ירושת הפסדים לצורך קיזוז – היבטי מיסוי בהיערכות בין דורית

ירושת הפסדים לצורך קיזוז – היבטי מיסוי בהיערכות בין דורית

ירושת הפסדים לצורך קיזוז – היבטי מיסוי בהיערכות בין דורית

ירושת הפסדים – היבטי מיסוי בהיערכות בין דורית – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 

כאשר יורש מקבל לידיו נכס בירושה ומחליט למכור את הנכס, נקבע בפקודת מס הכנסה כי היורש ייכנס לנעלי המוריש בעניין יום הנכס הנמכר ועלותו, ויידרש לשלם מס רווח הון על מלוא צמיחת הרווח גם לגבי תקופתו החזקתו של המוריש בנכס. נשאלת השאלה לגבי מצב שבו המוריש צבר הפסדי הון (או הפסדים עסקיים), האם ניתן להוריש ולרשת הפסדים לצורכי מס כך שההפסדים יקוזזו כנגד רווח הון (שבח) שנצמח ליורשים במכירת נכס ששימש באותו עסק. 

ירושת הפסדים – פסיקה 

ביום 9 בנובמבר, 2015 התקבל פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין בנימין ואורי שרגא. נזכיר כי עובדות עסקו במערערים, בנימין ואורי שרגא, אחים שירשו מאמם המנוחה מקרקעין שבהם היא ניהלה קונדיטוריה ובעטיה נוצרו לה הפסדים עסקיים. לימים, נפטרה המנוחה והמערערים מכרו את המקרקעין. במכירת המקרקעין כאמור נוצר למערערים רווח הון (שבח) שכנגדו ביקשו המערערים לקזז את הפסדיה העסקיים (המועברים) של המנוחה. זאת, בטענה, כי הפסדים אלה עברו אליהם בירושה מהאם המנוחה. פקיד שומה חולון, סירב לקיזוז המבוקש, והוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי דחה מפי השופט ה' קירש, את הערעור וקבע כי הפסדים עסקיים אינם בני הורשה, ועל כן נדחתה בקשת הנישומים לקזז הפסדים עסקיים של מורישה שנפטרה משבח מקרקעין שנצמח ליורשים עוד בשנת הפטירה ממכירת נכס המקרקעין ששימש את המורישה בעסק.

ביום 14 לינואר 2020 התקבל פסק דין בעניין שתי יורשות של מר צבי דינשטיין, שצבר הפסד מעסק בסך של כ- 2.6 מיליון ש"ח והפסד הון בסך של כ- 46 מיליון ש"ח, ובנותיו תבעו את הפסדיו בדוחותיהן כיורשות. במקרה זה טענו המערערות כי אין להחיל עליהן את פס"ד בנימין ואורי שרגא משום שהוא דן בירושת הפסד מעסק בעוד עיקר המחלוקת בעניינן נוגעת לירושת הפסד הון. השופט אלטוביה ניתח את הוראות סעיף 28 לפקודת מס הכנסה וקבע, כי אין בו עיגון לשוני לפרשנות לפיה המונח "אותו אדם" כולל גם את יורשיו של נישום שנפטר. בהמשך הדברים, נדרש השופט אלטוביה להוראות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה ולטענת המערערים לפיה סעיף 92(ב) לפקודה אינו כולל את המונח "אדם" ובכך יש כדי לבדל הוראה זו מהוראות סעיף 28(ב) לפקודה, באופן המאפשר גם מבחינה לשונית להרחיב את תחולת הסעיף 28 ליורשיו של נישום. השופט דחה טענה זו וקבע, כי לצורך קבלת הפרשנות לפיה הוראות הסעיף מאפשרות קיזוז הפסדי הון על ידי יורש, צריך שסעיף 91(ב) לפקודה יכלול את המונח "יורש" או מונח אחר שמשמיע שמדובר ביורש, ולא נקבע כך בחוק. לאור כל האמור, דחה השופט אלטוביה את הערעור, תוך שהוא מציין, כי ככל שיש טעמים להתיר בקיזוז את הפסדי המוריש, על המחוקק לדון בעניין ולפעול לתיקון הוראות הפקודה כפי שימצא לנכון.

היערכות בין דורית – דרכי התמודדות

כל עוד לא יקבע בשונה מהאמור לעיל, הדין הוא כי לא ניתן לקזז הפסד עסקי או הוני של מוריש, על ידי יורשיו. מובן שאין לדעת מה ילד יום, אולם לגבי תושבי ישראל בגילים מתקדמים, אשר בבעלותם נכסים ומנגד "צבירת" יתרת הפסד הוני או עסקי, ראוי לשקול בכובד ראש לבצע מכירת נכסים או פעילות עוד בחייהם, תוך כדי ניצול יתרת ההפסד כאמור, ולא להותיר את המצב כפי שהוא ליורשים מהסיבות שפורטו במאמר. 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!