מיסוי רילוקיישן לקנדה – 7 טיפים במיסוי רילוקיישן או הגירה לקנדה

מיסוי רילוקיישן לקנדה – 7 טיפים במיסוי רילוקיישן או הגירה לקנדה

מיסוי רילוקיישן לקנדה  – רקע כלכלי

מיסוי רילוקיישן לקנדה והיבטי מיסוי קנדי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

קנדה היא המדינה הגדולה ביותר בחצי הכדור המערבי ואחת הגדולות בעולם. ממוקמת בחלק הצפוני של צפון אמריקה, ומשתרעת החל ממזרח האוקיינוס האטלנטי עד לאוקיינוס השקט במערב, וצפונה לאוקיינוס הארקטי. בקנדה הממשלה יציבה ותושביה נהנים מרמת חיים גבוהה. במדינה מערכת תחבורה מפותחת והיא עשירה מאוד במשאבי טבע. השפות הרשמיות של קנדה הן אנגלית וצרפתית, ואוטווה היא בירתה הפדרלית. המדינה מחולקת לעשר פרובינציות ושלוש טריטוריות. המטבע הרשמי הוא הדולר הקנדי (CAD).

קנדה בעלת ​כלכלת שוק חופשי משגשגת. בהיסטוריה הכלכלית , קנדה התבססה על ייצוא מוצרים  חקלאיים, ייצור וייצוא משאבים טבעיים, כגון מינרלים, נפט וגז. תעשיית השירותים התרחבה גם היא במהירות והפכה את כלכלת קנדה מכלכלה המבוססת בעיקר על ייצור לכלכלה המבוססת בעיקר על שירותים.

למרות מקורות הטבע השופעים של קנדה, כוח עבודה מיומן ומערכת הבנקאות החזקה, מחירי הנפט הגולמי צנחו משמעותית בשנים האחרונות והעיבו על כלכלת המדינה.  בנוסף, מגפת ה- COVID-19 גרמה לכלכלה הקנדית להתכווץ משמעותית. שיעורי הריבית הופחתו בחדות במרץ 2020, במטרה למנוע את הדעיכה הכלכלית שהותירה המגיפה. הממשלות העניקו חבילות סיוע משמעותיות כדי לתמוך באנשים ועסקים במהלך הסגר. בהתחשב בנזקים שהותירה המגפה בטווח הארוך, התחזית הכלכלית אינה ודאית. עם זאת, קנדה נכנסה למגיפה עם נתוני תעסוקה גבוהים וכלכלה חזקה יחסית וגורמים מקצועיים מעריכים שנתוני הפתיחה האלה, יאפשרו לקנדה לחזור באופן מהיר יחסי לכלכלה סדירה גם לאחר המגיפה.

רילוקיישן לקנדה  – היבטי מיסוי

תושב ישראל, שביצע רילוקיישן לקנדה, ייחשב תושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על מועד ניתוק התושבות לרשויות המס בישראל. כתושב ישראל יהיה מחויב בדיווח על הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ותשלום מס במדינת ישראל. מנגד, במעמד תושב חוץ, ייתכן ויהיה פטור מדיווח על הכנסותיו לרשויות המס בישראל. לתהליך הרילוקיישן קיימות השלכות מיסוי על תושב ישראל ובני משפחתו, והעיקרית שבהן היא חבות דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל הן לרשויות המס בקנדה והן לרשות המסים בישראל. נרחיב על כך במאמר להלן.

רילוקיישן לקנדההשלכות המיסוי (מעבר ארעי או ניתוק מלא)

מיסוי רילוקיישן לקנדה – מעבר ארעי 

כאשר מדובר במעבר ארעי לקנדה, הנישום לרוב שומר על מעמדו כ"תושב ישראל" לצורכי מס. (בחינת התושבות נעשית על פי דיניה הפנימיים של כל אחת מהמדינות. היה והנישום מקיים "תושבות" בשתי המדינות גם יחד, תוכרע התושבות על פי כללי "שובר שוויון" שבאמנה). שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. בשיטת מיסוי זו, כל תושב ישראל מחויב בדיווח על הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. כאשר השהייה בקנדה היא לתקופה קצובה לצורך העסקה תחת מעסיק זר קנדי, זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות ממשכורת שתתקבלנה מהמעסיק המקומי תהיה לרוב לרשות המסים בקנדה ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית.

