מס יסף (מס על הכנסות גבוהות) – פקודת מס הכנסה

מס יסף (מס על הכנסות גבוהות) – פקודת מס הכנסה

פתח דבר

מס יסף – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן
מס על הכנסות גבוהות או בשמו הנוסף מס יסף, מוטל על הכנסה חייבת של יחיד בישראל העולה על התקרה הקבועה בחוק. עפ"י סעיף 121ב לפקודה, יוטל מס על הכנסות גבוהות בנוסף למס המושת על הכנסותיו של יחיד ממקורות הכנסה נוספים. מס יסף חוקק ב- 2012 במטרה לצמצם את הגירעון המדיני בישראל ונכנס לתוקפו בתאריך 1.1.2013. במקור, גובה המס עמד על שיעור של 2% והוטל על יחיד בעל הכנסה של 811 אלף ₪ ומעלה בשנה.

בשנת המס 2024, מס יסף יוטל על נישום יחיד בעל הכנסה שנתית גבוהה מ- 721,560 ש"ח (60,130 ש"ח) ובשנת 2023  698,280 ש"ח (58,190 ש"ח לחודש), בשיעור 3%. לעניין זה, "הכנסה חייבת" היא הכנסה כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 וכמשמעותה בסעיף 89 לפקודה, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 ובסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין. ואולם, לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, רק אם שווי מכירתה עולה על תקרה שמשתנה בכל תחילת שנה והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת (פריסה) אינה מפחיתה את מס היסף

בחישוב ההכנסה החייבת לעניין המס הנוסף, יחולו הוראות סעיף 8 (ג) לפקודה. סעיף 8 (ג) לפקודה מתיר לפרוס הכנסות מסוימות (כגון מענק פרישה או מוות, הפרשי שכר, דמי פדיון חופשה, וסכום המתקבל עקב היוון קצבה) על פני מספר שנים כמפורט בסעיף. סוגי הכנסות הניתנות לפריסה על פי הסעיף האמור הם: הפרשי שכר, דמי פדיון חופשה, מענק פרישה או מוות, סכום המתקבל עקב היוון קצבה. הפריסה משנה את סכום ההכנסה החייבת במס נוסף, באופן שהחלק שנפרס לשנה אחרת יגרע מההכנסה החייבת בשנה שבה נתקבלה ההכנסה וייווסף לשנת המס אליה מיוחס חלק ההכנסה שנפרס. 

הוראות מקבילות להוראות סעיף 8(ג) מצויות בסעיף 91(ה) לפקודה וסעיף 48א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, המאפשרות פריסה של רווח הון ריאלי ושבח ריאלי, על פני תקופה של 4 שנים או תקופת הבעלות בנכס- הקצרה שבהן. יצוין כי האמור לעיל אינו חל על פריסות של שבח ורווחי הון. פריסה של רווח הון ושבח הנה פריסה טכנית. כאשר מדובר ברווח הון או שבח, ההכנסה החייבת לעניין המס הנוסף תכלול את סכום השבח הראלי המלא ואת סכום רווח ההון הראלי המלא בשנת ביצוע העסקה, גם אם בוצעה פריסה.

חובת הגשת דו"ח שנתי לבעלי הכנסות גבוהות

יחיד, אשר הכנסתו החייבת עולה על התקרה, יהא חייב בהגשת דו"ח בהתאם לסעיף 131 לפקודה. עפ"י תיקון לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין- וחשבון, התשמ"ח- 1988) , נקבע כי בכל מקרה, הפטור מהגשת דו"ח לפי תקנות אלו לא יחול לגבי יחיד כאמור. יחיד כאמור, ישלם את המס הנוסף במועד הגשת דו"ח על הכנסותיו לשנת המס.

לפרטים נוספים וייעוץ מס ניתן ליצור קשר עם רואה חשבון במשרדינו.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן