רילוקיישן לארה"ב – טיפים, כללים והיבטי מיסוי בתהליך הגירה לארה"ב

רילוקיישן לארה"ב – טיפים, כללים והיבטי מיסוי בתהליך הגירה לארה"ב

רילוקיישן לארה"ב – היבטי מיסוי

רילוקיישן לארה"ב והיבטי מיסוי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.

שיטת המיסוי בישראל קובעת כי תושבי ישראל מחויבים לדווח לרשות המסים בישראל על כלל הכנסותיהם ולשלם בגינן את המס, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה. משמעות השיטה היא, שתושב ישראל שביצע רילוקיישן לארה"ב, ייחשב לתושב ישראל לצורכי מס, כל עוד לא דיווח על ניתוק תושבותו לרשויות המס וביסס את טענותיו לגבי עמדתו. עד תיקון 223 לפקודת מס הכנסה, יחידים שעזבו את ישראל, יכלו לנקוט בעמדה של אי דיווח לרשויות המס על מועד העזיבה מישראל ולדחות את הטיפול עד לחזרה לישראל. השינוי בעקבות התיקון, מעלה את סוגיית התושבות גם בשנים לאחר העזיבה ומחייב את תושבי ישראל לספק מידע מידי שנה לרשויות המס.

רילוקיישן לארה"ב (חלקי או מלא?) – תכנית עבודה מותאמת

שמירת מרכז חיים בישראל – רילוקיישן חלקי

במידה ואין כוונה להעתיק את מרכז החיים לארה"ב, מדובר בתכנית עבודה שונה מול רשויות המס וביטוח לאומי. במצב זה, כאשר מעמד התושבות נשמר, קיימת חובת דיווח לרשויות המס בישראל וביטוח לאומי על ההכנסות שיופקו בארה"ב.

תקנות מס הכנסה אומנם מאפשרות לתושבי ישראל לנכות הוצאות שהייה ואחרות אשר הוצאו בייצור הכנסותיכם כגון טיסות, דיור, שכר לימוד ילדים, טיפול רפואי וחופשות מולדת, אך אי ידיעת מלוא הזכויות והכרת הדין על בוריו, יכולה לגרור תאונות מס קשות ולכן רצוי מאוד להיוועץ  עם מומחה במיסוי רילוקיישן לארה"ב. 

אחד מהמקרים הרבים שיצא למשרדנו לטפל הוא בפנייה של תושב ישראל שהיגר עם משפחתו לארה"ב, אך הניח שאינו נדרש להודיע לרשויות המס על תהליך ההגירה ולכן לא פעל כלל מול רשויות המס בנושא. לא עבר זמן רב עד שהוצאה עבורו דרישה מפקיד שומה באמצעות טופס 5328 להצהיר על הכנסותיו שהפיק בחו"ל. מאחר ומבחינה טכנית לא יכול היה לדעת על דרישה זו, צבר חובות כבדים וקנסות של עשרות אלפי שקלים במס הכנסה. לאחר שקיבלנו את פנייתו, הגשנו בקשה לפקיד שומה לדון שנית בעניינו. לאחר תכנון מס ועבודה מאומצת, הגשנו עבורו דו"ח מס בצרוף בקשה לניתוק תושבות רטרואקטיבי מול הרשויות בישראל, הצלחנו לבטל את החוב שצבר ולזכותו בהחזר מס של כ- 45,000 שקלים בגין שנת הניתוק. זה היתרון בעבודה עם איש מקצוע שמכיר את החוק על כל רבדיו.

כוונת ניתוק והעברת מרכז חיים לארה"ב

תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונותיכם הסובייקטיביות. במידה והתגבשה אצלכם החלטה להעתיק את מרכז החיים לארה"ב למספר שנים או להגר לארה"ב, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי. אחרת קיימת חשיפת מס הכנסה ותשלום כפול של דמי ביטוח לאומי. שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הפנימי בתהליך ניתוק התושבות, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך. ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה בארה"ב, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונת ניתוק תושבות מישראל.

טיפ ראשון – הכירו את השלכות ההגירה על מעמד התושבות לצורכי מס במדינת היעד

כפי שבישראל, מעמד התושבות משית חובת דיווח על תושבי ישראל על כל ההכנסות מכל המקורות הן בגבולות ישראל והן מחוצה לה, כך גם בארה"ב. בהתאם לדין האמריקאי, שיטת המיסוי הנהוגה בארה"ב היא פרסונלית אשר משיתה על אזרחיה ותושביה חובת דיווח ותשלום מס ל- IRS על כל ההכנסות מכל המקורות שהופקו הן בגבולות ארה"ב והן מחוצה לה. ברגע שתקיימו את מבחני התושבות בארה"ב לצורכי מס או אזרח אמריקאי, תהיו כפופים למיסוי בארצות הברית ותחול עליכם חובת הגשת דוח מס אמריקאי (Form 1040) ותשלום מס בארה”ב על כלל הכנסותיו שהופקו בגבולות ארה"ב וברחבי העולם. לקריאה מורחבת בנושא תושבות ארה"ב לחץ כאן.

משרדינו מקיים שיתופי פעולה עסקיים עם רואי חשבון מוסמכים בארה"ב על מנת לספק לכם ליווי מלא בכל היבטי המיסוי ואף סיוע בהגשת דוחות מס אמריקאים.

טיפ שני – תבחנו את היבטי ביטוח לאומי ומס בריאות בתהליך ההגירה

דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות הם תשלומי חובה עבור כל תושב ישראל, גם אם הופקו מחוץ לישראל. כל עוד יחיד נחשב תושב ישראל עליו להמשיך ולשלם ביטוח לאומי בישראל, גם אם הוא מתגורר ומועסק במדינה אחרת. חשוב לדעת כי בין ישראל וארה"ב לא קיימת אמנה לביטחון סוציאלי. כל עוד תושבי ישראל אשר היגרו לארה"ב ולא הסדירו את מעמדם בביטוח לאומי, יידרשו בתשלום ביטוח לאומי בשתי המדינות. כדי להימנע מתשלום כפל מס יש לפעול מבעוד מועד מול ביטוח לאומי ולהצהיר את הכוונה להגר לארה"ב. גם בנושא ביטוח לאומי, משרדינו נותן מענה מקצועי ומקיף. 

טיפ שלישי – צמצמו את נטל המס ההגירה 

כאשר עושים רילוקיישן לארה"ב ויש כוונה לניתוק תושבות ממדינת ישראל, יש להביא במכלול השיקולים גם את מס היציאה ע"פ פקודת מס הכנסה. מס יציאה נועד לתת מענה למצב בו תושב ישראל אשר מחזיק בנכס מחוץ לגבולות ישראל, מהגר למדינה זרה ומשנה מעמדו ל"תושב חוץ". כאשר  ימכור את הנכס לכאורה לא תהא חבות במס בישראל, מאחר והוא תושב חוץ והנכס נמצא מחוץ לישראל.

מטרת מס ההגירה למסות את הרווח אשר נצמח מן הנכס עד למועד ניתוק התושבות ממדינת ישראל. ניתן לשלם את המס במועד ניתוק התושבות כאילו נמכר הנכס בהתאם לשווי השוק שלו, או לחלופין לא לשלם את המס במועד שינוי התושבות אלא במועד המימוש בפועל ואז ישולם המס על חלק רווח ההון הראלי בהתאם לתקופת ההחזקה בנכס כתושב ישראל- כאשר רווח ההון יחושב לגבי כל תקופת ההחזקה בנכס (לרבות כתושב חוץ).

סעיף 100א לפקודת מס הכנסה, קובע כי יראו את נכסיו ( "נכס"- לרבות מניות וזכויות שהוענקו כאמור בסעיפים 3(ט) ו- 102 לפקודה) של אדם שניתק תושבות כאילו נמכרו ערב מועד ניתוק התושבות. במידה ובמועד ניתוק התושבות לא שולם המס בגין המכירה הרעיונית, יראו את הנישום כאילו ביקש לדחות את תשלום המס עד למועד מימוש (מכירת) הנכס בפועל.

כאשר  תשלום המס נדחה למועד המימוש, חלק הרווח שיחויב במס בישראל יחושב באופן לינארי לפי תקופת ההחזקה שמיום הרכישה של הנכס ועד ליום שבו חדל להיות תושב ישראל כשהוא מוכפל בתקופת ההחזקה, ומחולק בסך התקופה שמיום הרכישה של הנכס ועד ליום המימוש. אם מכירת הנכס תתבצע לאחר שהיחיד חזר להיות תושב ישראל יוטל מס על הרווח כאילו היחיד לא יצא מישראל. קיימות אלטרנטיבות רבות לצמצום המס. אם בעת ניתוק התושבות שווי הנכס אפסי, או שישנה התכנות לעלייה בשוויו ומעוניינים להסיט הרווח למדינת התושבות החדשה, יש כדאיות לדווח על "המכירה הרעיונית" ולשלם את מס היציאה במועד ניתוק התושבות, במקרים מסוימים אף יתכן הפסד הון הניתן לקיזוז.

יתכן ויהיו מצבים בהם יתאפשר לסטות מהחישוב הלינארי כאשר יוכח שכל הרווח נצמח בתקופה שהאדם כבר היה "תושב חוץ". ייחוס הרווח לפי החישוב הלינארי עלול לגרום לפגיעה קשה בעקרון של גביית מס אמת. 

טיפ רביעי – הכירו את אמנת המס בין ישראל לארה"ב

ארה"ב היא מדינה שחתומה על אמנת מס עם מדינת ישראל. האמנה עוסקת באופן המיסוי ובחלוקתו בין המדינות, וקובעת איזו מדינה בעלת זכות מיסוי ראשונית ואיזו שיורית.

כל זמן (בתהליך ההגירה) ששמרתם על מעמד תושבות ישראלית והפקתם הכנסות בגבולות ארה"ב, תידרשו, לרוב, בתשלום מס לרשויות המס בארה"ב על ההכנסה שהפקתם בגבולות ארה"ב ובמקרה הצורך גם בהשלמת המס בישראל מתוקף היותכם תושבי ישראל. במקרים מסוימים, כאשר השהייה היא ארעית לצורך לימודים כסטודנט בארה"ב, הכשרה מקצועית או מחקר, האמנה מעניקה פטור ממס בארה"ב למשך תקופה שלא תעלה על 5 שנות מס מן התאריך שבו הגעתם לארה"ב.

בשנים בהם אתם מקיימים את מבחני התושבות לצורכי מס בארה"ב, תידרשו בתשלום מס על כל ההכנסות שהופקו או נצמחו גם מחוץ לגבולות ארה"ב. זאת אומרת שאם בבעלותכם נכסי מקרקעין בישראל, תחול עליכם חובת דיווח על ההכנסות השוטפות משכר דירה וגם במקרה של מכירת הנדל"ן הן לרשות המסים בישראל והן לרשות המס בארה"ב. זכות המיסוי הראשונית על ההכנסות (משכירות וממכירה) תהא למדינת המקור (שבה נמצא המקרקעין- ישראל), וזכות המיסוי השיורית למדינת התושבות (ארה"ב). ארה"ב תתיר לתושב ארה"ב כזיכוי נגד מס הפדרלי את הסכום של המסים ששולם בישראל (לא תקבלו זיכוי כנגד מס State למשל מס סטייט שמשולם בניו יורק).

חשוב לציין, שאם אתם בעלי אזרחות אמריקאית, חלים עליכם כללי מיסוי שונים לחלוטין. ארצות הברית ממסה על פי אזרחות וכן על הכנסות בינלאומיות. אי לכך, לאמנת המס המתייחסת לאזרחי ארה"ב חשיבות מכרעת לעומת אמנות מס עם מדינות הממסות רק על פי תושבות.

טיפ חמישי – חוקרים ופוסט-דוק

קיימים מקרים שבהם לא יילקחו בחשבון ימי שהייה של תושב ישראל בארה"ב, וזאת על אף נוכחות פיזית ומבחן השהייה המהותית בארה"ב. במקרים אלו, לא ניתן יהיה לטעון למעמד תושבות ארה"ב לצורכי מס הזכאי ליהנות מההטבות המוענקות מכוח הדין הפנימי בארה"ב או מכוח האמנה עם ארה"ב, לרבות הכרעת תושבותו על פי האמנה. עם כי אותו יחיד יוכל ליהנות מהטבות האמנה כתושב ישראל, כדוגמת סעיף 23 לאמנה, המקנה פטור ממס בארה"ב לתקופה של שנתיים עבור שירותי הוראה או מחקר שמעניק תושב ישראל למוסד מוכר תוך עמידה בתנאים המפורטים בסעיף. (כהערה יצוין שסעיף 24 לאמנה דן בנושא מלגות לסטודנטים). 

קיימת עמדה לפיה תושב ישראל העובר לחו"ל לצורך לימוד או ביצוע מחקר במוסד אקדמי בחו"ל, לא ייחשב כמי שניתק את זיקתו לישראל, שכן יציאתו מישראל לחו"ל נעשתה לתקופה קצובה ולמטרה מוגדרת מראש, תוך כוונה לשוב לישראל ועל כן רשויות המס עשויות לקבוע שיחיד השוהה בארה"ב על בסיס אשרת שהייה לצורכי לימוד, מחקר או הוראה, ייחשב כתושב ישראל לצורכי מס, וכפועל יוצא מכך יידרש לדווח בישראל על הכנסותיו שהופקו בארה"ב ולשלם את המס תוך מתן זיכוי מהמס ששולם בחו"ל. 

במקרה כזה עלולה להיווצר תאונת מס כאשר מחד כתושב ישראל יידרש הפטור ממס בארה"ב מתוקף האמנה במשך שנתיים מיום המעבר לארה"ב וכך "ליהנות" ממעמד ארעי במדינת המקור, מאידך דרישת הפטור לפי אמנת המס עם ארה"ב עלולה לפגוע ביכולת החוקר או הפוסט-דוק לטעון עמדה כי ביצע ניתוק תושבות בישראל (ובתחילת ספירת מניין השנים לצורך הזכאות למעמד תושב חוזר) ועל כן יש לשקול היטב ובזהירות בטרם כל נקיטת פעולה או הצהרה בדוחות המס שמוגשים לרשויות המס.

רילוקיישן לארה"ב- שירותי המשרד

ישנה חשיבות רבה להסדרת "מעמד התושבות לצורכי מס" בתהליך הרילוקיישן או ההגירה לארה"ב מול רשות המסים בישראל. הקביעה על מעמד התושבות תשפיע באופן מהותי על האופן שבו אתם צריכים לפעול מול רשות המסים ולדווח על ההכנסות שתפיקו בעתיד.  קיבלתם הצעת עבודה בארה"ב או החלטתם להגר לארה"ב? וודאו שאתם מטפלים נכון בנושא המיסוי והביטוח הלאומי. תכנון מוקדם הוא המפתח להצלחת התהליך וחיסכון במס. ככל שתקדימו את תהליך הייעוץ, כך יהיה ניתן לתכנן את המס ולהתוות עבורכם את דרך הפעולה המושכלת וזאת לאחר בחינת מכלול השיקולים והיבטי המיסוי.

משרדינו מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות לתושבי ישראל החל מההחלטה על ניתוק תושבות וכן לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל. שירות המשרד בתחום המיסוי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס וליווי בתהליך רילוקיישן או פעילות עסקית בחו"ל, הגשת דו”חות מס, בקשות פרה-רולינג, הגשת דוחות לתושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית, תושבים בעלי השקעות נדל"ן בארה"ב בהחזקה ישירה או החזקה עקיפה באמצעות חברת LLC, כתיבת חוות דעת, ייעוץ לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים, גילוי מרצון והסדרי מס מול רשויות המס בישראל. למשרדנו שורה ארוכה של הצלחות בתחום, שהניבו ללקוחות המשרד החזרי מס בסכומים מהותיים ביותר.

רילוקיישן לארה"ב – השירותים שתקבלו במסגרת תהליך הייעוץ

  1. בעת התחלת ההתקשרות, יתבצע ברור מטרות וכוונת היציאה מישראל, שיסייע בתכנון תהליך העבודה והמשך הטיפול מול רשויות המס.
  2. רואה חשבון יעבור על המידע שתמסרו ותיבנה תכנית עבודה מותאמת עבורכם לתהליך רילוקיישן לארה"ב או ההגירה תוך בחינת כל השלכות המיסוי על התהליך. 
  3. במסגרת תכנית העבודה, תיבחן כדאיות הגשת בקשה לניתוק תושבות מישראל לצורכי מס מול כדאיות שמירה על מעמד תושבות ישראלית והתרת הוצאות מחייה בחו"ל.
  4. תתקיים שיחת ייעוץ מקיפה לגבי היבטי המיסוי החלים בישראל על תהליך רילוקיישן לארה"ב לרבות מיסוי הכנסות מעבודה (לרבות מניות ואופציות RSU's), מס יציאה, מיסוי השקעות במקרקעין, מיסוי פעילות בעסק עצמאי או פעילות עסקית באמצעות חברה, יישום אמנה למניעת כפל מס. וחובת הגשת דוחות ודיווחים על הכנסות לשלטונות המס בישראל.
  5. ננחה אתכם לגבי הפעולות שתידרשו לנקוט בישראל לפני תהליך הרילוקיישן ובמהלך השהות בארה"ב. 
  6. תינתן סקירה של המסים החלים בארה"ב על תושבי ארה"ב.
  7. לא פחות חשוב- תקבלו את כל המידע והשלכות ההגירה על ביטוח לאומי. אי הסדרת התושבות בביטוח לאומי עלול לפגוע בזכויות הרפואיות. 
  8. עריכת חישובי מס משוערים חודשיים/שנתיים עד מועד הניתוק לצורך הערכת מס צפויה. ייתכן שאתם זכאים להחזר מס בגין שנת המס שבו יצאתם מישראל. 
  9. תותווה בפניכם הדרך המושכלת להתנהלות נכונה מול הרשויות.
  10. במידת הצורך, נספק גם ייצוג מול רשויות המס בישראל ובארה"ב ונגיש עבורכם את הדיווח לרשויות המס. 

 

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ או חוות דעת. המחבר או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות. בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!