מיסוי רילוקיישן לקנדה – 7 טיפים במיסוי במהלך רילוקיישן והגירה לקנדה

מיסוי רילוקיישן לקנדה – 7 טיפים במיסוי במהלך רילוקיישן והגירה לקנדה

מיסוי רילוקיישן והגירה לקנדה – רקע כלכלי 

מיסוי רילוקיישן/הגירה לקנדה והיבטי מיסוי קנדי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

קנדה היא המדינה הגדולה ביותר בחצי הכדור המערבי ואחת המדינות הגדולות בעולם הממוקמת בחלק הצפוני של צפון אמריקה, ומשתרעת החל ממזרח האוקיינוס האטלנטי עד לאוקיינוס השקט במערב, וצפונה לאוקיינוס הארקטי. בקנדה הממשלה יציבה ותושביה נהנים מרמת חיים גבוהה. במדינה מערכת תחבורה מפותחת והיא עשירה מאוד במשאבי טבע. השפות הרשמיות של קנדה הן אנגלית וצרפתית, ואוטווה היא בירתה הפדרלית. המדינה מחולקת לעשר פרובינציות ושלוש טריטוריות. המטבע הרשמי הוא הדולר הקנדי (CAD). קנדה בעלת ​כלכלת שוק חופשי משגשגת הכוללת עסקים החל מארגונים קטנים ועד לתאגידים רב לאומיים. בהיסטוריה הכלכלית, קנדה התבססה על ייצוא מוצרים חקלאיים (דגנים), ייצור וייצוא משאבים טבעיים, כגון מינרלים, נפט וגז. תעשיית השירותים התרחבה גם היא במהירות והפכה את כלכלת קנדה מכלכלה המבוססת בעיקר על ייצור וייצוא לכלכלה המבוססת בעיקר על שירותים. קנדה היא בין מדינות הסחר הגדולות בעולם, עם ארצות הברית שותפת הסחר העיקרית שלה.

לקנדה יש ​​משאבי טבע בשפע, כוח עבודה מיומן ומערכת בנקאית חזקה, אך התנודתיות במחירי הנפט הגולמי גבתה מחיר ניכר במגזר הנפט והגז ומהכלכלה הכוללת של המדינה. ירידה בדולר הקנדי בשנים האחרונות עודד צמיחה במגזר הייצור של קנדה ויצוא גבוה יותר לארצות הברית. כניסתו לתוקף של הסכם ארצות הברית-מקסיקו-קנדה (הידוע בקנדה כ-CUSMA) יצר סביבת מסחר יציבה יותר עבור עסקים קנדיים המייצאים לשוק האמריקאי. עם זאת, יצואנים קנדיים לארה"ב ממשיכים לעקוב אחר ממשל ביידן כדי לקבוע האם מדיניות ה"קנייה אמריקאית", תשפיע על העסקים שלהם.

הכלכלה הקנדית התאוששה במהירות מההתכווצותה הזמנית במהלך מגיפת COVID-19. שיעורי הריבית, שהופחתו בחדות במרץ 2020, מתוך כוונה להגביל את הנפילה הכלכלית שיצרה המגיפה, עולים שוב כאשר הצרכנים מתמודדים עם שיעורי אינפלציה גבוהים. חבילת סיוע, שהוכרזה ויושמה על ידי ממשלות פדרליות, פרובינציאליות וטריטוריאליות כדי לתמוך כלכלית ביחידים ובעסקים במהלך הסגר, מסתיימות בהדרגה ושיעור התעסוקה והתוצר המקומי הגולמי של קנדה התאוששו (ועלו) ומעידות על חוזק כלכלי חיובי מול מכשולים עכשוויים כמו מחסור בכוח אדם ומגבלות שרשרת האספקה.

