היערכות שכירים לתום שנת המס 2021 – המלצות בנושא מס לציבור השכירים

היערכות שכירים לתום שנת המס 2021 – המלצות בנושא מס לציבור השכירים

היערכות שכירים לתום שנת המס 2021 – המלצות במיסוי לשכירים 

היערכות שכירים לתום שנת 2021 – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 
סוף שנה מסמנת במקרים רבים הזדמנות אחרונה לנקות שולחן מחובות מס. זהו הרגע האחרון לבצע תכנון מס שיפחית את חבות המס במקרים רבים. על קצה המזלג, להלן 16 המלצות במיסוי עבור ציבור השכירים להתנהלות נכונה והיערכות לסוף שנת המס 2021. 
 1. זכאות להחזר מס – עם סיום שנת 2021 תסתיים האפשרות לבקש החזר מס לשנת 2015. אם בשש השנים שחלפו, ובמיוחד בשנת 2015 שעתידה להתיישן, שילמתם מס עודף ולא מימשתם הטבות מס שמגיעות לכם, באפשרותכם להגיש בקשה להחזר מס.
 2. טופס 101 שמילאתם עבור המעסיק בתחילת השנה משפיע ישירות על חבות המס שלכם ומכאן על סכום הנטו שנכנס לחשבונכם. אם חל שינוי במצבכם האישי (כגון: לידה בשנת המס, הורה יחידני, בן זוג שהפסיק לעבוד, תשלום מזונות, הורה סיעודי, הורים לילד שאובחן כעיוור/משותק/עם מוגבלות שכלית, או שילדכם זכאי לגמלת ילד נכה, או שוועדת זכאות ואפיון/ועדת השמה הפנתה את הילד לקבלת שירותי חינוך מיוחדים), וודאו שהשינוי בא לידי ביטוי בתלוש השכר במסגרת נקודות הזיכוי. אם לא, פנו למעסיק בהקדם ועדכנו את הפרטים בטופס 101 לפני שמסתיימת השנה ובקשו לבטא את השינוי במסגרת התלוש האחרון של השנה. מי שלא יספיק לבצע את התיאומים במהלך שנת המס וכתוצאה מכך נוכו משכרו סכומי מס גבוהים מאלה שהיה עליו לשלם, יוכל להגיש בשנה הבאה בקשה להחזר מס.
 3. עבדתם ביותר ממקום עבודה אחד השנה? החלפתם מקום עבודה במהלך השנה? הפסקתם לעבוד לפני סוף השנה? עריכת תיאום מס לפני שמסתיימת השנה תאפשר למעסיק לנכות משכרכם מס מופחת ואף להחזיר לכם את כל הסכומים העודפים שניכה לכם במהלך השנה.
 4. השכרת דירת מגורים בישראל- הכנסה מהשכרת דירה למגורים בישראל פטורה ממס עד תקרה של 5,070 ₪ בחודש (נכון לשנת 2021). כל חריגה מהתקרה תחייב דיווח ותשלום מס. לפרטים נוספים בקישור.
 5. מיסוי שוק ההון מבוסס על עקרון המימוש. כאשר נייר ערך ממומש חל אירוע המס, וכך נוצר בהתאמה רווח הון שחייב במס או הפסד הון. משקיעים אשר במהלך השנה הניבו רווחים בשוק ההון ממכירת ניירות ערך ו/או קיבלו דיבידנדים וריביות מניירות ערך – יהיו חייבים במס בהתאם לשיעורים שנקבעו בדין. כדי למזער את תשלום המס מומלץ לממש השקעות שגלום בהן הפסד הון לפני תום השנה. הפסד הון ניתן לקיזוז כנגד רווחי הון ובמקרים רבים גם כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד, והיתרה תועבר לקיזוז כנגד רווחי הון בשנה הבא וכך יהיה ניתן להקטין את חבות המס.
 6. שכירים שהכנסתם אינה עולה על כ-650 אלף שקל בשנה ונוצרו להם הפסדים השנה ו/או בשנים קודמות ממכירת ניירות ערך – צריכים לשקול הגשת דוחות על מנת ליהנות מקיזוז הפסדים כנגד רווחי הון שייווצרו בשנים הבאות אחרת הפסדים אלה הולכים לאיבוד.
 7. בשנים האחרונות שמה רשות המסים דגש על המיסוי בזירת הקריפטו והבהירה את עמדתה לפיה יש לסווג מטבעות דיגיטליים כ"נכס" לצורכי מס ולא כמטבע. בהתאם לכך, כל מי שמימש מטבעות במהלך השנה, לרבות החלפת מטבע אחד באחר, נדרש לוודא לפני תום שנה האם נוצרו לו רווחים בפעולות אלו החייבים בדיווח ותשלום מס רווח הון. כמו בסעיף הקודם, יש לשקול מימוש מטבעות או נכסים אחרים שגלום בהם הפסדים לפני תום השנה לצורך קיזוז. לפרטים נוספים היכנסו לקישור
 8. שבח מקרקעין הוא מקרה פרטי של מס רווחי הון. כשמוכרים דירת מגורים בישראל, הרווח מכונה שבח. שיעור מס השבח בישראל הנו 25%. קיימים מספר דרכים להקטין, ואף להשיג פטור מוחלט, מתשלום מס שבח. כך, למשל, בעל דירת מגורים יחידה, שהיה בעל הזכות בדירה במשך 18 חודשים לפחות לפני המכירה, ואין ברשותו יותר מדירת מגורים אחת בעת המכירה, זכאי לפטור ממס שבח או מי שברשותו דירת מגורים שהתקבלה בירושה זכאי לפטור ממס שבח בהתקיים מספר תנאים. פטור ממס שבח עשוי להינתן בתנאים מסוימים גם אם המוכר מחזיק יותר מדירת מגורים אחת. לפרטים נוספים היכנסו לאתר.
 9. נוער בגילים 16-18 שעבדו בשנת המס זכאים לנקודת זיכוי אחת ממס הכנסה. מי שעבד ולא קיבל את נקודת המס יכול להגיש בקשה להחזר מס.
 10. חיילים משוחררים זכאים לנקודת זיכוי אחת עבור השלמת שירות חובה של 12 חודשים, ולשתי נקודות זיכוי עבור השלמת 23 חודשי שירות ומעלה (22 חודשים לנשים). תוקף הזכאות ל- 36 חודשים מהחודש שלאחר סיום שירות החובה.
 11. סיום תואר במוסד מוכר להשכלה גבוהה מזכה בנקודת זיכוי אחת למשך שנת מס אחת. ניתן לבחור לממש את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום הלימודים או בשנה העוקבת.
 12. הורה לפעוט מתחת לגיל 6, זכאי ל-1.5 נקודות זיכוי בשנת הלידה ול-2.5 נקודות זיכוי בכל שנה עד שנת המס שבה ימלאו לילד 5 (כולל). אם שילדה בשנת המס וטרם חזרה מחופשת הלידה בשנת המס זכאית להחזר מס בשנת המס (שנת הלידה).
 13. תרומות למוסדות ציבור מוכרים לפי סעיף 46 לפקודה מקנות זיכוי מס בשיעור 35% מגובה התרומה.
 14. מגורים ביישובי פריפריה וקו העימות מעניקים זיכוי ממס על הכנסה מיגיעה אישית בלבד.
 15. עבדתם בתקופת הקורונה? על אף שרשות המסים טרם הוציאה הנחיה ברורה בנושא, יתכן ואתם זכאים להכיר באופן יחסי הוצאות שהוצאו בבית המגורים לשם ייצור ההכנסה, בוודאי במקרים בהם ניתן לבצע הפרדה ברורה של חדר עבודה מיתר חלקי הבית.
 16. האם הגשתם בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2020? המועד האחרון להגשת התביעה הוא 25.12.2021.

אודות משרדינו

רצוי לבדוק ולהתעדכן מידי שנה בדבר החובה להגשת דו"ח למס הכנסה גם במקרה של שכירים כדי להימנע מבעוד מועד מפנייה יזומה של רשות המסים והודעה על אי הגשת דוח מס. אי הגשת דוח מס כנדרש הנו עבירה פלילית המלווה בקנסות. אם מתעורר בכם הספק באשר לחובתכם, רצוי לפנות והתייעץ עם רואה חשבון. פנייה לאיש מקצוע תייצר וודאות אצל הנישום בדבר חובת הגשת דוח מס ותימנע טעויות בתהליך הזנת הדו"ח ו/או בריכוז הנתונים. למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי. משרד מספק ייעוץ מס ליחידים וחברות, הגשת דוחות מס (לשכירים, עצמאיים וחברות), כתיבת חוות דעת והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב, רו"ח מומחה במיסוי, ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות אקדמיים. 

 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן