רילוקיישן לאנגליה/לונדון (בריטניה) – היבטי מיסוי ישראלי ובריטי

רילוקיישן לאנגליה/לונדון (בריטניה) – היבטי מיסוי ישראלי ובריטי

רילוקיישן לאנגליה / לונדון (בריטניה) – היבטי מיסוי ישראלי ובריטי

רילוקיישן לאנגליה (בריטניה)  – היבטי מיסוי אנגלי (בריטי) – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

תושב ישראל, שביצע רילוקיישן לאנגליה, ייחשב תושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על מועד ניתוק תושבותו לרשויות המס בישראל. כתושב ישראל יחויב בדיווח על הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ותשלום מס במדינת ישראל. מנגד, במעמד תושב חוץ, ייתכן ויהיה פטור מדיווח על הכנסותיו לרשויות המס בישראל. לתהליך הרילוקיישן קיימות השלכות מיסוי על תושב ישראל ובני משפחתו, והעיקרית שבהן היא חבות דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל הן לרשויות המס באנגליה והן לרשות המסים בישראל. 

השלכות המיסוי במהלך רילוקיישן לאנגליה / לונדון 

רילוקיישן חלקי לאנגליה

כאשר מדובר במעבר ארעי לבריטניה לתקופה קצובה, הנישום לרוב שומר על מעמדו כ"תושב ישראל" לצורכי מס. בחינת התושבות נעשית על פי דיניה הפנימיים של כל אחת מהמדינות. היה והנישום מקיים "תושבות" בשתי המדינות גם יחד, תוכרע התושבות על פי כללי "שובר שוויון" שבאמנה. שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. ע"פ שיטת מיסוי זו, כל תושב ישראל מחויב בדיווח על הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. כאשר השהייה באנגליה היא ארעית לצורך עבודה תחת מעסיק אנגלי, זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות ממשכורת שתתקבלנה מהמעסיק המקומי תהיה לרוב לרשות המסים הבריטית ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית.

העיקרון נקבע בסעיף 13(1) לאמנה בין ישראל לבריטניה ובה הוסדר כי מדינת המקור (שבה הופקו ההכנסות) היא בעלת זכות ראשונית למיסוי הכנסה ממשכורת קרי, לאנגליה תהא זכות להטיל מס על משכורתו של תושב ישראל רק בגין עבודה המבוצעת באנגליה (ובכפוף להתקיימות התנאים הנוספים המנויים בסעיף 13(2). מאחר ועסקינן בתושב ישראל, ההכנסות תהיינה חייבות בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל ובחישוב המס על ההכנסה החייבת, זכאי הנישום לקבל נקודות זיכוי מהמס בישראל, ניכוי הוצאות שהייה בחו"ל וזיכוי בגין המס שישולם באנגליה.

תקנות מס הכנסה – ניכוי הוצאות מחייה

התקנות מאפשרות לתושבי ישראל לנכות הוצאות שהייה ואחרות אשר הוצאו בייצור הכנסותיכם כגון טיסות, דיור, שכר לימוד ילדים, טיפול רפואי וחופשות מולדת, אך אי ידיעת מלוא הזכויות והכרת הדין על בוריו, יכולה לגרור תאונות מס ולכן רצוי מאוד להיוועץ  עם רואה חשבון מומחה במיסוי רילוקיישן. 

אחד מהמקרים הרבים שיצא למשרדנו לטפל הוא בפנייה של תושב ישראל שהיגר עם משפחתו לאנגליה, אך הניח שאינו נדרש להודיע לרשויות המס על תהליך ההגירה ולכן לא פעל כלל מול רשויות המס בנושא. לא עבר זמן רב עד שהוצאה עבורו דרישה מפקיד שומה באמצעות טופס 5328 להצהיר על הכנסותיו שהפיק בחו"ל. מאחר ומבחינה טכנית לא יכול היה לדעת על דרישה זו, צבר חובות כבדים וקנסות של עשרות אלפי שקלים במס הכנסה. לאחר שקיבלנו את פנייתו, הגשנו בקשה לפקיד שומה לדון שנית בעניינו.

לאחר תכנון מס ועבודה מאומצת, הגשנו עבורו דו"ח מס בצרוף בקשה לניתוק תושבות רטרואקטיבי מול הרשויות בישראל, הצלחנו לבטל את החוב שצבר ולזכותו בהחזר מס של כ- 25,500 שקלים בגין שנת הניתוק. המלצתנו היא להסדיר את חובת הדיווח ותשלום המס מבעוד מועד. אי דיווח על ההכנסות מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך ויכלול לגרור חובות כבדים ברשויות המס. 

רילוקיישן מלא לאנגליה (ניתוק תושבות)

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות של הרילוקיישנר. במידה והתגבשה אצלכם החלטה להעתיק את מרכז החיים למספר שנים ארוכות או להגר לאנגליה, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי אחרת תיתכן חשיפת מס הכנסה וכפל תשלום דמי ביטוח לאומי. שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הפנימי בישראל בתהליך ניתוק תושבות מס, אך היא אינה מספיקה. ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה באנגליה, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונת ניתוק תושבות מישראל. כאשר נישום מחליט לבצע עיתוק מלא מישראל לחו"ל, הכולל ניתוק תושבות מישראל, לכאורה הוא פטור ממס הכנסה על הכנסותיו מחו"ל החל ממועד ניתוק התושבות, אך רשות המסים אינה מכירה בקלות בניתוק מידי, ולכן תוקנה פקודת מס הכנסה שקובעת רטרואקטיבית משנת המס 2016, חובת דיווח מורחבת על יחידים שיוצאים לרילוקשיין לחו"ל.

עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדה של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את הטיפול עד לחזרה לישראל. השינוי בעקבות התיקון, מעלה את סוגיית התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לספק מידע מידי שנה לרשויות המס.

חשוב לזכור כי מעבר למעמד "תושבות בריטית לצורכי מס", יתכן ויוציא אתכם מרשת המס הישראלית, אך מעמד זה יחייב אתכם לשלם מס בבריטניה על הכנסותיכם הכלל עולמיות. המס הגבוה שמוטל באנגליה על הכנסות רגילות מביא למסקנה שלא תמיד כדאי לטעון מיד לניתוק התושבות שלו לצורכי מס מישראל ולעתים משתלם יותר לנסות ולשמר את התושבות הישראלית במקום תושבות אנגלית.

השלכות ניתוק תושבות מס ישראלית ומעבר למעמד "תושב מס" בריטי

טיפ ראשון. הכירו את דיני המיסוי בבריטניה 

שנת מס

שנת המס בבריטניה (אנגליה/לונדון) מתחילה ביום 6 באפריל ומסתיימת ביום  5 באפריל של השנה העוקבת, לעומת זאת בישראל שנת המס הנה קלנדרית מה- 1.1 ועד ה-31.12 ועל כן סיכוי גבוה שבשנת המס הראשונה של המעבר או בשנת החזרה לישראל, תידרשו בהתאמות (על בסיס יחס) של ההכנסות משכר עבודה שהופקו באנגליה לצורך הדיווח בדוח המס הישראלי. 

תושבות מס

כשם שבישראל מעמד התושבות משית חובת דיווח על תושבי ישראל על כל ההכנסות מכל המקורות הן בגבולות ישראל והן מחוצה לה, כך גם באנגליה. בהתאם לדין הבריטי, שיטת המיסוי הנהוגה באנגליה היא פרסונלית אשר משיתה על תושבים לצורכי מס (UK-tax resident) חובת דיווח ותשלום מס על כל ההכנסות מכל המקורות שהופקו הן בגבולות אנגליה והן מחוצה לה, לרבות מישראל. ע"פ הדין הבריטי קיימים 4 חזקות חלוטות לקביעת מעמד תושבות מס ו- 4 חזקות חלוטות לקביעת מעמד תושבות חוץ. המבחנים מוגדרים בדין המיסוי הבריטי, וה-HMRC (רשות המסים הבריטית) פרסמה הנחיות נרחבות בנושא. כאשר יחיד אינו עומד באף אחת מהחזקות החלוטות, התושבות תיקבע ע"פ מבחן הזיקות. כאשר ליחיד 'זיקות מהותיות לבריטניה' בשנת המס, הדבר יבסס את מעמדו כתושב בריטניה לצורכי מס. מבחן הזיקות מפורט בדין הבריטי וכולל זיקות מגורים של המשפחה, קשרי עסקים/עבודה, זיקת ה- 90 הימים ( 90 ימים או יותר שהייה בבריטניה בכל אחת משתי שנות המס הקודמות), וזיקות למדינה (כלומר היכן מבלה את רוב זמנו).

קביעת מקום המושב – Determining domicile ומעמד Resident Non Domiciled

ע"פ הדין המיסוי הבריטי הקיים, אם אדם שוכן מחוץ לבריטניה, יש לכך השפעה משמעותית על מעמד תושבות המס שלו בבריטניה. מקום מושבו של אדם יהיה היכן שמצוי ביתו הקבוע. כדי להיחשב Non Domicile, היחיד חייב לבסס ראיות חזקות כדי להיות מסוגל להוכיח שאין בכוונתו להתגורר בבריטניה באופן קבוע, אחרת תיתכן טענה מצד ה- HMRC שמקום מושבו בבריטניה. לאור מעמדו המיסויי המיוחד של ה- Non Domicile, שאלת מקום המושב של היחיד נבחנת בקפידה ע"י ה- HMRC עבור כל מי שטוען שמקום מושבו אינו בבריטניה בייחוד כאשר היחיד שוהה בבריטניה שנים רבות ואינו יכול להוכיח את הנסיבות בהן הוא יעזוב את בריטניה. על מנת להישאר בסטאטוס Non Domicile, היחיד חייב להיות מסוגל לספק ראיות חזקות ל-HMRC על כוונותיו לעזוב את בריטניה. בחינת מקום המושב של היחיד חשוב כיוון שמעמד Non Domicile מזכה את היחיד לבחור לשלם מס על הכנסות מהשקעות בחו"ל ורווחי הון בחו"ל רק במידה והכספים בגין המימוש יועברו בפועל לבריטניה (remittance basis" of taxation"). הכנסות ורווחים בחו"ל שלא הועברו לבריטניה לא יהיו כפופים למס בבריטניה. יחידים שנולדו בבריטניה והעתיקו את מקום מגוריהם למדינה אחרת, וכעת מחליטים להעתיק את מרכז החיים לבריטניה (Formerly domiciled residents), זכאים לתקופת חסד של שנה עם חידוש המגורים בבריטניה.

מסים על הכנסה אישית (2023-2024)

מס הכנסה נגבה בשיעורים מדורגים על סך ההכנסות (מכל מקורות ההשתכרות וההשקעות): שיעור מס של  20% עד הכנסה 37,700 ליש"ט, מס בשיעור 40% בטווח הכנסה  37,701-125,140 ליש"ט ו- 45% מס מעל הכנסה של 125,140 ליש"ט. דיבידנדים ממוסים תמיד במדרגת המס של ההכנסה הגבוהה ויחויבו בשיעור המס השולי הגבוה ביותר של היחיד. ישנו שיעור התחלתי של 0% שחל רק על הכנסה מחיסכון כגון ריבית (בכפוף למגבלת הכנסה כוללת של 5,000 ליש"ט). בבריטניה גם הכנסות הנובעות מהשקעות תמוסנה בשיעור מס שולי, כחלק מסך הכנסותיו של היחיד ועל כן יתכן והמס על ההכנסות מהשקעות לאחר הרילוקיישן עשוי להיות גבוה מהמס ששולם בישראל (לרוב בשיעור מס קבוע).

רווחי הון CGT

יחיד תושב מס ו- Domicile בבריטניה ישלם CGT על הרווחים החייבים במס ברחבי העולם. קיים פטור ממס שנתי לרווחי הון עד 6,000 ליש"ט לשנת המס 2023/24, ומעל תקרה זו עד הכנסה  37,700 ליש"ט המס יוטל בשיעור של 10%. מעל סכום זה, הרווחים ממוסים בשיעור של 20%. כאמור לעיל, מעמד Non Domicile מעניק פטור ממס בבריטניה על הכנסות שהופקו מחוץ לבריטניה, כל עוד כספי המימוש לא הוכנסו לגבולות בריטניה. ובכל מקרה לא תהייה זכאות ליהנות פטור ממס רווח הון עד 6,000 ליש"ט. החל מה-6 באפריל 2024, הסכום השנתי הפטור יופחת ל-3,000 ליש"ט.

מס ירושה IHT

ישראלים שמהגרים לאנגליה או משקיעים בה צריכים להיות ערים למס הירושה (inheritance tax). על פי הדין האנגלי, אדם שנחשב על פי החוק Domicile חייב במס ירושה בשיעור משווי הנכסים, כפוף למספר פטורים בחוק. יחידים במעמד Non Domicile מחויבים ל-IHT רק על העברות של נכסים או נכסים בבריטניה הממוקמים בבריטניה עם מותם, כולל נכסי מגורים בבריטניה. 

משרדינו מקיים שיתופי פעולה עסקיים עם רואי חשבון מוסמכים באנגליה על מנת לספק למבקשי הייעוץ ליווי מלא בכל היבטי המיסוי ואף סיוע בהגשת דוחות מס לרשות המס הבריטית.

טיפ שני. צמצמו את נטל מס היציאה

כאשר יש כוונה להגר לאנגליה, חשוב לקחת במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד לתת מענה למצב בו תושב ישראל אשר מחזיק בנכס מחוץ לגבולות ישראל, מהגר למדינה זרה ומשנה מעמדו ל"תושב חוץ". מטרת מס ההגירה למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו, או לחלופין לא לשלם את המס במועד הניתוק, אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל- כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ). קיימות אלטרנטיבות רבות לצמצום המס. כאשר במועד ניתוק התושבות שווי הנכס הוא אפסי, וישנה היתכנות לעלייה בשוויו או כאשר מעוניינים להסיט את הרווח למדינת התושבות החדשה שבה חל שיעור מס רווח נמוך יותר כמו בבריטניה, יש כדאיות לדווח על "המכירה הרעיונית" ולשלם את מס היציאה במועד ניתוק התושבות. 

טיפ שלישי. הכירו את זכויותכם מכוח האמנה לביטוח סוציאלי עם בריטניה 

יושם לב כי תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות גם אם הוא שוהה זמנית מחוץ לישראל, בוודאי אם הופקו הכנסות מחוץ לישראל. חבות זו מקימה לו גם זכות ליהנות מגמלאות הביטוח הלאומי וסל שירותי בריאות. דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל. כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל בביטוח לאומי, עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת. מכיוון שבין ישראל לבריטניה, קיימת אמנת ביטוח סוציאלי, הרי זכויותיו של המבוטח ייקבעו לפי אמנה זו. כתושב ישראל יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, אך יהיה חייב בתשלום דמי בריאות, בשתי המדינות, על ההכנסות שיופקו בגבולות בריטניה. כל עוד המעמד בביטוח לאומי לא יוסדר, תידרשו בתשלום דמי בריאות בישראל ויתכן מצב לכפל תשלום דמי בריאות בשתי המדינות. כדי להימנע מתשלום כפל מס, כאשר ישנה כוונה להגר לבריטניה, יש לפעול מבעוד מועד מול ביטוח לאומי ולהצהיר את הכוונה להגר לחו"ל. אבל חשוב לזכור שביטול התושבות לצורכי ביטוח לאומי גם טומנת בחובה חסרונות רבים. ניתוק תושבות לצורכי ביטוח לאומי לאחר ההגירה לאנגליה מיתרת את האמנה מאחר ולא תהייה כלל חבות ביטוח לאומי בישראל (גם לא סכום מינימלי). גם בנושא ביטוח לאומי, משרדינו נותן מענה מקצועי ומקיף.

טיפ רביעי. בידקו זכאותכם להחזר מס בשנת המעבר לאנגליה

ב- 75% מהמקרים שנבדקו על ידינו, ישנה זכאות להחזר מס בשנה שבה נותקה התושבות. על קצה המזלג- שיטת חישוב המס של מערכות השכר בישראל היא בראייה שנתית בהנחה שתעבדו לאורך כל שנת המס באופן מלא בלי "הפתעות", כך שאם עבדתם חלק מהשנה, כנראה שאתם זכאים להחזר מס. זכרו- קיימת זכות לכל אדם ששילם מס ביתר להגיש דוח תוך 6 שנים ולבקש את החזר של המס ששולם ביתר. דאגו לברר נקודה זו מול מומחה המס. 

טיפ חמישי. שמרו מסמכים מבססי ניתוק

תהליך ניתוק תושבות מחייב שמירה של מסמכים לצורך ביסוס הפוזיצייה מול הרשויות בישראל. המלצתנו היא לשמור ולתעד את כל המסמכים שמבססים עמדה לניתוק תושבות. רצוי לשמור תיעוד של טיסות לחו"ל, הסכמי עבודה עם המעסיק בחו"ל, הסכמי שכירות לטווח ארוך או רכישת דירה מגורים בחו"ל, עלויות התאמת של הדירה בחו"ל לשימוש אישי, מסמכי פתיחת חשבון בנק בחו"ל, תשלומים עבור מוסדות חינוך, רכישה או השכרת רכב, קשירת קשר ופעילות חברתית בארגונים ומוסדות בחו"ל, חברות בקהילה השכונתית, טיפולים רפואיים שמומנו על ידכם או שמומנו באמצעות ביטוח רפואי פרטי ואישור תושבות לצורכי מס באנגליה- כל אלה יכולים להכריע את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. מסמכים אלו יהוו בעתיד הוכחה ויבססו את עמדתכם. שמירת המסמכים הכרחית גם לנסיבות בהן יוחלט שמועד הניתוק בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות את אותן הוצאות שהייה בחו"ל בחישוב המס בישראל. חשוב מאוד.

טיפ שישי. היערכות מיסויית בקשר להקצאות RSUs ישראליות

עובדים שמתכננים מעבר לחו"ל ובבעלותם נכסים הוניים מסוג RSUs שהוענקו להם בישראל, צריכים להיות מודעים להפרשי העיתוי באירועי המס שחלים על  RSUs בין ישראל ובריטניה. יש חשיבות עליונה בהיערכות מיסויית בטרם היציאה לחו"ל. כחלק מתהליך הייעוץ, נערוך עבורכם בדיקה מקיפה של כל ההקצאות שהתקבלו בישראל (מועדי הקצאה, מספר הסדרות שהתקבלו, כמויות, עלויות, תקופת חסימה, מועד הבשלה), נעיין בהסכמים ותכנית ההקצאות, נבין מהו מסלול המיסוי שבחר עבורכם המעסיק בישראל (סעיף 102 עם נאמן או ללא), נבחן אם קיים הסדר מיסוי מיוחד (רולינג), נחקור אודות החברה המקצה והאם מדובר בחברה רב לאומית, נבין מה עתיד להיות מעמד התושבות שלכם בשתי המדינות ונבנה עבורכם את תוכנית העבודה האידיאלית המפרטת את כל הפעולות המומלצות שעליכם לבצע על מנת שתוכלו למקסם את החיסכון בתשלומי המסים. לשיקולכם ניתן אף לבחור בתוכנית עבודה שתגובה בסימולצית מס וביטוח לאומי בשתי המדינות.

טיפ שביעי. הכירו את אמנת המס בין ישראל לבריטניה

בריטניה היא מדינה שחתומה על אמנת מס עם מדינת ישראל. האמנה עוסקת באופן המיסוי ובחלוקתו בין המדינות, וקובעת איזו מדינה בעלת זכות מיסוי ראשונית ואיזו שיורית. כל זמן (בתהליך ההגירה) ששמרתם על מעמד תושבות ישראלית והפקתם הכנסות בגבולות בריטניה, תידרשו, לרוב, בתשלום מס לרשויות המס באנגליה על ההכנסה שהפקתם בגבולות אנגליה ובמקרה הצורך גם בהשלמת המס בישראל מתוקף היותכם תושבי ישראל.  בינואר 2020, נכנסו לתוקף הכללים החדשים של פרוטוקול חדש אשר החליף את הפרוטוקול משנת 1970 ומתקן את אמנת המס שבין ישראל לבריטניה משנת 1962. ההוראות החדשות בפרוטוקול שוללות מפורשות את תחולת ההטבות מכוח האמנה מישראלים שהגרו לאנגליה שבבעלותם נכסים או חברות בישראל ובחרו להיחשב כ- Resident Non Domiciled המעניק להם פטור ממס בבריטניה על הכנסות שהופקו מחוץ לבריטניה (כל עוד הכספים לא הוכנסו לגבולות בריטניה). נציין שעל פי הדין בבריטניה, יחיד יכול לבחור ש*לא* להחיל על עצמו את משטר ה- Non Domiciled  בשנה פלונית כדי ליהנות מהטבות האמנה באותה שנה, במחיר של חבות במס על בסיס כלל עולמי בבריטניה בשנת מס זו. 

אילו שירותי ייעוץ תקבלו במסגרת הליווי במהלך המעבר לאנגליה

קבלת ייעוץ מס לאחר בחינה וניתוח מעמיק של נתונים ומידע אישי שתמסרו באמצעות שאלון. בייעוץ המורחב, תיבנה עבורכם תכנית עבודה מסודרת ומותאמת מול רשויות המס וביטוח לאומי בישראל אגב תהליך הרילוקיישן או ההגירה וזאת לצורך והיערכות כלכלית. 

  • במסגרת תכנית העבודה, תיבחן הכדאיות/היתכנות בהגשת בקשה לניתוק תושבות מישראל לצורכי מס וביטוח לאומי מול הכדאיות בשמירה על מעמד תושבות ישראלית והתרת הוצאות מחייה שהוצאו בחו"ל.
  • תתקיים שיחת ייעוץ מס מקיפה בנוגע לחשיפות המס והשלכות המעבר לבריטניה על מעמד "תושבות המס" וחובת הגשת דוחות מס.
  • תכנון מס בקשר לכל סוגי ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל או בחו"ל, לרבות: הכנסות משכר עבודה תחת מעסיק ישראלי או מעסיק זר (כולל דיון בסוגיות מס אגב הקצאות של אופציות מסוג ESOP או SAR, מניות ותגמולי הון אחרים מסוג ESPP, RSU's) ; הכנסות מנדל"ן; מלגות פוסט – דוק; קצבאות; פעילות בשוק ההון; הכנסות מקריפטו; הכנסות מפעילות עסקית כעצמאי והכנסות במסגרת פעילות חברה.
  • תינתן סקירה כללית בקשר לדיני המיסוי החלים בבריטניה. 
  • לא פחות חשוב – תקבל מידע על השלכות המעבר על מעמד התושבות בביטוח לאומי והזכאות להמשך קבלת קצבאות. 
  • תתבצע סימולציית מס וביטוח לאומי משוערים בשנת המעבר לבריטניה. 
  • תותווה בפניכם הדרך המושכלת להתנהלות נכונה מול רשות המסים וביטוח לאומי.
  • במידת הצורך, נספק ייצוג מול רשויות המס בישראל ונגיש עבורכם דיווחים לרשויות המס.

אודות משרדינו

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות לפי דיני המס  וחוק ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. ישראלים שיוצאים לרילוקיישן לבריטניה נדרשים לבחון את שיקולי מס בניתוק תושבות מישראל מול כדאיות שמירה על מעמד תושב ישראלי.

למשרדנו ידע ו- 16 שניות ניסיון בתחום בתחום מיסוי בינלאומי ובפרט מיסוי רילוקיישן והגירה למדינות זרות. המשרד מספק כחלק מתהליך הייעוץ סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל ממועד היציאה מישראל ולאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירותי המשרד בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס לעובדים שכירים ישראלים ברילוקיישן (תחת מעסיקים זרים או מעסיקים תושבי ישראל), לתושבי ישראל בעלי השקעות בחו"ל, ליווי פעילות עסקית בחו"ל (עצמאיים בחו"ל), אקדמאים בחו"ל, ישראלים בשבתון שמפיקים הכנסות בחו"ל ("שבתוניסטים"), תושבים שמנהלים פעילות באמצעות חברות אנגליות, הגשת דוחות מס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה- רולינג בסוגיות מורכבות, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו ללקוחות המשרד החזרי מס מהותיים ביותר. 

משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן של ישראלים למדינות וערים באירופה (אנגליה, ויילס, סקוטלנד, אירלנד, פורטוגל, שווייץ, מינכן/ברלין/פרנקפוקט, אמסטרדם/אלקמאר/אוטרכט, לרנקה/פאפוס/לימסול, רומא/מילאנו/נאפולי/טורינו/ורונה, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה) רילוקיישן למדינות ביבשת אמריקה (ניו יורק/ג'רזי/קליפורניה/פלורידה/טקסס/מסצ'וסטס, מקסיקו, ארגנטינה, קוויבק/אונטריו/אלברטה/קולומביה הבריטית), אוסטרליה, ניו זילנד, מדינות המזרח (תאילנד, שנג'ן, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום המיסוי ומרצה במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי בינלאומי ורילוקיישן בפרט.

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות  ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

אין להעתיק/להפיץ/לפרסם מאמר זה, כולו או חלקו, ללא אישור מראש ובכתב מבעל זכות היוצרים. העתקת תוכן המאמר ללא רשות מהווה הפרת זכויות יוצרים. 

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן