צו איסור הלבנת הון על פעילות במטבעות וירטואליים

צו איסור הלבנת הון על פעילות במטבעות וירטואליים

פעילות במטבעות וירטואליים – פתח דברים

צו איסור הלבנת הון על פעילות במטבעות וירטואליים – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 

מטבעות וירטואליים עלולים להיות מנוצלים לרעה, בין היתר להלבנת הון או למימון טרור, וזאת על ידי שימוש באנונימיות המובנית במטבע עצמו, או על ידי שימוש בארנקים דיגיטליים
שנפתחים בלי שזוהה כלל הלקוח המחזיק בהם. בדרך זו עשויים להיות מועברים סכומים משמעותיים בין מדינות, ללא תיווך של גורמים פיננסיים, ללא זיהוי פנים אל פנים בהתקשרות העסקית השוטפת, ללא אימות הזהות וללא פיקוח או רגולציה. גורמים אלו מבססים פוטנציאל סיכון גבוה לשימוש במטבעות וירטואליים לצורך ביצוע עסקאות לא חוקיות ושימוש בהם לצורך הלבנת הון ומימון טרור. יחד עם זאת, פעילות במטבעות וירטואליים כוללת גם פוטנציאל לייעול תשלומים והעברות בינלאומיות. 

על רקע הגידול בהיקפי הפעילות של לקוחות במטבעות וירטואליים וכנגזרת לכך העלייה במספר הבקשות מצד לקוחות להעביר כספים שמקורם בפעילות זו אל חשבונות תשלום המנוהלים במערכת הבנקאית או להעביר כספים מחשבונות אלו לצורך פעילות כאמור, נכון יהיה לעגן דרישות מהמערכת הבנקאית בניהול סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור הכרוך במתן שירותי תשלום אגב פעילות במטבעות וירטואליים, על מנת שהבנק יוכל להעניק שירותים למשקיעי הקריפטו ולאפשר העברות כספים הנובעים מפעילות זו. 

אחת מהדרישות מהתאגיד הבנקאי תהייה לקבוע את נתיבי המטבע הווירטואלי בהם יאפשר שירותי תשלום אגב פעילות במטבע וירטואלי וכן, לברר את מקור הכספים ששימשו לרכישת המטבע הווירטואלי ואת הנתיב שעברו הכספים ממועד רכישת המטבע הווירטואלי ועד להפקדת הכספים שמקורם במימוש המטבע הווירטואלי בחשבון הלקוח בתאגיד הבנקאי.

תיקון לצו איסור הלבנת הון ומימון טרור

התיקון לצו איסור הלבנת הון ומימון טרור על פעילות במטבעות וירטואליים נכנס לתוקף ואתו הוראות נוקשות המחייבות חברות מסחר במטבעות וירטואליים לנהל מעקב ודיווח אחר לקוחותיהם. הצו קובע הוראות המתייחסות לשירותים שניתנים בתחום המטבעות הווירטואליים ומפרט את תהליך הזיהוי ואימות של מקבל השירות. המשמעות היא שכל פלטפורמה מסחר שמעניקה שירותים במטבעות קריפטוגרפיים, תהיה חייבת לבצע תהליך "הכר את הלקוח" וזיהוי מלא בכל פעולה מקוונת. כל אדם שיפעל בארץ באמצעות נותני שירות בנכסים וירטואליים, יהיה תחת מעקב של הרשויות בדומה לכל פעילות כספית אחרת בארץ, שמתבצעת לרוב באמצעות הבנקים וחברות האשראי. מטרת הצו  היא להסדיר את התחום הקריפטו ולאפשר זיהוי ביתר קלות של פעולות לא לגיטימיות הנעשות באמצעות המטבעות הדיגיטליים.

הבעיה המרכזית נותרה בעינה – אבל יש פתרון 

הבעיה המרכזית נותרה בעינה. בנק ישראל טרם פרסם הוראות בנושא לבנקים, ולכן סוחרים עדיין מתקשים להפקיד כספים בחשבון ממימוש מטבעות וירטואליים ולהוציא כספים מהבנק לטובת מסחר. התיקון לצו אינו מסדיר את פעילות הבנקים בתחום ובנק ישראל עדיין נמנע מהסדרה הרגולציה של התחום בישראל. לדעתנו, על אף היעדר הוראות מטעם בנק ישראל, ההסדרה בתחום הלבנת ההון ומימון הטרור, תיטיב עם מעמד הסוחרים מול המערכות הפיננסיות מפאת הפחתת סיכוני ציות ותיקבע מדיניות סדורה שאמורה לאפשר את קבלת הכספים במצב שבו המסחר התבצע מול גופים שעומדים בדרישות הצו. הצו החדש שנכנס לתוקף ישפר את יכולת הבנקים לשמור על סביבת פעילות שאינה נגועה בהלבנת הון ומימון טרור ויאפשר שימוש במטבעות וירטואליים באופן בטוח יותר תוך הבחנה בין שימוש לגיטימי חוקי לבין ניצול המסחר להלבנת הון ומימון טרור. 

המלצות 

כניסת צו איסור הלבנת הון על פעילות במטבעות וירטואליים היא בשורה של ממש עבור סוחרי הקריפטו. כדי להימנע ממחלוקות עם הבנקים בנושא "כשרות" הכספים הנכנסים לחשבון, מומלץ לסחור רק מול גופים בעלי רישיון, שנמצאים תחת פיקוח ועומדים בכללי הרגולציה למניעת הלבנת הון. שנית, חשוב לתעד את נתיב הכסף באמצעות מסמכים מבססים. כאשר המסחר הוא מול גוף מפוקח, הפעולה פשוטה יותר, אך במסחר או בהעברות בין ארנקים דיגיטליים יש להקפיד יתרה ולהימנע מפעולות שלא הייתם מבצעים בחשבון הבנק. עם זאת, צריך להיות ערים לכללי המיסוי שחלים על החזקה במטבעות הקריפטו ובמידת הצורך לדווח על כל הפעולות שנקרות במהלך המסחר ומוגדרות כ"אירוע מס" ע"פ הדין הישראלי. שימו לב, גם המרה של מטבעות מוגדרת אירוע מס, כמו גם רכישה של NFT (אסימונים ייחודיים שאינם בני חליפין) באמצעות מטבעות קריפטו היא אירוע מס. הבעיה היא שרוב זירות המסחר ב-NFT אינם מקיימים נוהל "הכר את הלקוח" ומבחינת המערכת הבנקאית עדיין יהיה קושי לקבל כספים שמקורם בפעילות מהסוג הזה ולכן ההמלצה לשמור על הפרדה בין השקעות.

אודות משרדינו

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי ניירות ערך ומיסוי מטבעות דיגיטליים. לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: מסחר, פיננסיים ושוק ההון. המשרד מספק ייעוץ מס למשקיעים יחידים, סוחרים עצמאיים, וחברות נוסטרו, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות בקורסים בתחום מיסוי רווחים בשוק ההון. משרדנו מלווה עשרות לקוחות קריפטו וישמח לייעץ בנוגע לדיווח והסדרת המיסוי בתחום.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

תגמול הוני RSUs/RSU

מיסוי תגמול הוני לעובדים מסוג RSUs/RSU – היבטי המס על מניות RSU מיסוי תגמול הוני לעובדים מסוג  RSUs/ RSU  – מאת רואה חשבון אמנון בן

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן