החלטת מיסוי (פרה רולינג) מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש

החלטת מיסוי (פרה רולינג) מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש

בקשה לקבלת מעמד תושב חוזר ותיק – פרה רולינג

פרה רולינג תושב חוזר ותיק – מאת אמנון בן שושן רואה חשבון
קביעת מעמדו של יחיד כתושב חוזר ותיק או כעולה חדש (תושב ישראל לראשונה) היא עניין מורכב הדורש בחינה של עובדות רבות והכרעה בשאלת מיקום מרכז חייו של היחיד בתקופה שקדמה להגעתו לישראל. כמו כן, קביעת מעמדו של היחיד כעולה או כתושב חוזר ותיק הנה משמעותית ביותר לעניין אופן מיסוי היחיד, והדיווחים הנדרשים ממנו בתקופת עשר השנים שלאחר הגעתו. מתן וודאות לגבי מעמדם של יחידים אלו לצורכי מס הוא בעל חשיבות רבה, ועשוי להוות פרמטר מרכזי בהחלטתם להגיע לישראל. לאור האמור, על מנת להקנות וודאות לאוכלוסיית העולים והתושבים החוזרים בקשר למעמדם המיסויי, ועל מנת לייעל את תהליך העבודה בעניין זה, הוחלט לקבוע מנגנון לטיפול, כמפורט להלן, בבקשותיהם להחלטת מיסוי (פרה רולינג) וקבלת אישור המקנה מעמד של "תושב ישראל לראשונה" ו "תושב חוזר ותיק".
במסגרת הליך של החלטת מיסוי מקדמית – פרה רולינג, הנישום יקבל וודאות בדבר מעמדו כתושב חוזר ותיק ויבטיח כי בגין הונו שצבר כתושב חוץ לא יידרש להמציא הסברים או לשלם מס.

חשיבותן העיקרית של החלטות המיסוי המקדמיות לנישומים היא בהקניית ודאות מיסויית לתוצאותיה הפיסקאליות של פעילות עסקית מסוימת או של עסקה ספציפית.
אולם, פרסומן של החלטות המיסוי מאפשר לכלל הנישומים לבחון את פרשנותה המקצועית והמשפטית של רשות המסים באשר לעצם תחולתן ולדרך תחולתן של הוראות המס. פרסום ההחלטות נערך כך שיישמר החיסיון על פרטי זיהויו של מגיש הבקשה להחלטת המיסוי, אך תוך הצגת עיקרי המקרה וההחלטה

תושב חוזר ותיק בעל זיקה נמוכה לישראל 

מבקשים, אשר לקראת הגעתם לישראל, היו בעלי זיקה נמוכה של מרכז חיים בישראל במהלך עשר השנים שקדמו להגעתם לישראל, יוכלו להגיש את הבקשה לקבלת המעמד במסלול ירוק שהוא מסלול קצר ביחס למסלול הרגיל הנהוג בבקשות מסוג זה. יחיד המבקש לקבל אישור על זכאותו למעמד של "תושב ישראל לראשונה" או "תושב חוזר ותיק", במסלול הירוק, יגיש את הבקשה, באמצעות מייצג, לרשות המסים. רשות המסים תבדוק את האסמכתאות, שצורפו לבקשה, ואשר עליהן ביסס המבקש את הצהרותיו. לאחר שתונח דעתו של פקיד השומה בהסתמך על ההצהרות והאסמכתאות, ניתן יהיה לאשר למבקש את המעמד המבוקש על גבי הבקשה. היה ורשות המסים תחליט כי אין לאשר למבקש את מעמדו כמבוקש, ישלח למבקש מכתב בו תצוין קביעתו המנומקת. יובהר כי אין מדובר במסלול המאפשר קבלת החלטה באופן אוטומטי וללא בדיקה, אלא במסלול המצריך בדיקה מקוצרת יותר על ידי המוסד להחלטות מיסוי.

על פניו, הגשת בקשה במסלול הירוק אמורה להיות זריזה אך בפועל היא כרוכה לרוב בפגישות ודיונים במשרדי רשות המסים, שלעתים מלווים במחלוקות, אגב הבקשה, ולכן רצוי לקבל ליווי וייצוג של רואה חשבון לכל אורך התהליך ולהיערך לקראת הדיונים מבעוד מועד. הגשת הבקשה במסלול הקצר פתוחה בפני כלל הציבור, אך הגשת בקשה במערכת המקוונת, פתוחה למייצגים בלבד (רואי חשבון).

פרה רולינג תושב חוזר ותיק בעל זיקה גבוהה לישראל

מבקשים אשר לקראת הגעתם לישראל, היו בעלי זיקה גבוהה של מרכז חיים בישראל, יוכלו להגיש את בקשתם לקבל מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש ב"מסלול הפרטני" (המסלול הרגיל) והמקובל.  המחלקה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית תהא האחראית על טיפול בבקשות לקביעת מעמדם של מבקשים אשר אין להם תיק בפקיד שומה ושלא חלה עליהם החובה להגיש דוחות וכן בבקשות אנונימיות. יחיד שיוחלט לגביו, על פי מסלול זה, כי הוא עומד בתנאים המזכים אותו למעמד של עולה חדש או למעמד של תושב חוזר ותיק, יקבל אישור, בעל נוסח קבוע, אשר חתום בידי הגורם המטפל המאשר כי הוא זכאי להיחשב ל"תושב חוזר ותיק" או "תושב ישראל לראשונה" כמשמעותם בסעיף 14 לפקודה, בכפוף להעתקת מרכז חייו לישראל.

הגשת הבקשה באופן הפרטני, מתאפשרת באמצעות מייצג בלבד. 

תיקון 147 לפקודת מס הכנסה

תיקון 147 לפקודת מס ההכנסה מסדיר את נושא החלטות מיסוי מוקדמות. תיקון זה, מאפשר ליחידים, במקרים מסוימים, ליזום פנייה לרשויות המס, כשבמסגרת פנייה זו יוכל היחיד להביע את טיעונו בפני הרשות. הליך הפרה רולינג הנו מסלול שבו תינתן החלטה על ידי המוסד להחלטות מיסוי, במצבים בהם ישנה חוסר בהירות בקשר להיבטי המס הנובעים מהם והיא מוגשת כבקשה וולונטרית על ידי מייצג. בסופו של התהליך, היחיד יכול לקבל אחת משתי האפשרויות:
החלטת מיסוי בהסכם- החלטה זו היא החזקה מבין השתיים, שכן ישנה הסכמה של שני הצדדים. הן של היחיד והן של הרות המס. על החלטה זו לא ניתן לערער.
החלטת מיסוי שלא בהסכם- מצב בו הצדדים לא הסכימו בקשר לתוצאת המס. החלטה זו לא מחייבת את היחיד והוא יהיה רשאי לדווח על פי פרשנותו והבנתו. על החלטה זו ניתן לערער.

אודות משרדינו

ההטבות הניתנות לתושבים חוזרים ועולים חדשים הנן מרחיקות לכת  ויש לפעול מבעוד מועד בכדי לזכות בהן.
למשרדינו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום מיסוי ישראלים בחו"ל, תושבים חוזרים והגשת בקשות לקבלת החלטות מיסוי בנושא מעמד תושב חוזר ותיק ועולה חדש. אנו עומדים לרשות הלקוחות לכל אורך הדרך, החל מתכנון העלייה לישראל וכלה במעבר לישראל ובהתנהלות מול רשויות המס בשנים שלאחר מכן. ייעוץ מקצועי מטעם משרד רואה חשבון הוא בעל משמעות אדירה עבור תושב חוזר ובני משפחתו, בעיקר ברמה הכלכלית אך גם מבחינת ביצוע המהלך בצורה החלקה, היעילה והטובה ביותר.

לקוחות המשרד משתייכים לענפי פעילות מגוונים, ביניהם: הייטק, מסחר, נדל"ן, תיירות, פיננסים, מטבעות וירטואליים ושוק ההון בין אם הפעילות היא בגבולות ישראל ובין אם מחוצה לה. המשרד מספק ייעוץ מס ליחידים ולחברות, כתיבת חוות דעת מקצועיות והגשת בקשות רולינג בסוגיות מורכבות. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום מיסוי בינלאומי ומרצה בגופים פיננסים ובמוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי ישראלי ובינלאומי. 

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ או חוות דעת. המחבר או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
תושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק- הגדרות והיבטי מיסוי

תושב חוזר ותיק – הגדרות והיבטי מיסוי – פתח דברים באתר משרדינו מפורסמים מאמרים המפרטים מידע על הזכויות וההטבות המוקנות לתושבים חוזרים. במאמר זה נחדד

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!