העיקרון לחלוקת המס, נקבע בסעיף 14 לאמנה בין ישראל לקנדה ובה הוסדר כי מדינת המקור (שבה הופקו ההכנסות) היא בעלת זכות ראשונית למיסוי הכנסה ממשכורת קרי, לקנדה תהא זכות להטיל מס על משכורתו של תושב ישראל רק בגין עבודה המבוצעת בקנדה (ובכפוף להתקיימות התנאים הנוספים המנויים בסעיף)

מאחר ועסקינן בתושבי ישראל, קיימת חובת הגשת דו"ח מס ודיווח על ההכנסות שהופקו בקנדה. ההכנסות תהיינה חייבות בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל ובחישוב המס על ההכנסה החייבת, זכאי הנישום לנכות הוצאות שהייה בחו"ל ולקבל זיכוי בגין המס שישולם בקנדה.

רילוקיישן לקנדה הכולל ניתוק תושבות מלא

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות. במידה והתגבשה החלטה להעתיק את מרכז החיים למספר שנים או להגר לקנדה, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי. שהות בקנדה מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הפנימי בתהליך ניתוק התושבות, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך. ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה בקנדה, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונת ניתוק תושבות מישראל. חשוב לזכור כי מעבר למעמד "תושבות קנדית לצורכי מס", יתכן ויוציא אתכם מרשת המס הישראלית, אך מעמד זה יחייב אתכם לשלם מס בקנדה על הכנסותיכם הכלל עולמיות.

מבחני תושבות קנדית לצורכי מס

בדרך כלל, יחידים נחשבים תושבים לצורכי מס בקנדה במידה והם שומרים על מקום מגורים קבוע עבורם ועבור בני משפחתם. מבחנים איכותיים נוספים ומשניים שיכולים להשפיע על מעמד התושבות הם בין היתר, קשרים חברתיים כגון חברות במועדונים וארגונים דתיים, ועסקיים ומקום רישום והמצאות הרכוש האישי כגון רישיונות נהיגה, רישום רכב פרטי וכיסוי ביטוח רפואי. מעמד האזרחות ומקום המגורים במדינה אחרת אינם רלוונטיים לעניין הגדרת התושבות לצורכי מס בקנדה.

טיפ ראשון. הבינו את שיטת המיסוי במדינת היעד

כשם שבישראל מעמד התושבות משית חובת דיווח על כל ההכנסות מכל המקורות הן בגבולות ישראל והן מחוצה לה, כך גם בקנדה. בהתאם לדין הקנדי, שיטת המיסוי הנהוגה בקנדה היא פרסונלית אשר משיתה על תושבים לצורכי מס בקנדה חובת דיווח ותשלום מס על כל ההכנסות מכל המקורות שהופקו הן בגבולות קנדה והן מחוצה לה. הקלה בנושא כפל מס תינתן בהתאם לאמנות המס הבינלאומיות וכן באמצעות זיכוי מס זר והתרת הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה. יחידים שאינם תושבים חייבים במס הכנסה קנדי רק ​​בגין הכנסה מעבודה בגבולות קנדה, הכנסות מהפעלת עסק בקנדה ורווחי הון ממכירת נכסים בקנדה. 

שיעור המס הפדרלי בקנדה שחל על יחידים הוא פרוגרסיבי. מדרגת מס ראשונה בשיעור 15% עד משכורת שנתית של 48,535 דולר קנדי. לרוב, בגבולות הכנסה שנתית זו ולאחר זיכויים אישיים להם זכאים תושבי קנדה, המס האפקטיבי הוא 0. מדרגת מס בשיעור 20.5% על הכנסה שבין 48,535 דולר קנדי לבין 97,069 דולר קנדי, מדרגת מס בשיעור 26% להכנסה שבין 97,069 דולר קנדי ועד 150,473 דולר קנדי ומדרגת מס בשיעור 29% למשכורת שנתית שבין 150,473 דולר קנדי ועד 214,368 דולר קנדי ומדרגת מס עליונה בשיעור 33% להכנסה שנתית מעל 214,368 דולר קנדי. 

בנוסף למס הפדרלי, יחידים נדרשים לשלם מס מחוזי או טריטוריאלי על ההכנסה שהופקה בכל מחוז או טריטוריה. למעט בקוויבק (שלה יש מערכת מיסוי מיוחדת), המסים המחוזיים והטריטוריאליים מחושבים על ההכנסה הפדרלית כפי שמדווחת על ידי הממשלה הפדרלית.

טיפ שני. אופציות שהובשלו במהלך רילוקיישןפער בין מועדי העיתוי 

מועד אירוע המס של אופציות בישראל הוא במועד מימוש האופציות (מסלול הוני), לעומת זאת בקנדה הבשלת המניות נחשבת אירוע מס. כאשר אופציות הוקצו לעובד ישראלי טרם עזיבתו והאופציות הובשלו במהלך תהליך רילוקיישן לקנדה, מתרחש אירוע מס על פי הדין הפנימי הקנדי (הבשלת מניות) שאינו אירוע מס בישראל. האירוע שבגינו שולם המס בקנדה אינו חייב כלל במס בישראל. רק במידה ותימכרנה יתקיים אירוע חייב במס בישראל. השאלה העיקרית שעולה היא האם כנגד אירוע המס בישראל (העתידי), ממכירת האופציות, ניתן יהיה לקזז את המס ששולם בקנדה על הבשלת המניות. ע"פ הדין הישראלי, ניתן יהיה לקבל זיכוי מיסי חו"ל רק בגין הכנסה שהופקה או נצמחה באותה מדינה ולא בישראל. לעניין זה, יש להשתמש בכללים לקביעת מקום הפקת ההכנסה כפי שנקבעו בסעיפים 4א ו-89(ב)(3) לפקודה ובאמנה. מאחר וע"פ סעיף 89 (ב)(3) מדובר ברווח הון המוגדר "הופק או נצמח בישראל", מתרחשת "תאונת מס". כדי להתגבר על התקלה חשוב להבין את הוראות האמנה בין ישראל לקנדה שכן הוראותיה גוברות על הדין הפנימי בישראל. 

לפי סעיף 14 לאמנה בין ישראל לבין קנדה בעניין הכנסה מעבודה, יכולה קנדה להטיל מס על תושב ישראל העובד בתחומה (בהנחה שמתקיימים כל התנאים לרבות שהייה בקנדה מעל 183 יום וכו'). הכנסה מעבודה, על פי הסעיף האמור, כוללת משכורת, שכר עבודה וגמול דומה. בפרוטוקול שנספח לאמנה מובהר במפורש כי המילים "גמול דומה" כוללים גם הטבות של אופציות למניות. ואולם, התנאי הוא כי ההכנסה הופקה בתחום קנדה. אם העובדה שהמניות הבשילו, הופכת את מועד ההבשלה למועד הפקת ההכנסה, ניתן יהיה לקשור בין שני אירועי המס כאירוע של עיתוי, קרי המיסוי בקנדה על מכירת מניות נעשה בעיתוי ההבשלה בעוד המיסוי בישראל נעשה בעיתוי המכירה בפועל. משכך לנסות לקבל זיכוי בגין המס ששולם בקנדה על ההבשלה כנגד המס המתחייב בישראל בגין ובעת המכירה של המניות. 

טיפ שלישי. הכירו את אמנת המס בין ישראל לקנדה

מלבד האמור לעיל, רצוי לדעת כי אמנת המס עם קנדה עוסקת באופן המיסוי ובחלוקתו בין המדינות, וקובעת איזו מדינה בעלת זכות מיסוי ראשונית ואיזו שיורית. כל זמן (בתהליך ההגירה) ששמרתם על מעמד תושבות ישראלית והפקתם הכנסות בגבולות קנדה, תידרשו, לרוב, בתשלום מס לרשויות המס בקנדה על ההכנסה שהפקתם בגבולות קנדה ובמקרה הצורך גם בהשלמת המס בישראל מתוקף היותכם תושבי ישראל.

האמנה בין ישראל לקנדה כוללת הוראה מעניינת בנושא מס יציאה. באמנה זאת חל, באופן כללי, העיקרון הרגיל, שזכות המיסוי לגבי רווחי הון מסורה באופן בלעדי למדינת מושב המוכר. יחד עם זאת, סעיף 13(5) לאותה אמנה קובע כי: "הוראות ס"ק (4) לא יפגעו בזכותן של כל אחת מהמדינות המתקשרות להטיל, בהתאם לדיניה הפנימיים, מס על רווחים מהעברת כל נכס שהוא, שהפיק יחיד שהוא תושב המדינה המתקשרת האחרת ואשר היה תושבה של המדינה הנזכרת לראשונה בכל עת שהיא במשך חמש השנים שקדמו מיד להעברתו של הנכס."

טיפ רביעי. צמצמו את נטל "מס ההגירה"

כאשר עושים רילוקיישן לקנדה ויש כוונה לניתוק תושבות ממדינת ישראל, יש להביא במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד לתת מענה למצב בו תושב ישראל אשר מחזיק בנכס מחוץ לגבולות ישראל, מהגר למדינה זרה ומשנה מעמדו ל"תושב חוץ". כאשר  ימכור את הנכס לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר והוא תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל.

מטרת מס ההגירה למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו, או לחלופין לא לשלם את המס במועד הניתוק, אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל- כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ). 

בהתאם לסעיף רווחי ההון באמנת המודל נקבע כי רווחים מהעברת נכס (מלבד נכסי מקרקעין וסוגים מיוחדים אחרים של נכסים) יוטל עליהם מס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב המעביר. בעיקרון, אם נישום תושב ישראל היגר לקנדה והפך להיות תושב בה ומכר שם מניות, הרי זכות המיסוי הבלעדית אמורה להיות בידי קנדה. עם זאת, המצב שונה באמנת המס של ישראל עם קנדה שכן באותה אמנת מס קיימת התייחסות ספציפית לנושא "מס יציאה". ראו בהמשך. 

טיפ חמישי. תבחנו את היבטי ביטוח לאומי ומס בריאות בתהליך ההגירה

יושם לב כי תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות גם אם הוא שוהה זמנית מחוץ לישראל, בוודאי אם הופקו הכנסות מחוץ לישראל. חבות זו מקימה לו גם זכות ליהנות מגמלאות הביטוח הלאומי וסל שירותי בריאות. דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל. כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל בביטוח לאומי, עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת.

מכיוון שבין ישראל לבין קנדה קיימת אמנת ביטוח סוציאלי מצומצמת (לא כולל חבל קוויבק), הרי זכויותיו של המבוטח ייקבעו לפי אמנה זו. ההסדר באמנה עם הולנד נועד למנוע מצב בו תושב ישראל יהיה כפוף בו זמנית לחוקי שתי המדינות ויחויב בתשלום דמי ביטוח בשתיהן, או לחילופין יהיה משולל זכויות בשתי המדינות. ההסדר שבאמנה מאפשר לתושב ישראל היוצא להולנד, לשלם דמי ביטוח באחת משתי המדינות בלבד.

לתשומת לב! האמנה אינה חלה על חוק ביטוח בריאות ממלכתי! אם אתה תושב ישראל וגר בהולנד הנך מחויב להמשיך לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח  לאומי בישראל, גם אם אתה משלם דמי ביטוח בריאות בהולנד. כדי להימנע מתשלום כפל מס, כאשר ישנה כוונה להגר להולנד, יש לפעול מבעוד מועד מול המוסד לביטוח לאומי ולהצהיר את הכוונה להגר לחו"ל. אבל חשוב לזכור שביטול התושבות לצורכי ביטוח לאומי גם טומן בחובו חסרונות רבים.

טיפ שישי. בדקו זכאות להחזר מס בשנה שבה ניתקתם תושבות

ב- 75% מהמקרים שנבדקו על ידינו, ישנה זכאות להחזר מס בשנה שבה נותקה התושבות. על קצה המזלג- שיטת חישוב המס של מערכות השכר בישראל היא בראייה שנתית ובהנחה שתעבדו לאורך כל שנת המס תחת אותו מעסיק באופן מלא לכל אורך שנת המס בלי "הפתעות", כך שאם עבדתם בישראל חלק מהשנה וניתקתם תושבות, כנראה שאתם זכאים להחזר מס. זכרו- קיימת זכות לכל אדם ששילם מס ביתר להגיש דוח תוך 6 שנים ולבקש את החזר של המס ששולם ביתר. דאגו לברר נקודה זו מול נותן השירות

טיפ שביעי וחשוב. תיעוד מסמכים המבססים עמדת ניתוק

תהליך ניתוק תושבות מחייב המצאת מסמכים מול הרשויות בישראל. המלצתנו היא לשמור ולתעד את כל המסמכים שמבססים נקיטת עמדה לניתוק תושבות. רצוי לשמור תיעוד של טיסות לחו"ל, הסכמי עבודה עם המעסיק בחו"ל, הסכמי שכירות לטווח ארוך או רכישת דירה מגורים בחו"ל, עלויות התאמת הדירה בחו"ל לשימוש אישי, מסמכי פתיחת חשבון בנק בחו"ל, תשלומים עבור מוסדות חינוך, רכישה או השכרת רכב, קשירת קשר ופעילות חברתית בארגונים ומוסדות בחו"ל, חברות בקהילה השכונתית, טיפולים רפואיים שמומנו על ידכם או שמומנו באמצעות ביטוח רפואי פרטי ואישור תושבות לצורכי מס בקנדה- כל אלה יכולים להכריע את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. מסמכים אלו יהוו בעתיד הוכחה ויבססו את עמדתכם. שמירת המסמכים הכרחית גם לנסיבות בהן יוחלט שמועד הניתוק בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות את אותן הוצאות שהייה בחו"ל לצורך חישוב המס בישראל.

אודות משרדינו

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות לפי דיני המס  וביטוח לאומי במהלך רילוקיישן, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. ישראלים שיוצאים לרילוקיישן לקנדה נדרשים לבחון את שיקולי המס בניתוק תושבות מישראל מול כדאיות שמירה על מעמד תושב ישראלי.

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי בינלאומי ומיסוי רילוקיישן בפרט ומקנה סל פתרונות מיסוי החל מההחלטה על היציאה מישראל וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירותי המשרד מתמקדים בהיבטי מס הכנסה וביטוח לאומי וכוללים בין היתר, ייעוץ מס לעובדים שכירים ישראלים ברילוקיישן (תחת מעסיקים זרים או מעסיקים תושבי ישראל), תושבי ישראל בעלי השקעות בחו"ל, ליווי פעילות עסקית בחו"ל (עצמאיים בחו"ל), אקדמאים בחו"ל, ישראלים בשבתון שמפיקים הכנסות בחו"ל ("שבתוניסטים"), תושבים שמנהלים פעילות באמצעות חברות קנדיות, הגשת דוחות מס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה- רולינג בסוגיות מורכבות, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. 

משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן לאירופה (פורטוגל, אנגליה, אירלנד, שווייץ, גרמניה, הולנד, קפריסין, איטליה, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה) רילוקיישן למדינות ביבשת אמריקה (ארה"ב, מקסיקו, ארגנטינה, קנדה),  אוסטרליה, ניו זילנד, מדינות המזרח (תאילנד, סין, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום המיסוי ומרצה במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי בינלאומי ורילוקיישן בפרט.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!