החלטת מיסוי (פרה רולינג) מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש

החלטת מיסוי (פרה רולינג) מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש

בקשה לקבלת מעמד תושב חוזר ותיק – פרה רולינג

פרה רולינג תושב חוזר ותיק – מאת אמנון בן שושן רואה חשבון
קביעת מעמדו של יחיד כתושב חוזר ותיק או כעולה חדש (תושב ישראל לראשונה) היא עניין מורכב הדורש בחינה של עובדות רבות והכרעה בשאלת מיקום מרכז חייו של היחיד בתקופה שקדמה להגעתו לישראל. כמו כן, קביעת מעמדו של היחיד כעולה או כתושב חוזר ותיק הנה משמעותית ביותר לעניין אופן מיסוי היחיד, והדיווחים הנדרשים ממנו בתקופת עשר השנים שלאחר הגעתו. מתן וודאות לגבי מעמדם של יחידים אלו לצורכי מס הוא בעל חשיבות רבה, ועשוי להוות פרמטר מרכזי בהחלטתם להגיע לישראל. לאור האמור, על מנת להקנות וודאות לאוכלוסיית העולים והתושבים החוזרים בקשר למעמדם המיסויי, ועל מנת לייעל את תהליך העבודה בעניין זה, הוחלט לקבוע מנגנון לטיפול, כמפורט להלן, בבקשותיהם להחלטת מיסוי (פרה רולינג) וקבלת אישור המקנה מעמד של "תושב ישראל לראשונה" ו "תושב חוזר ותיק".
במסגרת הליך של החלטת מיסוי מקדמית – פרה רולינג, הנישום יקבל וודאות בדבר מעמדו כתושב חוזר ותיק ויבטיח כי בגין הונו שצבר כתושב חוץ לא יידרש להמציא הסברים או לשלם מס.


חשיבותן העיקרית של החלטות המיסוי המקדמיות לנישומים היא בהקניית ודאות מיסויית לתוצאותיה הפיסקאליות של פעילות עסקית מסוימת או של עסקה ספציפית.
אולם, פרסומן של החלטות המיסוי מאפשר לכלל הנישומים לבחון את פרשנותה המקצועית והמשפטית של רשות המסים באשר לעצם תחולתן ולדרך תחולתן של הוראות המס. פרסום ההחלטות נערך כך שיישמר החיסיון על פרטי זיהויו של מגיש הבקשה להחלטת המיסוי, אך תוך הצגת עיקרי המקרה וההחלטה

תושב חוזר ותיק בעל זיקה נמוכה לישראל 

מבקשים, אשר לקראת הגעתם לישראל, היו בעלי זיקה נמוכה של מרכז חיים בישראל במהלך עשר השנים שקדמו להגעתם לישראל, יוכלו להגיש את הבקשה לקבלת המעמד במסלול ירוק שהוא מסלול קצר ביחס למסלול הרגיל הנהוג בבקשות מסוג זה. יחיד המבקש לקבל אישור על זכאותו למעמד של "תושב ישראל לראשונה" או "תושב חוזר ותיק", במסלול הירוק, יגיש את הבקשה במסלול הירוק לפקיד השומה הקרוב למקום מגוריו. פקיד השומה יבדוק את האסמכתאות, שצרף המבקש, ואשר עליהן ביסס המבקש את הצהרותיו. לאחר שתונח דעתו של פקיד השומה בהסתמך על ההצהרות והאסמכתאות, ניתן יהיה לאשר למבקש את המעמד המבוקש על גבי הבקשה. היה ופקיד השומה יחליט כי אין לאשר למבקש את מעמדו כמבוקש, ישלח למבקש מכתב בו תצוין קביעתו המנומקת. יובהר כי אין בתשובה שלילית כאמור למנוע מהיחיד להגיש בקשה במסגרת המסלול הפרטני.

פרה רולינג תושב חוזר ותיק בעל זיקה גבוהה לישראל

מבקשים אשר לקראת הגעתם לישראל, היו בעלי זיקה גבוהה של מרכז חיים בישראל, יוכלו להגיש את בקשתם לקבל מעמד תושב חוזר ותיק או עולה חדש ב"מסלול הפרטני" והמקובל.  המחלקה למיסוי בינלאומי בחטיבה המקצועית תהא האחראית על טיפול בבקשות לקביעת מעמדם של מבקשים אשר אין להם תיק בפקיד שומה ושלא חלה עליהם החובה להגיש דוחות וכן בבקשות אנונימיות. יחיד שיוחלט לגביו, על פי מסלול זה, כי הוא עומד בתנאים המזכים אותו למעמד של עולה חדש או למעמד של תושב חוזר ותיק, יקבל אישור, בעל נוסח קבוע, אשר חתום בידי הגורם המטפל המאשר כי הוא זכאי להיחשב ל"תושב חוזר ותיק" או "תושב ישראל לראשונה" כמשמעותם בסעיף 14 לפקודה, בכפוף להעתקת מרכז חייו לישראל.

תיקון 147 לפקודת מס הכנסה

תיקון 147 לפקודת מס ההכנסה מסדיר את נושא החלטות מיסוי מוקדמות. תיקון זה, מאפשר ליחידים, במקרים מסוימים, ליזום פנייה לרשויות המס, כשבמסגרת פנייה זו יוכל היחיד להביע את טיעונו בפני הרשות. הליך הפרה רולינג הנו מסלול שבו תינתן החלטה על ידי המוסד להחלטות מיסוי, במצבים בהם ישנה חוסר בהירות בקשר להיבטי המס הנובעים מהם והיא מוגשת כבקשה וולונטרית על ידי מייצג. בסופו של התהליך, היחיד יכול לקבל אחת משתי האפשרויות:
החלטת מיסוי בהסכם- החלטה זו היא החזקה מבין השתיים, שכן ישנה הסכמה של שני הצדדים. הן של היחיד והן של הרות המס. על החלטה זו לא ניתן לערער.
החלטת מיסוי שלא בהסכם- מצב בו הצדדים לא הסכימו בקשר לתוצאת המס. החלטה זו לא מחייבת את היחיד והוא יהיה רשאי לדווח על פי פרשנותו והבנתו. על החלטה זו ניתן לערער.

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בהגשת בקשות לקבלת החלטות מיסוי בנושא מעמד תושב חוזר ותיק ועולה חדש. משרדינו טיפל בעשרות בקשות מסוג זה.
ניסיונו הרב של משרדנו בתחום מאפשר לנו להגיש עבורכם בקשה המותאמת באופן מיטבי למטרותיכם ולתוצאות הרצויות לכם ובכך לחסוך לכם הרבה זמן וכסף וזאת אל מול הטבות מס וזכויות המוקנות לתושבים חוזרים מתוקף פקודת מס הכנסה בעת קבלת האישור על מעמד תושב חוזר ותיק ועולה חדש.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
רואה חשבון

שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק

שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק שנת הסתגלות לתושב חוזר ותיק ועולה חדש – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. תושבים חוזרים (יחידים מוטבים) ששהו מחוץ

רואה חשבון

מיסוי השקעות נדל"ן בפורטוגל

מיסוי השקעות נדל"ן בפורטוגל – פתח דבר מיסוי השקעות נדל"ן בפורטוגל – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. פורטוגל היא רפובליקה דמוקרטית הממוקמת על חצי

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!