רילוקיישן לאנגליה/בריטניה – היבטי מיסוי אנגלי (בריטי)

רילוקיישן לאנגליה/בריטניה – היבטי מיסוי אנגלי (בריטי)

רילוקיישן לאנגליה (בריטניה) – היבטי מיסוי אנגלי/בריטי

רילוקיישן לאנגליה/בריטניה- היבטי מיסוי אנגלי/בריטי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

תושב ישראל, שביצע רילוקיישן לאנגליה, ייחשב תושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על מועד ניתוק התושבות לרשויות המס בישראל. כתושב ישראל יהיה מחויב בדיווח על הכנסותיו (לרבות הכנסותיו מחו"ל) ותשלום מס במדינת ישראל. מנגד, במעמד תושב חוץ, ייתכן ויהיה פטור מדיווח על הכנסותיו לרשויות המס בישראל. לתהליך הרילוקיישן קיימות השלכות מיסוי על תושב ישראל ובני משפחתו, והעיקרית שבהן היא חבות דיווח ותשלום המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל הן לרשויות המס באנגליה והן לרשות המסים בישראל. נרחיב על כך במאמר להלן.

השלכות המיסוי ברילוקיישן לאנגליה (חלקי או מלא)

רילוקיישן לאנגליה חלקי

כאשר מדובר במעבר ארעי לבריטניה לתקופה קצובה, הנישום לרוב שומר על מעמדו כ"תושב ישראל" לצורכי מס. (בחינת התושבות נעשית על פי דיניה הפנימיים של כל אחת מהמדינות. היה והנישום מקיים "תושבות" בשתי המדינות גם יחד, תוכרע התושבות על פי כללי "שובר שוויון" שבאמנה). שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. בשיטת מיסוי זו, כל תושב ישראל מחויב בדיווח על הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. כאשר השהייה באנגליה היא ארעית לצורך העסקה תחת מעסיק זר אנגלי, זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות ממשכורת שתתקבלנה מהמעסיק המקומי תהיה לרוב לרשות המסים באנגליה ולישראל תהא זכות מיסוי שיורית.

העיקרון נקבע בסעיף 13(1) לאמנה בין ישראל לבריטניה ובה הוסדר כי מדינת המקור (שבה הופקו ההכנסות) היא בעלת זכות ראשונית למיסוי הכנסה ממשכורת קרי, לאנגליה תהא זכות להטיל מס על משכורתו של תושב ישראל רק בגין עבודה המבוצעת באנגליה (ובכפוף להתקיימות התנאים הנוספים המנויים בסעיף 13(2)).

מאחר ועסקינן בתושב ישראל, ההכנסות תהיינה חייבות בשיעורי המס הרגילים החלים על יחיד תושב ישראל ובחישוב המס על ההכנסה החייבת, זכאי הנישום לקבל נקודות זיכוי מהמס בישראל, ניכוי הוצאות שהייה בחו"ל וזיכוי בגין המס שישולם באנגליה.

תקנות מס הכנסה – ניכוי הוצאות מחייה

התקנות מאפשרות לתושבי ישראל לנכות הוצאות שהייה ואחרות אשר הוצאו בייצור הכנסותיכם כגון טיסות, דיור, שכר לימוד ילדים, טיפול רפואי וחופשות מולדת, אך אי ידיעת מלוא הזכויות והכרת הדין על בוריו, יכולה לגרור תאונות מס קשות ולכן רצוי מאוד להיוועץ  עם רואה חשבון מומחה במיסוי רילוקיישן

אחד מהמקרים הרבים שיצא למשרדנו לטפל הוא בפנייה של תושב ישראל שהיגר עם משפחתו לאנגליה, אך הניח שאינו נדרש להודיע לרשויות המס על תהליך ההגירה ולכן לא פעל כלל מול רשויות המס בנושא. לא עבר זמן רב עד שהוצאה עבורו דרישה מפקיד שומה באמצעות טופס 5328 להצהיר על הכנסותיו שהפיק בחו"ל. מאחר ומבחינה טכנית לא יכול היה לדעת על דרישה זו, צבר חובות כבדים וקנסות של עשרות אלפי שקלים במס הכנסה. לאחר שקיבלנו את פנייתו, הגשנו בקשה לפקיד שומה לדון שנית בעניינו.

לאחר תכנון מס ועבודה מאומצת, הגשנו עבורו דו"ח מס בצרוף בקשה לניתוק תושבות רטרואקטיבי מול הרשויות בישראל, הצלחנו לבטל את החוב שצבר ולזכותו בהחזר מס של כ- 25,500 שקלים בגין שנת הניתוק. זה היתרון בעבודה עם איש מקצוע שמכיר את החוק על כל רבדיו.

פיקח יודע לצאת ממצבים מסובכים, בעוד שחכם בכלל לא נכנס אליהם. ולכן המלצתנו היא להסדיר את חובת הדיווח ותשלום המס מבעוד מועד. אי דיווח על ההכנסות מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך ויכלול לגרור חובות כבדים ברשויות המס. 

רילוקיישן  לאנגליה מלא – ניתוק תושבות

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונות הסובייקטיביות. במידה והתגבשה אצלכם החלטה להעתיק את מרכז החיים למספר שנים ארוכות או להגר לאנגליה, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי. אחרת קיימת חשיפת מס הכנסה ותשלום כפול של דמי ביטוח לאומי. שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הפנימי בתהליך ניתוק התושבות, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך.

ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה באנגליה, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונת ניתוק תושבות מישראל.

כאשר נישום מחליט לבצע עיתוק (רילוקשיין) מלא מישראל לחו"ל, הכולל ניתוק תושבות מישראל, לכאורה הוא פטור ממס הכנסה על הכנסותיו מחו"ל החל ממועד ניתוק התושבות, אך רשות המסים אינה מכירה בקלות ברילוקשיין מלא, ולכן תוקנה פקודת מס הכנסה שקובעת רטרואקטיבית משנת המס 2016, חובת דיווח מורחבת על יחידים שיוצאים לרילוקשיין לחו"ל.

עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדה של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את הטיפול עד לחזרה לישראל. השינוי בעקבות התיקון, מעלה את סוגיית התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לספק מידע מידי שנה לרשויות המס.

חשוב לזכור כי מעבר למעמד "תושבות בריטית לצורכי מס", יתכן ויוציא אתכם מרשת המס הישראלית, אך מעמד זה יחייב אתכם לשלם מס בבריטניה על הכנסותיכם הכלל עולמיות. המס הגבוה שמוטל באנגליה על הכנסות רגילות מביא למסקנה שלא תמיד כדאי לישראלי שעובר לגור באנגליה לטעון מיד לניתוק התושבות שלו לצורכי מס מישראל ולעתים משתלם יותר לנסות ולשמר את התושבות הישראלית במקום תושבות אנגלית.

השלכות ניתוק תושבות מישראל ומעבר למעמד "תושב" במדינת היעד

טיפ ראשון – הבנת שיטת המיסוי  במדינת היעד

כשם שבישראל מעמד התושבות משית חובת דיווח על תושבי ישראל על כל ההכנסות מכל המקורות הן בגבולות ישראל והן מחוצה לה, כך גם באנגליה. בהתאם לדין הבריטי, שיטת המיסוי הנהוגה באנגליה היא פרסונלית אשר משיתה על תושבים לצורכי מס באנגליה (tax resident in England) חובת דיווח ותשלום מס על כל ההכנסות מכל המקורות שהופקו הן בגבולות אנגליה והן מחוצה לה, לרבות מישראל. יחד עם זאת, יחיד שנחשב כתושב אנגליה לצורכי מס אך במעמד "נון דימוסיל" באנגליה (Non Domicile) זכאי לפטור ממס על הכנסות מחוץ לבריטניה, כל עוד הכספים לא נמשכו לבריטניה. 

בנוסף, ישראלים שמהגרים לאנגליה או משקיעים בה צריכים להיות ערים למס הירושה (inheritance tax). על פי הדין האנגלי, אדם שנחשב על פי החוק כ"דימוסיל" חייב במס ירושה בשיעור של 40% משווי הנכסים, כפוף למספר פטורים בחוק.  משרדינו מקיים שיתופי פעולה עסקיים עם רואי חשבון מוסמכים באנגליה על מנת לספק למבקשי הייעוץ ליווי מלא בכל היבטי המיסוי ואף סיוע בהגשת דוחות מס לרשות המס הבריטית.

טיפ שני  – צמצמו את נטל "מס ההגירה"

כאשר עושים רילוקיישן לאנגליה ויש כוונה לניתוק תושבות ממדינת ישראל, יש להביא במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד לתת מענה למצב בו תושב ישראל אשר מחזיק בנכס מחוץ לגבולות ישראל, מהגר למדינה זרה ומשנה מעמדו ל"תושב חוץ". כאשר  ימכור את הנכס לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר והוא תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל.

מטרת מס ההגירה למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו, או לחלופין לא לשלם את המס במועד הניתוק, אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל- כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ). קיימות אלטרנטיבות רבות לצמצום המס. אם בעת ניתוק התושבות שווי הנכס אפסי, או שישנה התכנות לעלייה בשוויו ומעוניינים להסיט הרווח למדינת התושבות החדשה, יש כדאיות לדווח על "המכירה הרעיונית" ולשלם את מס היציאה במועד ניתוק התושבות, במקרים מסוימים אף יתכן הפסד הון הניתן לקיזוז.

טיפ שלישי – תבחנו את היבטי ביטוח לאומי ומס בריאות בתהליך ההגירה

יושם לב כי תושב ישראל חייב בדמי ביטוח לאומי ובדמי ביטוח בריאות גם אם הוא שוהה זמנית מחוץ לישראל, בוודאי אם הופקו הכנסות מחוץ לישראל. חבות זו מקימה לו גם זכות ליהנות מגמלאות הביטוח הלאומי וסל שירותי בריאות. דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל. כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל בביטוח לאומי, עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת.

מכיוון שבין ישראל לבין בריטניה (לרבות – אנגליה), קיימת אמנת ביטוח סוציאלי, הרי זכויותיו של המבוטח ייקבעו לפי אמנה זו. כתושב ישראל יהיה זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי, אך יהיה חייב בתשלום דמי בריאות, בשתי המדינות, על ההכנסות שיופקו בגבולות בריטניה. כל עוד המעמד בביטוח לאומי לא יוסדר, תידרשו בתשלום דמי בריאות בישראל ויתכן מצב לכפל תשלום דמי בריאות בשתי המדינות. כדי להימנע מתשלום כפל מס, כאשר ישנה כוונה להגר לבריטניה, יש לפעול מבעוד מועד מול ביטוח לאומי ולהצהיר את הכוונה להגר לחו"ל. אבל חשוב לזכור שביטול התושבות לצורכי ביטוח לאומי גם טומנת בחובה חסרונות רבים. ניתוק תושבות לצורכי ביטוח לאומי לאחר ההגירה לאנגליה מיתרת את האמנה מאחר ולא תהייה חבות ביטוח לאומי בישראל (גם לא סכום מינימלי). גם בנושא ביטוח לאומי, משרדינו נותן מענה מקצועי ומקיף.

טיפ רביעי – בדקו זכאות להחזר מס בשנה שבה ניתקתם תושבות

ב- 75% מהמקרים שנבדקו על ידינו, ישנה זכאות להחזר מס בשנה שבה נותקה התושבות. על קצה המזלג- שיטת חישוב המס של מערכות השכר בישראל היא בראייה שנתית בהנחה שתעבדו לאורך כל שנת המס באופן מלא בלי "הפתעות", כך שאם עבדתם חלק מהשנה, כנראה שאתם זכאים להחזר מס. זכרו- קיימת זכות לכל אדם ששילם מס ביתר להגיש דוח תוך 6 שנים ולבקש את החזר של המס ששולם ביתר. דאגו לברר נקודה זו מול נותן השירות

טיפ חמישי – תיעוד מסמכים מבססי ניתוק

תהליך ניתוק תושבות מחייב המצאת מסמכים מול הרשויות בישראל. המלצתנו היא לשמור ולתעד את כל המסמכים שמבססים עמדה לניתוק תושבות. רצוי לשמור תיעוד של טיסות לחו"ל, הסכמי עבודה עם המעסיק בחו"ל, הסכמי שכירות לטווח ארוך או רכישת דירה מגורים בחו"ל, עלויות התאמת של הדירה בחו"ל לשימוש אישי, מסמכי פתיחת חשבון בנק בחו"ל, תשלומים עבור מוסדות חינוך, רכישה או השכרת רכב, קשירת קשר ופעילות חברתית בארגונים ומוסדות בחו"ל, חברות בקהילה השכונתית, טיפולים רפואיים שמומנו על ידכם או שמומנו באמצעות ביטוח רפואי פרטי ואישור תושבות לצורכי מס באנגליה- כל אלה יכולים להכריע את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. מסמכים אלו יהוו בעתיד הוכחה ויבססו את עמדתכם. שמירת המסמכים הכרחית גם לנסיבות בהן יוחלט שמועד הניתוק בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות את אותן הוצאות שהייה בחו"ל בחישוב המס בישראל. חשוב מאוד.

טיפ שישי – הכירו את אמנת המס בין ישראל לבריטניה

בריטניה היא מדינה שחתומה על אמנת מס עם מדינת ישראל. האמנה עוסקת באופן המיסוי ובחלוקתו בין המדינות, וקובעת איזו מדינה בעלת זכות מיסוי ראשונית ואיזו שיורית. כל זמן (בתהליך ההגירה) ששמרתם על מעמד תושבות ישראלית והפקתם הכנסות בגבולות בריטניה, תידרשו, לרוב, בתשלום מס לרשויות המס באנגליה על ההכנסה שהפקתם בגבולות אנגליה ובמקרה הצורך גם בהשלמת המס בישראל מתוקף היותכם תושבי ישראל.  בינואר 2020, נכנסו לתוקף הכללים החדשים של פרוטוקול חדש אשר החליף את הפרוטוקול משנת 1970 ומתקן את אמנת המס שבין ישראל לבריטניה משנת 1962. יחידים אשר מהגרים או מבצעים רילוקיישן לאנגליה, ישראלים בעלי השקעות בבריטניה, וכן עבור תושבים בריטיים לא מעטים משקיעים בישראל, נדרשים לשים לב ולהיערך לשינויים המרכזיים ומרחיקי הלכת בעקבות הפרוטוקול המתקן. הפרוטוקול החדש שולל תחולת הטבות במס שנקבעו באמנה מישראלים שהיגרו או עשו רילוקיישן לאנגליה ובחרו להיות מסווגים באנגליה בסטטוס של  Non Domicile  ומשלמים מס על בסיס ה Remittance base.

השירותים שתקבלו במסגרת תהליך הייעוץ לרילוקיישן לאנגליה

בעת התחלת ההתקשרות, יתבצע ברור מטרות וכוונת היציאה מישראל, שיסייע בתכנון תהליך העבודה והמשך הטיפול מול רשויות המס. רואה חשבון יעבור על המידע שתמסרו ותיבנה תכנית עבודה מותאמת עבורכם לתהליך רילוקיישן או ההגירה לאנגליה תוך בחינת כל השלכות המיסוי על התהליך.

  1. במסגרת תכנית העבודה, תיבחן כדאיות הגשת בקשה לניתוק תושבות מישראל לצורכי מס מול כדאיות שמירה על מעמד תושבות ישראלית והתרת הוצאות מחייה בחו"ל.
  2. תתקיים שיחת ייעוץ מקיפה לגבי היבטי המיסוי החלים בישראל על תהליך רילוקיישן לאנגליה לרבות מיסוי הכנסות מעבודה (לרבות מניות ואופציות RSU's), מס יציאה, מיסוי מקרקעין, מיסוי פעילות של עסק עצמאי או פעילות עסקית באמצעות חברה, יישום אמנה למניעת כפל מס וחובת הגשת דוחות ודיווחים על הכנסות לשלטונות המס בישראל.
  3. ננחה אתכם לגבי הפעולות שתידרשו לנקוט בישראל לפני תהליך הרילוקיישן לאנגליה ובמהלך השהות בחו"ל.
  4. תינתן סקירה של המסים החלים במדינת היעד.
  5. לא פחות חשוב- תקבלו את כל המידע והשלכות ההגירה על ביטוח לאומי. אי הסדרת התושבות בביטוח לאומי עלול לפגוע בזכויות הרפואיות.
  6. עריכת חישובי מס משוערים חודשיים/שנתיים עד מועד הניתוק לצורך הערכת מס צפויה. ייתכן שאתם זכאים להחזר מס בגין שנת המס שבו יצאתם מישראל.
  7. תותווה בפניכם הדרך המושכלת להתנהלות נכונה מול הרשויות.
  8. במידת הצורך, נספק ייצוג מול רשויות המס בישראל ונגיש דיווחים לרשויות המס.

אודות משרדינו

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות לפי דיני המס  וחוק ביטוח לאומי במהלך רילוקיישן, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. ישראלים שיוצאים לרילוקיישן לבריטניה נדרשים לבחון את שיקולי מס בניתוק תושבות מישראל מול כדאיות שמירה על מעמד תושב ישראלי.

למשרדנו ידע וניסיון של 15 שנים בתחום בתחום מיסוי בינלאומי ומיסוי רילוקיישן בפרט ומקנה סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל החל מההחלטה על היציאה מישראל וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירותי המשרד בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס לעובדים שכירים ישראלים ברילוקיישן (תחת מעסיקים זרים או מעסיקים תושבי ישראל), לתושבי ישראל בעלי השקעות בחו"ל, ליווי פעילות עסקית בחו"ל (עצמאיים בחו"ל), אקדמאים בחו"ל, ישראלים בשבתון שמפיקים הכנסות בחו"ל ("שבתוניסטים"), תושבים שמנהלים פעילות באמצעות חברות אנגליות, הגשת דוחות מס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה- רולינג בסוגיות מורכבות, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו ללקוחות המשרד החזרי מס מהותיים ביותר. 

משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן של ישראלים לאירופה (פורטוגל, אנגליה, אירלנד, שווייץ, גרמניה, הולנד, קפריסין, איטליה, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה) רילוקיישן למדינות ביבשת אמריקה (ארה"ב, מקסיקו, ארגנטינה, קנדה),  אוסטרליה, ניו זילנד, מדינות המזרח (תאילנד, סין, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום המיסוי ומרצה במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי בינלאומי ורילוקיישן בפרט.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!