תושבות ארה"ב לצורכי מס – כללים והיבטי מיסוי

תושבות ארה"ב לצורכי מס – כללים והיבטי מיסוי

מבחני תושבות ארה"ב לצורכי מס – פתח דברים

תושבות ארה"ב לצורכי מס – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן

אזרח אמריקאי או אזרח זר בעל מעמד תושבות ארה"ב לצורכי מס כפופים למיסוי בארצות הברית ולכן חלה עליהם חובת הגשת דוח מס אמריקאי (Form 1040) ותשלום מס בארה”ב על כלל הכנסותיהם שהופקו או נצמחו בגבולות ארה"ב וברחבי העולם. מי שאינו עונה להגדרת תושב ארה"ב לצורך מס, בדרך כלל יידרש להגיש דין וחשבון שנתי ל – IRS באמצעות טופס NR1040 בו ידווח על הכנסותיו רק בגבולות ארה"ב. קביעת תושבות של אדם לצורך מס לרוב לא מתבססת על קריטריונים יבשים, בדרך כלל נכללים גם מבחנים סובייקטיביים בהתאם לנסיבות ספציפיות. יכולים להיות מבחנים שונים לקביעת תושבותו של אדם ברמה הפדרלית וברמת המדינה. אזרח זר תושב ארה"ב הוא יחיד שאינו אזרח ארה"ב שמקיים את מבחן הגרין קארד או מבחן הנוכחות המהותית במהלך שנה קלנדרית כמפורט להלן. 

מי נחשב "תושב ארה"ב לצורכי מס" – מבחני תושבות מס בארצות הברית

אזרח זר (אשר אינו מחזיק באזרחות אמריקאית ולרבות תושבי ישראל) יחשב כתושב ארה"ב לצורכי מס (US Resident Aliens) במידה והוא מקיים אחד מאלה:

 1. מבחן החזקה ב"גרין קארד" (תושבות קבע). מעמד תושב קבע כדין בארצות הברית ניתן למי שמוקנית הזכות, על פי חוקי ההגירה, להתגורר באופן קבוע בארצות הברית כמהגר. בדרך כלל מעמד זה ניתן כאשר שירותי האזרחות וההגירה של ארה"ב (USCIS) מנפיקים כרטיס רישום זר, המכונה גם "גרין קארד". מעמד התושבות לפי מבחן זה מתקיים, אלא אם כן הסטטוס נלקח ממך או שנקבע כי מבחינה ניהולית או שיפוטית וויתרת על המעמד. 
 2. "מבחן הנוכחות המשמעותית" (Substantial Presence Test). אזרח זר ייחשב כתושב ארצות הברית לצורכי מס אם יעמוד ב"מבחן הנוכחות המשמעותית" לשנה הקלנדרית (מה- 1.1 ועד 31.12). כדי לעמוד במבחן זה, נדרש להיות נוכח פיזית בארצות הברית לפחות:
  • 31 יום במהלך השנה הנוכחית, וכן- 
  • 183 ימים בתקופה של  3 שנים הכוללים את שנת המס הנוכחית ואת השנתיים שקדמו לאותה שנת מס נוכחית, לפי ספירה כמפורט להלן:
   ימי השהייה בשנת המס הנוכחית, ו- 1/3 מימי השהייה בשנה הראשונה שקדמה לשנה הנוכחית, ו-  1/6 מימי השהייה בשנה השנייה שקדמה לשנה הנוכחית.
   דוגמה: אם שהיתם פיזית בארה"ב במשך 120 יום בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו- 2019. כדי לקבוע אם מתקיים מבחן הנוכחות המשמעותי לשנת 2019, יש לספור את 120 ימי הנוכחות המלאים בשנת 2019, 40 יום בשנת 2018 (1/3 מתוך 120), ו- 20 יום בשנת 2017 (1/6 מתוך 120). מכיוון שסך מניין הימים בדוגמה הנ"ל בתקופה של שלוש שנים שמסתיימת בשנת 2019 הוא 180 יום, מבחן הנוכחות המשמעותי לשנת 2019 אינו מתקיים ולכן לא עומדים בהגדרת "תושב ארה"ב לצורכי מס" בשנת 2019. 

אילו ימים אינם נכללים במניין "ימי שהייה" בארצות הברית

רשות המס האמריקאית (IRS) מחשיבה במניין ימי השהייה בארה"ב כל יום בו אתם נמצאים פיזית במדינה, בכל עת במהלך היום.
עם זאת, ישנם יוצאים מן הכלל וניתן לא לכלול במניין ימי השהייה בארה"ב לצורך מבחן "הנוכחות המשמעותית" את הימים כמפורט להלן:

 1. ימי נסיעה לעבודה בארה"ב ממגורים בקנדה או מקסיקו, כאשר מדובר בנסיעה קבועה מקנדה או מקסיקו.
 2. ימי שהייה בארה"ב פחות מ- 24 שעות, כאשר אתה נמצא במעבר בין שני מקומות מחוץ לארצות הברית.
 3. ימי שהייה בארה"ב כחבר צוות של ספינה זרה.
 4. ימי שהייה בהם  לא ניתן לעזוב את ארה"ב מפאת מצב רפואי שהתפתח בזמן שהייה בארצות הברית. בין היתר גם בגלל מצב רפואי שהורע כתוצאה מנגיף COVID-19 שיצר מצב חירום עולמי, שבמהלכו זרים שהו בארצות הברית וחלו ב- COVID-19. יתכן שחלקם התכוונו לעזוב את ארצות הברית אך לא הצליחו בגלל המצב ולכן הם עשויים, בתנאים מסוימים, לטעון למצב הרפואי שהקשה על יציאתם מגבולות ארה"ב ולא לכלול ימים אלו לצורך מבחן הנוכחות המשמעותית. זרים הזכאים לתבוע את החריג בשל "מצב רפואי", חייבים להגיש טופס 8843, הצהרה על מצב רפואי חתומה ע"י רופא או גורם רפואי אחר המאשרת חוסר יכולת של הזר לעזוב את ארצות הברית בגלל מצבו הרפואי. 
 5. ימי שהייה בארה"ב ליחיד שמוגדר "יחיד פטור" (ראו בפסקה הבאה).

תושבות ארה"ב – מיהו "יחיד פטור" 

המונח "יחיד פטור" אינו מתייחס ליחיד הפטור ממס בארה"ב, אלא לאותם יחידים ששוהים באופן זמני בארה"ב, וימי הנוכחות שלהם בארה"ב אינם נספרים לצורך מבחן ימי הנוכחות הפיזית (של הגדרת התושבות לצורכי מס). לדוגמה, סטודנטים או מרצים השוהים באופן זמני בארה"ב בהתאם לוויזה מסוג F או J (סעיף 3 להלן), לא ייחשבו כתושבי ארה"ב לצורכי מס, אלא כתושבי חוץ המפיקים הכנסות בתחומי ארה"ב (Nonresident Alien) וככאלו יידרשו להגיש דו"ח מס כתושבי חוץ בגין הכנסותיהם שמקורן בארה"ב או שהן קשורות לארה"ב. היחידים שלגביהם ימי הנוכחות שלהם בארה"ב אינם נספרים הנם כדלקמן:

 1. אדם שנמצא באופן זמני בארה"ב וקשור לממשל זר תחת אשרת שהייה  "A" או "G", מלבד אנשים המחזיקים באשרות מסוג "A-3" או "G-5". אדם הקשור לממשל זר הוא יחיד (או בן משפחתו הקרובה של הפרט) שנמצא באופן זמני בארצות הברית:  כעובד במשרה מלאה בארגון בינלאומי או בגלל מעמד דיפלומטי, או בשל ויזה (למעט אשרה המעניקה מקום מגורים קבוע כדין) במעמד דיפלומטי או קונסולרי במשרה מלאה. ארגון בינלאומי הוא כל ארגון בינלאומי ציבורי שנשיא ארצות הברית הגדיר בצו כזכאי לפריבילגיות, פטורים וחסינות הקבועים בחוק הארגונים הבינלאומי. אדם הוא עובד במשרה מלאה אם ​​לוח הזמנים שלו או שלה עומד בלוח הזמנים הרגיל של הארגון.
 2. מורה או חניך השוהים באופן זמני בארה"ב תחת אשרת "J" או "Q", ועומדים באופן מהותי בדרישות הוויזה. הכלל מתייחס גם לבני משפחה קרובים של מורים וחניכים פטורים. לא תהיה אדם פטור כמורה או חניך בשנת 2020 אם היית פטור כמורה, חניך או תלמיד עבור חלק כלשהו ב -2 מתוך 6 השנים הקלנדריות הקודמות. עם זאת, אתה תהיה יחיד פטור אם מתקיימים כל התנאים הבאים: 
  • היית פטור כמורה, מתאמן או תלמיד בכל חלק של 3 (או פחות) משש השנים הקלנדריות הקודמות.
  • מעסיק זר שילם את כל הפיצויים שלך במהלך שנת 2020.
  • היית נוכח בארצות הברית כמורה או חניך בכל אחת משש השנים הקודמות.
  • מעסיק זר שילם את כל השכר שלך במהלך כל 6 השנים הקודמות כשהיית בארצות הברית כמורה או מתאמן.
 3. סטודנטים, חוקרים או פוסט דוקטורנטים השוהים זמנית בארה"ב תחת אשרת "F", "J", "M" או "Q", ועומדים באופן מהותי בדרישות הוויזה. בסעיף זה כלולים גם בני משפחה קרובים של מקבלי הוויזה. לא תהיה יחיד פטור כתלמיד בשנת 2020 אם היית פטור כמורה, חניך או סטודנט במשך יותר מחמש שנים קלנדריות אלא אם כן אתה עומד בשתי הדרישות הבאות.
  • הצהרת שאתה לא מתכוון להתגורר לצמיתות בארצות הברית.
  • עמדת באופן מהותי בחוקי ההגירה ובדרישות הוויזה במעמד סטודנט שאינו מהגר. 
  • הסטודנט לא נקט בצעדים כלשהם לשינוי מעמדו "שאינו מהגר" בארצות הברית למצב של הפיכתו לתושב קבע בארצות הברית; ו-
  • הסטודנט שמר על קשר הדוק יותר למדינה זרה (נדון בהמשך) מאשר לארה"ב. 
 4. ספורטאים מקצועיים ששוהים זמנית בארה"ב כדי להתחרות באירועי צדקה. אתלט מקצועי שנמצא זמנית בארצות הברית כדי להתחרות באירוע ספורט צדקה הוא יחיד פטור. אירוע ספורט לצדקה הוא אירוע העומד בתנאים הבאים.
  • המטרה העיקרית היא להועיל לארגון צדקה מוסמך.
  • כל ההכנסות נטו מגיעות לצדקה.
  • מתנדבים מבצעים את כל העבודות באופן מהותי.

בחישוב ימי הנוכחות בארצות הברית, תוכל לא לכלול רק את הימים בהם התחרית בפועל באירוע ספורט. אין לכלול את ימי השהייה בארצות הברית לצורך אימון, ימי שהייה לצורך קידום מכירות או פעילויות אחרות הקשורות לאירוע או נסיעות בין אירועים. 

הגשת בקשה ל "יחיד פטור"

יחיד שבוחר לא לכלול ימי נוכחות בארה"ב לצורך "מבחן הנוכחות המהותית" וזאת מפאת היותו  "יחיד פטור" או מאחר ולא הצליח לעזוב את ארה"ב בגלל מצב רפואי או בעיה רפואית, עליו לצרף טופס 8843 לדוח המס (הצהרה ליחידים פטורים או יחידים בעלי בעיה בריאותית). ואם אין חובה להגיש דוח מס אז יש לשלוח את טופס 8843 לכתובת המצוינת בהוראות הטופס. יחיד שאינו מגיש בזמן את טופס 8843, אינו יכול לבקש להחריג את ימי השהייה בארה"ב מעצם היותו "יחיד פטור" או מפאת מצבו רפואי שהתפתח בעת שהייתו בארה"ב. הדבר לא יחול אם אותו יחיד יכול להציג באופן ברור ראיות משכנעות שנקט בפעולות סבירות כדי להיענות לדרישות ההגשה וצעדים משמעותיים לצורך עמידה בדרישות אלה.

תושבות ארה"ב לצורכי מס – חריג למבחן הנוכחות המשמעותית – קשר הדוק יותר למדינה זרה

גם אם עברתם את מבחן הנוכחות המשמעותית, עדיין ניתן להתייחס אליכם כאל אזרחים זרים שאינם תושבים (Nonresident Alien) – אם אתם עומדים בכל התנאים הבאים: 

 1. שהייה בארצות הברית פחות מ- 183 יום במהלך שנת מס. 
 2. שמרתם על "בית מס" במדינה זרה במהלך השנה כולה, וכן- 
 3. שמרתם על קשר הדוק יותר במהלך השנה למדינה הזרה יותר מאשר לארצות הברית. 

"בית מס"

לשם קביעת מקום המס של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים ובהם בין השאר: מקום ניהול העסקים, מקום העסקה, המקום שבו אתה עובד באופן קבוע או ללא הגבלת זמן כשכיר או כעצמאי. אם אין לך מקום עסק קבוע או עיקרי בגלל אופי העבודה שלך, אז בית המס שלך הוא המקום שבו אתה גר באופן קבוע. אם אינך מתאים לאף אחת מהקטגוריות הללו, בית המס שלך נמצא בכל מקום שבו אתה עובד. כדי לקבוע אם יש לך קשר קרוב יותר למדינה זרה, בית המס שלך חייב להיות קיים במשך כל השנה הנוכחית ועליו להיות ממוקם באותה מדינה זרה אליה אתה טוען שיש לך קשר הדוק יותר.

מבחנים המעידים על קשר הדוק למדינה הזרה

קשר הדוק יותר למדינה זרה מאשר לארצות הברית נקבע כאשר מתקיימים קשרים משמעותיים יותר עם המדינה הזרה מאשר עם ארצות הברית. לצורך הקביעה האם ניהלתם קשרים משמעותיים יותר עם המדינה הזרה מאשר עם ארצות הברית, יש לקחת בחשבון את העובדות והנסיבות הבאות:

 1. ארץ המגורים שאתם מציינים על גבי סוגי טפסים ומסמכים.
 2. סוגי הטפסים והמסמכים הרשמיים שאתם מגישים, כגון: טופס W-9 (בקשה למספר זיהוי משלם המסים. הטופס עבור אזרחים ותושבי ארה"ב), W-8BEN (אישור ניכוי מס במקור על הכנסות מהשקעות בארה"ב. הטופס מיועד לאזרחים זרים שאינם תושבי ארה"ב לצורכי מס), או W-8ECI (אישור ניכוי מס במקור על הכנסות בארה"ב שמקורן בניהול מסחר או עסק בארצות הברית. הטופס מיועד לאזרחים זרים שאינם תושבים). 
 3. המיקום של: בית הקבע שלכם, המשפחה שלכם, רכוש אישי כגון: מכוניות, רהיטים, ביגוד ותכשיטים. הזיקה החברתית, הפוליטית, התרבותית או הדתית. הפעילות העסקית שלכם (מלבד מה שנכלל בקביעת בית המס לעיל), סמכות השיפוט בה אתם מחזיקים ברישיון נהיגה, המקום אתה מצביע, וארגוני צדקה להם אתם תורמים. (הערה: לא משנה אם בית הקבע שלכם הוא בית, דירה או חדר מרוהט. זה גם לא משנה אם אתה שוכר או שהנכס בבעלותך. חשוב, עם זאת, שהבית שלכם יהיה זמין בכל עת, ברציפות, ולא רק לשהייה קצרה). 

מתי אינך יכול לטעון על קשר הדוק למדינה הזרה

אינך יכול לטעון שיש לך קשר הדוק יותר למדינה זרה אם אחד מהמצבים הבאים חל: הגשתם בקשה אישית או נקטתם בצעדים אחרים במהלך השנה לשנות סטטוס של תושב קבע במהלך השנה.

כיצד ניתן לטעון קשר הדוק למדינה הזרה (ולהיחשב אזרח זר שאינו תושב ארה"ב)

כדי לטעון קשר הדוק למדינה הזרה, עליכם להגיש את טופס 8840 (הצהרה על עמידה במצב חריג למבחן הנוכחות וקשר הדוק למדינה זרה. טופס המיועד עבור אזרחים זרים), נדרש להגיש דוח מס פדרלי בארה"ב ולצרף טופס 8840 לדוח. אם אין דרישה להגיש דוח מס פדרלי בארה"ב, ניתן לשלוח את טופס 8840 למרכז שירות (המצוין בהוראות המצורפות לטופס 8840) עד למועד המועד להגשת דוח מס הכנסה.

תושבות ארה"ב לצורכי מס – סוף דברים

נוכחנו כי קיימים מקרים, שבהם לא יילקחו בחשבון ימי שהייה של היחיד בארה"ב, וזאת על אף נוכחותו הפיזית ומבחן השהייה המהותית בארה"ב. במקרים אלו, לא ניתן יהיה לטעון למעמד תושבות ארה"ב לצורכי מס וליהנות מההטבות המוענקות לו מכוח הדין הפנימי בארה"ב או האמנה עם ארה"ב, לרבות הכרעת תושבותו על פי האמנה. אותו יחיד יוכל ליהנות מהטבות האמנה כתושב ישראל, כדוגמת סעיף 23 לאמנה, המקנה פטור ממס בארה"ב לתקופה של שנתיים עבור שירותי הוראה או מחקר שמעניק תושב ישראל למוסד זה תוך עמידה בתנאים המפורטים בסעיף.

קיימת עמדה לפיה תושב ישראל העובר לחו"ל לצורך לימוד או ביצוע מחקר במוסד אקדמי בחו"ל, לא ייחשב כמי שניתק את זיקתו לישראל, שכן יציאתו מישראל לחו"ל נעשתה לתקופה קצובה ולמטרה מוגדרת מראש, תוך כוונה לשוב לישראל ועל כן רשויות המס עשויות לקבוע שיחיד השוהה בארה"ב על בסיס אשרת שהייה לצורכי לימוד, מחקר או הוראה, ייחשב כתושב ישראל לצורכי מס, וכפועל יוצא מכך יידרש לדווח על הכנסותיו שהופקו בארה"ב ולשלם את המס בגינן בישראל, תוך מתן זיכוי מהמס ששולם בחו"ל.

עלולה להיווצר תאונת מס כאשר מחד כתושב ישראל יבקש ליהנות מפטור ממס בארה"ב מתוקף האמנה במשך שנתיים מיום המעבר לארה"ב "וליהנות" ממעמד ארעי במדינת המקור, מאידך דרישת הפטור לפי אמנת המס עם ארה”ב עלולה לפגוע ביכולת החוקר או הפוסט דוק לטעון עמדה כי ביצע ניתוק תושבות בישראל. על כן, יש לשקול היטב ובזהירות בטרם כל נקיטת פעולה או הצהרה בדוחות המס שמוגשים לרשויות המס.

שירותי המשרד

ישנה חשיבות רבה להסדרת "מעמד התושבות לצורכי מס" בתהליך הרילוקיישן או ההגירה לארה"ב מול רשות המסים בישראל. הקביעה על מעמד התושבות תשפיע באופן מהותי על האופן שבו אתם צריכים לפעול מול רשות המסים ולדווח על ההכנסות שתפיקו בעתיד.  קיבלתם הצעת עבודה בארה"ב או החלטתם להגר לארה"ב? וודאו שאתם מטפלים נכון בנושא המיסוי והביטוח הלאומי. תכנון מוקדם הוא המפתח להצלחת התהליך וחיסכון במס. ככל שתקדימו את תהליך הייעוץ, כך יהיה ניתן לתכנן את המס ולהתוות עבורכם את דרך הפעולה המושכלת וזאת לאחר בחינת מכלול השיקולים והיבטי המיסוי.

משרדינו מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירות המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס וליווי בתהליך רילוקיישן, הגשת דו”חות מס, בקשות פרה-רולינג, הגשת דוחות לתושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית, תושבים בעלי השקעות נדל"ן בארה"ב בהחזקה ישירה או החזקה עקיפה באמצעות חברת LLC, כתיבת חוות דעת, ייעוץ לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים, גילוי מרצון והסדרי מס מול רשויות המס בישראל. 

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,  ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן