תשלומי הביטוח הלאומי שמשלמים עצמאיים ושכירים מיד חודש מיועדים, בין היתר, לצורך ביטוח מפני תאונות עבודה ותאונות אישיות (אשר מתרחשות שלא במהלך הפעילות העסקית אצל עצמאי או שלא במהלך יחסי עובד- מעביד במקרה של שכיר).

ביום 9 ביוני 2016 קיבל בית הדין האזורי לעבודה את תביעתו של רואה החשבון גל לוי לתשלום דמי תאונה על פציעה במהלך משחק כדורגל.
במקרה הנדון, המבוטח הנו רואה חשבון עצמאי שעבד גם כשכיר במשרד רואה חשבון.
המבוטח נפצע במהלך משחק כדורגל שכונתי (מחוץ למסגרת שעות העבודה). למחרת אובחן אצלו קרע בגיד האכילס, הוא נותח בבית חולים ושהה כחודשיים בביתו לצורך החלמה.
המבוטח תבע דמי תאונה מהמוסד לביטוח לאומי.

ביטוח לאומי דחה את תביעתו בטענה שהאירוע אינו נכלל בגדר תאונה כי אין “גורם חיצוני” שהביא לחבלה הפיזית.
המוסד לביטוח לאומי פירש “גורם חיצוני”- גורם חיצוני לגוף האדם עצמו, וטען שהפציעה הנה כתוצאה מתנועה לא טובה שביצע המבוטח וכן מתחלואה של גיד האכילס.

בבית הדין נדונה הסוגיה- האם אירוע הפציעה עונה על הגדרת “תאונה אישית”.

בית הדין אימץ את הקביעה בפסק דין אחר בנושא וקבע כי הוראות החוק הדורשות קיומו של גורם חיצוני אינן מחייבות מגע ישיר בין אותו גורם לבין הגוף שנפגע. במקרה של המבוטח הגורמים החיצונים היו שניים: הנפת רגל ימין כדי לבעוט בכדור ונחיתה לא טובה של הרגל על המגרש ולפיכך מתקיימים התנאים לראות באירוע כתאונה אישית כמשמעותה בחוק.
התביעה התקבלה.

מאת- אמנון בן שושן, רואה חשבון