מיסוי הכנסות מפנסיה מחו"ל

מיסוי הכנסות מפנסיה מחו"ל

הכנסות מפנסיה מחו"ל – פתח דבר

הכנסות מפנסיה מחו"ל – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

נקודת המוצא כי לפי השיטה הפרסונלית הנהוגה בישראל החל משנת 2003, תושב ישראל ממוסה על כלל הכנסותיו "העולמיות" (בישראל ומחוצה לה) – וביניהן, הכנסות הנובעות מקצבאות ופנסיה. באופן עקרוני, תושב ישראל חייב במס על פנסיה לפי סעיף מקור חיוב  2(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), גם אם מקורה מחוץ לישראל. במסגרת חישוב ההכנסה החייבת יש להתייחס גם לפטור הניתן, בנסיבות מסוימות, לפי סעיף 9ב לפקודה (פטור של 35% מסכום הקצבה). וכלשונו: "35% מההכנסה לפי סעיף 2(5) שמקבל אדם בהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בסעיף 9א(א) ואיננה קיצבה כמשמעותה בסעיף 9א(א) או שמקבלים שאירים ואשר אינה פטורה לפי סעיף 9(6ו) פטורים ממס; סכום המתקבל עקב היוון קיצבה פטורה לפי סעיף זה – פטור ממס". עם זאת, יש לבדוק אם דין זה לא נסוג מפני הוראת אמנה רלוונטית. סעיף 196 לפקודה קובע כי כאשר הודיע שר האוצר בצו כי נעשה הסכם בין מדינה גומלת (להלן: "אמנה") לבין ישראל, בין היתר לצורך הקלה ממסי-כפל, הוראות האמנה יגברו על האמור בכל חיקוק (וכמובן על הוראות הפקודה). ראו בהמשך המאמר. 

הטבות מס לתושב חוזר ותיק 

סעיף 14(א) לפקודת מס הכנסה קובע כי מי שהפך לתושב ישראל לראשונה, או לתושב חוזר ותיק פטור ממס למשך עשר שנים ממועד עלייתו לישראל או ממועד החזרתו לישראל – בין היתר על הכנסות מקצבה אשר מקורה מחוץ לישראל. החל מתום תקופת הטבות, בהתאם להוראות הדין הפנימי בישראל, הכנסות מפנסיה מחו"ל תחויבנה במס לפי סעיף 2(5) לפקודה. עם זאת, סעיף 9ג לפקודת מס הכנסה, מעניק הטבת מס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב"), לאחר תקופת ההטבה, בכך שהוא מגביל את המס שחל על קצבה שמקורה מחוץ לישראל, לסכום המס שהיה משלם אותו יחיד מוטב על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר היחיד המוטב תושב אותה מדינה. מי שעלה לישראל ומבקש הנחה מכוח סעיף 9ג לפקודה, נדרש להוכיח את שיעור המס החל בחו"ל על הקיצבה ואת הניכויים האישיים. שימו לב- סעיף 9ג דן אפוא בתקופה שלאחר שהסתיימה תקופת הפטור בת עשר השנים. או אז החבות במס בגין אותן קצבאות לא תעלה על הסכום שהיה משולם במדינה בה משולמת הקצבה. 

פנסיה מחו"ל – הוראות האמנה

ככלל, אמנת המודל של ארגון ה-OECD קובעת כי תשלומי הפנסיה או תשלומים אחרים הדומים במהותם לתשלומי הפנסיה (מתייחסים לתעסוקה במדינה שממנה מתקבלת הפנסיה), מתחייבים במס על בסיס תושבות, כלומר אמנת המודל מעניקה זכות מיסוי בלעדית למדינת התושבות של מקבל הפנסיה. עם זאת, במספר אמנות מס שישראל היא צד להם נשמרה למדינה המקור (ממנה משולמת הקצבה) זכות מיסוי ראשונה. כך לדוגמה: סעיף 18 לאמנה בין ישראל לצרפת קובע כי בכפוף לסעיף 19(2) (העוסק בקצבאות המשולמות על ידי מדינה, רשות מקומית שלה), קצבאות, אנונות וגמול דומה אחר ששולמו לתושב מדינה מתקשרת (במקרה שלנו – ישראל), ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה מתקשרת (מדינת התשובות – קרי, ישראל). לעומת זאת, לפי סעיף 19(2) לאמנה, אם היחיד ביצע תפקיד ממשלתי, זכות המיסוי הבלעדית תהיה דווקא של צרפת, המדינה המשלמת, למעט אם היחיד אינו אזרח צרפת אלא אזרח ישראל ותושב ישראל בלבד.

זיכוי בגין הפקדה בקרן פנסיה בחו"ל

ניכוי וזיכוי לפי סעיפים 47 ו-45 לפקודה בגין הפקדות לפנסיה ניתנות רק על הפקדות בקופות שהוכרו כקופות גמל. רק גופים ישראליים יכולים ליהנות ממעמד כזה ולכן לא תינתנה הטבות מס בגין ההפקדות לקרן הפנסיה בחו"ל.

חבות ביטוח לאומי על פנסיה מחו"ל 

כל עוד מדובר במבוטח שלא הגיע לגיל פרישה (67), הוא יחויב על הפנסיה שהוא מקבל כמו על כל הכנסה אחרת מחו"ל. המוסד לביטוח לאומי רואה בכל הכנסה מחו"ל הכנסה פסיבית, גם אם התקבלה מעבודה וגם אם התקבלה מפנסיה.

אודות משרדינו

משרדינו מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה ללקוחותיו סל פתרונות מיסוי ותכנון מס מיטבי בקשר לפעילות עסקית והשקעות מחוץ לישראל, ייצוג וליווי לתושבי חוץ בישראל, כתיבת חוות דעת בסוגיות של תושבות של יחידים וחברות לצרכי מס, ניוד עובדים ומידע על דיני המיסוי החלים בכל מדינות העולם (re-location), עולים חדשים, תושבים חוזרים, מוסד קבע, אמנות מס לצמצום נטל מס בינלאומי, בחינת מבנה החזקות בחו”ל, הגשת דו"חות מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות, בקשות פרה רולינג – החלטו מיסוי, הסדרי מס מול רשויות המס וייצוג בדיונים, גילוי מרצון.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת. אין להעתיק/להפיץ/לפרסם מאמר זה, כולו או חלקו, ללא אישור מראש ובכתב מבעל זכות היוצרים. העתקת תוכן המאמר ללא רשות מהווה הפרת זכויות יוצרים. 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן