מדריך להקמת עסק

שיתוף ב email
שיתוף ב print
מדריך להקמת עסק

מדריך להקמת עסק – פתח דבר

מדריך להקמת עסק – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
תהליך הקמת עסק הוא מורכב. באמצעות מידע מקצועי ורלוונטי, אתם עשויים לגלות שהוא גם מהנה.
רגע לפני ההחלטה, להלן מדריך להקמת עסק שיסייע בהבנת התהליך.
במאמר, יינתן מידע ראשוני כיצד להקים עסק ברשויות ובאילו מסמכים להצטייד בטרם ההגעה לסניף.
מומלץ להיעזר בשירותיו המקצועיים של רואה חשבון, כדי לחסוך זמן ולהימנע מביצוע טעויות קריטיות.

מדריך זה יעזור בבחינת מוכנותכם להקים עסק חדש. 
המדריך יעניק לכם מידע ראשוני ובסיסי הנדרש לצורך הקמת עסק חדש. 
המדריך יכוון אתכם צעד צעד בהקמת עסק חדש ויסייע בהבנת השלבים בהקמתו. 

עריכת תכנית עסקית 

עריכת תכנית עסקית נדרשת בתחילת הפעילות העסקית תוך הגדרת יעדים ברורים ומטרות קרובות.
הרוב המוחלט של “רעיונות” ומיזמים נפלאים נשמעים טוב בעל פה, אולם לאחר הניתוח הכלכלי נחשפים המספרים
ומתחילים לצוץ העלויות, הקשיים ביישום ומגלים שהרעיונות/המיזמים אינם כלכליים.
מטרת התכנית העסקית היא לספק תמונה עתידית צפויה של העסק מבחינת אסטרטגיה עסקית, שיווקית, תפעולית ומימונית.
תכנית עסקית מיועדת בראש ובראשונה לבעל העסק/יזם ומאפשרת לו לבחון את "היתכנות הרעיונות" שלו לצורך הערכת כדאיות כלכלית של העסק, הצבת יעדים ומעקב אחר ביצוע האסטרטגיה העסקית. למידע נוסף בנושא תכנית עסקית, בקישור הבא

הקמה עסק ורישום ברשויות המס

בישראל קיימים שלושה מוסדות עיקריים: מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
יש להירשם בסניף המשויך לכתובת מגוריך ולהסדיר את מועד תחילת הפעילות העסקית כעצמאי.
החוק מחייב רישום מיד עם התחלת הפעילות העסקית.

בשלב הראשון תידרשו להחליט איזה סוג עסק (עצמאי או חברה) אתם מעוניינים להקים.
בשלב השני תידרשו להחליט לאיזה ענף פעילות (לדוגמה- ענף מקצועות בתחום מתן שירותים, עסק קמעונאי, סיטונאי, מתווך נדל"ן) משתייך העסק.
החוק מחייב רישום מידי, לא יאוחר מיום תחילת הפעילות. ניתן להירשם לפני, אבל אסור להתחיל בפעילות עסקית משום סוג, לפני שהוסדר הנושא כנדרש וכחוק.
הקמת עסק מלווה בהתנהלות שוטפת מול רשויות המס – מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי ורצוי שהאחריות תוטל על איש מקצוע מוסמך. 

בקשה להקמת עסק – פנייה לרשות מע"מ

התחנה הראשונה היא משרדי מע"מ. השיוך למשרד מע"מ הנו לפי כתובת הפעילות העסקית.
רישום כעוסק, מחייב להצטייד במסמכים הבאים:

 1. יש להגיש בקשה להקמת עסק באמצעות טופס 821 ממולא וחתום.
 2. צילום תעודת זהות + ספח או רישיון נהיגה או דרכון.
 3. צילום צ'ק או אישור על ניהול חשבון בנק.
  בהערת אגב יצוין, כי ניתן לפעול באמצעות חשבון בנק פרטי, אך רצוי לפתוח בנוסף חשבון בנק עסקי שישמש לצורכי העסק בלבד וישמור על התנהלות כספית תקינה בין הוצאות הפרטיות להוצאות העסקיות.
  המהלך יועיל בהתנהלות מסודרת, שליטה ובקרה בהוצאות, ואפשרות להכיר הוצאות מימון (ריבית ועמלות בנק).
 4. חוזה שכירות במידה ושוכרים נכס עסקי לטובת הפעילות העסקית.
  אם נעשה שימוש בנכס של בן משפחה, לדוגמה: הפעלת עסק משפחתון בדירת ההורים, יש להביא מהם אישור על שימוש ללא תמורה.
 5. אם מדובר בפעילות עסקית בענף המצריך רישיון עיסוק, נדרש לצרף לבקשה את רישיון המקצוע.

ניתן להירשם כעוסק פטור, אם המחזור השנתי הצפוי המוצהר נמוך מ- 100,491 ש”ח (בשנת המס 2020)  זאת בתנאי שאינך נמנה עם אחד המקצועות או העיסוקים המצוינים בתקנות הרישום של מע״מ, שכן אלה אינם יכולים להירשם כעוסק פטור גם אם המחזור הצפוי נמוך מ-100,491 ש"ח, כגון: רופא, עו״ד, רואה חשבון, יועץ, מתווך וכו׳. כמו כן, לא ניתן להירשם כעוסק פטור אם אתה נמנה באחד מנותני שירותים המפורטים בתקנות מע"מ. ע"פ חוק מע"מ קיימת חובה להודיע למע"מ ולהירשם כעוסק מיד עם תחילת הפעילות. רק לאחר אישור מע"מ על הקמת תיק, תימסר תעודת עוסק מורשה או אישור עוסק פטור, לפי העניין.

הקמת עסק  – פתיחת תיק במס הכנסה

קיימת חובה לפתוח תיק גם במס הכנסה עם תחילת הפעילות העסקית ובסמוך להקמת התיק במע”מ.
מהן הדרישות:

 1. נדרש להגיש את הבקשה להקמת עסק באמצעות טופס 5329 ולשלוח בפקס למחלקת מודיעין/כרטסת בפקיד השומה המשויך לכתובת העסק, או המגורים באם מנוהל מהבית.
  בעיר תל אביב לדוגמה קיימים מספר פקידי שומה והשיוך מתבצע גם לפי סוג עיסוק.
 2. אין צורך לגשת פיזית למס הכנסה. אם כי מומלץ לצורך זירוז התהליך.
 3. מיד עם הקמת התיק, רצוי להגיש לחולייה מרכזית בפקיד השומה, בקשה לפטור מניכוי מס במקור (או אישור ניכוי מס במקור בשיעור מופחת (.
 4. אם ישנה כוונה להעסיק עובדים, יש לציין זאת על גבי הטופס הנ"ל.
  מס הכנסה יעביר במקביל את הבקשה למוסד לביטוח לאומי לצורך הקמת תיק הניכויים בביטוח לאומי. אין צורך בהגשת בקשה נפרדת לביטוח לאומי.

כאשר מדובר בחברה ולא ביחיד, בעל המניות/רואה החשבון בשם החברה נדרש למלא טופס 4436 (במקום טופס 5329 שמיועד לעצמאיים) ולהגישו לפקיד השומה.
ישנם מקרים בהם עצמאי יידרש בהקמת תיק ניכויים על אף שאינו מעסיק עובדים וזאת כאשר הוא משלם לספקים סוגי תשלומים המפורטים בתקנות מס הכנסה כדוגמת תשלומים בגין שכר דירה עבור העסק.
למידע נוסף על הקמת חברה, לחץ על המאמר המקושר. 

הקמת עסק – רישום בביטוח לאומי

 1. יש למלא טופס 6101 ולהעבירו לסניף של ביטוח לאומי אליו בעל העסק משויך וזאת בהתאם לכתובת העסק או המגורים כמצוין לעיל.
 2. חשוב מאוד לשלוח את הבקשה מיד עם תחילת הפעילות ולוודא שהתקבלה אחרת לא יינתן כיסוי ביטוחי.
 3. נתוני ההכנסה שימולאו בהצהרה יקבעו את מעמד המבוטח בביטוח לאומי (עצמאי, או עצמאי שאינו עונה להגדרה), את סכום דמי הביטוח החודשיים לתשלום חודשי וכן את סכום הגמלאות במקרה של אירוע מזכה. ישנה חשיבות רבה למילוי טופס הרישום בביטוח לאומי.

מדריך להקמת עסק  – סיכום

סוף מעשה במחשבה תחילה.
כדי לחסוך זמן יקר ולהימנע מטעויות, רצוי ואף מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון בטרם התחלת את הפעילות העסקית.
משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ מלווה בהצלחה מוכחת בעלי עסקים החל משלב הקמת עסק ולאורך כל הפעילות העסקית.

הצלחת העסק שלך אתנו מובטחת.

מדריך להקמת עסק – קישורים שימושיים וקבלת מידע 

 1. בנושא מע"מ – מידע ראשוני לעוסק מתחיל.
  בנושא עוסק פטור.
  בנושא עוסק מורשה.
  עוסק פטור או עוסק מורשה
 2. בנושא מס הכנסה- קישור למאמר – מידע ראשוני לנישום מתחיל
 3. בנושא ביטוח לאומי – קישור למאמר – מידע ראשוני בנושא ביטוח לאומי

אודות משרדינו רואה חשבון במרכז

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' ממוקם בתל אביב המעניק את כל השירות הנדרש עבור עסקים החל משלב הקמת עסק
וכן לכל אורך הפעילות העסקית תוך שימת דגש על מתן שירות אישי מותאם לבעל העסק ובחינת היקף פעילותו וצרכיו.
משרדינו מנוסה בתחום המיסוי הישראלי ומיסוי בינלאומי ומתחייב למיצוי כל הזכויות והטבות מס.
המשרד מלווה את לקוחותיו בכל שלבי העסקה בהיבט המיסוי, החל מתכנון המס טרם ביצוע העסקה, כתיבת חוות דעת, דיונים מול רשות המסים לקבלת החלטת מיסוי ובמקרה הצורך גם ייצוג בדיוני שומה. המשרד מחויב לסטנדרטים הגבוהים ביותר של שירות, ידע מקצועי, כתיבה, ואינטגרציה בין תחומי המס השונים, לרבות הכרות עם התקינה החשבונאית.
משרדינו מפרסם מידי תקופה עשרות מאמרים במגוון תחומים לרווחת הלקוחות וגולשים מזדמנים.

 

 

 

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

הקמת עסק – פתיחת חשבון בנק

הקמתם עסק חדש? הדרך לפתיחת חשבון עסקי החלטתם לצאת לדרך חדשה, להיות עצמאים, ליזום ולפתח עסק משלכם. מאמר בנושא – הקמת עסק פתיחת חשבון בנק

רואה חשבון

פתיחת עסק מצליח – מידע וטיפים

פתיחת עסק מצליח – פתח דבר יתרונות רבים בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית, הן כיחיד עצמאי והן כחברה בע”מ.

רואה חשבון

ארנונה מסחרית

מהי ארנונה, מטרתה, שיטות למדידת שטח וחישוב, השגה ועוד.. ארנונה כללית היא מס המוטל על מחזיקי הנכסים על ידי הרשות המקומית מטרתה – לממן את

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!