רילוקיישן – מה זה רילוקיישן

רילוקיישן – מה זה רילוקיישן

ליווי וייעוץ מס לפני רילוקיישן ולאחר חזרה לישראל

רילוקיישן מלא הנו תהליך של מעבר ממדינת תושבות אחת למדינת תושבות אחרת תוך העברת מרכז החיים למדינת התושבות האחרת. ניוד עובדים לצורכי עבודה הוא תופעה נפוצה שמטרתה העברת אדם בעל מומחיות ו/או בשליחות דיפלומטית מטעם גוף מדיני, לצורך העסקתו במדינת התושבות האחרת. התפתחות הגלובליזציה והתרחבות המשק הישראלי בפרט, הניבו הזדמנויות והצעות לישראליים המצריכות רילוקיישן לחו"ל.

כאשר יוצאים לרילוקיישן ישנן לא מעט סוגיות שנדרשות טיפול כגון: דיור, חינוך ילדים, אשרות עבודה, העברת מכולה וכדומה. תושב ישראל, שביצע רילוקיישן לחו"ל, ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על ניתוק התושבות לרשויות המס. כתושב ישראל יחויב בדיווח על הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ותשלום מס במדינת ישראל ומנגד, במצב של ניתוק תושבות במעמד תושב חוץ ייתכן ויהיה פטור מדיווח. לתהליך רילוקיישן קיימות השלכות מיסוי רבות על תושב ישראל ובני משפחתו, והעיקרית שבהן הנה חבות דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל.

קיבלתם הצעת עבודה בחו"ל? נשלחתם ע"י המעסיק לרילוקיישן?

וודאו שאתם מטפלים נכון בנושא המיסוי והביטוח הלאומי.
אחת הסוגיות החשובות בהכנה לפני תהליך רילוקיישן הנה סוגיית המיסוי, שיש לה השלכות משמעותיות רבות.
כדי להבטיח ניתוק תושבות מישראל יש לפעול מבעוד מועד מול הרשויות ולדווח על הכוונות בנושא התושבות בזמן אמת.

ניתוח מעמד התושבות של יחיד אינו עניין של מה בכך, הליווי מצריך ליווי של רואה חשבון בעל כישורים, ניסיון ומומחיות בתחום המיסוי.

מבחנים לקביעת תושבות רילוקיישן

אחד המבחנים הקבועים בפקודה לקביעת תושבות הנו מבחן "מרכז חיים" הנוגע במכלול הקשרים המשפחתיים, החברתיים והכלכליים של היחיד.
מבחן נוסף הוא "מבחן החזקות". מבחן המונה מספר חזקות לגבי חישוב מניין ימי השהייה של היחיד בישראל בשנות המס הרלוונטיות.
החזקות ניתנות לסתירה הן על יחיד והן על פקיד שומה, כך שכל מקרה ייבחן לגופו וקביעת תושבות של היחיד תיבחן במספר ההיבטים.

פסק דין אריה גונן

במסגרת פסק הדין אומץ מבחן מרכז החיים לצורך קביעת מקום המושב של היחיד לצורכי מס.
נקבע שהמבחן יכלול היבט סובייקטיבי (מצגים אישיים המצביעים על כוונת היחיד) והיבט אובייקטיבי עובדתי הבוחן קיום נכסים בישראל, מקום מגורים פיזי, מקום מגורי המשפחה של האדם, אופי המגורים, קשרים קהילתיים וחברתיים, מקום העיסוק וההשתכרות, מקום אינטרסים כלכליים, מקום פעילותו או חברותו של האדם בארגונים או מוסדות, מטרות שהייה בחו”ל. 

נושא התושבות נוגע לישראלים שמרבים לנסוע לחו"ל לצורכי עבודה ו/או למטרות אישיות, ושוהים בחו"ל לתקופה משמעותית, אך במהלך אותה תקופה ממשיכים לבקר בישראל לפרקי זמן ארוכים ולכן ייתכן כי ייחשבו "תושבי ישראל", ויידרשו לשלם מס בישראל על הכנסותיהם בחו"ל.

חזקת תושבות שניתנת לסתירה 

שכירים שביצעו רילוקיישן מלא מישראל לחו"ל, הכולל ניתוק תושבות מישראל, פטורים ממס הכנסה על הכנסותיהם מחו"ל ממועד העזיבה.
רשות המסים אינה מכירה בקלות ברילוקשיין מלא, ולכן תוקנה פקודת מס הכנסה שקובעת רטרואקטיבית משנת המס 2016, חובת דיווח מורחבת על היוצאים לרילוקשיין לחו"ל.
יחיד שמתקיימות לגביו אחת משתי "חזקות הימים" האמורות בהגדרת "תושב ישראל" בפקודת מס הכנסה והחזקה ניתנת לסתירה על ידו,
חייב בהגשת דוח מס ודיווח מפורט, בו יצוינו העובדות עליהן מבוססת טענתו כי אינו עוד תושב ישראל, ואליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו.
המשמעות- היא שכבר בעת הגשת דוח המס על הנישום להגיש את דיווח מפורט עם כל הטיעונים והמסמכים התומכים בטענתו כי אינו "תושב ישראל".
תחולת הסעיף בפקודה הנה מיום 1.1.2016.
הפרת חובת הדיווח תהווה עברה פלילית בישראל על כל המשתמע מכך, בשים לב להוראות הפקודה בנושא "מס יציאה". 

רפורמה בקביעת תושבות  רילוקיישן

בהתאם לפרסומים אחרונים, מתכננים ברשות המסים רפורמה בנושא קביעת תושבות בישראל.
יחידים רבים עלולים למצוא את עצמם במעמד של "תושב ישראל" לצורכי מס, למרות שהם חיים בפועל בחו"ל וכפועל יוצא להיכנס לרשת המס בישראל
ולהתחייב במס הכנסה בישראל על כל הכנסותיהם בחו"ל. הרפורמה, תוביל להשפעות מרחיקות לכת על תושבים ואנשי עסקים רבים בישראל.
בפס"ד בעניין גונן, לא הייתה מניעה לפצל את התא המשפחתי על מנת שאחד מבני הזוג ייחשב תושב חוץ.
הרפורמה, תשפיע על אלפי ישראלים היוצאים לרילוקיישן, ועל משפחות המעדיפות להתפצל ולא להצטרף לבן או בת הזוג היוצאים לתקופה ממושכת בחו"ל, וזאת משיקולי מס.

רילוקיישן – היבט ביטוח לאומי ומס בריאות

דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל, גם אם הופקו מחוץ לישראל.
כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת.
גם בנושא של ביטוח לאומי קיימות אמנות לביטחון סוציאלי עם מדינות שונות. 

אודות משרדינו 

הצורך בבחינת תושבות ו/או ניתוק תושבות בעת רילוקיישן, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך.
ישראלים שיוצאים לרילוקיישן נדרשים לבחון את שיקולי המס בניתוק תושבות מישראל מול כדאיות שמירה על מעמד תושב ישראלי.
משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירות המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס בטרם ההחלטה על עיתוק, ליווי תהליך ניתוק תושבות מישראל והעברת מרכז חיים לחו"ל, מיסוי הכנסות בחו"ל, הגשת דוחות מס, בקשות פרה-רולינג, כתיבת חוות דעת, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים.

מנוסים בתחום רילוקיישן

משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן של ישראלים למדינות וערים מרכזיות באירופה (פורטוגל, אנגליה, אירלנד, שווייץ, ברלין, הולנד, קפריסין, איטליה, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה) רילוקיישן למדינות וערים ביבשת אמריקה (ארצות הברית, מקסיקו, ארגנטינה, טורונטו/ונקובר),  אוסטרליה, ניו זילנד, מדינות המזרח (תאילנד, סין, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית.
המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים
,

ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות
.

בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!