טופס W-8BEN היבטי מיסוי

טופס W-8BEN היבטי מיסוי

טופס W-8BEN  – פתח דברים

טופס W-8BEN  מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 
הסכם הפטקא, מסדיר את העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית, באמצעות רשות המסים בישראל, שתקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. המידע יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, או בידי בעלי Green Card, או בידי תושבי ארצות הברית או בידי ישות משפטית שיש בה לאמריקאים החזקה מהותית.
הסכם הפטקא מחייב כל גוף פיננסי שממוקם מחוץ לארצות הברית להתקשר בהסכם מיוחד עם רשות המסים האמריקאית, לפיו יתחייב לבצע בדיקה לבעלי חשבונות המוחזקים אצלו. המידע יועבר לרשויות המס האמריקאיות, אחת לשנה. כמו כן, הגוף הפיננסי מחויב להעביר מידע על מספרם של חשבונות שבעליהם סירבו לשתף פעולה. גוף פיננסי שלא יציית להוראות החוק יהיה כפוף לסנקציה של ניכוי במקור בשיעור של 30% מכל תשלום ממקור הכנסה אמריקאי.

ההסכם כולל הוראות לשמירת המידע ואבטחתו וכן הוראות שמגבילות את השימוש של רשויות המס בארצות הברית במידע. מאז חתימת מדינת ישראל על ההסכם, הגיע לידיעת רשויות המס בארצות הברית מידע על קיומם של אלפי נכסים פיננסיים של תושבי ישראל, שהם אמריקאים, שלא דווחו לרשויות המס בארה"ב. 

יישום ההסכם בישראל

על פי סעיף 135ג(א) לפקודה, על מוסד פיננסי לדרוש מבעל חשבון קיים או ממי שמבקש להיות בעל חשבון (יחיד או חברה), למסור לו מידע לשם בירור זהותו ומדינת תושבותו לצורכי מס או לצורכי אזרחותו. בעל החשבון שאינו אזרח ארצות הברית, יידרש לבצע תיעוד עצמי על גבי טופס W-8, שבמסגרתו יצהיר כי אינו אזרח אמריקאי ומודע לחשיפה בדבר ניכוי מס במקור שמתבצע לגבי הכנסות שמועברות לחשבון זה. בשנים האחרונות, פרסמה רשות המסים הודעה לציבור לפיה הגיע לרשותה מידע לגבי עשרות אלפי חשבונות של תושבי ישראל המתנהלים בגופים פיננסים בארה"ב.  המידע האמור שהתקבל מארה"ב, הנו פועל יוצא של יישום הסכם הפטקא. בהמשך הושגו הסכמות עם ארה"ב, במקביל להעברת המידע מישראל, יתקבל מידע פיננסי מרשות המסים בארה"ב לגבי חשבונות בנק של ישראלים בארה"ב.

רשות המסים בישראל פרסמה לא אחת לגבי פעולות אכיפה שהיא נוקטת כנגד תושבי ישראל שלא דיווחו על בעלותם בחשבונות בנק זרים, ועל-כן, סביר שרשות המסים תגביר את אמצעי האכיפה שהיא תנקוט כנגד ישראלים שטרם דיווחו והסדירו בעלותם בחשבונות בנק זרים. נציין, כי אין מניעה מתושב ישראל להחזיק בחשבון בנק בחו"ל, אך עם החזקת חשבון בנק במוסד פיננסי זר, קמה חובה של דיווח על הבעלות בחשבון והתשואות שנבעו ממנו לרשות המסים בישראל במסגרת דו"ח המס ולשלם את המס המגיע מהתשואות בהתאם להוראות הפקודה.
בנקים אשר נתפסו על ידי ארה"ב כמסייעים לאזרחים אמריקאים בהעלמת מס הועמדו לדין בארה"ב וחויבו בקנסות בגובה של מאות מיליוני דולרים.
בנק יו. בי. אס הסכים לשלם קנס של כ- 780 מיליון דולר לארה"ב ובנק לאומי שילם קנס של כ-270 מיליון דולר.

טופס W-8BEN

הטופס מיועד למילוי ע"י יחיד שאינו מחזיק בדרכון אמריקאי. בטופס זה הוא מצהיר כי אינו אזרח אמריקאי ומציין את גובה ניכוי המס במקור על הכנסה שמתקבלת ממקור אמריקאי.  ההכנסה יכולה להיות מריביות, דיבידנדים, שכירות מארה"ב וכדומה. עוד נציין כי קיים טופס W-8BEN המיועד ליחידים וטופס W-8BEN-E המיועד לחברות זרות שאינן אמריקאיות. מטרתם העיקרית של טופסי W8 על סוגיהם השונים הנה להצהיר על קיום או אי קיום אזרחות אמריקאית ומהו הסטטוס לעניין חוק ה- פטקא. במידה ומדובר באדם/גוף שאינו אמריקאי, ניתן לציין בטופס W8 בקשה ליהנות מהטבות בהתאם לאמנת המס של ישראל עם ארה"ב וזאת על אף כי החוק האמריקאי קובע חובת ניכוי מס במקור בשיעור 30% מתשלומי הכנסה מסוימים המשולמים מארה"ב למי שאינו אמריקאי (הכנסות FDAP, הכוללות בין היתר הכנסות מריבית, דיבידנד, שכר דירה, תמלוגים, וכדומה). כאשר אמנת המס של ארה"ב עם מדינות אחרות, כולל עם ישראל, מעניקה לרוב שיעורי ניכוי מס במקור מופחתים.

משרדינו טופס W8-ben

משרדנו מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ובפרט בהסדרת נכסים מול רשות המסים בישראל, ויוכל לסייע לנישום וללוותו בדיווח על הנכסים הנ"ל והסדרת המס בגינם בהתאם.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
תושב חוזר ותיק

תושב חוזר ותיק- הגדרות והיבטי מיסוי

תושב חוזר ותיק – הגדרות והיבטי מיסוי – פתח דברים באתר משרדינו מפורסמים מאמרים המפרטים מידע על הזכויות וההטבות המוקנות לתושבים חוזרים. במאמר זה נחדד

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!