רילוקיישן והגירה לקנדה  – היבטי מיסוי

תושב ישראל, שביצע במסגרת העסקתו רילוקיישן לקנדה, ייחשב תושב ישראל לצורכי מס כל עוד לא דיווח על מועד ניתוק תושבות המס שלו לרשות המסים בישראל. כתושב ישראל יחויב בדיווח על הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ותשלום מס במדינת ישראל. כמו כן יהיה זכאי לנכות מהכנסתו החייבת ניכויים שונים על פי האמור בתקנות ניכוי הוצאות מסוימות המוזכרות להלן ולדרוש את המס ששולם בחו"ל כזיכוי מחבות המס בישראל. מנגד, במעמד תושב חוץ, ייתכן וייהנה מפטור מדיווח לרשות המסים בישראל על הכנסות מעבודה שהופקו בחו"ל. קיימות סוגיות מיסוי רבות בנוגע להתנהלות של הרילוקיישנר ובני משפחתו מול רשויות המס, והעיקרית שבהן – חובת דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל ואם קיימת כזו, לאיזו רשות מס. האם לרשות המס בקנדה או בישראל או לשניהם יחד והאם תיתכן בעיית כפל מס.  נרחיב על כך במאמר להלן.

מיסוי הכנסות עובדים ברילוקיישן חלקי לקנדה

כאשר מדובר במעבר לקנדה לתקופה קצובה, היחיד לרוב שומר על מעמדו כ"תושב ישראל" לצורכי מס. בחינת התושבות נעשית על פי דיניה הפנימיים של כל אחת מהמדינות ובמקרה בו ייחשב היחיד תושב לצורכי מס בשתי המדינות, מעמד התושבות ייקבע בהתאם להוראות אמנת המס הבילטרלית החתומה בין המדינות. ראו הרחבה בהמשך. 

שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. בשיטת מיסוי זו, כל תושב ישראל מחויב בדיווח על כלל הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. כאשר השהייה בקנדה היא ארעית, זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות ממשכורת שתתקבלנה מהמעסיק המקומי תהיה לרוב לרשות המסים בקנדה ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית. מאחר ועסקינן בתושב ישראל שהפיק הכנסות משכר עבודה תחת מעסיק קנדי, ההכנסות תהיינה חייבות בישראל בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל ובחישוב המס על ההכנסה החייבת, זכאי הנישום לקבל נקודות זיכוי מהמס בישראל, ניכוי הוצאות שהייה בחו"ל וזיכוי בגין המס שישולם בקנדה ובכך נפתרת בעיית כפל המס. תקנות מס הכנסה מאפשרות לתושבי ישראל לנכות הוצאות שהייה ואחרות אשר הוצאו בייצור הכנסותיכם כגון טיסות, דיור, שכר לימוד ילדים, טיפול רפואי וחופשות מולדת. עוד יצוין כי בתקנות מנויות מדינות מסוימות (ובניהן קנדה) שבהן יותרו בניכוי 125% מההוצאות המותרות בניכוי כאמור. נדגיש כי גם במקרה זה, סעיף 6 לתקנות קובע כי כדי שההוצאות יותרו יש צורך בהגשת מסמכים או קבלות לאימות ההוצאות להנחת דעתו של פקיד השומה, וכן הוכחות אחרות כפי שיקבע הנציב.

מיסוי הכנסות עובדים ברילוקיישן מלא והגירה לקנדה (ניתוק תושבות)

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות של הרילוקיישנר. במידה והתגבשה החלטה להעתיק את מרכז החיים למספר שנים ארוכות או להגר לקנדה, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי אחרת תיתכן חשיפת מס הכנסה וכפל תשלום דמי ביטוח לאומי. שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הישראלי לניתוק תושבות מס, אך היא אינה מספיקה כדי להשלים את תהליך הניתוק. כאשר נישום מחליט לבצע ניתוק תושבות מישראל, לכאורה הוא פטור ממס הכנסה על הכנסותיו מחו"ל החל ממועד ניתוק התושבות, אך רשות המסים אינה מכירה בקלות בניתוק מידי, ולכן תוקנה פקודת מס הכנסה שקובעת רטרואקטיבית משנת המס 2016, חובת דיווח מורחבת על יחידים שיוצאים לרילוקשיין לחו"ל. (למידע נוסף). עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדה של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את הטיפול עד לחזרה לישראל. השינוי בעקבות התיקון, מעלה את סוגיית התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לספק מידע מידי שנה לרשויות המס.

נציין כי פרשנות המונח "תושב" ובעיקר מועד ניתוק התושבות – שנויה במחלוקת ברוב המקרים, לרבות במקרים של רילוקיישן. עמדת רשות המסים שמגובה בפסיקה היא כי מדובר בתהליך של ניתוק תושבות, ורק במקרים מובהקים יראו ביציאה מישראל כניתוק תושבות מידי לאחר המעבר לחו"ל.  ניתוק כאמור ב-"day one" ייתכן גם על פי תיקון 168 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), שבו נבחנה שאלת ניתוק תושבותו של יחיד וקביעת מועד הפיכתו ל"תושב חוץ". על פי תיקון זה, ייבחן מועד העזיבה על פי היום שבו חדל היחיד להיות תושב ישראל, בהתבסס על הגדרת "תושב חוץ" בפקודה. בהתקיים שני תנאים באופן מצטבר – שהייה מחוץ לישראל במשך 183 יום בשנה לפחות בשנת המס הנבחנת ובזו שלאחריה, וקביעת מרכז חייו מחוץ לישראל בשתי שנות המס שלאחר שנות המס האמורות – ייחשב היחיד ל"תושב חוץ" החל מהיום שבו עזב את ישראל (או המשיך לשהות מחוץ לה), בשנת המס הראשונה שבה שהה מחוץ לישראל יותר מ-183 ימים כאמור.

חשוב לזכור כי מעבר למעמד "תושבות קנדה לצורכי מס", יתכן ויוציא אתכם מרשת המס הישראלית, אך מעמד זה יחייב אתכם לשלם מס בקנדה על הכנסותיכם הכלל עולמיות. 

טיפ ראשון. הכירו את שיטת המיסוי בקנדה

חשוב מאד לברר עם מומחה מס מקומי הבקיא בדין המיסוי הקנדי מה הכללים לקביעת מעמדו של הנישום לצורכי מס בקנדה (קרי: האם ייחשב שם לתושב לצורכי מס והחל ממתי) ואילו כללי מיסוי חלים על עובדים שמועסקים בגבולות קנדה. מפאת ניסיוננו הרב בליווי ישראלים ברילוקיישן לקנדה, ריכזנו עבורכם מספר כללים מיסוי בסיסיים שכל עובד שמתכנן לבצע רילוקיישן לקנדה חייב להכיר.

תושבות מס בקנדה

כשם שבישראל מעמד התושבות משית חובת דיווח על כל ההכנסות מכל המקורות הן בגבולות ישראל והן מחוצה לה, כך גם בקנדה. בהתאם לדין הקנדי, שיטת המיסוי הנהוגה בקנדה היא פרסונלית אשר משיתה על תושבים לצורכי מס בקנדה חובת דיווח ותשלום מס על כל ההכנסות מכל המקורות שהופקו הן בגבולות קנדה והן מחוצה לה. הקלה בנושא כפל מס תינתן בהתאם לאמנות המס הבינלאומיות וכן באמצעות זיכוי מס זר והתרת הוצאות שהוצאו בייצור הכנסה. יחידים שאינם תושבי מס, יחויבו במס הכנסה קנדי רק ​​בגין הכנסה מעבודה בגבולות קנדה, הכנסות מהפעלת עסק בקנדה ורווחי הון ממכירת נכסים בקנדה. 

בדרך כלל, יחידים נחשבים תושבים לצורכי מס בקנדה במידה והם שומרים על מקום מגורים קבוע עבורם ועבור בני משפחתם. מבחנים איכותיים נוספים ומשניים שיכולים להשפיע על מעמד התושבות הם בין היתר, קשרים חברתיים כגון חברות במועדונים וארגונים דתיים, ועסקיים ומקום רישום והמצאות הרכוש האישי כגון רישיונות נהיגה, רישום רכב פרטי וכיסוי ביטוח רפואי. מעמד האזרחות ומקום המגורים במדינה אחרת אינם רלוונטיים לעניין הגדרת התושבות לצורכי מס בקנדה.

המס הפדרלי בקנדה

שיעור המס הפדרלי שחל בקנדה בשנת 2022 על הכנסות יחידים הוא פרוגרסיבי כמפורט להלן:

 

מדרגות הכנסה חייבת במס
(בדולר קנדי)
שיעור המס הקנדי
החל מ עד
0 50,197 15.0
50,197 100,392 20.5
100,392 155,625 26.0
155,625 221,708 29.0
221,708 33.0

בנוסף למס הכנסה פדרלי, אדם שמקבל הכנסה ומתגורר בכל מחוז או טריטוריה כפוף למס הכנסה פרובינציאלי או טריטוריאלי. למעט בקוויבק (בעלת מערכת מיסוי מיוחדת), מסים פרובינציאליים וטריטוריאליים מחושבים על ההכנסה הפדרלית שהמס בגינה נגבית על ידי הממשלה הפדרלית. התעריפים משתנים בין תחומי השיפוט. שני מחוזות מטילים גם מסים נוספים שעלולים להגדיל את מס ההכנסה המחוזי לתשלום. מסים פרובינציאליים וטריטוריאליים אינם ניתנים לניכוי בעת חישוב הכנסה חייבת במס פדרלי, פרובינציאלי או טריטוריאלי. כל המחוזות והטריטוריות מחשבים מס הכנסה באמצעות מערכות 'מס על הכנסה' (כלומר, הם קובעים את התעריפים, המדרגות והזיכויים שלהם). הטבלה להלן מציגה את שיעורי המס והמסים המחוזיים/טריטוריאליים לשנת 2022 לפי רמות הכנסה חייבות במס: 

 

מס פרובינציאלי/טריטוריאלי מס נוסף פרובינציאלי/טריטוריאלי
שיעור מקסימלי הכנסה חייבת (CAD) שיעור הכנסה (CAD)
אלברטה 15.0 314,928 N/A N/A
קולומביה בריטית 20.5 227,091 N/A N/A
מניטובה 17.4 74,416 N/A N/A
ניו ברונסוויק 20.3 166,280 N/A N/A
ניו פאונדלנד ולברדור 21.8 1,000,000 N/A N/A
הטריטוריות הצפון מערביות 14.05 147,826 N/A N/A
נובה סקטויה 21.0 150,000 N/A N/A
נונבוט 11.5 155,625 N/A N/A
אונטריו 13.16 220,000 20AND56 4,991AND6,387
פרינס אדווארד 16.7 63,969 10 12,500
קוויבק (1) 25.75 112,655 N/A N/A
ססקצ'ואן 14.5 133,638 N/A N/A
יוקון 15.0 500,000 N/A N/A
לא תושב 15.84(2) 221,708 N/A N/A

 

(1) לקוויבק יש מערכת מס אישית משלה, הדורשת חישוב נפרד של ההכנסה החייבת במס. מפאת העובדה שקוויבק גובה מס משלה, מס ההכנסה הפדרלי מופחת ב-16.5% מהמס הפדרלי הבסיסי עבור תושבי קוויבק.

(2) שיעורי הריבית והדיבידנדים של תושבי חוץ חלים רק בנסיבות מוגבלות. בדרך כלל, ריבית ודיבידנדים המשולמים לתושבי חוץ כפופים לניכוי מס קנדי ​​(WHT).

טיפ שני. אופציות שהובשלו במהלך רילוקיישן – פער בין מועדי העיתוי 

מועד אירוע המס של אופציות בישראל הוא במועד מימוש האופציות (מסלול הוני), לעומת זאת בקנדה הבשלת המניות נחשבת אירוע מס. כאשר אופציות הוקצו לעובד ישראלי טרם עזיבתו והאופציות הובשלו במהלך השהות בקנדה, מתרחש אירוע מס על פי הדין הפנימי הקנדי (הבשלת מניות) שאינו אירוע מס בישראל. האירוע שבגינו שולם המס בקנדה אינו חייב כלל במס בישראל. רק במידה ותימכרנה יתקיים אירוע חייב במס בישראל. השאלה העיקרית שעולה היא האם כנגד אירוע המס בישראל (העתידי), ממכירת האופציות, ניתן יהיה לקזז את המס ששולם בקנדה על הבשלת המניות. ע"פ הדין הישראלי, ניתן יהיה לקבל זיכוי מיסי חו"ל רק בגין הכנסה שהופקה או נצמחה באותה מדינה ולא בישראל. לעניין זה, יש להשתמש בכללים לקביעת מקום הפקת ההכנסה כפי שנקבעו בסעיפים 4א ו-89(ב)(3) לפקודה ובאמנה. מאחר וע"פ סעיף 89 (ב)(3) מדובר ברווח הון המוגדר "הופק או נצמח בישראל", מתרחשת "תאונת מס". כדי להתגבר על התקלה חשוב להבין את הוראות האמנה בין ישראל לקנדה שכן הוראותיה גוברות על הדין הפנימי בישראל. 

לפי סעיף 14 לאמנה בין ישראל לבין קנדה בעניין הכנסה מעבודה, יכולה קנדה להטיל מס על תושב ישראל העובד בתחומה (בהנחה שמתקיימים כל התנאים לרבות שהייה בקנדה מעל 183 יום וכו'). הכנסה מעבודה, על פי הסעיף האמור, כוללת משכורת, שכר עבודה וגמול דומה. בפרוטוקול שנספח לאמנה מובהר במפורש כי המילים "גמול דומה" כוללים גם הטבות של אופציות למניות. ואולם, התנאי הוא כי ההכנסה הופקה בתחום קנדה. אם העובדה שהמניות הבשילו, הופכת את מועד ההבשלה למועד הפקת ההכנסה, ניתן יהיה לקשור בין שני אירועי המס כאירוע של עיתוי, קרי המיסוי בקנדה על מכירת מניות נעשה בעיתוי ההבשלה בעוד המיסוי בישראל נעשה בעיתוי המכירה בפועל. משכך לנסות לקבל זיכוי בגין המס ששולם בקנדה על ההבשלה כנגד המס המתחייב בישראל בגין ובעת המכירה של המניות. 

טיפ שלישי. הכירו את אמנת המס בין ישראל לקנדה

מלבד האמור לעיל, רצוי לדעת כי אמנת המס עם קנדה עוסקת באופן המיסוי ובחלוקתו בין המדינות, וקובעת איזו מדינה בעלת זכות מיסוי ראשונית ואיזו שיורית. כל זמן (בתהליך ההגירה) ששמרתם על מעמד תושבות ישראלית והפקתם הכנסות בגבולות קנדה, תידרשו, לרוב, בתשלום מס לרשויות המס בקנדה על ההכנסה שהפקתם בגבולות קנדה ובמקרה הצורך גם בהשלמת המס בישראל מתוקף היותכם תושבי ישראל.

האמנה בין ישראל לקנדה כוללת הוראה מעניינת בנושא מס יציאה. באמנה זאת חל, באופן כללי, העיקרון הרגיל, שזכות המיסוי לגבי רווחי הון מסורה באופן בלעדי למדינת מושב המוכר. יחד עם זאת, סעיף 13(5) לאותה אמנה קובע כי: "הוראות ס"ק (4) לא יפגעו בזכותן של כל אחת מהמדינות המתקשרות להטיל, בהתאם לדיניה הפנימיים, מס על רווחים מהעברת כל נכס שהוא, שהפיק יחיד שהוא תושב המדינה המתקשרת האחרת ואשר היה תושבה של המדינה הנזכרת לראשונה בכל עת שהיא במשך חמש השנים שקדמו מיד להעברתו של הנכס."

טיפ רביעי. צמצמו את נטל "מס ההגירה" לקנדה

לעניין ניתוק התושבות יש להביא בחשבון כי בישראל נהוג משטר של מס יציאה במועד ניתוק התושבות, או במועד מכירת הנכסים המוחזקים על ידי היחיד בעת ניתוק התושבות (גם אם אלו
נמכרו במועד מאוחר יותר ובזמן שהיחיד הוא תושב חוץ), לפי החלופה הנבחרת מכוח הוראות סעיף 100 א לפקודה. במקרה של רווח הון חייב במס על פי הוראות סעיף 100 א לפקודה, תקום חובה להגשת דוח שנתי או הגשת דוח מקדמת רווח הון לפי סעיף 91 (ד) לפקודה, לפי העניין.

כאשר עושים רילוקיישן והגירה לקנדה ויש כוונה לניתוק תושבות ממדינת ישראל, יש להביא במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד לתת מענה למצב בו תושב ישראל אשר מחזיק בנכס מחוץ לגבולות ישראל, מהגר למדינה זרה ומשנה מעמדו ל"תושב חוץ". כאשר  ימכור את הנכס לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר והוא תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל. מטרת מס ההגירה לקנדה היא למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו, או לחלופין לא לשלם את המס במועד הניתוק, אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל- כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ). 

בהתאם לסעיף רווחי ההון באמנת המודל נקבע כי רווחים מהעברת נכס (מלבד נכסי מקרקעין וסוגים מיוחדים אחרים של נכסים) יוטל עליהם מס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום מושב המעביר. בעיקרון, אם נישום תושב ישראל היגר לקנדה והפך להיות תושב בה ומכר שם מניות, הרי זכות המיסוי הבלעדית אמורה להיות בידי קנדה. עם זאת, המצב שונה באמנת המס של ישראל עם קנדה שכן באותה אמנת מס קיימת התייחסות ספציפית לנושא "מס יציאה". ראו בהמשך. 

טיפ חמישי. תבחנו את היבטי ביטוח לאומי ומס בריאות

יושם לב כי תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות גם אם הוא שוהה זמנית מחוץ לישראל, בוודאי אם הופקו הכנסות מחוץ לישראל. חבות זו מקימה לו גם זכות ליהנות מגמלאות הביטוח הלאומי וסל שירותי בריאות. דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל. כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל בביטוח לאומי, עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת. 

מכיוון שבין ישראל לבין קנדה קיימת אמנת ביטוח סוציאלי מצומצמת (לא כולל חבל קוויבק), הרי זכויותיו של המבוטח ייקבעו לפי אמנה. ההסדר באמנה עם קנדה נועד למנוע מצב בו תושב ישראל יהיה כפוף בו זמנית לחוקי שתי המדינות ויחויב בתשלום דמי ביטוח בשתיהן, או לחילופין יהיה משולל זכויות בשתי המדינות. ההסדר שבאמנה מאפשר לתושב ישראל היוצא לקנדה, לשלם דמי ביטוח באחת משתי המדינות בלבד.  לתשומת לב! האמנה אינה חלה על חוק ביטוח בריאות ממלכתי! אם אתה תושב ישראל וגר בקנדה הנך מחויב להמשיך לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח  לאומי בישראל, גם אם אתה משלם דמי ביטוח בריאות בקנדה. כאשר ישנה כוונה להגר לקנדה, יש לפעול מבעוד מועד מול המוסד לביטוח לאומי ולהצהיר את הכוונה להגר לחו"ל. אבל חשוב לזכור שביטול התושבות לצורכי ביטוח לאומי גם טומן בחובו חסרונות רבים.

טיפ שישי. בדקו זכאות להחזר מס בשנה שבה ניתקתם תושבות

ב- 75% מהמקרים שנבדקו על ידינו, ישנה זכאות להחזר מס בשנה שבה נותקה התושבות. על קצה המזלג- שיטת חישוב המס של מערכות השכר בישראל היא בראייה שנתית ובהנחה שתעבדו לאורך כל שנת המס תחת אותו מעסיק באופן מלא לכל אורך שנת המס בלי "הפתעות", כך שאם עבדתם בישראל חלק מהשנה וניתקתם תושבות, כנראה שאתם זכאים להחזר מס. זכרו- קיימת זכות לכל אדם ששילם מס ביתר להגיש דוח תוך 6 שנים ולבקש את החזר של המס ששולם ביתר. דאגו לברר נקודה זו מול נותן השירות

טיפ שביעי וחשוב. תיעוד מסמכים המבססים עמדת ניתוק 

תהליך ניתוק תושבות מחייב המצאת מסמכים מול הרשויות בישראל. המלצתנו היא לשמור ולתעד את כל המסמכים שמבססים נקיטת עמדה לניתוק תושבות. רצוי לשמור תיעוד של טיסות לחו"ל, הסכמי עבודה עם המעסיק בחו"ל, הסכמי שכירות לטווח ארוך או רכישת דירה מגורים בחו"ל, עלויות התאמת הדירה בחו"ל לשימוש אישי, מסמכי פתיחת חשבון בנק בחו"ל, תשלומים עבור מוסדות חינוך, רכישה או השכרת רכב, קשירת קשר ופעילות חברתית בארגונים ומוסדות בחו"ל, חברות בקהילה השכונתית, טיפולים רפואיים שמומנו על ידכם או שמומנו באמצעות ביטוח רפואי פרטי ואישור תושבות לצורכי מס בקנדה- כל אלה יכולים להכריע את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. מסמכים אלו יהוו בעתיד הוכחה ויבססו את עמדתכם. שמירת המסמכים הכרחית גם לנסיבות בהן יוחלט שמועד הניתוק בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות את אותן הוצאות שהייה בחו"ל לצורך חישוב המס בישראל.

אודות משרדינו

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות לפי דיני המס וביטוח לאומי במהלך רילוקיישן והגירה לקנדה, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. ישראלים שיוצאים לרילוקיישן לקנדה נדרשים לבחון את שיקולי המס בניתוק תושבות מישראל מול כדאיות שמירה על מעמד תושבות ישראלית. 

למשרדינו ידע ו- 16 שנות ניסיון בתחום מיסוי בינלאומי ובפרט- מיסוי רילוקיישן והגירה לקנדה. משרדינו מספק במסגרת תהליך הייעוץ סל פתרונות מיסוי לרילוקיישנרים החל מההחלטה על היציאה מישראל וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירותי המשרד מתמקדים בהיבטי מס הכנסה וביטוח לאומי וכוללים בין היתר, ייעוץ מס לעובדים שכירים ישראלים ברילוקיישן (תחת מעסיקים זרים או מעסיקים תושבי ישראל), תושבי ישראל בעלי השקעות בחו"ל, ליווי פעילות עסקית בחו"ל (עצמאיים בחו"ל), אקדמאים בחו"ל, ישראלים בשבתון שמפיקים הכנסות בחו"ל ("שבתוניסטים"), תושבים שמנהלים פעילות באמצעות חברות קנדיות, הגשת דוחות מס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה- רולינג בסוגיות מורכבות, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. 

משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן למדינות ביבשת אמריקה (ניו יורק/ג'רזי/קרוליינה/פלורידה/טקסס, מקסיקו, ארגנטינה, קנדה), רילוקיישן למדינות וערים באירופה (פורטוגל, אנגליה, אירלנד, שווייץ, מינכן/ברלין, אמסטרדם/אלקמאר/אוטרכט, לימסול/לרנקה/ניקוסיה, רומא/מילאנו, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה) ,  אוסטרליה, ניו זילנד, מדינות המזרח (תאילנד, סין, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום המיסוי ומרצה במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי בינלאומי ורילוקיישן בפרט.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן