תחום מיסוי בינלאומי

תחום מיסוי בינלאומי

תחום מיסוי בינלאומי – פתח דבר

תחום מיסוי בינלאומי מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה. התמורות במגזר העסקי וצמיחת המשק הגלובלי המתרחשים בעולם משנים את מבנה העסקים וההשקעות ובעידן שבו סכומי כסף רבים עוברים בין מדינות העולם בעקבות עסקאות חוצות גבולות נדרש ליצור כללים כדי להתמודד עם זרימת כספים לתוך מדינת ישראל ומחוצה לה.

מה זה למעשה תחום מיסוי בינלאומי? 

מיסוי בינלאומי עוסק בהיבטי מיסוי של עסקאות בינלאומיות ובשאלה המרכזית כיצד תיקבע זהות המדינה בעלת זכות חוקית למסות אדם (יחיד או חברה) על הכנסותיו. הכלל במיסוי בינלאומי, הוא כי על מנת להטיל על האדם מס, נדרש לבחון מהן מרבית הזיקות שקושרות אותו למדינה אשר לה הוא חב מס מכוח חוק. 
כאשר פעילות מסחרית מתרחשת בחו"ל, או שרווחיה נגזרים מעסקים המבוצעים במדינות אחרות, יתכן שיהיה צורך לשלם מסים במקומות אלו. מדינות העולם הבינו כי בעידן הגלובליזציה קיים צורך למנוע מיסוי יתר המוטל על פי דיני המס של יותר ממדינה אחת. העיסוק במיסוי בינלאומי מתרכז בניתוח הקונפליקט הנוצר בין משטרי מס של שתי מדינות (מדינת התושבות של אדם ומדינת המקור שבה הופקה ההכנסה), ובהתמודדות עם השלכות כפל המס. כל אחת מהמדינות המעורבות עלולה להטיל את מסיה על אותו נישום, בגין אותה עסקה וביחס לאותה תקופה. המקרה השכיח הוא, כי מדינת התושבות של המשקיע ("מדינת המושב") ממסה אותו על הכנסתו העולמית, גם אם זו הופקה במדינה אחרת, ובמקביל ממסה אותו גם המדינה הזרה שבה הפיק המשקיע את הכנסתו ("מדינת המקור"), מאחר שזו הופקה בתחומיה. על מנת למנוע כפל מס, מעניקות מדינות אלה לתושביהן זיכוי בגין מסים זרים ששילמו בגין הכנסות שהפיקו מחוץ למדינה. כל שיטות המיסוי הבינלאומי מבוססות על זיקה טריטוריאלית או על זיקה פרסונלית, או על שילוב של שתיהן. שיטת מיסוי בינלאומי המבוססת על הזיקה הטריטוריאלית בין ההכנסה המופקת ובין המדינה שבה מופקת ההכנסה, מוגדרת "שיטת מס טריטוריאלית", ואילו שיטת מיסוי בינלאומי המבוססת על הזיקה הפרסונלית בין הנישום, מפיק ההכנסה, ובין המדינה, קרויה שיטת מס פרסונלית.

מהי שיטת המיסוי בישראל?

עד שנת 2003 הייתה נהוגה בישראל שיטת המיסוי הטריטוריאלית. ע"פ שיטה זו מוסו כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בגבולותיה בין אם על ידי תושבי ישראל ובין אם על ידי תושבי חוץ.
בינואר 2003 מדינת ישראל "יישרה קו" עם שיטת המיסוי הנהוגה בחלק גדול ממדינות העולם באמצעות רפורמה מקיפה בדיני המס ובין היתר בתחום מיסוי בינלאומי והחלה למסות לפי השיטה הפרסונלית (בוטלה עילת החיוב במס "נתקבלה לראשונה בישראל"). המשמעות היא הרחבת מעגל ההכנסות החייבות בידי תושב ישראל על ידי מעבר משיטת המיסוי הטריטוריאלית לשיטה הפרסונלית, על פיה ימוסה תושב ישראל על כלל הכנסותיו, ללא הבחנה בין אלה המופקות בישראל לבין אלה המופקות מחוץ לישראל. כחלק מן המעבר לשיטת מיסוי פרסונלית, אימצה ישראל מנגנון של זיכוי ממסי כפל, המבטיח זיכוי ממס זר ששולם בחו"ל. 

מהם כללי מקור לקביעת מקום הפקת ההכנסה?

עם המעבר לשיטת מיסוי פרסונלית, נדרשו כללים ברורים לקביעת מקום הפקתה של הכנסה ולכן חוקקו בפקודה סעיפים 4א ו- 89 (ב)(3), אשר קובעים את מקום הפקתן של ההכנסות השונות. חשיבותם של כללים אלו לגבי תושבי ישראל היא בעיקר לעניין הזיכוי ממס זר. זיכוי בגין מס ששולם בחו"ל יינתן לתושב ישראל רק אם אותה הכנסה נחשבת כהכנסה שמקום הפקתה הוא מחוץ לישראל. לגבי תושבי חוץ חשיבות הכללים היא בעיקר לעניין זכות המיסוי של מדינת ישראל בגין אותן הכנסות שהופקו ע"י תושבי חוץ. הכנסה של תושב חוץ תמוסה בישראל רק אם מקום הפקתה או צמיחתה הוא בישראל. במסגרת הרפורמה שונתה בבסיסה שיטת המיסוי לשיטת מיסוי על בסיס כלל עולמי (פרסונלי), כלומר, מיסוי על פי מבחן "התושבות". תושב ישראל ימוסה על כלל הכנסותיו בין אם הכנסות אלה מופקות בישראל ובין אם בחו"ל ועל כן ישנה חשיבות מכרעת לסוגיית הגדרת תושבות לצורכי המס של הנישום.

התפתחות בתחום המיסוי הבינלאומי

כיום, אנו עדים להתפתחות משמעותית בתחום המיסוי הבינלאומי, הנוגעת במערכות היחסים הנרקמות בין שלטונות המס במדינות שונות בעולם.
מדובר בשקיפות ההולכת ומאומצת כסטנדרט בכל הקשור לנישומים והכנסותיהם. עם הגידול בקשרים הכלכליים הבינלאומיים, רשויות המס נדרשו לחילופי מידע הדדים גם על מנת להחיל את חוקי המס שלהן. ככל שהעולם הפך יותר לגלובלי, נהיה קל יותר לנישומים להחזיק או לנהל השקעות מחוץ למדינה בה הם חיים. כפועל יוצא לכך, רשויות המס נעשו תלויות יותר בחילופי המידע ונוצרו מנגנונים נוספים לחילופי מידע בנושאי מס. גם בעניין זה, כמו במקרים רבים אחרים, ארצות הברית מובילה את המהלך. כדוגמת חוק ה-Fatca, חוק אמריקאי שבמסגרתו נאלצים בנקים רבים ברחבי העולם להסגיר ל-IRS האמריקאי את פרטי חשבונותיהם של אזרחים אמריקאים.

תכנון מיסוי בינלאומי

כאשר הגלובליזציה צוברת תאוצה והשוק הישראלי עובר מהפכה של ממש, יותר ויותר גופים עסקיים פועלים גם בזירה הבינלאומית.
ייעוץ תכנון מיסוי בינלאומי מקצועי מטעם משרד רואה חשבון, יוכל לספק מענה למלוא האתגרים תוך אפיון הפעילות העסקית וגיבוש אסטרטגיית מיסוי יעילה.
תכנון מיסוי בינלאומי משפיע באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל ובעל משקל רב לגבי הפחתת נטל המס על הכנסות ורווחים שמקורם בפעילות עסקית בחו”ל.

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ מנוסה בתחום המיסוי הבינלאומי ומקנה לרשות לקוחותיו סל פתרונות לפעילות מחוץ לישראל.
משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ מעניק מגוון שירותים בתחום המיסוי הבינלאומי כגון: בחינת מבנה החזקות בחו”ל,
היכרות עם אמנות מס לצמצום נטל מס בינלאומי, ייעוץ מס לפני רילוקיישן, ניהול חלוקת רווחים, הגשת דו”חות מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות
במדינות זרות, בקשות פרה-רולינג, חוות דעת משפטיות, סיוע לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים, הסדרי מס מול רשויות המס וייצוג בדיונים, גילוי מרצון ועוד.

 

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן