טיפים ועצות לעצמאים לתום שנת 2019

טיפים ועצות לעצמאים לתום שנת 2019

הקדמה – טיפים שימושיים ועצות עסקיות לציבור העצמאים

כמידי סוף שנת מס, משרדינו נוהג לפרסם טיפים ועצות לעצמאים להתנהלות עסקית נכונה במגוון נושאים בתחום המיסוי וביטוח לאומי. אנו מקווים שתפיקו ממאמר זה תועלת רבה ותתכננו את צעדיכם כעצמאיים בצורה מיטיבה ויעילה. המאמר ברובו כללי ואינו מבהיר את מלוא הסוגיות. עם זאת, ישנה התייחסות מסוימת לאוכלוסיות בציבור העצמאים וזאת כדי להסב את תשומת לבם לעניין ייחודי שצפוי להשתנות בשנת המס 2020. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה שתתעורר. ניתן ליצור עמנו קשר ואנו נשתדל לתת לכם מענה בהקדם האפשרי.
קריאה מהנה.

טיפים ועצות לעצמאים בתחום המיסוי

1. לדאוג להפקיד לקופות גמל שמקנות הטבות מס עד תום שנת המס 2019 ולוודא מול חברת הביטוח שההפקדה נקלטה. ניתן להפקיד גם בסכום חד פעמי עד סוף השנה. 

הפקדות חובה- הפקדה לקופת גמל לעצמאיים ע"פ חוק פנסיה. אי הפקדה תגרור חיוב בקנס. 

הפקדות רשות- הפקדה לקרן השתלמות לעצמאיים

2. יש להיערך לספירת מלאי לסוף השנה ולהשלים את הערכת שווי המלאי לפי עלות או שווי שוק כמוך, ללא מע"מ. 

3. נדרש להכין רשימת כלי רכב, ששימשו אתכם בעסק בשנת המס ולרשום את מד הקילומטראז' ביום 31.12.19. 

4. ככלל הפסד עסקי שנוצר בשנה השוטפת, ניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה מכל המקורות באותה שנת מס ולכן מומלץ להקדים הכנסות לשנת המס השוטפת כגון מכירת מקרקעין או הכנסות משכר דירה וזאת על מנת שיהיה ניתן לקזז את ההפסד העסקי שנוצר בשנת המס הנוכחית כנגד אותן הכנסות. הפסד עסקי שלא יקוזז ויועבר לשנת 2020, יהיה בר קיזוז רק כנגד הכנסות מעסק, משלח יד ורווח הון ובתנאים מסוימים גם מהכנסות ממשכורת. 

5. עצמאי שיש לו רווח הון בשנה השוטפת ויש בבעלותו נכס נוסף שהוא מתכוון למכור ויודע שנכס זה יימכר בהפסד, מוטב שיבצע את המכירה עד תום שנת המס הנוכחית על מנת שיוכל לקזז את ההפסד כנגד הרווח. אם ישהה את המכירה לשנת 2020, יידרש בתשלום מס רווח הון בשנת 2019 ללא אפשרות קיזוז. 

6. מיסוי יחידים עצמאיים יכול להגיע עד לכ- 50% מס (כולל מס יסף) ובשקלול חבות דמי ביטוח לאומי אף לשיעור גבוה מזה, לעומת חברות שממוסות במס חברות על הרווח בשיעור 23%.  עצמאים שמעוניינים להשקיע את כל כספי הרווחים ברכישות הוניות או שוטפות לטובת העסק ואין להם צורך במשיכה, רצוי שישקלו מעבר מפעילות עצמאי לפעילות חברה. באמצעות רווחי החברה נטו (בניכוי מס חברות) ניתן יהיה לבצע את הרכישות ובכך לחסוך במס. 

7. עצמאיים ששוקלים מכירת רכוש קבוע ישן (ברווח הון) בעסק ומנגד בכוונתם לרכוש ציוד חדש, רצוי שישקלו להפעיל את סעיף 96 לפקודה המאפשר דחיית המס על רווח הון בשנה השוטפת בגין  מכירת הציוד הישן. 

8. עורכי דין, המנהלים חשבונות בנק מסוג עובר ושב, בהתאם לתקנה 5 ו- 6 לתקנות מע"מ, לטובת פיקדונות מלקוחות והחזר הוצאות ללקוחות, טוב יעשו אם יבדקו את יתרת הפיקדונות לפני תום שנת המס. כספי פיקדונות "עומדים" מעבר לשישה חודשים ו/או יתרה עודפת שקיימת בחשבון הפיקדון שלא שמשה לתשלום הוצאות ולא הוחזרה ללקוח, דינם הכנסות משכר טרחה שמחייבים הנפקת חשבונית מס/קבלה. בדיקה מבעוד מועד מאפשרת גילוי טעויות ותיקונן ובכך מונעת תשלום קנסות וריבית מיותרים.

9. הורים לילדים הסובלים מליקויי למידה והפרעות קשב, זכאים להקלות במס.

10. עצמאיים שמדווחים למס הכנסה ע"ב מזומן  (רישום הכנסות לפי התקבולים בפועל ורישום הוצאות ע"פ התשלומים בפועל)- על מנת שההוצאות תירשמנה בספרי העסק בשנת המס הנוכחית, נכון יהיה אם תשלמו במזומן (במגבלות חוק שימוש במזומן) או בשקים שייפרעו עד תום שנת המס. רכישת מוצרים בסכומים לא סבירים יכולה להוות בעיה. עם זאת חשוב לדעת שהקדמת הוצאות אינה תמיד מטיבה עם נישומים ובכל מקרה, הוצאות בגין רכישת מלאי עסקי, לא ניתן לדווח ע"ב מזומן.  

11. על מנת שחובות אבודים של לקוחות בעסק יירשמו כהוצאה מוכרת בספרי העסק, נדרש מבעל העסק להוכיח שעשה מאמצים לגבות את החוב ולכן יש לתעד פעולות גבייה שבוצעו על ידו (בהוצל"פ) או באמצעות עורך דינו. 

12. עד 31.12.19 ניתן להגיש בקשה להליך גילוי מרצון במסלול הרגיל או הקצר. 

13. נהגי מונית – רכישת מונית עם מנוע משולב היברידי עד תום שנת 2019, תזכה בפחת מואץ בשיעור 33.3%.

14. לקראת סוף שנת המס, רשות המסים בישראל נוהגת לדרוש הצהרת הון מנישומים, לצורך אימות ובחינת סבירות של דוחות המס שהוגשו. מוטב להכין מראש את הנתונים והמסמכים לסוף השנה כדי להקל על המייצג בעת העריכה. 

15. מקדמות המס לרשות המסים נקבעות לפי שיעור מהמחזור או לפי סכום קבוע. רצוי לבחון את שיעור המקדמות ולערוך דוחות מס משוערים לשנת המס הנוכחית בהקדם, כדי לוודא  שאין הפרשים ניכרים בין המקדמות לבין המס המשוער. אם יימצא הפרש, ניתן  להגדיל את המקדמות ולשלם את החוב. עצמאי שידאג לשלם את חוב המס של השנה השוטפת עד 31.1.20, יהיה זכאי לפטור מלא מריבית וה"ה. 

16. אחת למספר שנים, נוהג פקיד השומה לבקר את ספרי העסק ולעתים גם לבקר באופן אקראי פיזית במקום שבו מתקיימת הפעילות העסקית, וזאת במטרה לבדוק אם ניהול ספרי העסק ע"י בעל העסק מתבצע באופן תקין. חשוב מאוד, לפני תחילת שנת 2020 לוודא אלו הוראות ניהול ספרים חלות על העסק. האחריות על ניהול ספרי העסק היא של בעל העסק בלבד.
עצמאי שיש לו ספק לגבי הוראות ניהול ספרים הנדרשות בעסקו, יכול להעביר אלינו מידע אודות עסקו כגון ענף פעילות העסק, מחזור שנתי ומספר מועסקים ויקבל את הוראות ניהול הספרים הנדרשות בעסקו.

טיפים ועצות לעצמאים בתחום ביטוח לאומי

כמן כן, מצאנו לנכון להתמקד במספר טיפים ועצות לעצמאים בתחום הביטוח הלאומי.

1. מעמד מבוטח במוסד לביטוח לאומי נקבע בדרך כלל על פי הצהרת המבוטח.  מומלץ לבחון את ההתאמה בין המעמד האמתי למעמד המוצהר בביטוח לאומי, כדי למנוע שלילת גמלאות במידה ותידרשנה. חשוב להיות עם היד על הדופק כל השנה ולבצע כל שינוי שנדרש (הגדלה או הקטנה של המקדמות). 

2. 52% מהתשלום עבור מקדמות דמי ביטוח לאומי (לא כולל דמי בריאות), מותר כניכוי מההכנסה החייבת בדוח המס.  עצמאי שנדרש להגדיל מקדמות ומעוניין לקבל את מלוא הטבת הניכוי בשנת המס הנוכחית, חייב לעשות את השינוי לפני תום השנה ולבצע את התשלום עד 3 במרץ בשנת 2020.

3. ביטוח לאומי פרסם חוזר בנושא סגירת עיסוק כעצמאי בדיעבד וכן שינוי עיסוק בדיעבד מעצמאי למי שאינו עונה להגדרה של עצמאי. נקבע בחוזר, שלא יאושר שינוי רטרואקטיבי מעבר לשנה השוטפת מעובד עצמאי העונה להגדרה לעצמאי שאינו עונה להגדרה ולכן מומלץ לא לעכב בקשות, ולפנות לביטוח הלאומי במועד השינוי לפני ששנת המס מסתיימת. 

4. נשים עצמאיות בהיריון, שמגדילות מקדמות ביטוח לאומי, חייבות לשלם את הפרשי דמי הביטוח בטרם הלידה/שמירת ההיריון וזאת כדי שהגמלה לא תישלל בגלל פיגור בתשלום דמי הביטוח.

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ מעניק שירותים מקצועיים לעצמאיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי, עריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול
הבנקים, טיפים ועצות לעצמאים לניהול נכון של העסק.

משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות. 
ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן