רילוקיישן לארה"ב – טיפים, כללים והיבטי מיסוי בתהליך הגירה לארה"ב

רילוקיישן לארה"ב – טיפים, כללים והיבטי מיסוי בתהליך הגירה לארה"ב

רילוקיישן לארה"ב – היבטי מיסוי

רילוקיישן לארה"ב והיבטי מיסוי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

שיטת המיסוי בישראל קובעת כי תושבי ישראל מחויבים לדווח לרשות המסים בישראל על כלל הכנסותיהם ולשלם בגינן את המס, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. משמעות השיטה היא, שתושב ישראל שביצע רילוקיישן לארה"ב, ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על ניתוק תושבותו לרשויות המס וביסס את טענותיו לגבי עמדתו. עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדה של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את הטיפול עד לחזרה לישראל. השינוי בעקבות התיקון, מעלה את סוגיית התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לספק מידע מידי שנה לרשויות המס.

רילוקיישן לארה"ב (חלקי או מלא) – תכנית עבודה מותאמת

שמירת מרכז חיים בישראל – רילוקיישן חלקי

במידה ואין כוונה להעתיק את מרכז החיים לארה"ב, מדובר בתכנית עבודה שונה מול רשויות המס וביטוח לאומי. במצב זה, כאשר מעמד התושבות נשמר, קיימת חובת דיווח לרשויות המס בישראל וביטוח לאומי על ההכנסות שיופקו בארה"ב.

תקנות מס הכנסה אומנם מאפשרות לתושבי ישראל לנכות הוצאות שהייה ואחרות אשר הוצאו בייצור הכנסותיכם כגון טיסות, דיור, שכר לימוד ילדים, טיפול רפואי וחופשות מולדת, אך אי ידיעת מלוא הזכויות והכרת הדין על בוריו, יכולה לגרור תאונות מס קשות ולכן רצוי מאוד להיוועץ  עם מומחה במיסוי רילוקיישן לארה"ב. 

אחד מהמקרים הרבים שיצא למשרדנו לטפל הוא בפנייה של תושב ישראל שהיגר עם משפחתו לארה"ב, אך הניח שאינו נדרש להודיע לרשויות המס על תהליך ההגירה ולכן לא פעל כלל מול רשויות המס בנושא. לא עבר זמן רב עד שהוצאה עבורו דרישה מפקיד שומה באמצעות טופס 5328 להצהיר על הכנסותיו שהפיק בחו"ל. מאחר ומבחינה טכנית לא יכול היה לדעת על דרישה זו, צבר חובות כבדים וקנסות של עשרות אלפי שקלים במס הכנסה. לאחר שקיבלנו את פנייתו, הגשנו בקשה לפקיד שומה לדון שנית בעניינו. לאחר תכנון מס ועבודה מאומצת, הגשנו עבורו דו"ח מס בצרוף בקשה לניתוק תושבות רטרואקטיבי מול הרשויות בישראל, הצלחנו לבטל את החוב שצבר ולזכותו בהחזר מס של כ- 45,000 שקלים בגין שנת הניתוק. זה היתרון בעבודה עם איש מקצוע שמכיר את החוק על כל רבדיו.

כוונת ניתוק והעברת מרכז חיים לארה"ב

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונותיכם הסובייקטיביות. במידה והתגבשה אצלכם החלטה להעתיק את מרכז החיים לארה"ב למספר שנים או להגר לארה"ב, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי. אחרת קיימת חשיפת מס הכנסה ותשלום כפול של דמי ביטוח לאומי. שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הפנימי בתהליך ניתוק התושבות, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך. ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה בארה"ב, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונת ניתוק תושבות מישראל.

טיפ ראשון. הכירו את השלכות ההגירה על מעמד התושבות לצורכי מס במדינת היעד

כפי שבישראל, מעמד התושבות משית חובת דיווח על תושבי ישראל על כל ההכנסות מכל המקורות הן בגבולות ישראל והן מחוצה לה, כך גם בארה"ב. בהתאם לדין האמריקאי, שיטת המיסוי הנהוגה בארה"ב היא פרסונלית אשר משיתה על אזרחיה ותושביה חובת דיווח ותשלום מס ל- IRS על כל ההכנסות מכל המקורות שהופקו הן בגבולות ארה"ב והן מחוצה לה. ברגע שתקיימו את מבחני התושבות בארה"ב לצורכי מס או אזרח אמריקאי, תהיו כפופים למיסוי בארצות הברית ותחול עליכם חובת הגשת דוח מס אמריקאי (Form 1040) ותשלום מס בארה”ב על כלל הכנסותיו שהופקו בגבולות ארה"ב וברחבי העולם. לקריאה מורחבת בנושא תושבות ארה"ב לחץ כאן.

משרדינו מקיים שיתופי פעולה עסקיים עם רואי חשבון מוסמכים בארה"ב על מנת לספק לכם ליווי מלא בכל היבטי המיסוי ואף סיוע בהגשת דוחות מס אמריקאים.

טיפ שני. תבחנו את היבטי ביטוח לאומי ומס בריאות בתהליך ההגירה

דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל, גם אם הופקו מחוץ לישראל. כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת. חשוב לדעת כי בין ישראל וארה"ב לא קיימת אמנה לביטחון סוציאלי. כל עוד תושבי ישראל אשר היגרו לארה"ב ולא הסדירו את מעמדם בביטוח לאומי, יידרשו בתשלום ביטוח לאומי בשתי המדינות. כדי להימנע מתשלום כפל מס יש לפעול מבעוד מועד מול ביטוח לאומי ולהצהיר את הכוונה להגר לארה"ב. גם בנושא ביטוח לאומי, משרדינו נותן מענה מקצועי ומקיף. 

טיפ שלישי. צמצמו את נטל המס ההגירה 

כאשר עושים רילוקיישן לארה"ב ויש כוונה לניתוק תושבות ממדינת ישראל, יש להביא במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד לתת מענה למצב בו תושב ישראל אשר מחזיק בנכס מחוץ לגבולות ישראל, מהגר למדינה זרה ומשנה מעמדו ל"תושב חוץ". כאשר  ימכור את הנכס לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר והוא תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל.

מטרת מס ההגירה למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו, או לחלופין לא לשלם את המס במועד שינוי התושבות אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל- כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ).

סעיף 100א לפקודת מס הכנסה, קובע כי יראו את נכסיו ( "נכס"- לרבות מניות וזכויות שהוענקו כאמור בסעיפים 3(ט) ו- 102 לפקודה) של אדם שניתק תושבות כאילו נמכרו ערב מועד ניתוק התושבות. במידה ובמועד ניתוק התושבות לא שולם המס בגין המכירה הרעיונית, יראו את הנישום כאילו ביקש לדחות את תשלום המס עד למועד מימוש (מכירת) הנכס בפועל.

כאשר  תשלום המס נדחה למועד המימוש, חלק הרווח שיחויב במס בישראל יחושב באופן לינארי לפי תקופת ההחזקה שמיום הרכישה של הנכס ועד ליום שבו חדל להיות תושב ישראל כשהוא מוכפל בתקופת ההחזקה, ומחולק בסך התקופה שמיום הרכישה של הנכס ועד ליום המימוש. אם מכירת הנכס תתבצע לאחר שהיחיד חזר להיות תושב ישראל יוטל מס על הרווח כאילו היחיד לא יצא מישראל. קיימות אלטרנטיבות רבות לצמצום המס. אם בעת ניתוק התושבות שווי הנכס אפסי, או שישנה התכנות לעלייה בשוויו ומעוניינים להסיט הרווח למדינת התושבות החדשה, יש כדאיות לדווח על "המכירה הרעיונית" ולשלם את מס היציאה במועד ניתוק התושבות, במקרים מסוימים אף יתכן הפסד הון הניתן לקיזוז.

יתכן ויהיו מצבים בהם יתאפשר לסטות מהחישוב הלינארי כאשר יוכח שכל הרווח נצמח בתקופה שהאדם כבר היה "תושב חוץ". ייחוס הרווח לפי החישוב הלינארי עלול לגרום לפגיעה קשה בעקרון של גביית מס אמת. 

טיפ רביעי. הכירו את אמנת המס בין ישראל לארה"ב

ארה"ב היא מדינה שחתומה על אמנת מס עם מדינת ישראל. האמנה עוסקת באופן המיסוי ובחלוקתו בין המדינות, וקובעת איזו מדינה בעלת זכות מיסוי ראשונית ואיזו שיורית.

כל זמן (בתהליך ההגירה) ששמרתם על מעמד תושבות ישראלית והפקתם הכנסות בגבולות ארה"ב, תידרשו, לרוב, בתשלום מס לרשויות המס בארה"ב על ההכנסה שהפקתם בגבולות ארה"ב ובמקרה הצורך גם בהשלמת המס בישראל מתוקף היותכם תושבי ישראל. במקרים מסוימים, כאשר השהייה היא ארעית לצורך לימודים כסטודנט בארה"ב, הכשרה מקצועית או מחקר, האמנה מעניקה פטור ממס בארה"ב למשך תקופה שלא תעלה על 5 שנות מס מן התאריך שבו הגעתם לארה"ב.

בשנים בהם אתם מקיימים את מבחני התושבות לצורכי מס בארה"ב, תידרשו בתשלום מס על כל ההכנסות שהופקו או נצמחו גם מחוץ לגבולות ארה"ב. זאת אומרת שאם בבעלותכם נכסי מקרקעין בישראל, תחול עליכם חובת דיווח על ההכנסות השוטפות משכר דירה וגם במקרה של מכירת הנדל"ן הן לרשות המסים בישראל והן לרשות המס בארה"ב. זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות (משכירות וממכירה) תהא למדינת המקור (שבה נמצא המקרקעין- ישראל), וזכות המיסוי השיורית למדינת התושבות (ארה"ב). ארה"ב תתיר לתושב ארה"ב כזיכוי נגד מס הפדרלי את הסכום של המסים ששולם בישראל (לא תקבלו זיכוי כנגד מס State למשל מס סטייט שמשולם בניו יורק).

חשוב לציין, שאם אתם בעלי אזרחות אמריקאית, חלים עליכם כללי מיסוי שונים לחלוטין. ארצות הברית ממסה על פי אזרחות וכן על הכנסות בינלאומיות. אי לכך, לאמנת המס המתייחסת לאזרחי ארה"ב חשיבות מכרעת לעומת אמנות מס עם מדינות הממסות רק על פי תושבות.

טיפ חמישי. חוקרים ופוסט-דוק

קיימים מקרים שבהם לא יילקחו בחשבון ימי שהייה של תושב ישראל בארה"ב, וזאת על אף נוכחות פיזית ומבחן השהייה המהותית בארה"ב. במקרים אלו, לא ניתן יהיה לטעון למעמד תושבות ארה"ב לצורכי מס הזכאי ליהנות מההטבות המוענקות מכוח הדין הפנימי בארה"ב או מכוח האמנה עם ארה"ב, לרבות הכרעת תושבותו על פי האמנה. עם כי אותו יחיד יוכל ליהנות מהטבות האמנה כתושב ישראל, כדוגמת סעיף 23 לאמנה, המקנה פטור ממס בארה"ב לתקופה של שנתיים עבור שירותי הוראה או מחקר שמעניק תושב ישראל למוסד מוכר תוך עמידה בתנאים המפורטים בסעיף. (כהערה יצוין שסעיף 24 לאמנה דן בנושא מלגות לסטודנטים). 

קיימת עמדה לפיה תושב ישראל העובר לחו"ל לצורך לימוד או ביצוע מחקר במוסד אקדמי בחו"ל, לא ייחשב כמי שניתק את זיקתו לישראל, שכן יציאתו מישראל לחו"ל נעשתה לתקופה קצובה ולמטרה מוגדרת מראש, תוך כוונה לשוב לישראל ועל כן רשויות המס עשויות לקבוע שיחיד השוהה בארה"ב על בסיס אשרת שהייה לצורכי לימוד, מחקר או הוראה, ייחשב כתושב ישראל לצורכי מס, וכפועל יוצא מכך יידרש לדווח בישראל על הכנסותיו שהופקו בארה"ב ולשלם את המס תוך מתן זיכוי מהמס ששולם בחו"ל. 

במקרה כזה עלולה להיווצר תאונת מס כאשר מחד כתושב ישראל יידרש הפטור ממס בארה"ב מתוקף האמנה במשך שנתיים מיום המעבר לארה"ב וכך "ליהנות" ממעמד ארעי במדינת המקור, מאידך דרישת הפטור לפי אמנת המס עם ארה"ב עלולה לפגוע ביכולת החוקר או הפוסט-דוק לטעון עמדה כי ביצע ניתוק תושבות בישראל (ובתחילת ספירת מניין השנים לצורך הזכאות למעמד תושב חוזר) ועל כן יש לשקול היטב ובזהירות בטרם כל נקיטת פעולה או הצהרה בדוחות המס שמוגשים לרשויות המס.

רילוקיישן לארה"ב – שירותי המשרד

ישנה חשיבות רבה להסדרת "מעמד התושבות לצורכי מס" בתהליך הרילוקיישן או ההגירה לארה"ב מול רשות המסים בישראל. הקביעה על מעמד התושבות תשפיע באופן מהותי על האופן שבו אתם צריכים לפעול מול רשות המסים ולדווח על ההכנסות שתפיקו בעתיד.  קיבלתם הצעת עבודה בארה"ב או החלטתם להגר לארה"ב? וודאו שאתם מטפלים נכון בנושא המיסוי והביטוח הלאומי. תכנון מוקדם באמצעות רואה חשבון הוא המפתח להצלחת התהליך וחיסכון במס. ככל שתקדימו את תהליך הייעוץ, כך יהיה ניתן לתכנן את המס ולהתוות עבורכם את דרך הפעולה המושכלת וזאת לאחר בחינת מכלול השיקולים והיבטי המיסוי.

משרדינו מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירות המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס וליווי בתהליך רילוקיישן או פעילות עסקית בחו"ל, הגשת דו”חות מס, בקשות פרה-רולינג, הגשת דוחות לתושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית, תושבים בעלי השקעות נדל"ן בארה"ב בהחזקה ישירה או החזקה עקיפה באמצעות חברת LLC, כתיבת חוות דעת, ייעוץ לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים, גילוי מרצון והסדרי מס מול רשויות המס בישראל. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום, שהניבו ללקוחות המשרד החזרי מס בסכומים מהותיים ביותר.

רילוקיישן לארה"ב – השירותים שתקבלו במסגרת תהליך הייעוץ

קבלת ייעוץ מס לאחר בחינה וניתוח מעמיק של נתונים ומידע אישי שתמסרו באמצעות שאלוןבמסגרת הייעוץ המורחב, ייערך ברור מטרות וכוונת היציאה מישראל, שיסייע בתכנון תהליך העבודה והמשך הטיפול מול רשויות המס. תיבנה עבורכם תכנית עבודה מותאמת עבורכם מול רשויות המס וביטוח לאומי בישראל לתהליך רילוקיישן לארה"ב או ההגירה תוך בחינת כל השלכות המיסוי על התהליך.

  • במסגרת תכנית העבודה, תיבחן הכדאיות/היתכנות בהגשת בקשה לניתוק תושבות מישראל לצורכי מס וביטוח לאומי מול הכדאיות בשמירה על מעמד תושבות ישראלית והתרת הוצאות מחייה שהוצאו בחו"ל.
  • תתקיים שיחת ייעוץ מס מקיפה בנוגע לחשיפות המס והשלכות רילוקיישן או הגירה על מעמד "תושבות המס" וחובת הגשת דוחות ודיווחים לרשות המסים בישראל על ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל או בחו"ל, לרבות: הכנסות משכר עבודה תחת מעסיק ישראלי או מעסיק זר (כולל דיון בסוגיות מס אגב הקצאות של אופציות מסוג ESOP או SAR, מניות ותגמולי הון אחרים מסוג ESPPRSU's) ; הכנסות מנדל"ן; מלגות פוסט – דוק; קצבאות; פעילות בשוק ההון; הכנסות מקריפטו; הכנסות מפעילות עסקית כעצמאי והכנסות במסגרת פעילות חברה.
  • בנוסף תינתן סקירה כללית של כללי דין המיסוי בארה"ב החלים על הכנסות עובדים. 
  • ננחה אתכם כיצד להתנהל בישראל לפני תהליך הרילוקיישן ובמהלך השהות בארה"ב.
  • לא פחות חשוב – תקבל מידע על השלכות המעבר לארה"ב על מעמד התושבות לעניין ביטוח לאומי.
  • תינתן סימולציית מס וביטוח לאומי משוערים בשנת המעבר לארה"ב.
  • תותווה בפניכם הדרך המושכלת להתנהלות נכונה מול רשות המסים וביטוח לאומי.
  • במידת הצורך, נספק ייצוג מול רשויות המס בישראל ונגיש עבורכם דיווחים לרשויות המס.

שאלות ותשובות בנושא רילוקיישן והגירה לארה"ב

אחת הדרכים הנפוצות להגר לארה"ב היא באמצעות "הגירה משפחתית". אזרחי ארה"ב ותושבי קבע (בעלי גרין קארד) יכולים לתת חסות לבני משפחה ולזכות אותם בתנאים מסוימים במעמד תושבי קבע.

הויזות הנפוצות בארה"ב הינן: ויזת דיפלומטים (A) ויזת עסקים/תיירים (B), ויזת עבודה על בסיס כישורים (H1B). ויזת סטודנט להשכלה גבוהה (F/M). ויזת חילופי מבקרים, ביו היתר סטודנטים לתארים מתקדמים, פרופסורים או חוקרים פוסט דוק (J). ויזת צוות מעבר/ספינה (C). ויזת סוחרים/משקיעים (E)

ישנן שתי קטגוריות של ויזות ארה"ב: מהגרים ולא מהגרים. אשרות מהגרים מונפקות לאזרחים זרים המתכוונים לחיות דרך קבע בארצות הברית. יתר האשרות מיועדות לאזרחים זרים המעוניינים להיכנס לארצות הברית על בסיס זמני – לצורך תיירות, טיפול רפואי, עסקים, עבודה זמנית, לימודים או סיבות דומות אחרות.

אשרת מהגר מונפקת לאזרח זר המתכוון לחיות ולעבוד דרך קבע בארצות הברית. ברוב המקרים, קרוב משפחה או מעסיק נותן חסות לאדם ומגיש עבורו בקשה לשירותי ההגירה האמריקאית (USCIS). 

ישנן 4 דרכים לקבל גרין קארד: גרין קארד משפחתי (חסות אזרח ארה"ב או קרוב משפחה תושב קבע חוקי), גרין קארד תעסוקה לצורך עבודה עבור מעסיק פוטנציאלי בארה"ב, גרין קארד הומניטרי או ע"י הגרלה. 

תושבי חוץ המסווגים כ- Nonresident Alien (לרבות תושבי ישראל) כפופים למיסוי בארצות הברית רק על הכנסות שמקורן בתחומי ארה”ב או שהן קשורות לארה”ב (effectively connected with a U.S. trade or business) בכפוף לפטורים ממס בארצות הברית הקבועים באמנת מס עם ארה”ב. כמו כן חייבים בהגשת דוח מס מסוג – 1040NR. 

מי שמוגדר כ- NR ע"פ הדין האמריקאי לא נדרש בתשלום מס על רווחי הון ממכירת נכסים בגבולות ארה"ב, למעט נדל"ן אמריקאי. בנוסף קיימת זכאות לפטור ממס מכוח אמנה המס בין ישראל לארה"ב לחוקרים וסטודנטים. 

ע"פ הדין האמריקאי ניתן לבחור בין  דיווח כ-NR ל- IRS רק על ההכנסות בגבולות ארה"ב מיום ההגעה לארה"ב, אבל לא לקבל הקלת מס משמעותית שמוקנות לתושבים. אפשרות אחרת היא לדווח כ- RESIDENT לצורכי מס על הכנסות מינואר ועד דצמבר (גם לפני ההגעה לארה"ב) וליהנות מהקלות מס. 

תושב מס, בעל גרין קארד או אזרח אמריקאי כפוף למיסוי בארה"ב, חייב בהגשת דוחות מס ותשלום מס בארה”ב על כלל ההכנסות ברחבי העולם. כולל הכנסות משכ"ד למגורים או רווח ממכירת דירה בישראל. 

אזרחים יכולים לבחור האם להגיש דוח מס בנפרד או ביחד. יחידים שאינם תושב ארה"ב לצורכי מס **לא** יכולים להגיש דוח מס ביחד, אלא רק בנפרד. 

במקרה של הקצאת אופציות אירוע המס יחול במועד ההמרה של אופציה למנייה (Exercise).  לגבי RSU- מועד אירוע המס יחול בתום תקופת ההבשלה. קיימים פערי עיתוי בחיוב המס בין ישראל וארה"ב ולכן חשוב ומומלץ לקבל ייעוץ מס ממומחה הבקיא בדיני המיסוי הישראלי והאמריקאי כדי להבין את ההשלכות המיסויות של הנושא. 

בשנה הראשונה במעמד "לא תושב", ניתן ליהנות מהטבות מכוח האמנה. בשנת המעבר לתושבות מס בארה"ב, ישנה זכאות להקלות המוקנות מכוח הדין האמריקאי לתושבים ולאזרחים. 

אזרחי ארה"ב ובעלי גרין קארד נדרשים לדווח גם על פנסיה ישראלית ובמקביל לקבל זיכוי על המס ששולם בישראל. מי שאינו אזרח אמריקאי ואינו בעל גרין קארד זכאי להקלות מכוח אמנת המס בין ישראל לארה"ב. 

אם אתם מהגרים לארה"ב ומעוניינים לנתק תושבות מס ישראלית, חשוב מאוד לשמור ולתעד את כל המסמכים, שיבססו את עמדתכם כתושבי חוץ ויכריעו את הכף במקרה של דיון במס הכנסה. שמירת המסמכים הכרחית גם בנסיבות בהן מועד הניתוק שלכם בפועל התרחש מספר חודשים לאחר "העלייה למטוס", אז תינתן לכם האפשרות לנכות הוצאות שהייה בארה"ב ולהקטין את ההכנסה החייבת בעת חישוב המס בישראל. 

אודות משרדינו 

הצורך בבחינת סוגיות תושבות וניתוק תושבות לפי דיני המס וביטוח לאומי במהלך רילוקיישן והגירה לחו"ל, משמעותי עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל מפאת השלכות המיסוי הנלוות לכך. ישראלים שיוצאים לרילוקיישן לחו"ל נדרשים לבחון את שיקולי המס בניתוק תושבות מישראל מול כדאיות שמירה על מעמד תושבות ישראלית. 

למשרדינו ידע ו- 16 שנות ניסיון בתחום מיסוי בינלאומי ובפרט- מיסוי רילוקיישן והגירה לחו"ל. משרדינו מספק במסגרת תהליך הייעוץ סל פתרונות מיסוי לרילוקיישנרים החל מההחלטה על היציאה מישראל וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירותי המשרד מתמקדים בהיבטי מס הכנסה וביטוח לאומי וכוללים בין היתר, ייעוץ מס לעובדים שכירים ישראלים ברילוקיישן (תחת מעסיקים זרים או מעסיקים תושבי ישראל), תושבי ישראל בעלי השקעות בחו"ל, ליווי פעילות עסקית בחו"ל (עצמאיים בחו"ל), אקדמאים בחו"ל, ישראלים בשבתון שמפיקים הכנסות בחו"ל ("שבתוניסטים"), תושבים שמנהלים פעילות באמצעות חברות קנדיות, הגשת דוחות מס, כתיבת חוות דעת והגשת בקשות פרה- רולינג בסוגיות מורכבות, הסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים. 

מנוסים בתחום רילוקיישן

משרדינו מנוסה במיסוי רילוקיישן של ישראלים למדינות ביבשת אמריקה (ארצות הברית: ניו יורק/ג'רזי/קליפורניה/פלורידה/טקסס/מסצ'וסטס/ג'ורג'יה/דלאוור/נבדה, מקסיקו, ארגנטינה, קוויבק/אונטריו/אלברטה/קולומביה הבריטית), אוסטרליה, ניו-זילנד. למדינות וערים מרכזיות באירופה (אנגליה, ויילס, סקוטלנד, אירלנד, פורטוגל, שווייץ, מינכן/ברלין/פרנקפוקט, אמסטרדם/אלקמאר/אוטרכט, לרנקה/פאפוס/לימסול, רומא/מילאנו/נאפולי/טורינו/ורונה, רומניה, בולגריה, צרפת, ספרד, יוון, אוקראינה, צ'כיה) רילוקיישן  מדינות המזרח (תאילנד, שנג'ן, סינגפור, יפן, הודו) ומדינות אפריקה. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום שהניבו בין היתר, ללקוחות החזרי מס מהותיים ביותר. המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרת הגירה ו/או רילוקיישן ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי. הכותב רו"ח בעל ידע רב בתחום המיסוי ומרצה במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום מיסוי בינלאומי ורילוקיישן בפרט.

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,
ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעותבכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 

רואה חשבון אמנון בן שושן

רואה חשבון אמנון בן שושן

אודות כותב המאמר - רואה חשבון אמנון בן שושן.

שותף ומייסד משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות'. בעל תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות בחשבונאות (BA) ותואר שני עם התמחות במסים (MBA). מומחה בתחום מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי, מיסוי ישראלים ברילוקיישן למדינות ברחבי העולם, התמצאות באמנות המס ודיני המיסוי הזר, תושבים חוזרים ותיקים, השקעות נדל"ן בחו"ל, מטבעות דיגיטליים, תגמול הוני ממעביד מסוג אופציות ומניות מסוג RSUS ו-ESPP, מיסוי שוק ההון, גילוי מרצון, הקמת מבני מס בינלאומיים מורכבים ובפתרונות מיסוי בקשר עם פעילותם של ישראלים במדינות ברחבי העולם ותושבי חוץ בישראל וטיפול בהחזרי מס מורכבים.

בעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מורכבות ומייצג יחד עם צוות המשרד נישומים רבים בדיונים מול רשות המסים וקבלת החלטות מיסוי (פרה- רולינג) בתחום מיסוי בינלאומי.

אמנון אחראי לפרסומם של מאות כתבות ומאמרים בתחום המסים בעיתונות מקצועית, מרצה בכיר במוסדות אקדמיים בקורסים בתחום המסים, חשבי שכר ויועצי מס וכן מרצה בפורומים מקצועיים ובכנסים של חברות הייטק בנושא מיסוי תגמול הוני ממעביד.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

דילוג לתוכן