תושב ישראל לעניין פקודת מס הכנסה

תושב ישראל לעניין פקודת מס הכנסה

תושב ישראל לעניין פקודת מס הכנסה

תושב ישראל לעניין פקודת מס הכנסה (הדין הפנימי) – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 
פקודת מס הכנסה כוללת מבחן מהותי, ומבחן טכני/כמותי לצורך קביעת תושבות ישראלית והשתת חובת דיווח ותשלום מס לרשות המס בישראל. 
בהתאם למבחן המהותי "תושב ישראל" הוא כל מי שמרכז האינטרסים הכלכליים והאישיים שלו בישראל.
יחיד תושב ישראל יחויב במס הכנסה ובחובת דיווח על כלל הכנסותיו, בין שהופקו או נצמחו בישראל ובין שהופקו או נצמחו מחוצה לה.

הגדרת תושב ישראל לפי המבחנים האיכותיים

הקריטריונים לצורך קביעת מיהו תושב ישראל בדין הפנימי בהתאם למבחן המהותי, "מבחן מרכז החיים", כוללים בין היתר:

  1. מקום בית קבע בישראל או במדינה הזרה;
  2. מקום המגורים שלו  ושל בני משפחתו;
  3. מקום העיסוק הרגיל או הקבוע;
  4. מקום האינטרסים הכלכליים;
  5. מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;

תושבות יחיד לצורכי מס נבחנת על סמך מבחן "מרכז החיים", כפי שמוגדר בפקודת מס הכנסה וכפי שעוצב בפסיקה.
במישור הראשון בבחינת זיקות אובייקטיביות של היחיד לישראל ולחו"ל (בית קבע, מקום מגורים ומגורי משפחה, מקום העיסוק הרגיל, מקום האינטרסים הכלכליים, מקום האינטרסים החברתיים וכיו"ב) והמישור השני הוא בבחינה של כוונתו הסובייקטיבית של היחיד, דהיינו היכן הוא רואה את מרכז חייו. (ראו מטה פס"ד אריה גונן).

הגדרת תושב ישראל לעניין פקודת מס הכנסה- המבחנים הכמותיים

הקריטריון לצורך קביעת מעמד "תושב ישראל" בדין הפנימי בהתאם למבחן הכמותי, קובע  2 חזקות כמותיות לפיהן יראו את מרכז חייו של היחיד בשנת המס בישראל.
הראשונה, קובעת, כי יראו את מרכז החיים של יחיד בישראל אם ישהה בישראל 183 ימים או יותר בשנת מס מסוימת.
המבחן השני קובע שיחיד ייחשב "תושב ישראל", אם ישהה בשנת מס מסוימת 30 ימים או יותר בישראל, וביחד עם שתי שנות המס שקדמו לה, שהייתו בישראל הסתכמה ב- 425 ימים או יותר. לסיכום-  2 החזקות במבחן הכמותי לצורך קביעת תושבותו של יחיד הנן כמפורט להלן: 

  1. אם שהה בישראל בשנת המס 183 ימים או יותר.
    או –
  2. אם שהה בישראל בשנת המס 30 ימים או יותר וסך כל תקופת שהייתו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

חזקת הימים של המבחן הכמותי ניתנת לסתירה הן ע"י היחיד והן ע"י פקיד שומה.
לפי סעיף 131 (א)(5ה), שחוקק בעקבות תיקון 223, יחיד שהחזקה בהגדרת תושב ישראל מתקיימות לגביו, אבל נטען על ידו שהוא תושב חוץ,
מחויב להגיש דוח מס בצרוף טופס 1348 שבו הוא יפרט את העובדות שעליהן מבוססות טענתו.

תושב ישראל לעניין פקודת מס הכנסה – פרשנות החזקות

יחיד תושב ישראל המבקש להגר למדינה זרה וחפץ להיחשב תושב חוץ בשנת המס 2020, ייטיב לעשות אם יקפיד לעזוב את ישראל עד ליום 29.1.2020, דהיינו יקפיד לשהות בישראל פחות מ- 30 יום באותה שנת מס, אחרת ייתכן ותחול לגביו החזקה השנייה דלעיל, לפיה הוא נחשב לתושב ישראל.

הגדרת "תושב חוץ"

במסגרת תיקון 168, תוקנה הגדרת המונח "תושב חוץ", וזו כוללת, למן התיקון, לא רק את מי שאינו תושב ישראל, אלא גם יחיד ששהה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות, בכל שנה, בשנת המס ובשנת המס שלאחריה וכן שמרכז חייו לא היה בישראל בשתי שנות המס שלאחר שנות-המס האמורות ("חלופת 4 השנים"). כלומר, יחיד שייצא מישראל בשנת-המס 2020 ובמשך 2020 ו-2021 ישהה בחו"ל 183 ימים לפחות בכל שנה, וימשיך לשהות בחו"ל גם בשנות-המס 2022 וב-2023 כאשר מרכז חייו בשנים אלו יהיה מחוץ לישראל, ייחשב לתושב-חוץ רטרואקטיבית מיום עזיבתו את ישראל. זאת, אף אם בשנות המס 2020 ו-2021 מרכז חייו עדיין נותר בישראל.


באותם מקרים בהם קיים חשש שלא ניתן יהיה ליישם את חלופת 4 השנים, יש לשקוֹל לעזוב את ישראל עד ליום 29.1.2020.
נבהיר, כי ייתכנו מקרים בהם יהיה לנישום יותר ממקום מושב אחד: האחד – לפי הדין הפנימי בישראל, והשני – לפי חוקי המס החלים במדינה אחרת שלנישום זיקה אליה.
במקרים אלה, אם קיימת אמנה למניעת מסי-כפל, תבוא בעיית כפל התושבות על פתרונה במסגרת מבחני "שובר השוויון" שבאמנה.

קביעת תושבות – מדינות אמנה

על פי מרבית האמנות, התושבות נקבעת בראש ובראשונה לפי הדין הפנימי של כל מדינה ובמקרים שבהם הנישום
נחשב לתושב שתי המדינות על פי הדין הפנימי בכל אחת מהמדינות, נדרש לבדוק את מבחני "שוברי שוויון" עד להגעה להסכמה הדדית בין המדינות.
קביעת מקום מושבו הקבוע של אדם תכריע בדבר זכות המיסוי הראשונית בין שתי המדינות החתומות על האמנה.

פסיקה וסוף דבר

בפסק הדין בעניין אריה גונן נקבע כי יש לקחת בחשבון ששינוי מעמד התושבות אינו בהכרח מהלך חד, אלא תהליך הנבנה על רצף מסוים
ולכן מוצע לבחון את מעשי הנישום על פני תקופה מסוימת, שכן בפרספקטיבה ארוכה יותר ניתן לנסות ולעמוד על כוונותיו.
בדיון בעניינו של אריה גונן נבדקה השאלה, היכן מצוי מרכז חייו של אדם ונקבע שיש להביא בחשבון שני קריטריונים: האחד: פיזי, קרי היכן מצויות מרב הזיקות של האדם.
השני: סובייקטיבי, קרי מה הייתה כוונתו של האדם והיכן רואה הוא את מרכז חייו.

בפסק דין צייגר נקבע כי מקום מושב המשפחה הקרובה לא מעיד בהכרח על מקום המושב של היחיד.
בפסק דין קולטין נקבע כי באשר לכוונתו הסובייקטיבית של המערער ביחס לתושבותו. קולטין הודה שפעל גם בישראל, ובכל מקרה ישראל שימשה בסיס לפעילותו באירופה.
רוב ימות השנה בתקופה הרלוונטית שהה המערער בישראל ולפיכך נקבע כי הכנסות המערער הופקו בישראל והזיקה הכלכלית הייתה אל ישראל.

לסיכום, ניתן להיווכח כי קביעת התושבות של היחיד אינה מלאכה קלה, והיא תעשה בהתאם להוראות הפקודה, הפסיקה, פרשנות רשות המסים להוראות הפקודה,
וכן בהתאם לאמנת המס הרלוונטית. מומלץ להצטייד בחוות דעת מיסויית בכל מקרה של ספק ביחס לקביעת התושבות לענייני מס.

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בתחום המיסוי הבינלאומי ומקנה ללקוחותיו סל פתרונות מיסויות בנושא פעילות ושהייה מחוץ לישראל.
משרדינו מעניק שירותי תכנון מס מיטבי, ייצוג וליווי של תושבי ישראל לצורך בחינת תושבותם והתווית דרך התנהלות מיטיבה מול רשויות המס וביטוח לאומי, כתיבת חוות דעת בסוגיות של תושבות יחידים וחברות לצורכי מס. השירותים בתחום מיסוי הבינלאומי כוללים בין היתר, צמצום נטל מס בינלאומי, ייעוץ מס וליווי עובדים ברילוקיישן, הגשת דו”חות מס בחו”ל,
בקשות פרה-רולינג, כתיבת חוות דעת, סיוע לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים, הסדרי מס מול רשויות המס וייצוג בדיונים, גילוי מרצון.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

ייעוץ מס לחברות ולעצמאים

ייעוץ מס – פתח דברים ייעוץ מס – מאמר מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. הטלת מס על אזרחים היא מקור ההכנסה העיקרי של המדינה

רואה חשבון

מכירת מטבעות דיגיטליים – רקע והיבטי מיסוי

מיסוי מטבעות דיגיטליים (וירטואליים/קריפטוגרפיים) מיסוי מטבעות דיגיטליים- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. מטבעות דיגיטליים מכונים בהיעדר הגדרה מוסכמת גם מטבעות וירטואליים או מטבעות קריפטוגרפיים,

מיסוי רווחים בשוק ההון

מיסוי רווחים בשוק ההון 2021

מסחר בשוק הון – פתח דבר מיסוי רווחים בשוק ההון – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. מסחר בשוק ההון עשוי להיראות אטרקטיבי ליצירת רווחים

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!