ביום 15 ביוני 2016 פורסם פס”ד בעניין אמית אמשיקשוילי.

בחור צעיר כבן 23. החל משנת 2002 לשהות פרקי זמן ממושכים מחוץ לישראל. בעת שהותו מחוץ לישראל השתתף במשחקי פוקר שונים בבתי קזינו, משחקים מקוונים באינטרנט וכן טורנירים מקצועיים. זכיותיו במשחקים אלו הניבו לו רווחים  בסך של כ-1 מיליון דולר מהשתתפות בטורנירים וסך מוערך בכ-5 מיליון דולר לכל הפחות מהשתתפות במשחקים מקוונים באינטרנט והימורים בבתי הקזינו. נטען על ידו כי אינו נכנס להגדרת “תושב ישראל” באותם שנים וככל שיקבע שהכנסות ממשחקי הפוקר חייבות במס בישראל יחולו הוראות סעיף 2א לפקודה החל על זכיות מהגרלה: הימורים ופעילות נושאת פרסים בשיעור מס מוגבל של 25% (כיום 30%).
ביהמ”ש קבע כי מדובר בהכנסה ממשלח יד ולא כתוצאה ממזל “טהור” כלשונו, שאז הכנסה כזו הייתה מסווגת כהכנסה מהימורים. לדברי ביהמ”ש מיומנותו, בקיאותו והניסיון של המערער הם שהובילו אותו לזכיות הרבות, על אף מרכיב המזל שקיים במשחק הפוקר.
עוד נקבע כי המערער רכש מיומנות בענף הפוקר שאינה נחלת הכלל, וכי התמקצעות במשחק הפוקר באמצעות לימוד, תכנון ואימון השפיעו על תוצאות המשחקים, וכן השתתפותו במשחקים רבים במקומות השונים וההשקעה הכספית הרבה בדמי השתתפות, יש בהם כדי לקבוע כי הכנסתו של המערער נבעה ממשלח יד. ולכן חיוב המס יהיה לפי שיעור המס השולי (מדרגות מס עד 48% + מס נוסף בשיעור 2% על הכנסותיו הגבוהות- מס יסף).
התוצאה- בשקלול מס הכנסה ודמי הביטוח הלאומי שיעור המס יכול להגיע עד כ- 60%!!.

מאת- אמנון בן שושן, רואה חשבון