תיירות יוצאת – היבטי מיסוי

תיירות יוצאת – היבטי מיסוי

תיירות יוצאת – פתח דבר

סוגיות מע"מ בענף תיירות יוצאת – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 
בישראל קיימים עסקים בענף התיירות שפעילותם העסקית היא בין היתר גם מתן שירותי תיירות בחו"ל הכוללים שירותי תעופה (מכירת זכות לנסיעת חוץ) ושירותי קרקע בחו"ל (לינה, מזון, הסעה, השכרת רכב, כניסה לאתרים, שירותי הדרכה, כניסה למופעים וכיוצא בזה). עיסוק בתחום תיירות חוץ מחייב קשר של העוסק בישראל עם ספקים ברחבי העולם. קשר זה מתבצע באמצעות סוכנויות נסיעות מקומיות בארצות היעד, המבצעות עבורם עסקאות קמעונאיות ויתכן בקשר אישי וישיר של הקמעונאי מול ספקי שירות פרטיים במדינות היעד. בסוג שירות זה, מקובל לגבות עמלה בשיעור מסוים מסך העסקה המרכיבה את חבילת התיור, הכוללת הן כרטיס טיסה לחו"ל והן את שירותי הקרקע בחו"ל. 

בעבר העמלות בגין מכירת כרטיסי הטיסה שולמו לקמעונאי הנסיעות ע"י חברות התעופה. כאשר המע"מ נגבה והועבר במלואו לרשויות המע"מ ע"י הקמעונאיים. 
מפאת שינוי בהתנהלות העבודה מול חברות התעופה, העמלות החלו להיגבות ישירות ע"י קמעונאי הנסיעות מהצרכנים הסופיים.
קמעונאי הנסיעות דיווחו על העמלות כחייבות במע"מ בשיעור אפס, בטענה לפיה מחיר כרטיס הטיסה המשולם על ידי הקונה, אחד הוא ואין להפריד בין מרכיב השירות המוענק על ידי קמעונאי הנסיעות לבין מכירת הזכות לנסיעת חוץ, ועל כן יחול מע"מ בשיעור אפס על כלל מחיר העסקה הכולל גם את עמלת הקמעונאי. רשויות מע"מ החלו להוציא שומות לחיוב מרכיב העמלות בגין מכירת זכות לנסיעת חוץ במע"מ מלא. המחלוקת הגיעה לערכאות, ובתאריך 15.6.2017 הושגה פשרה. 

הסדר בענף התיירות בעקבות פשרה עם רשות המסים

ביום 15.6.2017 נתן בית המשפט המחוזי בת"א תוקף של פס"ד להסכם פשרה ענפי בין התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל, לבין רשות המסים (מע"מ), באשר לחיוב במע"מ בגין עסקאות בענף התיירות היוצאת, לרבות מכירת כרטיסי טיסה ושירותי קרקע בחו"ל. (קישור להסכם הפשרה). 

הסכם הפשרה מסדיר מחלוקת ששררה במשך שנים בין סוכני הנסיעות המיוצגים על ידי ההתאחדות לבין רשות המסים, בהקשר לחיוב במע"מ של השירותים השונים המוענקים על ידי קמעונאי הנסיעות. 

שירותי תיירות יוצאת המתבצעים בחו"ל

שירותי תיירות יוצאת יכולים להינתן ע"י קמעונאי נסיעות כשירות עבור הזמנת טיסות (מכירת זכות לטיסות) למדינת היעד או כחבילת תיור הכוללת שירותי קרקע בחו"ל או כחבילת תיור הכוללת הן את שירותי הזמנת הטיסות והן עבור שירותי הקרקע בחו"ל. לעתים יהיה ניתן להפריד בין מרכיבי החבילה ולעתים לא.

ע"פ חוק מע"מ, ישנם שירותים המוגדרים כעסקאות החייבות בשיעור מע"מ אפס (כדוגמת מכירת זכות לנסיעת חוץ) וחלקם – הדיווח על עסקת שירות בשיעור אפס, מצריך עמידה בתנאים מצטברים: הראשון – עיקר עיסוקו של העוסק בישראל והשני – מלוא השירות ניתן על ידו בחו"ל. 

מובן כי קמעונאי הנסיעות אינו מספק את שירותי הטיסה בעצמו, אלא מוכר רק את הזכות לנסיעת חוץ שנרכשת עבור הלקוח מחברות התעופה השונות ולרוב נעזר אף בספקי חו"ל כדי לספק ללקוח את שירותי הקרקע בחו"ל. "הרווח" של קמעונאי הנסיעות הוא בעצם העמלה המשקפת את "דמי התיווך" עבור השירותים הנ"ל שמתבטאת בהפרש בין המחיר שמשולם לקמעונאי הנסיעות על ידי הקונה לבין המחיר שמשולם על ידי קמעונאי הנסיעות לנותן שירותי הקרקע בחו"ל. 

עולה השאלה מה דין החיוב במע"מ בגין אותה עמלה המשולמת ע"י הלקוח בגין רכיבי השירות השונים הכלולים בחבילת תיור?
להלן עקרונות הפשרה, שאמורים לשקף תוואי התנהלות מוסכם בין הצדדים. 

כאשר שירותי התיירות כוללים שירותי תעופה 

על עמלות התיווך בגין שירותי הטיסות ("מכירת הזכות לנסיעת חוץ"), יחול מע"מ בשיעור אפס לפי סעיף 30(א)(10) לחוק. גם העברות נכללות בסעיף זה.
דהיינו, שירותים הניתנים על ידי קמעונאי נסיעות בקשר למכירת כרטיסי טיסה לחו"ל יחויבו במע"מ בשיעור אפס על כלל התמורה המשולמת עבור הזכות לנסיעות חוץ, בין אם העמלה משולמת ע"י חברות התעופה, ובין אם כחלק מהמחיר המושת על מקבל השירות. 

כאשר שירותי התיירות בחו"ל כוללים שירותי קרקע

שירותי קרקע בחו"ל (לינה, השכרת רכב, כניסה לאתרים, שירותי הדרכה, מופעים וכיוצא בזה), הניתנים באמצעות נותן שירותים (ספק מקומי) בחו"ל, יחויבו במע"מ בשיעור מלא וזאת כיוון שכל השירות שמעניק הסוכן למקבל השירות, הנו מכירת הזכות לקבלת שירותי קרקע בחו"ל שניתן בפועל בישראל. המחיר של עסקה זו הוא ההפרש שבין המחיר המשולם לקמעונאי הנסיעות על ידי הקונה לבין המחיר שקמעונאי הנסיעות משלם לנותן שירותי הקרקע בחו"ל כאמור. קמעונאי הנסיעות יוציא חשבונית מס הערוכה על שם הקונה בהתאם להוראות חוק מע"מ. אם אין עמלה – אין כמובן חיוב במע"מ.

בהערת אגב יצוין, כי אם שירותי הקרקע, ניתנים ע"י קמעונאי הנסיעות בעצמו בחו"ל, ניתן להחיל על השירות מע"מ בשיעור אפס בהתאם לסעיף 30(א)(7).

תיירות יוצאת – כאשר שירותי התיירות כוללים חבילות תיור משולבות

כאשר השירותים המוענקים על ידי קמעונאי הנסיעות הן כחלק ממכירת חבילות תיור הכוללות כרטיס טיסה לחו"ל וגם שירותי קרקע בחו"ל, יש להפריד בין מרכיבי החבילה. כאשר ניתן לבצע הפרדה בין שירות הזמנת הטיסות לשירותי הקרקע, התמורה המשולמת לקמעונאי הנסיעות בעבור כרטיס הטיסה תחויב במע"מ בשיעור אפס לפי סעיף 30(א)(10), ואילו התמורה בעבור שירותי הקרקע תחויב במע"מ מלא. במידה ולא ניתן להפריד בין מרכיבי השירות בחבילות משולבות,  50% מכלל העמלה, תחויב במע"מ מלא, ו- 50% בשיעור אפס. מחיר העסקה לעניין זה יהיה ההפרש שבין המחיר המשולם לקמעונאי הנסיעות על ידי קונה החבילה, לבין עלות רכישת החבילה על ידי קמעונאי הנסיעות. 

אודות משרדינו

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בליווי סוכני נסיעות בעלי פעילות עסקית של מתן שירותי תיירות יוצאת לחו"ל בין אם מדובר בטיסות ושירותי קרקע בלבד ובין אם מדובר בחבילות תיור מלאות. המשרד מספק ייעוץ מס לקמעונאים יחידים וחברות, כתיבת חוות דעת בסוגיות מע"מ, והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי ישראלי ובינלאומי. 

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ או חוות דעת. המחבר או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

הקמת עסק – היבטי מיסוי וטיפים

תוכן עניינים:1 הקמת עסק – פתח דברים2 עריכת תוכנית עסקית3 הדרך לפתיחת חשבון בנק עסקי4 הקמת עסק – בחירת סוג תיק של העסק במס הכנסה5

רואה חשבון

תקרת מחזור עוסקים פטורים

תוכן עניינים:1 תקרת מחזור עוסקים פטורים2 עוסקים פטורים, שימו לב!3 עוסקים פטורים- חשוב לזכור בנושא תקרת מחזור עוסקים פטורים4 האם שמעת על פורום עוסקים פטורים?5

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן