מדריך הקמת עסק – כללים להתנהלות נכונה מול רשויות המס

מדריך הקמת עסק – כללים להתנהלות נכונה מול רשויות המס

מדריך הקמת עסק – פתח דברים

מדריך להקמת עסק – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
תהליך הקמת עסק אינו מורכב. באמצעות מידע מקצועי ורלוונטי, אתם עשויים לגלות שהוא גם מהנה. רגע לפני ההחלטה, להלן מדריך להקמת עסק שיסייע בהבנת התהליך.
במאמר יינתן מידע ראשוני על אופן הקמת עסק ברשויות ובאילו מסמכים להצטייד בטרם ההגעה לסניף. מומלץ להיעזר בשירותיו המקצועיים של רואה חשבון, כדי לחסוך זמן ולהימנע מביצוע טעויות קריטיות. מדריך זה יעזור בבחינת מוכנותכם להקים עסק חדש ויסייע בהבנת השלבים בהקמתו. 

עריכת תכנית עסקית 

עריכת תכנית עסקית נדרשת בתחילת הפעילות העסקית תוך הגדרת יעדים ברורים ומטרות קרובות. הרוב המוחלט של "רעיונות" ומיזמים נפלאים נשמעים טוב בעל פה, אולם לאחר הניתוח הכלכלי נחשפים המספרים ומתחילים לצוץ העלויות, הקשיים ביישום ומגלים שהרעיונות/המיזמים אינם כלכליים. מטרת התכנית העסקית היא לספק תמונה עתידית צפויה של העסק מבחינת אסטרטגיה עסקית, שיווקית, תפעולית ומימונית. תכנית עסקית מיועדת בראש ובראשונה לבעל העסק/יזם ומאפשרת לו לבחון את "היתכנות הרעיונות" לצורך הערכת כדאיות כלכלית של העסק, הצבת יעדים ומעקב אחר ביצוע האסטרטגיה העסקית. למידע נוסף בנושא תכנית עסקית, בקישור הבא

הקמה עסק ורישום ברשויות המס

בישראל קיימים שלושה מוסדות עיקריים: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. יש להירשם בסניף המשויך לכתובת המגורים או הכתובת בה מתבצעת הפעילות העסקית ולהסדיר את מועד תחילת הפעילות העסקית כעצמאי. החוק מחייב רישום מידי, לא יאוחר מיום תחילת הפעילות. ניתן להירשם לפני, אבל אסור להתחיל בפעילות עסקית משום סוג, לפני שהוסדר הנושא כנדרש וכחוק. בשלב הראשון תידרשו להחליט איזה סוג עסק (עצמאי או חברה) אתם מעוניינים להקים ולציין לאיזה ענף פעילות משתייך העסק (לדוגמה- ענף מקצועות בתחום מתן שירותים, עסק קמעונאי, סיטונאי, מתווך נדל"ן) .

בקשה להקמת עסק – פנייה לרשות מע"מ

התחנה הראשונה היא משרדי מע"מ. השיוך למשרד מע"מ הנו לפי כתובת הפעילות העסקית. את הבקשה פתיחת עסק נדרש להגיש באמצעות טופס 821 ממולא וחתום. לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: 

  1. צילום תעודת זהות + ספח או רישיון נהיגה או דרכון.
  2. צילום צ'ק או אישור על ניהול חשבון בנק.  יצוין, כי ניתן לפעול באמצעות חשבון בנק פרטי, אך רצוי לפתוח בנוסף חשבון בנק עסקי שישמש לצורכי העסק בלבד וישמור על התנהלות כספית תקינה בין הוצאות הפרטיות להוצאות העסקיות. המהלך יועיל בהתנהלות מסודרת, שליטה ובקרה בהוצאות, ואפשרות להכיר הוצאות מימון (ריבית ועמלות בנק). לקבלת מידע נוסף בקישור הבא. 
  3. חוזה שכירות במידה ושוכרים נכס עסקי לטובת הפעילות העסקית. 
  4. אם מדובר בפעילות עסקית בענף המצריך רישיון עיסוק, נדרש לצרף לבקשה את רישיון המקצוע.

ניתן להירשם כעוסק פטור, אם המחזור השנתי (ולא הרווח) הצפוי המוצהר נמוך מ- 99,893 ש"ח (בשנת המס 2021). מי שסווג כעוסק פטור, אך מחזור העסקאות שלו גבוה מהסכום שצוין, צריך לגשת למשרד האזורי של מע"מ כדי לשנות את סיווגו לעוסק מורשה. כמו כן, מי שעוסק באחד מתחומי העיסוק המחייבים את רישומו כעוסק מורשה (ראו פירוט בהמשך) אינו רשאי להיות "עוסק פטור", גם אם מחזור עסקאותיו נמוך מ-99,893 ש"ח בשנה. המשמעות היא שרישום עוסק פטור מותנה בכך שהעיסוק אינו נמנה עם אחד מהמקצועות או העיסוקים המצוינים בתקנות הרישום של מע"מ, שכן אלה אינם יכולים להירשם כעוסק פטור. בכל מקרה, חברה בע"מ אינה יכולה להיות מסווגת כעוסק פטור. רק לאחר אישור ממע"מ על הקמת העסק וקבלת תעודת עוסק ניתן להתחיל פעילות עסקית ולהנפיק מסמכים

הקמת עסק  – פתיחת תיק בפקיד שומה

קיימת חובה לפתוח תיק גם במס הכנסה עם תחילת הפעילות העסקית ובסמוך להקמת התיק במע"מ. מהן הדרישות:

  1. נדרש להגיש את הבקשה להקמת עסק באמצעות טופס 5329 ולשלוח לכרטסת בפקיד השומה המשויך לכתובת העסק, או המגורים באם העסק מנוהל מהבית.
    בעיר תל אביב לדוגמה קיימים מספר פקידי שומה והשיוך מתבצע גם לפי סוג עיסוק. אין צורך לגשת פיזית למס הכנסה. מומלץ להגיש את הבקשה באמצעות מייצג ובכך לחסוך זמן בכיתות רגליים בין הרשויות ולהימנע מטעויות בעת מילוי הבקשה. 
  2. מיד עם הקמת התיק, רצוי להגיש לחולייה מרכזית בפקיד השומה, בקשה לפטור מניכוי מס במקור (או אישור ניכוי מס במקור בשיעור מופחת) ולבחון מול מחלקת הגבייה את שיעור המקדמות שנקבע לצורך הדיווח התקופתי. 
  3. אם ישנה כוונה להעסיק עובדים, יש לציין זאת על גבי הטופס הנ"ל ולפתוח תיק ניכויים. במקרה זה פקדי השומה יעביר במקביל את הבקשה למוסד לביטוח לאומי לצורך הקמת תיק הניכויים בביטוח לאומי. אין צורך בהגשת בקשה נפרדת לביטוח לאומי.

כאשר מדובר בחברה ולא ביחיד, רואה החשבון בשם החברה נדרש למלא טופס 4436 (במקום טופס 5329 שמיועד לעצמאיים) ולהגישו לפקיד השומה.
ישנם מקרים בהם עצמאיים יידרשו בהקמת תיק ניכויים על אף שאינם מעסיק עובדים וזאת כאשר מדובר בסוגי תשלומים המפורטים בתקנות מס הכנסה, שמחייבים דיווח נפרד כדוגמת תשלומים בגין שכר דירה עבור העסק. 

הקמת עסק – רישום בביטוח לאומי

יש למלא טופס 6101 ולהעבירו לסניף של ביטוח לאומי אליו העסק משויך וזאת בהתאם לכתובת העסק או המגורים כמצוין לעיל. חשוב מאוד לשלוח את הבקשה מיד עם תחילת הפעילות ולוודא שהתקבלה בידי הפקיד אחרת לא יינתן כיסוי ביטוחי. נתוני ההכנסה שימולאו בהצהרה יקבעו את מעמד המבוטח בביטוח לאומי (עצמאי, או עצמאי שאינו עונה להגדרה), את סכום דמי הביטוח החודשיים לתשלום חודשי וכן את סכום הגמלאות במקרה של אירוע מזכה. ישנה חשיבות רבה למילוי טופס הרישום בביטוח לאומי. מידע נוסף, ניתן לקבל בקישור הבא

אודות משרדינו 

סוף מעשה במחשבה תחילה. כדי לחסוך זמן יקר ולהימנע מטעויות, רצוי ואף מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון בטרם התחלת הפעילות העסקית.

משרדינו ממוקם בתל אביב ומעניק את כל השירות הנדרש עבור עסקים החל משלב הקמת עסק וכן לאורך הפעילות העסקית תוך שימת דגש על מתן שירות אישי מותאם לבעל העסק ובחינת היקף פעילותו וצרכיו. משרדינו מנוסה בתחום המיסוי הישראלי ומיסוי בינלאומי ומתחייב למיצוי כל הזכויות והטבות מס.
משרדינו מנוסה בדיונים מול רשות המסים ומחויב לסטנדרטים הגבוהים ביותר של שירות, ידע מקצועי, כתיבה, ואינטגרציה בין תחומי המס השונים, לרבות הכרות עם התקינה החשבונאית.
משרדינו מפרסם מידי תקופה עשרות מאמרים במגוון תחומים לרווחת הלקוחות וגולשים מזדמנים.

 

 

 

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

תיירות יוצאת – היבטי מיסוי

תוכן עניינים:1 תיירות יוצאת – פתח דבר2 הסדר בענף התיירות בעקבות פשרה עם רשות המסים3 שירותי תיירות יוצאת המתבצעים בחו"ל4 כאשר שירותי התיירות כוללים שירותי

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן