שיעורי תגמולי מילואים לשנת 2017

שיעורי תגמולי מילואים לשנת 2017

שיעור התגמול ליום יהיה השכר ברוטו החייב בדמי ביטוח (לעובד שכיר) או ההכנסה החייבת בדמי ביטוח (לעובד עצמאי), או צירוף שניהם (למי שהיה גם עובד שכיר וגם עובד עצמאי) ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו החל שירות המילואים, מחולק ב-90.

על-פי תיקון חוק המילואים, החל מ-01.08.2008 שונתה הנוסחה לחישוב התגמול.

לצורך חישוב התגמול יובאו בחשבון גם דמי מחלה, דמי לידה, תמורת חופשה, תגמולי מילואים, דמי אבטלה ודמי פגיעה בעבודה.

מקסימום התגמול לחודש לעובד שכיר, לעובד עצמאי או למי שהוא גם שכיר וגם עצמאי הוא 5 פעמים הסכום הבסיסי – 43,240 ש”ח (החל ב- 01.01.2014), וליום הוא 5 פעמים הסכום הבסיסי מחולק ב-30 – 1,441.33 ש”ח (החל ב- 01.01.2014).

מינימום התגמול הוא 68% מהסכום הבסיסי, לחודש – 5,881 ש”ח (החל ב-01.01.2014) וליום – 196.02 ש”ח (החל ב-01.01.2014).

אם שולמו תוספות יוקר לשכירים במשק בתקופת 3 החודשים או הרבעון שלפיהם מחושב התגמול, או במהלך השירות, יעודכנו שכר העובד או ההכנסה לעובד עצמאי בחודשים שקדמו לחודש תשלום תוספת היוקר, בשיעור תוספת היוקר.

מי שאינו עובד יהיה שיעור התגמול המגיע לו שווה לשיעור מינימום התגמול ליום. הסכום הוא: 196.02 ש”ח (החל ב-01.01.2014).

מי שהפסיק לעבוד לפני שיצא לשירות מילואים, ולא חלפו יותר מ-60 ימים מיום הפסקת העבודה, ייחשב כמי שיצא למילואים ביום שהפסיק לעבוד.

שכיר שעבד פחות מ-60 ימים ב-3 החודשים שקדמו ליציאה לשירות, יחושב התגמול המגיע לו על פי השכר או ההכנסה הממוצעת ב-3 החודשים שבהם הכנסתו היתה הגבוהה ביותר מבין 6 החודשים שקדמו לחודש השירות.

מי שהחל שירות מילואים בתוך 60 ימים מיום שסיים שירות מילואים קודם, זכאי, אם לטובתו הוא, לחישוב התגמול על בסיס השכר או ההכנסה שהיתה לו ב-3 החודשים שקדמו לתקופת השירות הראשונה.

שיעור ההענקה ליום לנער עובד המשתתף בחינוך קדם-צבאי יהיה שווה לשכרו בעד 30 ימי העבודה האחרונים ב-3 החודשים שקדמו לתחילת שירותו, מחולק ב-30.

מינימום ההענקה ליום לנער עובד יהיה 25% מן השכר הממוצע במשק (ב-1 בינואר בשנת הכספים שבה החל השירות), מחולק ב-30. הסכום הוא: 80.60 ש”ח (החל ב- 01.01.2017).

פורסם באתר המוסד לביטוח לאומי ב-1/1/2017.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

שלילת תושבות ביטוח לאומי

תושבות ביטוח לאומי  שלילת תושבות ביטוח לאומי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. הפסיקה קבעה שתושב ישראל הוא מי שמרכז חייו בישראל. מרכז החיים

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!