להלן סקירת השינויים בנושא שכר עבודה שייכנסו לתוקף ב- 1.1.17:

העלאת שכר המינימום

החל מה- 1.1.17- יעלה שכר המינימום ל-5,000 ₪ (26.88 ₪ לשעה).

העלאת שיעור ההפרשה לפנסיה

החל מיום 1.1.17 שיעור הפקדות המעסיק לגמל ופיצויים יעמוד על 6.5% ו-6% בהתאמה  ושיעור הפקדות העובד יעמוד על 6%.

הארכת ימי החופשה השנתית המגיעים לעובדים עם ותק של 4-1 שנים

כיום, עובד במשרה של  5 ימים בשבוע זכאי ל-11 ימי חופשה נטו בשנה ועובד במשרה של  6 ימים בשבוע זכאי ל- 13 ימי חופשה.
החל מה- 1.1.17 עובד במשרה של 5 ימים בשבוע יהיה זכאי ל-12 ימי חופשה נטו בשנה ועובד במשרה של 6 ימים בשבוע יהיה זכאי ל-14 ימי חופשה נטו בשנה.