מיסוי הכנסות משכר דירה מסלול 10% – תיקון סעיף 122

מיסוי הכנסות משכר דירה מסלול 10% – תיקון סעיף 122

סעיף 122 לפקודת מס הכנסה – פתח דבר

מסלול 10% תיקון סעיף 122 לפקודה- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

כידוע לכל העוסקים בענייני המס, סעיף 122 לפקודה מאפשר ליחיד לשלם מס בשיעור מופחת (10%) על הכנסות דמי שכירות מדירה המשמשת למגורים בישראל. אולם, כקבוע בסעיף 122(ג) לפקודה, ללא אפשרות לנכות הוצאות שיצאו בייצור דמי השכירות הנ"ל (לרבות פחת או הפחתה בשל הדירה). כמו-כן, היחיד לא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה משכר דירה או מהמס החל עליה. דהיינו, היחיד ישלם (עד תום החודש העוקב לסיום שנת המס) מס בשיעור 10% על מחזור ההכנסות משכר דירה למגורים. לסיכום: ניתן לשלם מס מופחת בשיעור של 10% על הכנסות מהשכרת דירת מגורים בישראל בתנאים הבאים:

  1. הדירה מושכרת על ידי יחיד ומשמשת למגורים בישראל.
  2. ההכנסה מדמי השכירות איננה הכנסה מעסק, כמשמעותה בסעיף 2 (1) לפקודה.
  3. משכיר הדירה לא יהיה זכאי לנכות פחת או הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי שכירות ולא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי שכירות או מהמס החל עליה.

מיסוי הכנסות משכר דירה מסלול 10% – תיקון סעיף 122

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו- 2024) התשפ"ג – 2023 בוצע תיקון 264 לפקודת מס הכנסה, לפיו, התווסף סעיף 122(ו) המעניק הטבה שנועדה להקל על מי שיש לו "דירת מגורים יחידה" ומעדיף, משיקוליו, לגור בדירת מגורים אחרת או לגור "בבית אבות" או "בבית חולים גריאטרי", כהגדרתם בסעיף 122(ו)  לפקודה. ההטבה מאפשרת למי שיש לו דירת מגורים יחידה שאותה הוא משכיר (להלן: "הדירה המושכרת"), ובמקביל באותה תקופה הוא משלם דמי שכירות לצורך שכירת דירת מגורים אחרת בישראל למגוריו או שמשלם בעד מגוריו/מגורי בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות או בבית חולים גריאטרי (להלן: "דמי
שכירות מוטבים") – לנכות מהכנסות השכירות המתקבלות מהדירה המושכרת את דמי השכירות המוטבים ששילם, עד לסכום של 90,000 ₪ בשנה. ההטבה תחול על הכנסות שכירות המתקבלות מתחילת שנת 2023 ואילך. המס ישולם תוך 30 יום מתום שנת המס שבה התקבלה ההכנסה מדמי השכירות. נישום אשר ישלם את המס לאחר המועד שצוין לעיל יחויב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית הקבועים בחוק.

דגשים לתיקון סעיף 122 מסלול 10%

  1. משכיר שיש לו תיק במס הכנסה, נדרש לדווח על פרטי הדירה המושכרת לצרכי מגורים ועל הדירה שהוא שוכר כגון: כתובת הנכס, סה"כ הכנסות מהשכרת הדירה, סה"כ דמי שכירות ששולמו וכן להצהיר כי בבעלותו דירת מגורים יחידה מושכרת וכי הוא שוכר דירה בישראל למגוריו ומבקש להפחית את הוצאות שכר הדירה ששילם. למעבר לדיווח ותשלום באתר האינטרנט של רשות המסים: תשלום 10% מס בגין הכנסות משכ"ד.
  2. משכיר שאין לו תיק במס הכנסה וההכנסה השנתית מהשכרת דירת המגורים אינה עולה על 375,000 ₪ בשנת 2023 ימלאו "בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות" באמצעות טופס 3302 את הטופס ניתן לשלוח בצורה מקוונת באמצעות מערכת פניות הציבור או להגיש למשרד מס הכנסה הסמוך לאזור מגורכם. לאחר פתיחת התיק בפקיד השומה (סוג תיק 95) ניתן יהיה לשלם את המס באתר האינטרנט של רשות המסים כאמור לעיל.
  3. במקרה בו הכנסות שכר הדירה למגורים עבורן שולם 10% עולות על 375,000 ₪ בשנת 2023 קיימת חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.
  4. במקרים בהם דמי שכירות מוטבים ששילם גבוהים מהכנסות השכירות מהדירה המושכרת, ההפרש לא יחשב כהפסד הניתן לקיזוז כנגד כל הכנסה (לא באותה שנת מס ולא כהפסד מועבר).

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
office 10

קיזוז הפסד שוטף או מועבר מעסק

תוכן עניינים:1 קיזוז הפסדים מעסק – פתח דבר2 כללי קיזוז הפסד שוטף והפסד מועבר מעסק3 קיזוז הפסד שוטף מעסק או הפסד מועבר – תכנון מס4

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן