הקמת חברה בארה"ב- היבטי מיסוי וסוגי התאגדות

הקמת חברה בארה"ב- היבטי מיסוי וסוגי התאגדות

הקמת חברה בארה"ב – פתח דברים

הקמת חברה בארה"ב- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
הקמת חברה בארה"ב, הנה למעשה פעולת רישום של חברה באחת ממדינות ארה"ב.
ארה"ב היא פדרציה ורפובליקה חוקתית המורכבת מ-50 מדינות, ממחוז פדרלי אחד ו-5 טריטוריות. המדינה שוכנת ברובה במרכז יבשת אמריקה הצפונית, שבה נמצאות 49 מהמדינות וכן מחוז קולומביה שבו נמצאת העיר וושינגטון, בירת ארה"ב. במקרים רבים פתיחת חברה בארה"ב תהיה כדאית עבור משקיעים ובעלי עסקים הפועלים בגבולות ארה"ב בין היתר גם בגלל חוק ה- GILTI שנחקק בעקבות הרפורמה ( הסבר בהמשך המאמר). 

הפופולרית מבין 50 המדינות הנה מדינת דלאוור, נוכח מערכת משפטית ידידותית ביותר לתאגידים, ועלויות התאגדות הזולות באופן ניכר מן מהעלויות בארץ.
מדינת דלאוור הנה בעלת מערכת דינים המקנה הגנה רבה לבעלי המניות של התאגידים המאוגדים בה. הליך הרמת מסך אל בעלי המניות הנו הליך נדיר ביותר, כל שכן בהשוואה לישראל. כמו גם, פרטי בעלי המניות ומנהלי התאגיד חסויים, וחשיפתם מצריכה על-פי רוב צו שיפוטי של בית המשפט בדלאוור

הצורך בפתיחת חברה בארצות הברית יכול להתעורר מכמה סיבות.
הסיבות הרווחות בקרב ישראלים הן חיסכון במס, הגנה משפטית והימנעות ממס עיזבון שחל בארה"ב על משקיעים זרים. שיטת ההתאגדות השכיחה במקרה של השקעות נדל"ן בארה"ב היא באמצעות חברת LLC, שבעליה אינם נושאים באחריות אישית לחובות ה- LLC. מדובר בנקודה חשובה למשקיעי נדל"ן בארה"ב המעוניינים בהגנה מתביעות שוכרים או תביעות צדדים שלישיים בעלי קשר לפעילות הנ"ל. עם זאת, יש לתת תשומת לב יתרה במבנה השקעות זה לחשיפה של מס עיזבון החל על משקיעים זרים בארה"ב בהשקעות מעל $60,000. 

סיבה נוספת להקמת חברה בארה"ב הנה הרחבת הפעילות העסקית לשווקים נוספים בעלי קהל פוטנציאלי רחב. היתרון של פתיחת חברה בארצות הברית הוא הגישה לקהל האמריקאי בעלי נטיית העדפה לנהל קשרים עסקיים עם חברה מקומית אמריקאית. השוק האמריקאי הוא עצום ובעל הון רב, ולכן בעלות על עסק בארצות הברית מהווה פוטנציאל רווחים עצום לבעל העסק.

הקמת חברה בארה"ב – הרפורמה

בעקבות רפורמת המס של הנשיא טראמפ, החל משנת המס 2017 חברות (c-corp) בארה"ב חייבות במס פדרלי בשיעור מס אחיד של 21%. עד לשנה זו, לפני הרפורמה של הנשיא טראמפ, שיעור מס החברות (c-corp), היה הדרגתי והגיע עד לשיעור מקסימלי של 35%. בין אם המטרה היא פתיחת עסק בארה"ב או חברה, מדובר בצעד חשוב, אשר כדי לעשות זאת נכון ובטוח, יש להכיר היטב את חוקי המס בארה"ב הן ברמה הפדרלית והן ברמת המדינה. לחוקים אלו חשיבות עליונה, בין היתר, בבחירת המדינה בה תירשם החברה. במסגרת רפורמת המס בארה"ב של טראמפ משנת 2017  (Tax Cut and Jobs Act), נקבע מס שנתי חדש בגין הכנסה המכונה "Global Intangible Low Taxed Income) "Gilti). המס חל על תושבים ואזרחים אמריקאים (U.S. Persons), ובכלל זה על גם על אזרחים אמריקאים הגרים מחוץ לארה"ב לרבות תושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית.  להרחבה בנושא, ניתן לקרוא במאמר

פעילות עסקית בארה"ב באמצעות התאגדות בארה"ב

סקירה כללית של סוגי תאגידים בארצות הברית. 

  1. שותפות מוגבלת LLP- גוף שקוף לצורכי מס בארה"ב (passed through). המשמעות היא שחבות המס של הישות חלה ברמת השותפים, שאינם נושאים באחריות אישית לגבי ההתחייבויות של השותפות בדומה לאחריות המוגבלת של בעלי מניות בחברה בע"מ. 
  2. חברת LLC–  חברה בערבון מוגבל. בעלי הזכויות ב- LLC מכונים חברים (members) ולא בעלי מניות, ואילו הזכויות המוענקות ב-LLC מכונות זכויות חברות (membership interests) ולא מניות. החברים אינם נושאים באחריות אישית לגבי התחייבויות של ה-LLC, זאת בדומה לאחריות המוגבלת של בעלי מניות בחברה ולזו של שותפים בשותפות מוגבלת. לפי דיני המס בארה"ב, ההתייחסות לתאגיד ה- LLC היא כאל גוף שקוף והמיסוי הוא בפן היחיד לפי שיעור המס השולי החל על יחידים בארה"ב. אם התאגיד בחר בסיווג כגוף שקוף בארה"ב, רצוי יהיה לבקש להתייחס לחברה כגוף שקוף גם בישראל (ע"פ הוראות החוזר 5/2004) כדי שיתאפשר קבלת זיכוי בגין המס ששולם בארה"ב. יש להבחין בין מצב שבו ה- LLC מוחזק על ידי בעל זכויות יחיד לבין  LLC המוחזק ע"י שני חברים או יותר. כמו כן, ה- LLC יכול לבחור לדווח ולהתמסות כחברה לצורכי מס, במסגרת טופס 1120 המיועד לדיווח חברות Ccorp. להרחבה בנושא חברות LLC ניתן לקבל במאמר
  3. Scorp – ישות שמסווגת כ- SCorp היא חברה שקופה לצורכי מס אמריקאי (מקבילה לשותפות בישראל) ובהתאם הכנסותיה מחויבות במס בידי בעלי המניות.
    התאגיד יגיש את בחירתו להיחשב כ- Scorporation ל-IRS ונדרש לדווח לרשויות המס בארה"ב בתום שנת המס על הכנסות החברה בטופס S1120 אך היא לא נושאת בחבות המס. מנגד, בעלי המניות של תאגיד מסוג זה נדרשים לדווח על הכנסותיהם היחסיות מהכנסות התאגיד ולשלם מסים לרשויות בארה"ב בהתאם לשיעורי המס שלהם בדוחות האישיים. תחילה יש להקים את התאגיד
    כ- CCorp ולבקש להפוך ל S Corp תוך 75 יום מהקמה. לא ניתן לבטל את הסיווג, אלא רק לאחר 5 שנים. בעל המניות חייב להיות אזרח אמריקאי, מחזיק בגרין קארד או ויזה מיוחדת, החברה חייבת להיות חברה אמריקאית, לא יותר ממאה בעלי מניות ובעל המניות לא יכול להיות חברה שקופה ( LLC ) או נאמנות אלא רק יחיד.
  4. Ccorp- חברה בע"מ במובן הקלסי (INC). החברה ממוסית בנפרד מבעליה, רוב החברות הגדולות בארה"ב ממוסות כ- Ccorp. כאמור לעיל, שיעור מס אחיד של 21%. חברה בע"מ אשר מקנה הגנה משפטית לבעלי המניות. יש צורך בהנפקת מספר מס  EIN ורישום Registered Agent – סוכן רשום. מספר בעלי מניות לא מוגבל והם יכולים להיות גם אזרחים זרים. 

חובת הגשת דוחות מס אמריקאים

אזרחים רבים החיים בישראל נדרשים להגיש דוחות מס הכנסה בארה"ב (US TAX). אי עמידה בדרישה זו מהווה עבירה על החוק.
כל מי שמקיים פעילות עסקית בארה"ב, גם אם אינו אזרח ארה"ב ואינו מחזיק בגרין קארד מחויב בהגשת דוח ל- IRS. סעיף זה כולל תושבי ישראל שעובדים בארה"ב (בין היתר גם העסקה תחת מעסיק ישראלי או מעסיק זר), ישראלים שמקיימים את מבחני התושבות לצורכי מס בארה"ב, תושבי ישראל המשקיעים בנדל"ן בארה"ב או מי שמקיים פעילות עסקית כלשהי באמצעות פתיחת חברה בארה"ב.

ויזת (אשרה) מסוג משקיע E-2 למדינות אמנה

על קצה המזלג, אשרת E-2 מיועדת למשקיעי הון בעלי יוזמה עסקית בארה"ב. כדי לקבל ויזה, המשקיע נדרש להתחייב להשקעה אקטיבית וממשית של הון. הממשל בארה"ב מאפשר מתן ויזה של משקיע מסוג E-2 מתוך רצון להגדיל את ההיצע למקומות עבודה עבור אזרחים אמריקאים וכך לפתח את הכלכלה האמריקאית. ביום 1 במאי, 2019 נכנסה לתוקף האמנה להשקעה בין ארה"ב לישראל. במסגרת האמנה,  אזרחי מדינה מתקשרת החתומה על אמנה עם ארה"ב, רשאים להגיש בקשה ויזת מסוג  E2 רק במידה ומקיימים את התנאים לקבלת הוויזה וקיים בבעלותם עסק פעיל בארה”ב תוך הצגה לשגרירות האמריקאית תכנית עסקית המפרטת משתנים עסקיים וצפי הכנסות. האלמנט החשוב הוא שההשקעה תהיה כרוכה בהתחייבות משמעותית של הון, שתבטיח את הצלחתה של היזמה העסקית. ויזה E-2 מקנה למבקש הוויזה אפשרות להתגורר בארה"ב ולעבוד בעסק. משפחתו של המבקש רשאית לעבור עמו וכן לבקש לעבוד בכל עבודה חוקית בארה"ב.

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מוצא חשיבות עליונה בקבלת ייעוץ בטרם פתיחת עסק בארה"ב. המשרד מתמחה במיסוי בינלאומי ומנוסה בהקמה וליווי חברות בארה"ב. 
רגע לפני כל החלטה על פתיחת חברה בארה"ב, אנו מציעים לשקול בכובד ראש את כל ההשלכות על פתיחת חברה בארה"ב.
יחד נשב ונבין את השיקולים בפתיחת החברה ונברר את כל הפרטים האישיים אודות בעלי החברה ואודות החברה. 
אנו נשמח לסייע לכם בתכנון המס המיטבי וכן ללוות אתכם בתהליך פתיחת עסק בארה"ב. 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן