהפקתם בגבולות הולנד ובמקרה הצורך גם בהשלמת המס בישראל מתוקף היותכם תושבי ישראל. העיקרון לחלוקת המס, נקבע בסעיף 17 לאמנה בין ישראל להולנד ובה הוסדר כי מדינת המקור (שבה הופקו ההכנסות) היא בעלת זכות ראשונית למיסוי הכנסה ממשכורת קרי, להולנד תהא זכות להטיל מס על משכורתו של תושב ישראל רק בגין עבודה המבוצעת בהולנד (ובכפוף להתקיימות התנאים הנוספים המנויים בסעיף).

אודות משרדינו

הצורך בבחינת מעמד תושבות מס ומועד ניתוק תושבות מס לפי דיני המס וביטוח לאומי במהלך רילוקיישן או הגירה, משמעותי מאוד עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל וזאת מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. ישראלים שיוצאים מישראל למטרת רילוקיישן או הגירה להולנד, נדרשים לבחון את מכלול שיקולי המס וביטוח לאומי הכרוכים בנקיטת פוזיציית ניתוק תושבות מישראל מול הכדאיות בשמירה על מעמד תושבות מס ישראלית. 

למשרדנו ידע מקצועי ו- 17 שנות ניסיון בתחום  מיסוי בינלאומי ומיסוי רילוקיישן. משרדינו מקנה סל פתרונות מיסוי לכל הסוגיות הקשורות במעבר בהולנד. שירותי המשרד מתמקדים בהיבטי מס הכנסה וביטוח לאומי וכוללים בין היתר, ייעוץ מס לעובדים ברילוקיישן (עבור מעסיקים זרים או מעסיקים תושבי ישראל), ייעוץ למשקיעי נדל"ן בהולנד, ליווי פעילות עסקית בחו"ל (עצמאיים בחו"ל), אקדמאים בחו"ל, ישראלים בשבתון בחו"ל ("שבתוניסטים"), תושבי ישראל בעלי פעילות עסקית באמצעות חברות הולנדיות, הגשת דוחות מס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה- רולינג בסוגיות מורכבות, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים.

משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן לאירופה (פורטוגל, אנגליה, אירלנד, שווייץ, גרמניה, הולנד, קפריסין, איטליה, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה) רילוקיישן למדינות ביבשת אמריקה (ארה"ב, מקסיקו, ארגנטינה, קנדה),  אוסטרליה, ניו זילנד, מדינות המזרח (תאילנד, סין, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום המיסוי ומרצה במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי בינלאומי ורילוקיישן בפרט.

שאלות נפוצות לגבי רילוקיישן והגירה להולנד

כן. על אף יוקר המחייה, הולנד מציעה מערכות בריאות וחינוך מתקדמות, איכות חיים גבוהה ושיעור פשיעה נמוך, תרבות עשירה, טבע ונופים מרהיבים, חיי לילה תוססים, מקומיים מסבירי פנים וידידותיים (לא רק בגלל הרגלי צריכת הקנביס) והטבות מס מרחיקות לכת למהגרים. 

אזרח של מדינה שאינה משתייכת לאיחוד האירופי, צריך להחזיק באשרת שהייה זמנית ולחיות בהולנד במשך חמש שנים רצופות על מנת להיות זכאי לתושבות קבע.

אזרחי האיחוד האירופי אינם צריכים ויזה כדי לחיות ולעבוד בהולנד. הולנד מאפשרת אשרות כניסה למטרות עבודה, לימודים, עסקים, איחוד משפחות ושהיית קבע. במקרה שהשהייה עולה על 90 ימים בפרק זמן של 180 יום, נדרש אישור שהייה כדי לשהות חוקית בהולנד. לצד זה, ייתכן שתידרש אשרת כניסה לטווח ארוך (MVV) לפני הכניסה להולנד. כאשר מטרת המעבר היא עבודה, המעסיק ידרוש היתר משולב למגורים ועבודה. 

אם את/ה בעל/ת כישורים וניסיון תעסוקתי, שחברות הולנדיות פוטנציאליות מחפשות, ניתן לעבור להולנד גם ללא עבודה.

על פי חוק העסקת זרים בהולנד, מעסיק הולנדי נדרש באישור עבודה עבור אזרח זר שיועסק עבורו בהולנד. דרישת היתר עבודה חלה מהיום הראשון בנוגע לכל סוג עבודה המתקיימת בהולנד. אזרחים EEA ושוויצרים מורשים לעבוד בהולנד ללא אישור עבודה.

בהולנד קיים משטר מס שמכונה "רולינג 30%", שמקנה לשכירים המהגרים ב- 5 השנים הראשונות פטור ממס בשיעור 30% על מקורות ההכנסה בגבולות הולנד. החל מה-1 בינואר 2024, ישנה הפחתה מדורגת בשיעור המס של ההטבה שתתפרס על פני 3 תקופות במהלך ה- 5 השנים וניתן יהיה להחיל את משטר הרולינג 30% עד לתקרת שכר שנתית (2024: 233,000 יורו). כמו כן ב-5 שנות השהייה הראשונות בהולנד, ישנה זכאות לפטור ממס על הכנסות שמקורן מחוץ להולנד. ז"א הכנסות מישראל או בכל מדינה אחרת מחוץ להולנד תהיינה פטורות ממס בהולנד. גם רווחי הון מחוץ להולנד והכנסות פסיביות כגון ריבית ודמי שכירות תהיינה פטורות ממס בתקופה זו.

עובדים מחוץ להולנד שגויסו למשרת עבודה עבור מעסיק הולנדי. עצמאים אינם יכולים ליהנות ממשטר מיסוי זה. 

מומחיות ספציפית מבוקשת בשוק העבודה ההולנדי, מגורים שאינם בטווח של 150 ק"מ מהגבול ההולנדי במשך יותר מ-16 חודשים מתוך 24 חודשים לפני יום העבודה הראשון שלך ושכר ברוטו העומד בדרישות המינימום. 

משטר הרולינג  תקף לעובדים מהגרים בלבד. עם זאת, בעל עסק יכול להקים חברה בע"מ בהולנד, וליהנות מהטבות המס כעובד מן המניין בחברה ובתנאי שיעמוד ביתר הדרישות. 

בהולנד, הכנסה ברחבי העולם מחולקת לשלושה סוגים שונים של הכנסה חייבת במס, ולכל תיבה המכונה "box" נקבע שיעור מס שונה בהתאם למקור ההכנסה. הכנסתו החייבת של יחיד מבוססת על ההכנסה המצרפית בשלוש תיבות אלו. תיבה 1 מתייחסת להכנסה חייבת מעבודה או מעסק. תיבה 2 מתייחסת להכנסה חייבת מריבית, דיבידנד ורווח הון לבעל מניות מהותי שמחזיק לפחות ב- 5% ממניות החברה. שיעור המס של תיבה 2 הוא 26.9% בשנת 2024. תיבה 3 חלה על התשואה מחסכונות והשקעות. הקלה בנושא כפל מס תינתן בהתאם לאמנות המס הבינלאומיות וכן באמצעות זיכוי מס זר והתרת הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה. 

תושבים חייבים במס הכנסה הולנדי על הפנסיה ברחבי העולם. אולם, ב- 5 השנים הראשונות ניתן לנצל את ההטבה מכוח הרולינג. לאחר סיום תקופת ההטבות, המדינה שתהייה בעלת זכות המיסוי על פנסיות זרות, תיקבע בהתאם להוראות המפורטות באמנה.

אם אתם מהגרים להולנד ומעוניינים לנתק תושבות מס ישראלית, חשוב מאוד לשמור ולתעד את כל המסמכים, שיבססו את עמדתכם כתושבי חוץ ויכריעו את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. שמירת המסמכים הכרחית גם בנסיבות בהן מועד הניתוק שלכם בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות הוצאות שהייה בהולנד ולהקטין את ההכנסה החייבת בעת חישוב המס בישראל. 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן