מצב ראשון- יבוא משלוח שערך הטובין הכלולים בו הנו עד 75$

משלוח המכיל טובין שערכם הכולל עד 75$ – פטור לחלוטין ממסי יבוא.
הפטור אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.
ערך כולל של עד 75$ – לא כולל הובלה וביטוח אם הם מחושבים בנפרד מערך הטובין.

לדוגמה- משלוח בגדים שערכם הכולל 65$ ודמי המשלוח החלים הם בסך 20 דולר (סך כולל של 85$) – עדיין יהיה פטור מתשלום מסים על הטובין.

מצב שני-  יבוא משלוח שערך הטובין הכלולים בו הנו 75$-500$

משלוח המכיל טובין שערכם הכולל 75$-500$ – פטור מתשלום מכס בלבד, וחייב בתשלום מע”מ (17%) ומס קניה אם חל (מס קניה חל לדוגמה על: טלוויזיות, טלפונים סלולריים).
הפטור ממכס אינו חל על מוצרי טבק, כוהל ומשקאות משכרים.
ערך כולל של עד 75$ -500$ – לא כולל הובלה וביטוח אם הם מחושבים בנפרד מערך הטובין.

מצב שלישי- יבוא משלוח שערך הטובין הכלולים בו הנו 500$-1,000$

טובין שערכם 500$ -1,000$ – חייבים בתשלום מע”מ וכן, במכס ובמס קנייה (אם חלים), על פי הקבוע בצו תעריף המכס.
שיעור המס החל מחושב לפי ערך החבילה בתוספת דמי המשלוח והביטוח אם ישנם. כך, לדוגמה, על נעליים שערכם בין 500$ ל-1,000$, יחולו מסים בגובה כולל של 31%.

מצב רביעי- יבוא משלוח שערך הטובין הכלולים בו הנו מעל 1,000$
טובין שערכם מעל 1,000$ או במשלוח של טבק, סיגריות, כוהל, ומשקאות משכרים – חייבים בתשלום מע”מ וכן, במכס ובמס קנייה (אם חלים) כפי שמשולם על ידי יבואן שמייבא בייבוא מסחרי.

נקודות להפנמה:

  1. אופן חישוב המס-
    הבדיקה האם יחול מס נעשית על פי ערך הטובין בלבד. עם זאת, היה ונקבע כי חל מס, הוא יחושב לפי ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח והביטוח. כך לדוגמה: נעליים שערכן 480$ (מצב שני לעיל) ועלות המשלוח הנה 60$ יחויבו בתשלום 17% מס בלבד, אבל החיוב במס יחול על ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח (540$)- 540$*17%=91.8$. לעומת זאת, משלוח נעליים שערכן 520$ (מצב שלישי לעיל) ועלות המשלוח 20$, יחויב בתשלום 31% מס. גם במקרה זה החיוב במס יחול על ערך הטובין בתוספת דמי המשלוח (540$). 540$*31%=167.4$.
    במידה וערך המשלוח המוצהר כולל את עלויות ההובלה והביטוח ללא הפרדה, שיעור המס יחושב על פי ערך החבילה כולה. כך לדוגמה משלוח נעליים שיוצהר עליו “540$ כולל הובלה וביטוח” יחויב ב-31% מס, גם אם בפועל ערכן של הנעליים הנו 480$ ועלות המשלוח הנה 60$.
  1. שתי חבילות או יותר שיישלחו מאותו ספק לאותו לקוח בהפרש של עד 72 שעות, ייחשבו כמשלוח אחד שפוצל, ומסי היבוא יחושבו לפי ערכם הכולל של כל הטובין יחד.

    משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מכוונים אותך לאורך כל הדרך במקצועיות שאינה מתפשרת, חשיבה מחוץ לקופסה, בשירות אדיב וזמינות מידית לכל עניין קטן שצץ בעסק. בית חם לעוד שנים רבות.