טופס W-8BEN היבטי מיסוי

טופס W-8BEN היבטי מיסוי

הסכם הפטקא  – פתח דברים

טופס W-8BEN  – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 
הסכם הפטקא, מסדיר את העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית, באמצעות רשות המסים בישראל, שתקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. המידע יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, או בידי בעלי Green Card, או בידי תושבי ארצות הברית או בידי ישות משפטית שיש בה לאמריקאים החזקה מהותית.
הסכם הפטקא מחייב כל גוף פיננסי שממוקם מחוץ לארצות הברית להתקשר בהסכם מיוחד עם רשות המסים האמריקאית, לפיו יתחייב לבצע בדיקה לבעלי חשבונות המוחזקים אצלו. המידע יועבר לרשויות המס האמריקאיות, אחת לשנה. כמו כן, הגוף הפיננסי מחויב להעביר מידע על מספרם של חשבונות שבעליהם סירבו לשתף פעולה. גוף פיננסי שלא יציית להוראות החוק יהיה כפוף לסנקציה של ניכוי במקור בשיעור של 30% מכל תשלום ממקור הכנסה אמריקאי. ההסכם כולל הוראות לשמירת המידע ואבטחתו וכן הוראות שמגבילות את השימוש של רשויות המס בארצות הברית במידע. מאז חתימת מדינת ישראל על ההסכם, הגיע לידיעת רשויות המס בארצות הברית מידע על קיומם של אלפי נכסים פיננסיים של תושבי ישראל, שהם אמריקאים, שלא דווחו לרשויות המס בארה"ב. 

יישום ההסכם בישראל

על פי סעיף 135ג(א) לפקודה, על מוסד פיננסי לדרוש מבעל חשבון קיים או ממי שמבקש להיות בעל חשבון (יחיד או חברה), למסור לו מידע לשם בירור זהותו ומדינת תושבותו לצורכי מס או לצורכי אזרחותו. בעל החשבון שאינו אזרח ארצות הברית, יידרש לבצע תיעוד עצמי על גבי טופס W-8, שבמסגרתו יצהיר כי אינו אזרח אמריקאי ומודע לחשיפה בדבר ניכוי מס במקור שמתבצע לגבי הכנסות שמועברות לחשבון זה. בשנים האחרונות, פרסמה רשות המסים הודעה לציבור לפיה הגיע לרשותה מידע לגבי עשרות אלפי חשבונות של תושבי ישראל המתנהלים בגופים פיננסים בארה"ב.  המידע האמור שהתקבל מארה"ב, הנו פועל יוצא של יישום הסכם הפטקא. בהמשך הושגו הסכמות עם ארה"ב, במקביל להעברת המידע מישראל, יתקבל מידע פיננסי מרשות המסים בארה"ב לגבי חשבונות בנק של ישראלים בארה"ב.

רשות המסים בישראל פרסמה לא אחת לגבי פעולות אכיפה שהיא נוקטת כנגד תושבי ישראל שלא דיווחו על בעלותם בחשבונות בנק זרים, ועל-כן, סביר שרשות המסים תגביר את אמצעי האכיפה שהיא תנקוט כנגד ישראלים שטרם דיווחו והסדירו בעלותם בחשבונות בנק זרים. נציין, כי אין מניעה מתושב ישראל להחזיק בחשבון בנק בחו"ל, אך עם החזקת חשבון בנק במוסד פיננסי זר, קמה חובה של דיווח על הבעלות בחשבון והתשואות שנבעו ממנו לרשות המסים בישראל במסגרת דו"ח המס ולשלם את המס המגיע מהתשואות בהתאם להוראות הפקודה.
בנקים אשר נתפסו על ידי ארה"ב כמסייעים לאזרחים אמריקאים בהעלמת מס הועמדו לדין בארה"ב וחויבו בקנסות בגובה של מאות מיליוני דולרים.
בנק יו. בי. אס הסכים לשלם קנס של כ- 780 מיליון דולר לארה"ב ובנק לאומי שילם קנס של כ-270 מיליון דולר.

טופס W-8BEN

דרישת ההצהרה על גבי טופס W-8BEN הנה מצד גופים פיננסים ולא ה- IRS. הטופס מיועד ליחיד שאינו מחזיק בדרכון אמריקאי. בטופס זה היחיד מצהיר כי הסטטוס שלו בעיני ה-US Federal Tax הוא "לא אזרח" או "לא תושב לצורכי מס" ע"פ הדין הפנימי בארה"ב ומציין את שיעור ניכוי המס במקור מכוח האמנה שחל על הכנסה שמתקבלת ממקור אמריקאי. ישנם סוגי הכנסות שחשופות בארה"ב לניכוי מס במקור בשיעור 30%. באמצעות הטופס ניתן ליהנות מהטבות ושיעורי ניכוי מס במקור מופחתים בהתאם לאמנת המס של ישראל עם ארה"ב וזאת על אף העובדה שהוראות החוק האמריקאי קובעות חובת ניכוי מס במקור בשיעור 30% מתשלומי הכנסה מסוימים המשולמים מארה"ב למי שאינו אמריקאי. הכנסות אלו כוללות בין השאר, ריביות, דיבידנדים, תמלוגים, הכנסות משכר דירה, הכנסות משירותים. הדרישה מצד הבנקים בישראל מחויבת מכוח הסכם הפטקא. בפועל בנקים בישראל אינם עושים שימוש בטופס הזה מהטעם שלרוב אין שום מקור הכנסה אמריקאי שעובר דרך בנק ישראלי. טופס W-8BEN מיועד ליחידים וטופס W-8BEN-E מיועד לחברות זרות שאינן אמריקאיות. מטרתם העיקרית של טופסי W8 על סוגיהם השונים הנה להצהיר על קיום או אי קיום אזרחות אמריקאית ומהו הסטטוס לעניין חוק ה- פטקא. 

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ מנוסה בתחום המיסוי הבינלאומי ומקנה ללקוחותיו סל פתרונות בפעילות מחוץ לישראל.
משרדינו מעניק שירותי תכנון מס מיטבי להשקעות של תושבי ישראל מחוץ לישראל, הכנסות ישראלים מחו"ל ומידע על חובת דיווח, ייצוג וליווי של תושבי חוץ בישראל, כתיבת חוות דעת בסוגיות של תושבות יחידים וחברות לצורכי מס.  השירותים בתחום מיסוי הבינלאומי כוללים: בחינת מבנה החזקות בחו"ל, היכרות עם אמנות מס לצמצום נטל מס בינלאומי, ייעוץ מס בנושא ניוד עובדים (רילוקיישן), ניהול חלוקת רווחים, הגשת דו”חות מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות, בקשות פרה-רולינג, סיוע לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים, הסדרי מס מול רשויות המס וייצוג בדיונים, גילוי מרצון.

 

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן