דמי לידה לעצמאית

דמי לידה לעצמאית

דמי לידה לעצמאית – פתח דברים

סעיף 50 (ב)(1) לחוק הביטוח הלאומי דן בפרק ביטוח אימהות.
דמי לידה לעצמאית משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה.
דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אבדן הכנסתה בתקופה שבה היא אינה עוסקת במשלח ידה במהלך חופשת הלידה.
החל ב-1 בינואר 2017 הוארכה חופשת הלידה בתשלום, בשבוע נוסף. מי שילדה בתאריך 1.1.2017 ואילך תהיה זכאית לדמי לידה בעבור 15 שבועות (במקום 14 שבועות).

מי שזכאית לתקופה חלקית – תהיה זכאית לדמי לידה בעבור שמונה שבועות (במקום שבעה שבועות).
כל האמור במאמר זה נכון גם להורים מאמצים, להורים מיועדים (פונדקאות) ולמשפחות אומנה.
לקבלת מידע בנושא דמי לידה לאב, יש להיכנס לקישור הבא

מי נחשבת עצמאית

עצמאית לפי חוק הביטוח הלאומי היא מי שעונה על אחד מהתנאים האלה:​

  1. עוסקת במשלח ידה 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  2. הכנסתה החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע – 5,136  ש"ח (החל ב- 01.01.2019). 
  3. עוסקת במשלח ידה 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות, והכנסתה החודשית הממוצעת ממשלח ידה שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע – 1,540  ש"ח (החל ב- 01.01.2019).

תנאי זכאות לדמי לידה לעצמאית 

  1. תנאי ראשון הוא לידה. במצב של לידה שקטה או שהילד נפטר לאחר הלידה, תהיי זכאית לדמי לידה בהתאם לשאר תנאי הזכאות כמו כל יולדת אחרת.
  2. תנאי שני – הפסקת עבודה כעצמאית. בתנאים מסוימים ניתן לחזור לעיסוקה במהלך חופשת הלידה בהיקף מצומצם כדי לשמור על העסק.
    החידוש הוא שהמוסד לביטוח לאומי מעדיף שעובדת עצמאית תפנה בכתב מראש כדי להודיע על שימור העסק כאמור וכדי לקבל את אישור המוסד לביטוח לאומי.
  3. תנאי שלישי- צבירת תקופת אכשרה.
    אם שולמו דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים- תתקיים זכאות לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות). אם שולמו דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה – תתקיים זכאות לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות. (56 ימי זכאות).

שלילת זכאות לדמי לידה ובחינת זכאות מטעמי צדק

מבוטחת שאינה במעמד עובדת עצמאית ("עצמאית שאינה עונה על הגדרה") בעת הלידה אינה זכאית לדמי לידה.
מי שתביעתה לדמי לידה נדחתה מכיוון שלא שילמה דמי ביטוח עד למועד הלידה, יכולה להגיש בקשה להענקה מטעמי צדק.
הבקשה להענקה מטעמי צדק תיבדק לפי מבחנים, כללים וסכומים שנקבעו בתקנות.
כמו כן, הזכאות לגמלה מתקיימת בתנאי ששולמו דמי ביטוח לאומי כעובדת עצמאית כמפורט בסעיף 50 לחוק הביטוח הלאומי.
לאור זאת על עובדת עצמאית להסדיר את מעמדה במוסד לביטוח לאומי ולשלם את דמי הביטוח עוד לפני הלידה.

ביום 20.5.2015 דחה בית הדין הארצי את ערעורה של עו"ד עופרה לוי-גרין (עב"ל 1632-10-13) לקבלת דמי לידה כעצמאית עקב פיגור בתשלום דמי ביטוח.
בית הדין דחה גם את הבקשה שלה להענקה מטעמי צדק.
בית הדין הארצי פסק כי קיים קשר בל ינותק בין תשלום דמי הביטוח לבין קבלת הזכויות הסוציאליות על פיו.
רק במקום שנבצר מהמבוטחת לקיים חובת תשלום, ניתן לסטות מאותו הקשר ולהעניק למבוטחת את הזכויות דרך מתן הענקה.

במקרה אחר, בית הדין הארצי לעבודה (עב"ל 23629-06-16 מיום 10.12.2017) דחה את תביעתה של רונית אזולאי לתשלום גמלה
לשמירת היריון ודמי לידה מאחר שדמי הביטוח שולמו רק לאחר הלידה. בית הדין דחה גם את תביעתה להענקה מטעמי צדק כיוון שלא נבצר ממנה לשלם את דמי הביטוח.

מקרה אחר שבו ביה"ד האזורי לעבודה קיבל ביום 8 בדצמבר 2019 את תביעתה של יעל חי לתשלום דמי לידה, מטעמי צדק. נקבע כי אף על פי שתשלום דמי הביטוח נעשה באופן רטרואקטיבי לאחר מועד הלידה, נבצר מהמבוטחת לשלם את דמי הביטוח בשל נסיבות אובייקטיביות טרם מועד הלידה.
השופטת סברה שהתובעת פעלה בתום לב ועשתה כל שיכלה על מנת להשלים את התשלום למוסד לביטוח לאומי טרם מועד הלידה ולא התאפשר לה הדבר.
זוהי סיבה אובייקטיבית, העומדת בהוראת תקנה 3, ועל כן יש לאשר הענקה מטעמי צדק. תביעתה התקבלה.

אופן חישוב דמי לידה לעצמאית 

ביום 21.3.2016 התקבל תיקון לחוק הביטוח הלאומי שמיטיב עם יולדת עצמאית שהכנסותיה טרם הלידה פחתו.
על פי התיקון, יחושבו דמי הלידה של עובדת עצמאית לפי בסיס ההכנסה בשומה הגבוהה יותר שבין השומה של השנה הקובעת לבין השנה שקדמה לה.

התיקון לחוק מאפשר לבחור כבסיס לגמלה את ההכנסה הגבוהה מבין השתיים: ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד רבע השנה בשנה השוטפת שבה חלה הלידה או בשנה שקדמה לה.
בדרך כלל מקבלת העובדת העצמאית את דמי הלידה באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלה לאחר שהמוסד לביטוח לאומי מקבל את הנתונים מבית החולים.

בשלב הראשון סכום הלידה נקבע בהתאם להכנסה לפיה שילמת מקדמות לביטוח לאומי ועד למקסימום של 1,481.33 ש"ח ליום.
דמי הלידה משולמים בתשלום אחד, לחשבון הבנק של היולדת.
בשלב השני, עם קבלת השומה ממס הכנסה, השכר שלך ייקבע לפי השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת – הגבוהה מבניהן.

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' הנו משרד רואה חשבון בתל אביב מנוסה בליווי עצמאיים החל משלב הקמת העסק וכן לאורך כל הפעילות העסקית.
המשרד מספק שירותי ייעוץ לעצמאיים בתחום המיסוי ובתחום הביטוח הלאומי לצורך מיצוי מרבי של הטבות מס על פי זכאות אישית. 
משרדינו מפרסם מידי תקופה עשרות מאמרים במגוון תחומים המיועדים ללקוחותיו ולגולשים מזדמנים. 
כותב המאמר: רואה חשבון אמנון בן שושן מומחה במיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי ומרצה בכיר במוסדות להכשרת חשבי שכר ויועצי מס

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן