עוסק/ת פטור/ה- מידע שחשוב לדעת!
מאת אמנון בן שושן, רו”ח.

מה קורה במצב, שבו עוסק פטור הוציא קבלות בסכום כולל של 90,000 ₪ עד תחילת יוני 2019 וצופה כי יעבור עד סוף שנת המס את תקרת העסקאות של עוסק הפטור העומדת על 100,187 ₪ (נכון לשנת 2019).

האם ניתן במצב זה לפנות כבר עכשיו למשרד המע”מ שבו רשום העוסק ולבקש לשנות את סיווגו של התיק מ”עוסק פטור” ל- “עוסק מורשה” ועל ידי כך להתחיל לדרוש את מע”מ התשומות הנקוב בחשבוניות המס שיקבל לידיו בגין הוצאות ורכישות שעתיד לבצע בעסק?
ככלל- לא ניתן לשנות סיווג מעוסק פטור לעוסק מורשה לפני הגעה לתקרה וברוב המקרים לא מתקבל אישור לביצוע הפעולה מהפקיד בסניף מע”מ.
עם זאת, ניתן לשכנע את הפקיד במע”מ ע”י הצגת הסכמי התקשרות מחייבים מול לקוחות העסק, לפיהם ניתן להבין ברמת וודאות גבוהה שהעסק עתיד לבצע עד סוף שנת המס עסקאות ולקבל תקבולים, שסכומם בנוסף לסכום התקבולים שכבר התקבלו בעסק, הנם מעבר לתקרה.

בהערת אגב נציין, כי המינוח “עוסק פטור” הוא לעניין מע”מ בלבד ואין המינוח מרמז על פטור כלשהו ממס הכנסה על הכנסות העסק. רשימת התנאים המזכים לפטור לעניין מס הכנסה הנם על פי פקודה ותקנות מס הכנסה בלבד.